Byla 2-4622-155/2016
Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant pareiškėjoms A. M. ir M. K., vertėjaujant I. P., nedalyvaujant suinteresuoto asmens ( - ) atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. M. ir M. K. pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas,

Nustatė

3pareiškėjos A. M. ir M. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atnaujinti joms praleistą terminą priimti palikimą, atsiradusį po motinos N. M. mirties 2015-09-02.

4Pareiškėjos pareiškime teismui nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 2 d. mirė jų motina N. M., kuri pagal 2014-12-08 sudarytą testamentą, paliko pareiškėjoms A. M. ir M. K. butą, esantį adresu ( - ), lygiomis dalimis, t.y. po ½ dalį buto kiekvienai. 2015 m. gruodžio 11 d. pareiškėjos kreipėsi į notarą dėl palikimo po N. M. mirties priėmimo, tačiau buvo informuotos, jog praleido 3 mėnesių palikimo priėmimo terminą. Pareiškėjos pažymi, kad šį terminą praleido dėl savo teisinio neišprusimo, nes vadovavosi anksčiau galiojusiu LR CK, kuriame buvo nustatytas 6 mėnesių terminas palikimui priimti. Esant šioms priežastims pareiškėjos per įstatyme nustatytą terminą neįgyvendino pagal testamentą joms suteiktos paveldėjimo teisės į motinos palikimą, todėl prašo pareiškimą tenkinti ir atnaujinti šį praleistą terminą priimti palikimą po motinos N. M. mirties kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių.

5Suinteresuotas asmuo ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog VĮ ( - ) nėra gavęs jokio pranešimo apie galimą palikėjos N. M. palikimo perėjimą valstybei. Todėl tuo atveju, jei teismui visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad yra pagrindas atnaujinti įstatymų nustatytą terminą, šio prašymo patenkinimui suinteresuotas asmuo neprieštaraus. Taip pat suinteresuotas asmuo prašo bylą nagrinėti VĮ Turto bankas atstovui nedalyvaujant.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjos palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašė jų pareiškimą tenkinti.

7Pareiškimas tenkintinas

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjos A. M. ir M. K. yra N. M. dukterys (b.l. 6). Iš Mirties liudijimo matyti, kad N. M. 2015-09-02 mirė (b.l. 8). M. N. M. 2014-12-08 buvo sudariusi oficialų testamentą, kuriuo jai priklausantį butą, esantį adresu ( - ), paliko lygiomis dalimis savo dukroms – pareiškėjoms A. M. ir M. K. (b.l. 6). ( - ) biuro notarė 2015-12-29 pateikė teismui pranešimą, kuriuo informavo teismą, jog ( - ) notarų biure nėra užvesta paveldėjimo byla po palikėjos N. M. mirties. Atsižvelgus į šias aplinkybes teismas daro išvadą, kad N. M. paveldėtojai į notarę laiku nesikreipė, faktiškai paveldėjimo teisė šiuo atveju nerealizuota.

9Atsiradęs palikimas gali būti priimtas dviem būdais: 1) pradėjus faktiškai jį valdyti 2) įpėdiniui padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 2 d.). Minėto straipsnio 3 d. nurodo, kad šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Įstatyme įtvirtintas trijų mėnesių terminas gali būti teismo pratęstas, jeigu pripažįstama, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1 d.).

10Šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjos kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo jau praleidusios šį įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą (2015-12-11).

11Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti, kad terminą palikimui priimti pareiškėjos A. M. ir M. K. praleido dėl svarbių priežasčių, įvertina pareiškėjų pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes bei byloje pateiktus įrodymus. Pareiškėjos teismui nurodė, kad terminą priimti motinos palikimą praleido dėl objektyvių priežasčių, t.y. pareiškėjos neturėjo reikalingų teisinių žinių dėl palikimo priėmimo, nes galvojo, jog palikimą reikia priimti per 6 mėnesius pagal seniau galiojusį LR CK, o apie 3 mėnesių terminą pareiškėjos sužinojo tik iš notarės. Šios nurodytos priežastys pareiškėjoms sutrukdė savalaikiai įforminti palikimo priėmimą ir sąlygojo termino praleidimą. Pažymėtina ir tai, kad terminas palikimui priimti yra praleistas labai nežymiai (pareiškėjų motina mirė 2015-09-02, o pareiškėjos pas notarę kreipėsi 2015-12-11), t.y. praleistos vos kelios dienos priimti palikimą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas analogiško turinio bylas, yra pabrėžęs, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, reikėtų nustatyti svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, trukmę, ar po to, kai minėtos svarbios aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi per protingą terminą į teismą. (LAT CBS 2002-05-20 nutartis c.b. A. R. v. V. N., Nr. 3k-3-828/2002, kat. 116; LAT CBS 2003-12-10 nutartis c.b. UAB „Dinvita“ v. V. K. įm., Nr. 3k-3-1232/2003, kat. 92,116; LAT CBS nutartis c.b. Nr. 3K-3-258/2007). Šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjos ne tik kad nežymiai praleido terminą priimti palikimą, bet ir sužinojusios, jog šį terminą praleido, iš karto kreipėsi į teismą dėl šio termino atnaujinimo (pareiškimas teismui paduotas 2015-12-18, t.y. jau po savaitės, kai sužinojo, kad šį terminą praleido).

12Visos šios byloje nustatytos aplinkybės, teismo vertinant pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, pripažintinos svarbiomis ir objektyviomis priežastimis, leidžiančioms terminą palikimui priimti atnaujinti. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų pareiškėjų argumentus, jog terminas priimti palikimą praleistas dėl svarbių priežasčių. Suinteresuotas asmuo VĮ ( - ) taip pat neginčija pareiškėjų pareiškimo. Atsižvelgus į šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad teismo sprendimas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo niekieno teisių nepažeis, priešingai, juo bus apginta pareiškėjų, kaip paveldėtojų teisė priimti savo mirusios motinos palikimą. Atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes ir teisines išvadas, teismas sprendžia, kad yra pagrindas pareiškėjoms atnaujinti terminą palikimui, atsiradusiam po motinos N. M. mirties (CK 1.5 str. 4 d., 5.57 str. 1 d.).

13V. C. kodekso 5.50 str., 5.57 str., Civilinio proceso kodekso 576-578 str., teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Atnaujinti pareiškėjoms A. M., a.k. ( - ) ir M. K., a.k. ( - ) praleistą įstatymo nustatytą terminą priimti palikimą, atsiradusį po jų motinos N. M., a.k. ( - ) mirusios 2015-09-02, mirties, trims mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai