Byla eB2-1400-436/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei G. P. įmonei „Lingė“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei G. P. įmonei „Lingė“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei G. P. įmonei „Lingė“. Nurodė, kad atsakovė ieškovui yra skolinga 4 379,94 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Ieškovas ragino atsakovę vykdyti įsipareigojimus, tačiau įsiskolinimas nebuvo sumokėtas. Ieškovė ėmėsi priverstinio poveikio priemonių skolai išieškoti, tačiau nesėkmingai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad G. P. įmonė „Lingė“ yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

5Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės G. P. įmonės „Lingė“ savininką pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti. Teismo nutartis vadovui nebuvo įteikta, dokumentai nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo G. P. įmonei „Lingė“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovė ir jos savininkas nekilnojamojo ir kito registruotino turto neturi. Ieškovas nurodo, kad siekdamas iš G. P. įmonės „Lingė“ išieškoti susidariusį socialinio draudimo įsiskolinimą, siuntė raginimus sumokėti skolą, taikė priverstinio poveikio priemones - teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms, išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau nesėkmingai. VSDFV duomenimis, įmonės bankroto bylos iškėlimo dieną įsiskolinimas sudaro 4 379,94 Eur. VMI viešai prieinamais duomenimis G. P. įmonės „Lingė“ nėra sąraše asmenų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra užvestų bylų dėl išieškojimo iš G. P. įmonės „Lingė“.

7Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, įsiskolinimas kreditoriui sudaro 4 379,94 Eur, susidaręs beveik prieš 14 metų, į raginimus sumokėti skolą įmonė nereaguoja, antstolis neišieškojo susidariusio įsiskolinimo, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos ir atitinkamai negeneruoja jokių pajamų bei neturi jokio turto iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriumi. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto ir jos savininko atsakomybės už prievoles specifiką, G. P. įmonės „Lingė“ bankroto byloje bendraatsakovu patrauktinas ir šios įmonės savininkas G. P. (CPK 43 straipsnio 2 dalis).

9Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Lideres“ kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

10Iškėlus G. P. įmonei „Lingė“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12į civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei G. P. įmonei „Lingė“, įtraukti bendraatsakovu G. P. (a. k. ( - )

13Iškelti bankroto bylą atsakovei G. P. įmonei „Lingė“ (įmonės kodas 132814531, registracijos adresas: Voveraičių g. 47-1, 50108 Kaunas).

14G. P. įmonės „Lingė“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA147, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rinktinės g. 55-24, tel. Nr. (8 5) 2102080, 8 687 13087, el. p. Lideres@administratoriai.lt).

15Uždėti G. P. įmonės „Lingė“ (juridinio asmens kodas 132814531) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

16Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai G. P. įmonei „Lingė“

17Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį G. P. įmonės „Lingė“ savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti G. P. įmonės „Lingė“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

20Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį G. P. įmonės „Lingė“ kreditorių susirinkimą.

21Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 5. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi buvo... 6. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti,... 7. Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto... 8. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės... 9. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 10. Iškėlus G. P. įmonei „Lingė“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 12. į civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo... 13. Iškelti bankroto bylą atsakovei G. P. įmonei „Lingė“ (įmonės kodas... 14. G. P. įmonės „Lingė“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę... 15. Uždėti G. P. įmonės „Lingė“ (juridinio asmens kodas 132814531) turtui... 16. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti G. P. įmonės „Lingė“ administratoriui atlikti veiksmus,... 20. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 21. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...