Byla B2-195-431/2019
Dėl UAB „Grevitas“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, suinteresuotas asmuo UAB „Grevitas“, atstovaujama administratoriaus UAB „Avantus“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Naresta“ skundą dėl UAB „Grevitas“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, suinteresuotas asmuo UAB „Grevitas“, atstovaujama administratoriaus UAB „Avantus“.

Nustatė

2Pareiškėjas nurodė, kad jis tiek UAB „Grevitas“ 2018-07-30 kreditorių susirinkimo šaukimo metu, tiek UAB „Grevitas“ 2018-08-14 kreditorių susirinkimo metu, buvo UAB „Grevitas“ kreditorius, todėl privalėjo būti įtrauktas į kreditorių sąrašą bei dalyvauti bankroto ne teismo tvarka procedūrose. Tačiau apie ruošiamą susirinkimą ir jame spręstinus klausimus dėl keltino bankroto ne teismo tvarka pareiškėjas nebuvo informuotas, apie skundžiamą kreditorių susirinkimą sužinojo po 2018-09-04 pradėto suinteresuoto asmens veiklos patikrinimo. Prašė atnaujinti praleistą senaties terminą skundui paduoti, panaikinti UAB „Grevitas“ 2018-07-14 įvykusio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Avantus“.

3Suinteresuotas asmuo nesutiko su skundu, nurodė ir atitinkamai teikė įrodymus, kad pareiškėjas skundžiamo nutarimo momentui nėra UAB „Grevitas“ kreditorius, todėl neturi reikalavimo teisės. Prašė skundą atmesti, skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesine teise.

4Skundas tenkintinas.

5Pagal pateiktą UAB „Grevitas“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą trečiuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl UAB „Grevitas“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka. Kreditorių susirinkime buvo nuspręsta UAB „Grevitas“ iškelti bankrotą, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 13 straipsnis, reglamentuojantis bankroto procesą ne teismo tvarka, nustato, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Pagal įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

7Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama tokia įmonės bankroto procedūra, yra nustatytos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje. Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti sąlygas, kurioms esant galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, negali būti suprasta kitaip nei privalomai vykdytina. Tai yra aiškus imperatyvas teisinių santykių dalyviams. Ši norma turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu yra tenkintos abi sąlygos, t. y. 1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, 2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, ir 3) tarp įmonės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas.

8Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad pareiškėjas nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir svarstytinus klausimus dėl bankroto bylos iškėlimo, nekilo, tačiau pagal pateikiamus dalyvaujančių byloje asmenų procesinius dokumentus ir atitinkamai dokumentuose nurodytas aplinkybes grindžiančius įrodymus akivaizdu, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl paties skolos fakto, t.y. pareiškėjas įrodinėja, jog jis yra suinteresuoto asmens kreditorius, o suinteresuotas asmuo įrodinėja, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės, nes jis nėra UAB „Grevitas“ kreditorius. Prievolinių santykių nagrinėjimas, siekiant nustatyti prievolės įvykdymo aplinkybes ir galimos skolos dydį, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o tokio ginčo egzistavimas tarp pareiškėjo ir UAB „Grevitas“ eliminuoja galimybę vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.

9Taip pat pažymėtina, kad pagal viešai prieinamą informaciją, UAB „Grevitas“ nuo 2018-07-30 jau turėjo 1920,45 Eur įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, skola kiekvieną mėnesį didėjo, 2019-01-02 dienai ji sudaro 3954,10 Eur. Byloje pateiktame UAB „Grevitas“ kreditorių sąraše Sodra nėra įtraukta į kreditorių sąrašą, jai taip pat nebuvo siunčiamas pranešimas apie kreditorių susirinkimo datą ir vietą, kuriame bus siekiama kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, kas vertintina kaip imperatyvaus ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimo pažeidimas.

10Nustatytosios aplinkybės nurodytais pagrindais sudaro pagrindą tenkinti skundą ir UAB „Grevitas“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta UAB „Grevitas“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

11Byloje nebuvo paneigtos pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl sužinojimo apie skundžiamą nutarimą momentą, todėl konstatuotina, kad senaties terminas pareiškimo padavimui nėra praleistas (CK 1.127 str.) Teismas nenustatė pagrindų baudos skyrimui, todėl suinteresuoto asmens prašymas netenkintinas (CPK 95 str.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 291-292 straipsniais,

Nutarė

13Skundą patenkinti.

14Pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Grevitas“ (įm.k. ( - )) 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta UAB „Grevitas“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai