Byla 2A-43-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant vertėjai Ninai Švec, ieškovo atstovei prokurorei Indrei Petkevičiūtei, atsakovo Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ atstovams advokatei Svetlanai Proninai. , Z. J. R. ir B. B. , atsakovui V. B. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ ir V. B. apeliacinius skundus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-425-239/2008 pagal ieškovo Trakų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. B. dėl sodininkų bendrijos narių susirinkimo ir valdybos sprendimų, Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, daiktinių teisių registracijos panaikinimo bei restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, 2008-01-21 pateikė ieškinį, prašydamas:

41) Panaikinti Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2003-05-10 bendrijos narių susirinkimo sprendimą leisti bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir atleidimo iš bendrijos narių;

52) Panaikinti 2004-07-15 valdybos sprendimą patenkinti V. B. prašymą dėl sklypo Nr. 16 įsigijimo;

63) Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymą Nr. 2.3-8213-42 parduoti V. B. 666 kv.m. sodo žemes sklypą Nr. 16, esantį Sodininkų bendrijoje „Bražuolė-1“, ( - ), Elektrėnų sav.;

74) Pripažinti negaliojančia 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 270, sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir V. B. ;

85) Panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Sodininkų bendrijoje „Bražuolė-1“, ( - ), Elektrėnų sav., daiktinių teisių registraciją nekilnojamojo turto registre ir taikyti restituciją ir grąžinti V. B. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 214,70 Lt sumą. Nurodė, kad 2007-11-05 į prokuratūrą kreipėsi I. A. su pareiškimu, kuriuo pranešė apie galimus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, parduodant žemės sklypą Nr. 16. LR Vyriausybės 1991-05-21 nutarimu Nr. 205 buvo patvirtinti Sodininkų bendrijos laikinieji pavyzdiniai įstatai, kurių 6 p. suteikė sodininkų bendrijos valdybai teisę priimti ir šalinti iš bendrijos narius bei skirti jiems sklypelius. Tokios teisės sodininkų bendrijų valdybos neteko Vyriausybei priėmus 2000-04-10 nutarimą Nr. 404, kuriuo Vyriausybės 1991-05-21 nutarimas Nr. 205 pripažintas netekusiu galios ir patvirtinti nauji Sodininkų bendrijos tipiniai įstatai (toliau – Tipiniai įstatai). 2000-05-06 atsakovo SB „Bražuolė-1“ visuotinis narių susirinkimas patvirtino naujus įstatus, kurie atitiko tipinių įstatų reikalavimus. Atsakovo SB „Bražuolė-1“ įstatai nenumatė bendrijos valdybai teisės spręsti dėl naujų narių priėmimo ir jų pašalinimo. Dėl to atsakovo SB „Bražuolė-1“ 2003-05-10 visuotinio narių susirinkimo sprendimas leisti sodų bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir atleidimo iš bendrijos narių yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Tipiniai įstatai taip pat nenumatė galimybės sodininkų bendrijos valdymo organams (visuotiniam bendrijos narių susirinkimui ir bendrijos valdybai) teisės skirti bendrijos nariams sklypelius ar kitaip valdyti bendrijos žemę. Tokios teisės suteikimo ir jos naudojimosi tvarka buvo nustatyta LR Žemės įstatyme, priimtame dar 1994-04-26. Ginčijamo SB „Bražuolė-1“ valdybos 2004-07-15 sprendimo priėmimo dieną teisę valdyti, naudoti ir disponuoti valstybine žeme Žemės įstatymas suteikė tik apskričių viršininkams. Dėl šios priežasties 2004-07-15 valdybos sprendimas leisti V. B. įsigyti bendrijos teritorijoje esantį sklypą Nr. 16 taip pat priimtas neteisėtai ir turi būti panaikintas, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms ir juridinio asmens steigimo dokumentams - SB „Bražuolė-1“ įstatams.

9Panaikinus SB „Bražuolė-1“ 2003-05-10 narių susirinkimo ir 2004-07-15 valdybos sprendimus, turi būti panaikintas šių sprendimų pagrindu priimtas Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymas Nr. 2.3-8213-42, kaip prieštaraujantis Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintai Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 2.2 p. Vilniaus apskrities viršininkas, nagrinėdamas V. B. prašymą parduoti jam ginčo sklypą, neatsižvelgė ir neįvertino to fakto, kad buvęs ginčo sklypo naudotojas V. B. nebuvo pašalintas iš SB „Bražuolė-1“ narių. SB „Bražuolė-1“ 2004-07-16 pažymoje atsakovas V. B. nurodytas SB „Bražuolė-1“ nariu, nors minėto atsakovo narystės SB „Bražuolė-1“ klausimas nebuvo spręstas. Panaikinus ginčijamus SB „Bražuolė-1“ 2003-05-10 narių susirinkimo ir 2004-07-15 valdybos sprendimu bei 2004-10-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-8213-42, t.y. panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, turi būti panaikintos ir jų sukeltos teisinės pasekmės bei taikoma restitucija. 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 270 turi būti pripažinta negaliojančia ir taikyta restitucija: atsakovui V. B. iš valstybės biudžeto gražinant pagal sutartį sumokėti 214,70 Lt, žemės sklypas grąžintas Lietuvos Respublikos valstybei, panaikinant galiojančią daiktinių teisių registraciją nekilnojamojo turto registre (LR CK 1.80 str., 2.82 str., 6.145 str., Prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 p., 19 str. 1 d., LR Žemės įstatymo 6 str., 7 str., CPK 49 str. 1 d.).

10Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai pateikti ne to asmens, kuris turi tokių reikalavimų teisę, t.y. ieškinys pateiktas netinkamo ieškovo. Įstatymai nenumato prokurorui teisės apskųsti teismui privataus juridinio asmens organų sprendimus. Iš ieškinio neaišku, kieno interesai ir kokiu pagrindu ginami, pateikiant ieškinį prokuroro vardu. Kadangi ieškinyje nurodyta, kad faktai nustatyti, tikrinant I. A. pareiškimą, darytina prielaida, kad prokuroras gina šios pilietės interesus. Toks ieškinys galimas tik tuo atveju, jeigu pilietė I. A. dėl Prokuratūros įstatyme numatytu sąlygų negali savarankiškai ginti savo pažeistų teisių. Būtent sodininkų bendrijos kompetencija yra vidinis žemės sklypų suskirstymas ir priskyrimas bendrijos nariams. Nei Žemės įstatymas, nei kuris nors kitas teisės aktas nesuteikia teisės valstybės institucijoms derinti arba vadovauti mėgėjiško sodo teritorijos suskirstymui. Žemės sklypų įforminimas bendrijos nariams – sodininkų bendrijos kompetencija, todėl ginčo žemės sklypas Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“ suteiktos kompetencijos ribose buvo priskirtas bendrijos nariui V. B. , o po to leista šį žemės sklypą nupirkti. Ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad žemės sklypas buvo skirtas V. B. , nesudaro pagrindo ginčyti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandorį, kadangi tokią teisę turi tik pats V. B. , jeigu manytų, kad jo teisėti interesai yra pažeisti. Ieškinyje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog V. B. kreipėsi į prokuratūrą su prašymu ginti jo interesus. Dėl šių aplinkybių ieškinys visiškai nepagrįstas, nes mėgėjiško sodo teritorijos valdymas – sodininkų bendrijos narių ir jų valdymo organų kompetencija, o visi kylantis dėl tokio valdymo ginčai turi būti sprendžiami Sodininkų bendrijos įstatymo ir bendrijos „Bražuolė-1“ įstatų nustatyta tvarka (CK 2.82 str. 4 d., Sodininkų bendrijos įstatymo 2 str. 3 d., Žemės įstatymo 7 str.).

11Atsakovas V. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti taip pačiais argumentais.

12Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos nuostatuose buvo numatyta, kad asmuo, pageidaujantis pirkti naudojamus žemės sklypus, rajono arba miesto žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą kartu su kitais dokumentais pateikia ir dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu. Atsakovo SB „Bražuolė-1“ pateiktais dokumentais buvo vadovaujamasi nustatant, kad atsakovas V. B. naudojosi SB „Bražuolė-1“ sodo sklypu Nr. 16. SB „Bražuolė-1“ valdybos sprendimų ir 2004-07-16 pažymos teisėtumas nebuvo nustatinėjamas. Dėl to paties dalyko yra priimtas Trakų rajono apylinkės teismo 2007-06-12 sprendimas ir Vilniaus apygardos teismo 2007-10-08 nutartis, kurie yra įsiteisėję ir galiojantys. Vilniaus apygardos teismas nutartyje konstatavo, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 nuostatas žemės sklypas galėjo būti parduotas tik sodininkų bendrijos nariui, kuris privalėjo pateikti dokumentą, patvirtinantį naudojimosi žemės sklypu sodininkų bendrijos teritorijoje pagrindą. Teismas nurodė, jog atsakovo V. B. priėmimo į SB „Bražuolė-1“ narius, jo narystės ir naudojimosi žemės sklypu faktas buvo įrodytas tinkamai.

13Trakų rajono apylinkės teismas 2008-09-29 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas nusprendė:

141) Panaikinti sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimo 2003-05-10 sprendimą leisti bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl bendrijos naujų narių priėmimo ir atleidimo;

152) Panaikinti sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ valdybos 2004-07-15 sprendimą patenkinti V. B. prašymą dėl sklypo Nr. 16 įsigijimo;

163) Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymą Nr. 2.3-8213-42 „Dėl sodo sklypo „Bražuolė-1“, skl. 16, esančio ( - ), Elektrėnų sav., pardavimo V. B. “.

174) Pripažinti negaliojančia 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 270 (notarinio registro Nr. 6867), sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir V. B. , ir taikyti restituciją – grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį SB „Bražuolė-1“, 16 skl., ( - ), valstybei.

185) Panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0454-3342, esančio SB „Bražuolė-1“, skl. 16, ( - ), Elektrėnų sav., daiktinių teisių registraciją V. B. vardu Nekilnojamojo turto registre.

196) Priteisti iš sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 245,27 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

207) Priteisti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 127,27 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

218) Priteisti iš V. B. 61,57 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, kad šios bylos nagrinėjimo atveju viešasis interesas yra akivaizdus, nes ginčijami sprendimai susiję su valstybės nuosavybės (valstybinės žemės) pardavimu dėl galimai padarytų teisės aktų pažeidimų. Tokiu būdu reikalavimas panaikinti nurodytus sprendimus siejamas su viešuoju interesu, kurį prokuroras gina pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo nuostatas.

22Teismas, įvertinęs Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2003-05-10 narių susirinkimo protokolą Nr. 1, nustatė, kad minėtos bendrijos narių susirinkimas priėmė sprendimą, kuriuo leido bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo į bendrijos narius ar jų atleidimo iš bendrijos narių. Teismas konstatavo, kad tiek LR Vyriausybės 2000-04-10 nutarimu Nr. 404 „Dėl sodininkų bendrijų“, galiojusio nuo 2000-04-15 iki 2004-02-28, patvirtinti sodininkų bendrijos tipiniai įstatai, tiek Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ įstatai, patvirtinti 2000-05-06 visuotiniame narių susirinkime, nustatė, kad spręsti naujų narių priėmimo į bendriją ir pašalinimo iš jos klausimus yra visuotinio bendrijos narių susirinkimo išimtinė teisė. Bendrijos valdybai nėra suteikti įgaliojimai spręsti klausimų, susijusių su naujų narių priėmimu ar esamų narių šalinimo iš bendrijos. Teismas padarė išvadą, jog Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimas neturėjo jokio teisinio pagrindo suteikti bendrijos valdybai ir atskirai valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo į bendrijos narius ar jų atleidimo iš bendrijos narių, todėl 2003-05-10 narių susirinkimo sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas.

23Teismas, įvertinęs atsakovo V. B. 2003-11-19 prašymą, pateiktą 2004-07-15 Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“, nustatė, kad minėtas asmuo prašė priimti jį į Sodininkų bendriją „Bražuolė-1“ su teise privatizuoti sodo sklypą Nr. 16. Teismas pažymėjo, kad nuo 2004-01-07 įsigaliojusiame Sodininkų bendrijos įstatyme įtvirtintos bendrijos narių susirinkimo išimtinės teisės, iš kurių viena – teisė spręsti naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo ir šalinimo iš bendrijos klausimus, ir nustatytas imperatyvas, kad bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Teismas padarė išvadą, jog Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ valdyba neturėjo jokio teisinio pagrindo spręsti atsakovo priėmimo į sodininkų bendriją klausimo. Teismas konstatavo, jog byloje nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių, kad iki 2004-07-16 dienos Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimas priėmė atsakovą į minėtą bendriją, t. y. kad atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka tapo Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ nariu. Teismas konstatavo, jog Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2004-07-15 valdybos sprendimas, kuriuo nuspręsta leisti atsakovui įsigyti ginčo sodo sklypą yra neteisėtas, priimtas nesant teisinio pagrindo, ir turi būti panaikintas. Teismas kritiškai vertino atsakovo SB „Bražuolė-1“ atstovo B. B. argumentus, jog atsakovas V. B. minėtu bendrijos valdybos sprendimu buvo priimtas į bendriją, tačiau dėl neapsižiūrėjimo ši aplinkybė nebuvo nurodyta valdybos 2004-07-15 protokole Nr. 3.

24Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas ginčijamą įsakymą, vadovavosi Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ pateiktais dokumentais, kad atsakovas V. B. buvo minėtos bendrijos nariu ir naudojosi joje esančiu sodo sklypu Nr. 16. Teismas pažymėjo, kad joks teisės aktas nenustato pareigos Vilniaus apskrities viršininko administracijai tikrinti pateikiamuose oficialiuose dokumentuose nurodytos informacijos atitikimo tikrovei ir teisėtumo. Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas ginčijamą 2004-10-27 įsakymą Nr. 2.3-8213-42 dėl itin civilinėje apyvartoje patrauklaus dalyko – valstybinės žemės įsigijimo (pardavimo), nors ir veikia savo nuožiūra, bet, būdamas viešojo administravimo subjektu, turėjo būti itin atidus, apdairus ir kruopštus bei patikrinti jam pateiktų dokumentų, šiuo atveju –2003-05-10 narių susirinkimo protokole Nr. 1, 2004-07-15 valdybos posėdžio protokole Nr. 2 nurodytų sprendimų teisėtumą ir tuo pačiu 2004-07-16 pažymos – turinio atitikimą esamai padėčiai ir jų teisėtumą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad iki 2004-07-16 pažymos, kurioje nurodyta, kad V. B. yra bendrijos narys, išdavimo dienos bendrijos narių susirinkimas būtų priėmęs atsakovą į minėtą bendriją, šią pažymą vertino tik kaip informacinio pobūdžio dokumentą, kuriame nurodytos aplinkybės gali pasikeisti, nes pažymoje nėra nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu atsakovas tapo Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ nariu ir turėjo (naudojo) minėtoje bendrijoje žemės sklypą Nr. 16. Teismas pažymėjo, jog minėtą pažymą paneigė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus 2005-08-22 raštas Nr. 478, kuriame nurodyta, kad Sodininkų bendrijoje „Bražuolė-1“ sklypas Nr. 16 yra skirtas V. B. , o byloje nėra duomenų, kad Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narys V. B. Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimo sprendimu būtų pašalintas iš minėtos bendrijos. Dėl šių aplinkybių teismas padarė išvadą, jog Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymas Nr. 2.3-8213-42, kuriuo nuspręsta parduoti sklypą V. B. , yra prieštaraujantis imperatyvioms teisės normoms, todėl naikintinas.

25Teismas, panaikinęs Vilniaus apskrities viršininko įsakymą, kurio pagrindu buvo sudarytas valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sandoris, 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 270 (notarinio registro Nr. 6867) pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir panaikino, bei taikė restituciją – iš valstybės atsakovui V. B. grąžino už ginčo žemės sklypą sumokėtą sumą, o valstybei grąžino ginčo žemės sklypą. Teismas tenkino išvestinį reikalavimą dėl atsakovo vardu įregistruotų daiktinių teisių į ginčo žemės sklypą panaikinimo Nekilnojamojo turto registre. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2007-12-06 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše ginčo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nurodyta 746 Lt, konstatavo, jog nurodyta vertė neatitinka rinkos kainos. Teismas, pritaikęs vertinimo modelį, skelbiamą internete, konstatavo, jog ginčo žemės sklypo vertė 2008-01-21 buvo 8901 Lt, todėl nuo šios sumos skaičiavo iš atsakovo V. B. priteisiamą žyminio mokesčio dydį valstybei. Iš visų atsakovų lygiomis dalimis teismas priteisė bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš kiekvieno po 9,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Kadangi iš atsakovo V. B. reikėjo priteisti 267 Lt žyminio mokesčio ir 9,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, o dėl restitucijos taikymo jam iš valstybės reikėjo grąžinti 214,70 Lt, teismas padarė įskaitymą ir priteisė iš atsakovo V. B. 61,57 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CK 1.80 str., 1.138 str., 6.145 str. 1 d., Sodininkų bendrijos įstatymo 14 str. 1 d. 1 p., 15 str. 1 d. 7 p., 3 d., CPK 88 str., 96 str.).

26Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliacinio skundo argumentai:

271) Pagal Vyriausybės nutarimu Nr. 404 patvirtintų tipinių įstatų 20.1 p. visuotiniam bendrijos narių susirikinimui leista keisti ir papildyti bendrijos įstatus, o pagal 21 p. visuotinis bendrijos narių susirinkimas pagal savo nustatytą kvotą gali išsirinkti įgaliotinius ir perduoti jiems visas arba dalį savo vykdomų funkcijų. Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. leidžia susirinkimui išspręsti klausimą dėl naujų narių priėmimo, patvirtinant priėmimo tvarką. Tai nereiškia, kad naujų narių priėmimas būtinai turi būti sprendžiamas tik susirinkime. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas ir 2000-11-28 patvirtintus Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“ įstatus, 2003-05-10 visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai patvirtino naujų narių priėmimo tvarką, pagal kurią valdybos nariams ir pirmininkui buvo pavesta priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo. Todėl ne tik visuotinis narių susirinkimas, bet ir valdyba turėjo teisę priimti naują narį, tame tarpe ir atsakovą V. B. į bendriją jo pateikto 2003-11-19 pareiškimo pagrindu. Dėl šių aplinkybių bendrijos narių susirikinimo sprendimas buvo teisėtas ir neprieštaraujantis Sodininkų bendrijos įstatymo nuostatoms.

282) Atsižvelgiant į tai, kad bendrija savo veiklą vykdo, naudojant bendrijos narių lėšas, skolų už žemės sklypą Nr. 16 apmokėjimas sudarė pagrindą priimti V. B. į bendriją, kadangi apyvartinių lėšų stygius neleidžia tinkamai tvarkyti bendrijai priskirtos teritorijos, kelių ir bendrijai priklausančių inžinierinių tinklų.

293) Nagrinėjamoje byloje prokuroras neturėjo teisės pareikšti ieškinio, kadangi viešasis interesas nebuvo pažeistas. Byloje buvo ginamas ne viešas interesas, o pareiškėjų asmeninis interesas, kadangi vienas iš teismo motyvų yra tas, kad nėra duomenų apie V. B. pašalinimą iš sodininkų bendrijos narių. Tai reikštų, kad ginčo žemės sklypas iki šiol priklauso V. B. .

304) Teismas pažeidė CPK 49 str. 3 d., kadangi ieškinys yra tiesiogiai susijęs su J. ir V. A. teisėmis, kurie kreipėsi į prokuratūrą, todėl šie asmenys turėjo dalyvauti byloje arba bendraieškiais, arba trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

31Atsakovas V. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliacinio skundo argumentai:

321) Teismas, taikydamas restituciją, visiškai netyrė klausimo dėl atsakovo V. B. sąžiningumo, dėl ko pažeidė sąžiningo įgijėjo teisių apsaugos reikalavimus. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie atsakovo nesąžiningumą. Atsakovas yra sąžiningas įgijėjas, t.y. sumokėjo žemės sklypo kainą, 2004-07-19 sumokėjo Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“ 100 Lt stojamąjį mokestį, bei kasmet moka po 80 Lt nario mokestį, apmokėjo visas buvusio sodininkų bendrijos nario V. B. skolas ir tai patvirtino bendrijos pažymos. Dėl priėmimo į sodininkų bendrijos narius bei žemės sklypo pirkimo atsakovas kreipėsi 2003-11-19, tačiau prašymas buvo tenkintas tik 2004-07-15 sodininkų bendrijos valdybos sprendimu bei 2005-05-14 vienbalsiai patvirtintas visuotinio sodininkų bendrijos narių susirinkimu. Tai reiškia, jog šioje byloje nebuvo paneigta atsakovo sąžiningumo prezumpcija, todėl restitucijos taikymas ribojamas.

332) Vilniaus apskrities viršininko administracija, kaip valstybės įgaliota institucija, parduodant atsakovui žemės sklypą, turėjo teisę priimti įsakymą dėl sodo sklypo Sodininkų bendrijoje „Bražuolė-1“ pardavimo, vadovaujantis CK 1.109 str., LR Žemės įstatymo 32 str. 3 d. 4 p., LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205. Aplinkybė, kad valdininkas ar buvęs turto valdytojas nežino ar nepakankamai žino įstatymus, nepateisina neteisėtų valdininkų veiksmų ir tai negali būti panaudota prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

343) Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2003-05-10 bendrijos narių susirinkimo sprendimą bei 2004-07-15 bendrijos valdybos sprendimą, motyvuodamas, kad sodininkų bendrijos narių susirinkimas neturėjo jokio teisinio pagrindo suteikti bendrijos valdybai teisę priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo, bei nesant duomenų, patvirtinančių, kad iki 2004-07-16 atsakovas nebuvo priimtas į bendrijos narius, pažeidė CK 1.5 str., 1.71 str. reikalavimus, kadangi bendrija savo konkliudentiniais veiksmais (priimdama iš atsakovo stojamąjį, bendrijos nario bei įsiskolinimo dengimo mokesčius, 2005-05-14 bendrijos visuotiniame narių susirinkime 2004-07-15 protokolo Nr. 3 dėl leidimo įsigyti sklypą Nr. 16 tvirtinimas) parodė savo sutikimą priimti atsakovą į narius bei faktinę narystę Sodininkų bendrijoje „Bražuolė-1“.

354) Teismas pažeidė CPK 270 str. 5 d. 4 p. normų reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-06-13 nutarimą Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“, nes teismo sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų, pripažinus negaliojančia 2004-12-20 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį bei pritaikius restituciją. Teismas nepasisakė dėl Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ teisių ir pareigų atsakovo atžvilgiu, panaikinus 2003-05-10 narių susirinkimo bei 2004-07-15 valdybos sprendimus, t.y. sprendimas kelia šalims ginčus ir abejones.

36Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ atsiliepime į atsakovo V. B. apeliacinį skundą prašė jį tenkinti ir panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-29 sprendimą.

37Atsakovas V. B. atsiliepime į atsakovo Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ apeliacinį skundą nurodė, kad pilnai palaiko apeliacinį skundą ir jame išdėstytus motyvus.

38Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, atsiliepime į atsakovo SB „Bražuolė-1“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-29 sprendimą palikti nepakeistą. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 404 15 p. imperatyviai nurodo, kada asmuo tampa sodininkų bendrijos nariu – kai dėl jo priėmimo sprendžia visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Ši nuostata nenumato kito būdo, kaip asmuo gali tapti bendrijos nariu. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių faktą, kad iki 2004-07-16 Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimas priėmė atsakovą V. B. į minėtą bendriją. Vienas iš valdybos narių buvo V. B. tėvas B. B. , kuris dalyvavo ir priimant sprendimą dėl sūnui V. B. žemės sklypo suteikimo. Prokuroras, pareikšdamas ieškinį, gynė valstybės, o ne privačių asmenų interesus. Šią aplinkybę liudijo ir prokuroro ieškinio reikalavimas, kad, panaikinus valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį, V. B. suteiktą žemės sklypą grąžinti į laisvos valstybinės žemės fondą, o ne konkrečiam asmeniui. Prokuroras apie galimą viešojo intereso pažeidimą sužinojo tada, kai apie jį pareiškimu pranešė fizinis asmuo I. A. . Prokuroras, siekdamas patikrinti pareiškime nurodytas aplinkybes, rinko ir kitą informaciją, kurios pagrindu buvo konstatuotas teisės aktų pažeidimo faktas, suteikiant V. B. ginčo sklypą. J. B. , kaip fizinio asmens turėjusio teises į ginčo sklypą, interesus prokuroras nagrinėjo tiek, kiek tai buvo būtina konstatuojant imperatyvų teisės normų pažeidimą. Dėl šių aplinkybių nebuvo pagrindo įtraukti į bylą I. A. ir J. B. , kadangi teismo sprendimas neturės įtakos šių asmenų teisėms ir pareigoms.

39Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, atsiliepime į atsakovo V. B. apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-29 sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo V. B. veiksmai (nedalyvavimas 2004-07-15 Bendrijos valdybos posėdyje, svarstant valdybos nariams klausimą dėl sklypo jam bendrijoje suteikimo, Bendrijos valdybos sprendimo nuostatų, išdėstytų protokole Nr. 2, turinio nepatikrinimas, nesusipažinimas su bendrijos patvirtintais tipiniais nuostatais, reglamentuojančiais Bendrijos valdymo organų įgaliojimus, nesidomėjimas Bendrijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais) vertintini kaip nepakankamai apdairūs, atidūs ir atsargūs. Atsakovas neišnaudojo visų jam prieinamų priemonių surinkti duomenis apie tai, ar jis yra priimtas bendrijos nariu, ar tai padaryta teisėtai, ar jis įgijo teisę įsigyti bendrijoje esantį sklypą Nr. 16. V. B. , turėdamas pareigą veikti aktyviai, t.y. pasidomėti bendrijos valdybos priimtais sprendimais, jais nesidomėjo, todėl jo nepagrįstas neveikimas traktuotinas kaip nesąžiningas elgesys.

40Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nepateikė atsiliepimų į apeliacinius skundus.

41Apeliaciniai skundai atmestini.

42Viešojo intereso turinį kiekvienu konkrečiu atveju nustato teismas, nes įstatymų leidėjas nėra suformulavęs viešojo intereso sąvokos. Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę prokurorui kreiptis į teismą, numatė, kad konkretūs santykiai, iš jų kylantys ginčai gali būti susiję su viešuoju interesu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Žemės įstatymo normose yra išreikštas viešasis interesas, nes, įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo politiką, žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius apsaugoti žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises, kad žemės sklypų pirkimas-pardavimas būtų vykdomas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, užtikrinant teisingumą šalyje ir valstybės turto apsaugą.

43Įgyvendinant viešąjį interesą žemės sklypų pirkimo-pardavimo procese, valstybės ir visuomenės vardu veikia žemės sklypus parduodanti valstybės institucija. Nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo panaikinti šios institucijos įsakymą, t. y. susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą valstybės nuosavybės teisių požiūriu, kurį netinkamai įgyvendino valstybės institucija, turėjusi tai padaryti pagal įstatymą. Nagrinėjamoje byloje šią instituciją prokuroras prašė teismo patraukti atsakovu. Vilniaus apskrities viršininko administracijai, kaip institucija, tinkamai neįvykdžiusi jai paskirtos funkcijos, turi būti atsakinga už atsiradusias tokių veiksmų teisines pasekmes.

44Gindamas žemės pirkimo-pardavimo proceso teisėtumą ir teisingumą, prokuroras reiškia ieškinį ir nurodytą viešąjį interesą gina tokiomis pat procesinėmis teisėmis, kaip ir ieškovas. Šis prokuroro procesinis statusas suteikia jam tokias procesines teises ir pareigas kaip ir ieškovui. Kiekvienu konkrečiu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galėtų padaryti išvadą, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia jį ginti. Nagrinėjamoje byloje prokuroras turėjo teisę pareikšti ieškinį, kadangi viešasis interesas buvo pažeistas, neužtikrinant teisėto ir teisingo ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo ir valstybės nuosavybės teisių.

45Tai, kad prokurorui apie galimą viešojo intereso pažeidimą pranešė fizinis asmuo I. A. , kad Jonas ir V. A. buvo užvedę kitą civilinę bylą dėl to paties ginčo sklypo, savaime nereiškia, kad jie ar buvęs ginčo sklypo naudotojas V. B. turi būti įtraukti į bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šių asmenų nereikėjo įtraukti į nagrinėjamos bylos procesą byloje dalyvaujančiais asmenimis, nes bylos išsprendimas neturi teisinių pasekmių išvardintų asmenų teisėms ir pareigoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 49 str. 3 d., kadangi ieškinys yra pareikštas, ginant viešąjį interesą – teisėtą ir teisingą žemės pirkimą-pardavimą ir valstybė nuosavybės teises, o ne I. A. , kad J. A. , V. A. ar V. B. teises. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad dar pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą buvo pateiktas (b.l. 87-88) Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ visuotinio narių susirinkimo 2002-05-04 sprendimas dėl V. B. (sklypo Nr. 16 naudotojas) pašalinimo iš sodininkų bendrijos narių. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo abejoti šiuo sprendimu ir juo remiasi, nes jis nėra nuginčytas ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija šalina iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies argumentus, kad nėra duomenų apie V. B. pašalinimą iš sodininkų bendrijos narių. Tai, kad yra šalinama dalis skundžiamo sprendimo argumentų, neturi teisinės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes įstatymų leidėjas draudžia formaliais pagrindais naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą.

46Tai, kad 2000-04-10 Vyriausybės nutarimu Nr. 404 patvirtintuose Sodininkų bendrijos tipinių įstatų 20.1 p. leista visuotiniam bendrijos narių susirikinimui keisti ir papildyti bendrijos įstatus, kad pagal 21 p. visuotinis bendrijos narių susirinkimas pagal savo nustatytą kvotą gali išsirinkti įgaliotinius ir perduoti jiems visas arba dalį savo vykdomų funkcijų, nereiškia, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas turėjo teisę perduoti bendrijos valdybai teisę priimti naujus narius. Visuotinis bendrijos narių susirinkimas pagal savo nustatytą kvotą galėjo išsirinkti įgaliotinius ir tik įgaliotinių susirinkimui buvo galima deleguoti visuotinio bendrijos narių susirinkimo vykdomas funkcijas iki 2004-01-07 įsigaliojusio Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. draudimo (Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų). Šiuo atveju naujų narių priėmimas turėjo būti sprendžiamas tik susirinkime (ar įgaliotinių susirinkime), o 2003-05-10 visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl naujų narių priėmimo tvarkos yra neteisėtas, nes valdybos nariams ir pirmininkui nebuvo galima pavesti priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo.

47Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimo 2003-05-10 sprendimą leisti bendrijos valdybos nariams ir pirmininkui priimti sprendimus dėl bendrijos naujų narių priėmimo ir atleidimo, kaip pažeidžiantį 2000-04-10 Vyriausybės nutarimu Nr. 404 patvirtintų Tipinių įstatų 20.3 p., 29 p. ir 2000-11-28 įregistruotų Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ įstatų (b.l. 10-12) 20.3 p., 26 p. reikalavimams (LR CK 2.82 str.).

48Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ valdyba neturėjo teisės priimti naują narį atsakovą V. B. , nes tai pažeidė 2004-01-07 įsigaliojusio Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p., ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CK 1.5 str. 2.82 str.), atsižvelgiant į tai, kad 2004-07-15 valdyboje svarstant V. B. klausimą, trijų balsavusių valdybos narių tarpe dalyvavo jo tėvas B. B. , kuris buvo tuometinis Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ pirmininkas. Tai, kad B. B. , būdamas artimasis giminaitis (CK 3.135 str.), nenusišalino valdyboje svarstant V. B. klausimą, patvirtina teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

49Vilniaus apskrities viršininko administracija, kaip valstybės įgaliota institucija, parduodama atsakovui V. B. žemės sklypą, turėjo pareigą užtikrinti teisėtą ir teisingą žemės pirkimą-pardavimą, bet nepareikalavo pateikti dokumentų, kurių pagrindu V. B. naudojasi žemės sklypu: sodininkų bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimą priimti V. B. sodininkų bendrijos nariu ir įforminti sklypą Nr.16, o apsiribojo tuometinio Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ pirmininko B. B. išduota savo sūnui V. B. 2004-07-16 pažyma (b.l. 18). Tai, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija pažeidė Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 2.2 p., nesuteikia jokių teisinių privilegijų atsakovui V. B. . Teisėjų kolegija daro išvadą, kad iš neteisėto 2004-07-15 Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ valdybos sprendimo negali atsirasti teisėtas V. B. nuosavybės teisių įgijimas, nes iš teisės pažeidimų neatsiranda teisėta nuosavybė.

50Skolų už žemės sklypą Nr. 16 apmokėjimas V. B. nesuteikė jokių teisinių privilegijų pažeisti 2004-01-07 įsigaliojusio Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p., ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CK 1.5 str. 2.82 str.), atsižvelgiant į tai, kad 2004-07-15 valdyboje svarstant V. B. klausimą, dalyvavo jo tėvas B. B. , kuris buvo tuometinis Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ pirmininkas. Šios aplinkybės patvirtina, kad V. B. nėra sąžiningas žemės sklypo įgijėjas, nes būdamas rūpestingas ir atidus asmuo, turėjo jo klausimą prašyti svarstyti Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ visuotiniame narių susirinkime, tuo užsitikrindamas teisėtą, sąžiningą ir teisingą savo teisių realizavimą. Atvejis, kai valdybos narys, susijęs artimos giminystės ryšiais su asmeniu, dėl kurio teisių valdyba sprendžia klausimą ir po to priima kolegialiai sprendimą, negali būti pateisinamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų požiūriu.

51Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė restituciją, nes byloje nėra duomenų, patvirtinančių restitucijos ribojimą (CK 4.96 str.). Tai, kad atsakovas 2004-07-19 sumokėjo Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“ 100 Lt stojamąjį mokestį, bei kasmet moka po 80 Lt nario mokestį (b.l. 123), bei apmokėjo visas buvusio sodininkų bendrijos nario V. B. skolas, nepaneigė atvejo, kad valdybos narys, susijęs artimos giminystės ryšiais su asmeniu, dėl kurio teisių valdyba 2004-07-15 sprendė klausimą ir po to priėmė kolegialių sprendimą, ir negali pateisinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p., Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ įstatų 20.3 p., 26 p. reikalavimų pažeidimo.

52Aplinkybės, kad 2005-05-14 visuotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas (b. l. 70-71) nutarė patvirtinti valdybos posėdžių protokolus Nr.1 -4, neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes iš 2005-05-14 visuotinio sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimo nėra aišku už kokį praeitą konkretų laikotarpį ir kokie konkretūs valdybos sprendimai buvo patvirtinti. 2005-05-14 visuotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas nėra priėmęs V. B. bendrijos nariu.

53Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys ir rezoliucinė dalys yra aiškios ir atitinka CPK 270 str. reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-06-13 nutarimą Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas dvišalią restituciją, teisingai nustatė, kad ginčo žemės sklypas grąžinamas valstybei, o V. B. dėl restitucijos taikymo reikalinga grąžinti 214,70 Lt. Apskaičiuodamas bylinėjimosi išlaidų dydį, teismas nurodė, kad atsakovas V. B. turi sumokėti 267 Lt žyminio mokesčio ir 9,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra galimas, sprendžiant restituciją dėl 214,70 Lt grąžinimo atsakovui V. B. iš valstybės ir atsakovo V. B. pareigą sumokėti valstybei 276,27 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas teisingai apskaičiavo įskaitytą suma, t.y. V. B. pareigą sumokėti 61,57 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (276,27Lt – 214,70 Lt).

