Byla 2-252-471/2015
Dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant atsakovės J. V. atstovui advokatui Vidmantui Lazickui viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei J. V. ir išvadą teikiančioms institucijoms Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo

Nustatė

2Ieškovas A. V. pareiškė ieškinį, prašydamas nustatyti jo bendravimo su sūnumi M. V., gim. ( - ), gyvenančiu su J. V., tvarką pagal jo pateiktą pasiūlymą / 3-5 l. /. Ankstesniame parengiamajame teismo posėdyje jis paaiškino, kad jam gyvenant santuokoje su atsakove J. V. ( - ) gimė sūnus M.. 2013-12-19 santuoka su atsakove buvo nutraukta jų bendru sutikimu. Po santuokos nutraukimo sūnus M. su atsakove gyvena Kelmėje, o jis Vilniuje. Jis teikia sūnui sutarto dydžio išlaikymą, nori su sūnumi bendrauti, tačiau dėl to nuolat kyla problemų ir ginčų su atsakove. Todėl kreipėsi į teismą dėl konkrečios bendravimo tvarkos su sūnumi nustatymo ir prašo ieškinį tenkinti. Sutinka su atsakove sudaryti juos abu tenkinantį susitarimą dėl bendravimo su sūnumi tvarkos.

3Atsakovė J. V. atsiliepimu / 27-30 l. / su ieškiniu sutiko dalinai, siūlė ieškovo bendravimo su sūnumi tvarką nustatyti pagal jos pasiūlymą arba sudaryti taikos sutartį. Ankstesniame parengiamajame teismo posėdyje ji patvirtino ieškovo nurodomas aplinkybes, tik teigė, jog problemos dėl ieškovo bendravimo su sūnumi kyla dėl paties ieškovo elgesio, sutiko sudaryti byloje taikų susitarimą.

4Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė / 22-23 l. / ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė / 33 l. / pateikė išvadas dėl ginčo.

52015-04-07 šalys pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo / 51 l. / ir sudarytą tos pačios dienos taikos sutartį / 52-53 l. /.

6Parengiamajame teismo posėdyje atsakovės J. V. atstovas paaiškino, kad šalys ginčą išsprendė, nustatė ieškovo bendravimo su sūnumi M. tvarką bendru sutarimu, todėl prašo šalių sudarytą taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

7Prašymas tenkintinas, šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

8Iš šalių paaiškinimų ankstesniame parengiamajame teismo posėdyje ir bylos medžiagos matyti, kad šalių santuoka buvo nutraukta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 sprendimu / 9-10 l. /, kuriuo patvirtintoje sutuoktinių sudarytoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių numatyta, kad jų vaikas M. V., gim. ( - ) / 6 l. /, gyvens su motina J. V. / 2p. /, abu tėvai bendraus su vaiku ir dalyvaus jo auklėjime bendru sutarimu / 3p. /, o A. V. teiks sūnui išlaikymą po 500 lt. kas mėnesį / 5p. /.

9Kadangi konkreti ieškovo bendravimo su vaiku tvarka šiuo teismo sprendimu nebuvo nustatyta, kilus ginčui tarp tėvų / ką patvirtina jų paaiškinimai ir bylos medžiaga – 12-14, 24-26 l. / skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarka nustatytina teismo sprendimu / Lietuvos CK 3.170str. 4d. /. Pažymėtina, kad byloje pripažįstama, jog ieškovas išlaikymą vaikui teikia ir nekeliamas klausimas dėl ieškovo netinkamo elgesio su vaiku ar neigiamos įtakos jam, o tik ginčijamos bendravimo sąlygos.

10Įvertinus byloje pateiktus įrodymus taikos sutarties sąlygas nėra pagrindo daryti išvadą, kad ši sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui / Lietuvos CPK 42str. 2d. / ar pažeistų šalių bei jų nepilnamečio vaiko teises. Sutartis atitinka Lietuvos CPK 140str. 3d. reikalavimus, iki teismo posėdžio šalys prašyme / 51 l. / išreikštos valios neužginčijo, vaiko teisių apsaugos institucijų atstovai prieštaravimų nepareiškė, todėl šalių sudaryta taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla nutraukiama / Lietuvos CPK 293str. 5p. /.

11Šalims sudarius taikos sutartį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo atsakovei J. V. / 31-32 l. / išlaidų / 43 l. / atlyginimo valstybei klausimas nesprendžiamas, nes ieškovo reikalavimas nustatyti bendravimo su vaiku tvarką faktiškai tenkinamas / tik ši tvarka nustatoma šalių sutarimu /, o atsakovei buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100 procentų jos išlaidų / Lietuvos CPK 96str. ir 99str. /. Pagal taikos sutarties sąlygas šalys lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų / 6p. – 53 l. /, todėl sudarius taikos sutartį 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 30,75 EUR / 2 l. / grąžintina ieškovui A. V. / Lietuvos CPK 87str. 2d. /.

12Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas

Nutarė

13Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :

14Ieškovas A. V., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), ir atsakovė J. V., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), Kelmės apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-252-471/2015 dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo, siekdami civilinę bylą išspręsti taikiai, vadovaudamiesi Lietuvos CPK 42str. 1d., 140str. 3d., 231str., sudaro šią Taikos sutartį ir prašo Kelmės apylinkės teismo ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

15Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad 2013m. gruodžio 19d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-47347-127/2013 santuoka, įregistruota 2010m. balandžio 16d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje , įrašo Nr. 915, tarp jų nutraukta ir pagal patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarus, ( - ) gimusio vaiko M. V., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatyta su motina J. V., a.k. ( - ) o skyrium gyvenančio tėvo A. V. bendravimo su nepilnamečiu vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarka nėra detalizuota ir nėra konkreti, ir todėl, kilus ginčui dėl A. V. bendravimo su sūnumi M. V. ir dėl dalyvavimo jį auklėjant, susitaria kilusį ginčą dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo išspręsti abipusių kompromisų ir nuolaidų būdu sekančiomis nurodytomis sąlygomis:

16A. V., a.k. ( - ) turi teisę bendrauti su ( - ) gimusiu sūnumi M. V., a.k. ( - ) sekančiai: 1. Kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį savaitgalius nepertraukiamai / su nakvynėmis /, penktadienį 17.00val. savo jėgomis ir lėšomis paimdamas sūnų M. V. iš J. V. gyvenamosios vietos ir sekmadienį 18.00val. parveždamas jį atgal į J. V. gyvenamąją vietą / atsižvelgiant į vaiko motinos ir vaiko tėvo užimtumą ir jų galimybes, galimi, šalims geranoriškai sutarus, pakeitimai /.

  1. poriniais metais / 2016, 2018 metais etc./ Kūčių dieną tėvas paima vaiką ir parvežą šv. Kalėdų antrą dieną / gruodžio 26 d /. kiekvienais metais Šv. Velykų savaitgalį tėvas gali paimti sūnų M. V. penktadienį iki 16.00val. ir sekmadienį iki 18.00val. parvežti jį atgal į J. V. gyvenamąją vietą.
  2. kiekvienais metais gegužės pirmą savaitgalį vaikas M. V. lieka su motina / motinos diena /.
  3. per vaiko motinos J. V. gimimo dieną / liepos 23-ąją dieną / vaikas pasilieka su motina.
  4. Sūnaus M. V. vasaros atostogų metu tėvas A. V. praleidžia su vaiku ne mažiau kaip 2 / dvi / savaites, laiką ir datą iš anksto suderinęs su vaiko motina J. V.. Kitas atostogas / rudens, žiemos, pavasario, papildomas atostogas / sūnus M. V. su tėvu A. V. praleistų abipusiu tėvų geranorišku susitarimu, atsižvelgiant į vaiko teisėtus interesus.
  5. A. V. ir J. V. privalo apie planuojamas atostogas su vaiku M. V. vienas kitą įspėti bet kokia forma / raštu, SMS žinute, elektroniniu paštu / prieš 1 / vieną / mėnesį, nurodydami atostogų laiką ir jų trukmę, vaiko būsimą atostogų metu buvimo vietą ir buvimo vietos kontaktinius duomenis.
  6. Vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas atostogauja, sudaro sąlygas vaikui bendrauti su kitu iš tėvų be jokių apribojimų.
  7. A. V. ir J. V., planuodami atostogas su vaiku M. V. už Lietuvos Respublikos ribų, privalo vienas kitą įspėti bet kokia forma / raštu, elektroniniu paštu / prieš 1 / vieną / mėnesį, nurodydami tikslią atostogų pradžios datą, šių atostogų trukmę, vaiko būsimą buvimo vietą ir vietos kontaktinius duomenis.
  8. A. V. pasiimant sūnų M. V. iš vaiko motinos J. V. gyvenamosios vietos, abu vaiko tėvai pasirašo raštišką susitarimą, vaiko tėvui A. V. raštu nurodant tikslią datą bei laiką, kada vaikas bus grąžintas motinai J. V. pagal jos ir vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą, atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečio sūnaus M. V. gyvenamoji vieta nustatyta su vaiko motina J. V..

172. Jei A. V. negalės dėl objektyvių priežasčių pagal aptartą tvarką bendrauti su sūnumi, apie tai jis privalo iš anksto telefonu, o vėliau ir raštu informuoti vaiko motiną J. V..

183. Jeigu sūnus M. V. serga, ar numatyto bendravimo metu bus vykdomos vaiko papildomo ugdymo programos ir dėl to negali vykti jo bendravimas su tėvu A. V., J. V. įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti A. V. raštu ir geranoriškai susitarti dėl vaiko tėvo bendravimo su vaiku kitu, jam ir vaikui priimtinu metu.

194. A. V. ir J. V. aptarta bendravimo su vaiku M. tvarka gali keistis, jei šios tvarkos metu tiek A. V., tiek J. V. artimoje aplinkoje vyktų jiems ir tuo pačiu vaikui svarbūs ir visiems aktualūs renginiai / gimtadieniai, jubiliejai, giminių šventės, vestuvės, laidotuvės, krikštynos ir pan. /. Apie bendravimo tvarkos pakeitimus kiekvienas iš tėvų privalo informuoti vienas kitą raštu.

205. J. V. įsipareigoja raštu prieš 3 / tris / mėnesius informuoti A. V. apie planuojamą savo ir / ar / sūnaus M. V. gyvenamosios vietos pakeitimą Lietuvos Respublikoje arba už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ir inicijuoti A. V. bendravimo su sūnumi M. V. tvarkos pakeitimą.

216. Šalys lieka prie savo asmeninių bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti viena iš kitos.

227. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos CPK 140str. 3d., 293str. 5p. ir 294str. 2d., Lietuvos CK 6.985 str., t.y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

238. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

249. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

2510. Taikos sutartis yra sudaryta 4 / keturiais / egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovas A. V., antrą – atsakovė J. V., trečią – valstybinė institucija, teikianti išvadą byloje - Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir ketvirtas pateikiamas Kelmės rajono apylinkės teismui.

26Sutartį sudariusios šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų tikrąją valią.

27Civilinę bylą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei J. V. ir išvadą teikiančioms institucijoms Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo nutraukti.

28Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti A. V., a.k. ( - ) trisdešimt eurų 75ct. / 30,75 EUR / žyminio mokesčio, sumokėto 2015-01-25 įmokos mokėjimo kvitu.

29Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovas A. V. pareiškė ieškinį, prašydamas nustatyti jo bendravimo su... 3. Atsakovė J. V. atsiliepimu / 27-30 l. / su ieškiniu sutiko dalinai, siūlė... 4. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. 2015-04-07 šalys pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo / 51 l.... 6. Parengiamajame teismo posėdyje atsakovės J. V. atstovas paaiškino, kad... 7. Prašymas tenkintinas, šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina ir... 8. Iš šalių paaiškinimų ankstesniame parengiamajame teismo posėdyje ir bylos... 9. Kadangi konkreti ieškovo bendravimo su vaiku tvarka šiuo teismo sprendimu... 10. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus taikos sutarties sąlygas nėra pagrindo... 11. Šalims sudarius taikos sutartį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 12. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas... 13. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :... 14. Ieškovas A. V., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), ir atsakovė J. V., a.k. ( - )... 15. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad 2013m. gruodžio 19d. Vilniaus miesto... 16. A. V., a.k. ( - ) turi teisę bendrauti su ( - ) gimusiu sūnumi M. V., a.k. (... 17. 2. Jei A. V. negalės dėl objektyvių priežasčių pagal aptartą tvarką... 18. 3. Jeigu sūnus M. V. serga, ar numatyto bendravimo metu bus vykdomos vaiko... 19. 4. A. V. ir J. V. aptarta bendravimo su vaiku M. tvarka gali keistis, jei šios... 20. 5. J. V. įsipareigoja raštu prieš 3 / tris / mėnesius informuoti A. V. apie... 21. 6. Šalys lieka prie savo asmeninių bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų... 22. 7. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir... 23. 8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme... 24. 9. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 25. 10. Taikos sutartis yra sudaryta 4 / keturiais / egzemplioriais, iš kurių... 26. Sutartį sudariusios šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta,... 27. Civilinę bylą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei J. V. ir išvadą... 28. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti A. V., a.k. ( - )... 29. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...