Byla 2S-761-826/2020
Dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-92-588/2020 pagal suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ prašymą leisti užbaigti įkeisto turto varžytynių procedūrą pareiškėjų A. M. ir R. M. bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-92-588/2020 pagal suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ prašymą leisti užbaigti įkeisto turto varžytynių procedūrą pareiškėjų A. M. ir R. M. bankroto byloje ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Swedbank“ 2019 m. lapkričio 22 d. prateikė prašymą leisti užbaigti bankui įkeisto turto, esančio ( - ), Palangoje, varžytynių procedūras.

61.1.

7Nurodė, kad antstolis organizavo pareiškėjams A. M. ir R. M. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), Palangoje, įkeisto bankui, varžytynes. Jos buvo pradėtos 2018 m. liepos 30 d. 13.09 val. ir baigtos 2018 m. rugpjūčio 29 d. 13.21 val. Varžytynes laimėjusi E. S. varžytynių dalyvio mokestį sumokėjo dar iki 2019 m. balandžio 1 d. teismo nutarties. Skundų ar ginčų dėl priverstinai realizuoto turto kainos ar varžytynių procedūrų pažeidimo nebuvo. Kliūčių baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras nėra. Tenkinus jos prašymą bankroto proceso metu nereikėtų pardavinėti skolininkams priklausančio hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto, tuo būtų užtikrintas proceso ekonomiškumo principo įgyvendinimas bei užtikrinti skolininkų interesai. Naujų varžytynių organizavimas bankroto procese sąlygotų naujų turto realizavimo išlaidų atsiradimą. Įkeisto ir priverstinai parduodamo turto vertė yra žymiai mažesnė (beveik dvigubai) nei pareiškėjų skola bankui. Ši aplinkybė leidžia preziumuoti, jog bet kokiu atveju visos lėšos iš parduoto turto (atskaičius vykdymo ar administravimo išlaidas) atiteks bankui. Tokiu būdu bus užtikrinta skolininkų ir kreditorių interesų pusiausvyra.

82.

9Plungės apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 22 d. nutartimi tenkino suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ prašymą.

103.

11Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi panaikino Plungės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 22 d. nutartį ir kreditorės prašymą grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

124.

13Plungės apylinkės teismas 2020 m. kovo 5 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą, prašymą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka, kreditoriams ir bankrutuojantiems fiziniams asmenims nustatė terminą atsiliepimams pateikti.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Plungės apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi suinteresuoto asmens prašymą atmetė ir civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė, iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas. Teismo motyvai:

175.1.

18Iki kol nėra įsiteisėjusi nutartis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, antstolis pagal įstatymą negali kreiptis į teismą su prašymu leisti baigti pradėtą vykdymo veiksmų procedūrą, jeigu atliekant ją varžytynių dalyvio mokestis buvo sumokėtas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nagrinėjamu atveju civilinė byla dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo yra sustabdyta, iki įsiteisės sprendimas ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal pareiškėjos B. B. pareiškimą dėl A. M. galbūt padaryto nusikaltimo nuosavybei. Šiame proceso etape nėra teisinio pagrindo nagrinėti prašymą dėl vykdymo veiksmų procedūrų baigimo, todėl suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ prašymas dėl antstolės B. T. pradėtų priverstinio vykdymo veiksmų užbaigimo atmetamas.

195.2.

20Sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nes neišnyko aplinkybės, nurodytos 2019 m. liepos 15 d. nutartyje.

21III. Atskirojo skundo argumentai

226.

23Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ (toliau – apeliantė) prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria nutarta sustabdyti civilinę bylą ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais.

246.1.

25Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus priimtas procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime. Klausimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turi būti išspręstas per 1 mėn. nuo pareiškimo gavimo teisme momento. Šiuo atveju ilgiau nei vienerius metus nėra išspręstas šis klausimas, o civilinė byla sustabdyta neapibrėžtam laikui. Tokiu būdu pažeidžiami proceso ekonomiškumo ir protingumo principai, suvaržomos kreditorių teisės. Fizinio asmens bankroto procese yra numatyta galimybė fizinio asmens bankroto bylą nutraukti, jei asmuo nuteisiamas.

267.

27Suinteresuotas asmuo B. B. pateikė atsiliepimą, juo prašė atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl sustabdymo palikti nepakeistą. Paaiškino, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

288.

29Pareiškėjai A. M. ir R. M. pateikė atsiliepimą, juo prašė atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl sustabdymo palikti nepakeistą.

308.1.

31Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nes ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai yra tiesiogiai susiję su bankroto byla, reikšmingi teisingam jos išnagrinėjimui ir ginčų išvengimui ateityje. Iškėlus baudžiamąją bylą ir priėmus apkaltinamąjį nuosprendį atsiranda pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą, o jei ji iškelta – nutraukti. Naujai paaiškėjusios aplinkybės sudarytų pagrindą skųsti teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip būtų pažeisti proceso ekonomiškumo ir efektyvumo principai. Naujų aplinkybių, kurioms paaiškėjus atsirastų pagrindas atnaujinti civilinę bylą, nenustatyta.

328.2.

33Nurodė, kad nusprendus panaikinti nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo, prašymas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turėtų būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka.

349.

35Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas tenkintas.

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4111.

42CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

4312.

44Pirmosios instancijos teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi atmetė suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ prašymą dėl vykdymo veiksmų procedūrų baigimo ir sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą. Apeliantas atskiruoju skundu skundžia nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo. Apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl skundžiamos nutarties dalies (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4513.

46Plungės apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, motyvuodamas tuo, kad neišnyko aplinkybės, nurodytos 2019 m. liepos 15 d. nutartyje. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog civilinės bylos sustabdymas šiuo atveju prieštarauja fizinio asmens bankroto esmei. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiais atskirojo skundo argumentais.

4714.

48Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kreipėsi 2019 m. kovo 27 d. Klausimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nėra išspręstas, nes Plungės apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartimi civilinė byla sustabdyta, iki įsiteisės priimtas procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal pareiškėjos B. B. pareiškimą dėl A. M. galbūt padaryto nusikaltimo nuosavybei. Ši teismo nutartis įsiteisėjusi (CPK 18 straipsnis). Plungės apylinkės teismas 2020 m. kovo 5 d. nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą. 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ prašymą leisti užbaigti bankui įkeisto turto varžytynių procedūras, civilinę bylą sustabdė, nes neišnyko aplinkybės, nurodytos 2019 m. liepos 15 d. nutartyje, t. y. nėra įsiteisėjusio priimto procesinio sprendimo, priimto ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal pareiškėjos B. B. pareiškimą dėl A. M. galbūt padaryto nusikaltimo nuosavybei.

4915.

50CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindus, o CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

5116.

52Pasisakant dėl teismo diskrecijos stabdyti bylą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, proceso nevilkinant ar be pagrindo neužtęsiant. Sustabdžius civilinę bylą, teismo procesas neišvengiamai užsitęsia. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai, o kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad iš tiesų yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

5317.

54Pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, t. y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką atliekamas ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-74-469/2019, 45 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008). Teismas, spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus.

5518.

56Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pripažino esant būtinumą sustabdyti civilinę bylą dėl ikiteisminio tyrimo, iš esmės remdamasis aplinkybe, kad pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 8 dalį paaiškėjus aplinkybei, jog fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus, atsisakoma kelti fizinio asmens bankroto bylą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog ši aplinkybė yra svarbi ir turi įtakos keliant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tačiau teismas, nagrinėdamas fizinio asmens bankroto bylą, atsižvelgęs į vyraujantį viešąjį interesą šio pobūdžio bylose, turi būti aktyvus. Iš B. M. K. P. 2019 m. spalio 3 d. rašto matyti, kad pareiškėjo A. M. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas Nr. 04-02-00145-9 pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį. Ši veika nepatenka į FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų sąrašą, kada atsisakoma kelti fizinio asmens bankroto bylą. Taip pat nėra duomenų apie ikiteisminio tyrimo eigą iš institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą. Klausimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nėra išnagrinėtas daugiau kaip metai nuo pareiškimo teismui pateikimo dienos. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, šiame civilinio proceso stadijoje civilinės bylos sustabdymas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo neužtikrina civilinio proceso operatyvumo ir teisingumo principų bei pažeidžia asmens teisės į teismą tinkamą įgyvendinimą. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl civilinės bylos sustabdymo naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui tolimesniam nagrinėjimui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

5719.

58Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

60Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutarties dalį, kuria nutarta sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, panaikinti ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui tolimesniam nagrinėjimui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Swedbank“ 2019 m.... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad antstolis organizavo pareiškėjams A. M. ir R. M. nuosavybės... 8. 2.... 9. Plungės apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 22 d. nutartimi tenkino... 10. 3.... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi panaikino Plungės... 12. 4.... 13. Plungės apylinkės teismas 2020 m. kovo 5 d. nutartimi atnaujino civilinės... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Plungės apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi suinteresuoto... 17. 5.1.... 18. Iki kol nėra įsiteisėjusi nutartis dėl fizinio asmens bankroto bylos... 19. 5.2.... 20. Sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nes neišnyko aplinkybės, nurodytos... 21. III. Atskirojo skundo argumentai... 22. 6.... 23. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ (toliau –... 24. 6.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos... 26. 7.... 27. Suinteresuotas asmuo B. B. pateikė atsiliepimą, juo prašė atskirojo skundo... 28. 8.... 29. Pareiškėjai A. M. ir R. M. pateikė atsiliepimą, juo prašė atskirojo... 30. 8.1.... 31. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinės... 32. 8.2.... 33. Nurodė, kad nusprendus panaikinti nutarties dalį dėl civilinės bylos... 34. 9.... 35. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 38. Atskirasis skundas tenkintas.... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 11.... 42. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 43. 12.... 44. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi atmetė... 45. 13.... 46. Plungės apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi sustabdė... 47. 14.... 48. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai dėl fizinio asmens... 49. 15.... 50. CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo... 51. 16.... 52. Pasisakant dėl teismo diskrecijos stabdyti bylą, atkreiptinas dėmesys į... 53. 17.... 54. Pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą pagal... 55. 18.... 56. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pripažino esant būtinumą... 57. 19.... 58. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 60. Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutarties dalį, kuria...