54Tai, kad ginčo žemės sklypas po restitucijos yra grąžinamas valstybės nuosavybėn, yra susiję su Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisėmis ir pareigomis, valdant patikėjimo teise valstybei priklausančius žemės sklypus, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė restitucijos klausimą.

55Teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ teisių ir pareigų atsakovo V. B. atžvilgiu, nes byloje nebuvo pareikšti atsakovo V. B. reikalavimai Sodininkų bendrijai „Bražuolė-1“. Tai, kad teismas panaikino Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimo 2003-05-10 sprendimą ir valdybos 2004-07-15 sprendimą, nesudaro teisinio pagrindo taikyti restituciją Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ atžvilgiu, nes atsakovas V. B. Sodininkų bendrijos narių pakartotiniame 2008-10-25 susirinkime (b.l. 145) buvo priimtas į sodo bendrijos narius dėl sklypo Nr.16 privatizavimo, tuo patvirtinant, kad atsakovas V. B. sieks įgyti nuosavybėn ginčo sklypą pagal dabar galiojančią tvarką.

56Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės.

57Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.80 str. 1 d.; LR CPK 263 str., 265 str., 270 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

59Palikti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo... 4. 1) Panaikinti Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2003-05-10 bendrijos... 5. 2) Panaikinti 2004-07-15 valdybos sprendimą patenkinti V. B. prašymą dėl... 6. 3) Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymą Nr.... 7. 4) Pripažinti negaliojančia 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 8. 5) Panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Sodininkų... 9. Panaikinus SB „Bražuolė-1“ 2003-05-10 narių susirinkimo ir 2004-07-15... 10. Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ atsiliepime į ieškinį... 11. Atsakovas V. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti taip pačiais... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 13. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-09-29 sprendimu ieškinį patenkino... 14. 1) Panaikinti sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ narių susirinkimo... 15. 2) Panaikinti sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ valdybos 2004-07-15... 16. 3) Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-27 įsakymą Nr.... 17. 4) Pripažinti negaliojančia 2004-12-20 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 18. 5) Panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0454-3342, esančio SB... 19. 6) Priteisti iš sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 245,27 Lt... 20. 7) Priteisti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 127,27 Lt... 21. 8) Priteisti iš V. B. 61,57 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas... 22. Teismas, įvertinęs Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“ 2003-05-10 narių... 23. Teismas, įvertinęs atsakovo V. B. 2003-11-19 prašymą, pateiktą 2004-07-15... 24. Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas ginčijamą... 25. Teismas, panaikinęs Vilniaus apskrities viršininko įsakymą, kurio pagrindu... 26. Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ pateikė apeliacinį skundą,... 27. 1) Pagal Vyriausybės nutarimu Nr. 404 patvirtintų tipinių įstatų 20.1 p.... 28. 2) Atsižvelgiant į tai, kad bendrija savo veiklą vykdo, naudojant bendrijos... 29. 3) Nagrinėjamoje byloje prokuroras neturėjo teisės pareikšti ieškinio,... 30. 4) Teismas pažeidė CPK 49 str. 3 d., kadangi ieškinys yra tiesiogiai... 31. Atsakovas V. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Trakų... 32. 1) Teismas, taikydamas restituciją, visiškai netyrė klausimo dėl atsakovo... 33. 2) Vilniaus apskrities viršininko administracija, kaip valstybės įgaliota... 34. 3) Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas Sodininkų bendrijos... 35. 4) Teismas pažeidė CPK 270 str. 5 d. 4 p. normų reikalavimus ir Lietuvos... 36. Atsakovas Sodininkų bendrija „Bražuolė-1“ atsiliepime į atsakovo V. B.... 37. Atsakovas V. B. atsiliepime į atsakovo Sodininkų bendrijos „Bražuolė-1“... 38. Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo... 39. Ieškovo procesinį statusą turintis Trakų rajono apylinkės vyriausiojo... 40. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nepateikė... 41. Apeliaciniai skundai atmestini.... 42. Viešojo intereso turinį kiekvienu konkrečiu atveju nustato teismas, nes... 43. Įgyvendinant viešąjį interesą žemės sklypų pirkimo-pardavimo procese,... 44. Gindamas žemės pirkimo-pardavimo proceso teisėtumą ir teisingumą,... 45. Tai, kad prokurorui apie galimą viešojo intereso pažeidimą pranešė... 46. Tai, kad 2000-04-10 Vyriausybės nutarimu Nr. 404 patvirtintuose Sodininkų... 47. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino sodininkų... 48. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 49. Vilniaus apskrities viršininko administracija, kaip valstybės įgaliota... 50. Skolų už žemės sklypą Nr. 16 apmokėjimas V. B. nesuteikė jokių... 51. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 52. Aplinkybės, kad 2005-05-14 visuotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas... 53. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo... 54. Tai, kad ginčo žemės sklypas po restitucijos yra grąžinamas valstybės... 55. Teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl Sodininkų bendrijos... 56. Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 57. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 59. Palikti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą...