Byla 2-329-743/2012
Dėl servituto atsisakymo priėmimo klausimą

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo A. K. ieškinio atsakovei N. A., tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriui dėl servituto atsisakymo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti Lazdijų rajono valdybos ( - ) potvarkiu Nr. 487-V nustatytą servitutą A. K., a. k. ( - ) sklype Nr. 19 (unikalus Nr. ( - )), išnykus šio servituto būtinumui.

3Šia nutartimi sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas.

4Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. To paties įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimą panaikinti administraciniu aktu nustatytą kelio servitutą. Ieškinyje nurodoma, kad pagal Lazdijų r. ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą kelio servitutas A. K. sklype nenustatytas, todėl administraciniu aktu nustatytas kelio servitutas turi būti panaikintas išnykus servituto būtinumui (Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktas). CK 4.135 straipsnyje nustatyta, kad kai aplinkybės pasikeičia taip, kad viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu, tarnaujančio daikto savininko teisės naudotis tuo daiktu neribojamos, o servitutas baigiasi tarnaujančio daikto savininko ir viešpataujančio daikto savininko susitarimu. Savininkams nesusitarus, sprendimą dėl servituto priima teismas. Remiantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi administraciniu aktu nustatytas servitutas Civilinio kodekso nustatytais pagrindais baigiasi, kai institucija, priėmusi sprendimą nustatyti servitutą, priima sprendimą tokį servitutą panaikinti. Šio teisinio reglamentavimo kontekste pripažintina, kad ginčas yra kilęs viešojo administravimo srityje, t.y. dėl viešojo administravimo subjektui Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje pavestų viešojo administravimo funkcijų atlikimo, todėl toks ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

5Įvertinus tai, ieškinį atsisakytina priimti.

6Vadovaudamasi CPK 290, 291 straipsniais teisėja

Nutarė

7Ieškovo A. K. ieškinį Nr. R20-222 atsisakyti priimti.

8Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai