Byla 2A-1084-390/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Jonui Korsakui, atsakovo atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB ,,Medonos mėsa“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. J. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovui UAB ,,Medonos mėsa“, dėl nuomos, gyventojų pajamų mokesčio ir palūkanų priteisimo, nuomininko iškeldinimo bei įpareigojimo grąžinti patalpas.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovė prašė pripažinti, kad Šalių 2006-07-14 sudaryta Nuomos sutartis Nr.1 yra nutraukta nuo 2008-09-15 ir priimti sprendimą nuomininką UAB ,,Medonos mėsa“ iškeldinti iš užimamų nuomojamų patalpų, esančių ( - ) bei įpareigoti atsakovę šias patalpas grąžinti ieškovei. Taip pat prašė priteisti 9500 Lt skolą už patalpų nuomą ir 5 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2006-07-14 nuomos sutartį Nr. 1 ieškovė atsakovui išnuomojo patalpas, esančias ( - ). Sutarties terminas buvo numatytas nuo 2006-07-17 iki 2007-07-17, kuris po 2007-07-17 tapo neterminuotas (sutarties 4p.). sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti 1000 Lt nuomos mokestį už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos ir 15 % gyventojų pajamų mokestį valstybei. Atsakovas pastoviai vėlavo mokėti nuomos mokestį ir niekada nemokėjo sutartimi numatyto gyventojų pajamų mokesčio už ieškovę, be nuomotojos sutikimo pertvarkė patalpas. 2007 m. rugpjūčio mėn. ieškovė pasiūlė atsakovui pratęsti nuomos sutartį didesne nuomos kaina, tačiau jis nesutiko. Tada ieškovė nutarė sutartį su atsakovu nutraukti. Pirmas pranešimas atsakovui išsiųstas 2007-09-05, tačiau atsakovas ieškovės reikalavimų neįvykdė. Pakartotinai pranešimas apie sutarties nutraukimą ir reikalavimą išsikelti atsakovui buvo išsiųstas 2007-12-03, tačiau atsakovas ignoravo ir šį pranešimą. Pagal sutarties 7 p. nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą, o nuomininkas iškeldintas, jeigu nuomininkas du mėnesius iš eilės nesumoka nuomos mokesčio. 2008-09-11 dienai nuomos mokestis už du mėnesius iš eilės nebuvo sumokėtas, kas pripažintina, jog nuomininko nuomos sutarties nuostatų pažeidimas yra esminis, o nuomos sutartis nutrauktina. Ieškovė 2008 m. rugsėjo 11 d. Pranešimu-pretenzija atsakovui nurodė, kad ji vienašališkai nutraukia nuomos sutartį ir nuo šio Pranešimo-pretenzijos gavimo (įteikimo) dienos reikalauja UAB „Medonos mėsa“ per 60 dienų (sutarties 8 p.) išsikelti iš nuomojamų patalpų, jas perduoti nuomotojai bei sumokėti nuomos mokestį. Tačiau atsakovas geranoriškai tai padaryti atsisako, ir toliau užima ieškovei priklausančias patalpas bei jomis naudojasi.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė 2006-07-14 nuomos sutartį Nr.1, sudarytą tarp R. J. ir UAB ,,Medonos mėsa“ dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nuomos, laikyti nutraukta nuo 2008 m. gruodžio 15 d. Įpareigoti atsakovą UAB ,,Medonos mėsa“ grąžinti šias patalpas ieškovei R. J., o jų negrąžinus geruoju atsakovą UAB ,,Medonos mėsa“ iš ieškovei R. J. nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių ( - ), iškeldinti. Priteisė ieškovei iš atsakovo 2426,78 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo 17,29 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Grąžino ieškovei sumokėto žyminio mokesčio dalį - 106,74 Lt. Teismas priėmė ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 5000 Lt nuompinigių priteisimo iš atsakovo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Nustatė, kad atsakovui siųstas įspėjimas apie sutarties nutraukimą rašytas 2008-09-11, atsakovo gautas 2008-09-15 (b.l.8-10). Sprendė, kad pripažinus nuomos sutartį nutraukta nuo termino, kai atsakovas gavo pranešimą apie jos nutraukimą, būtų pažeistos LR CK 6.480 str. nuostatos, nustatančios minimalų terminą įspėjimui dėl sutarties nutraukimo pareikšti. Tačiau, teismo nuomone, ši aplinkybė negali būti priežastimi nuomos sutarčiai nepasibaigti, kadangi ieškovė savo pareigą pranešti apie neterminuotos nuomos sutarties nutraukimą su atsakovu įvykdė. Todėl ieškovės reikalavimą tenkintino dalinai, nuomos sutarties nutraukimo terminą perkėlė į LR CK 6.480 str. numatyto termino pabaigą, t.y. 2008-12-15 (po 3 mėnesių, kai atsakovas buvo įspėtas apie sutarties nutraukimą). Teismas teisiškai nereikšmingu laikė atsakovo atstovo argumentą, kad pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą yra netinkamas, kadangi jį pasirašė ieškovės atstovas, o šis nebuvo jos įgaliotas reikšti pranešimų apie nuomos sutarties nutraukimą, kadangi iš byloje esančios ieškovės ir advokato pasirašytos teisinių paslaugų sutarties, kuri pasirašyta dar prieš ieškovės atstovui surašant ir nusiunčiant atsakovui pranešimą – pretenziją, matyti, kad ieškovė atstovui suteikė plačius įgalinimus veikti visiškai už ją ir jos interesais (b.l.11). Teismas sprendė, jog tai, kad ieškovė nenurodė per kiek laiko patalpos jai turėtų būti grąžintos, šiuo atveju didesnės reikšmės neturi, kadangi atsakovas turėjo tokią pareigą įvykdyti per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, jis tą galėjo padaryti per laiką nuo ieškovės kreipimosi į teismą šioje byloje dienos – 2008-11-24 iki sprendimo priėmimo, be to teismo priimtam sprendimui įsiteisėti taip pat nustatytas 30 dienų terminas. Atsakovui negrąžinus patalpų per sprendimo įsiteisėjimo laiką geruoju jis iš šių patalpų turės būti iškeldintinas priverstine tvarka su visu jam priklausančiu turtu. Konstatavo, kad gyventojo iš Lietuvos vieneto (juridinio asmens) gautos pajamos už patalpų nuomą yra priskiriamos A klasės pajamoms, kurias apskaičiuoti, iš jų išskaičiuoti pajamų mokestį bei jį pervesti valstybei pareiga tenka išmokas išmokančiam juridiniam asmeniui, šiuo atveju atsakovui ir, nors atsakovas nėra sumokėjęs valstybei, jis neturi pareigos mokėti ieškovei. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovės reikalavimą dėl 4500 Lt gyventojų pajamų mokesčio jai priteisimo iš atsakovo netekintino. Kadangi netenkino ieškovės reikalavimų dėl piniginės prievolės priteisimo, nepriteisė ieškovei ir procesinių palūkanų.

5Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Medonos mėsa“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas iš dalies panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas. Nurodo, kad teismas ieškovės reikalavimą pripažinti nuomos sutartį nutrauktą nuo 2008-09-15 pagal CPK 270 str. 5 d. turėjo teisę tenkinti arba visiškai atmesti. Tokio pobūdžio reikalavimai savo esme negali būti tenkinami iš dalies. Teismas neturėjo teisės pažeisti ieškinio reikalavimo ribų ir nuspręsti, kad nuomos sutartis laikytina nutraukta ne nuo ieškinyje nurodytos dienos. Teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovė savo pareigą pranešti apie neterminuotos sutarties nutraukimą su atsakovu įvykdė. Duomenų apie tai, kad ieškovė būtų įspėjusi apeliantą prieš tris mėnesius iki 2008-12-15 arba prieš tris mėnesius iki 2008-09-15 nuomos sutarties nutraukimo nėra. Taip pat nurodo, kad ieškovė teismui pateikė reikalavimus dėl nuomos sutarties pripažinimo nutraukta anksčiau (t.y. 2008-12-15) negu teismas patvirtino sutarties nutraukimą, t.y. teismas gynė teises, kurios ieškinio pareiškimo momentu dar nebuvo pažeistos. Teigia, kad vadovaujantis LR CK 6.497 str. ieškovė, norėdama nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, tokį reikalavimą turėjo pareikšti teisme, tačiau to nepadarė. Todėl laikytina, kad nuomos sutartis šiai dienai yra galiojanti. Apelianto nuomone teismo argumentas, jog ieškovės atstovas turėjo įgaliojimus pasirašyti ir pateikti apeliantui 2008-09-11 Pranešimą-pretenziją yra nepagrįstas, nes vadovaujantis LR CK 2.138 str. 1d. 2p. ieškovė, turėjo advokatui išduoti notaro patvirtintą įgaliojimą. LR CPK normos, suteikiančios teisę advokatui veikti teisinių paslaugų sutarties pagrindu taikomos tik nagrinėjant civilines bylas, tačiau ne ikiteisminių civilinių santykių realizavimo metu.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė R. J. prašo 2009-04-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, papildomai nurodo, kad LR CPK 270 str. 5 d. numatyta teisė teismui reikalavimą tenkinti iš dalies. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė nuomos sutartį pasirašė prisijungimo būdu, todėl laikytina, kad nutraukdama sutartį pagrįstai vadovavosi sutarties nuostatomis. Ieškovei 2008-09-11 pranešimu-pretenzija atsakovui nurodžius, jog vienašališkai nutraukia nuomos sutartį reikalavimas teismui dėl sutarties nutraukimo nebeteiktinas. Apelianto argumentas, kad ieškovė turėjo advokatui išduoti notaro patvirtintą įgaliojimą yra nepagrįstas, nes LR CPK 57 str. 3 d. numatyta, kad advokato teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi. Apelianto argumentas, kad LR CPK normos suteikiančios teisę advokatui veikti teisinių paslaugų sutarties pagrindu taikomos tik nagrinėjant civilines bylas, tačiau ne ikiteisminių civilinių santykių realizavimo metu laikytinas nelogišku, nes tokiu atveju advokatas negalėtų nei dokumentų surinkti, nei bylos teismui parengti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp šalių 2006m. liepos 14d. buvo sudaryta terminuota patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis. Šalys terminuotos nuomos sutarties nustatytu terminu nenutraukė, todėl sutartis tapo neterminuota. Kaip matyti iš bylos duomenų, kad atsakovas nevykdė šalių sudarytos nuomos sutarties 7 punkte numatytos sąlygos ir du mėnesius iš eilės nemokėjo nuomos mokesčio. Tokiu būdu ieškovui atsirado teisė vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą ( CK 6. 497 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime ( pranešime) nurodytos datos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nuomuotojo valia nutraukti nuomos sutartį buvo išreikšta 2008m. rugsėjo 11d. pranešime nuo 2008m. rugsėjo 15d. Teismas konstatavo, kad neterminuota nuomos sutartis pasibaigė ne nuo ieškovo pranešime nurodyto termino, o nuo 2008m. gruodžio 15d. ir teismo sprendimu perkėlė nuomos sutarties nutraukimo terminą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas tai atlikdamas tinkamai pritaikė CK 6.480 straipsnio nuostatas.

12Pagrindinė teismo funkcija ir pareiga, taip pat galutinis tikslas – išspręsti šalių ginčą iš esmės. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tarp šalių iškilusį ginčą išsprendė iš esmės ir teisingai, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog teismo sprendimu buvo išspręstas nepareikštas ieškinio reikalavimas nutraukti nuomos sutartį ir pažeistos civilinio proceso kodekso 270 straipsnio 5 dalies normos. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstu ir atmeta apelianto apeliacinio skundo argumentą, kad ieškovės atstovas neturėjo įgalinimų pasirašyti 2008-09-11 pranešimą-pretenziją dėl nuomos sutarties nutraukimo. Nustatyta, kad atsakovui pranešimą-pretenziją ( b.l. 8) dėl nuomos sutarties nutraukimo pasirašė ieškovės sutikimu ir pavedimu advokatas J.Korsakas. Pati ieškovė tokiam veiksmui pritarė bei teisinių paslaugų sutartimi ji suteikė teisę advokatui pasirašyti ir pateikti įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms pranešimus, pretenzijas ir pan. Taigi, atmestini apeliacinio skundo argumentai susiję su įgaliojimų neturėjimu pateikti pretenziją atsakovui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimdamas sprendimas nutraukti nuomos sutartį ir įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovei patalpas, o jų negrąžinus geruoju iškeldinti atsakovą iš ginčo patalpų yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jį apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

14Sutinkamai su CPK 98 straipsniu iš atsakovo priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti ieškovei turėtos apeliacinės instancijos teisme.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalimi, kolegija,

Nutarė

16Apeliacinį skundą atmesti.

17Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009m. balandžio 7d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Iš atsakovo UAB „Medonos mėsa“ priteisti 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme ieškovei R. J..

Proceso dalyviai