Byla A-575-2177-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Neringos paveldo renovacijos fondas“ atstovams Donatui Kareivai, advokatui Linui Viliui, suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Ivonai Šuškevič, suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Vygaudui Čekanauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Neringos paveldo renovacijos fondas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovui Neringos savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Neringos paveldo renovacijos fondui“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą (toliau – ir pareiškėjas), prašymu (I tomas, b. l. 8 – 15) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės administracijos direktorės 2007 m. vasario 5 d. patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą N. 8 poilsio pastato (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), rekonstrukcijai; panaikinti Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2007 m. rugsėjo 14 d. išduotą statybos leidimą Nr. 21 poilsio pastato (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), rekonstrukcijai.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu (II tomas, b. l. 226 – 235) pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies, atmetė pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymo dalį dėl Neringos savivaldybės administracijos direktorės 2007 m. vasario 5 d. patvirtinto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 8 pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype ( - ) rekonstrukcijai, panaikinimo, panaikino Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus UAB „Neringos paveldo renovacijos fondas“ 2007 m. rugsėjo 14 d. išduotą statybos leidimą Nr. 21 poilsio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype ( - ), rekonstrukcijai, įpareigojo Neringos savivaldybės administracijos direktorių iš naujo atlikti viešojo administravimo procedūras, numatytas Statybos įstatymo 23 straipsnyje, kurių pagrindu priimami sprendimai dėl poilsio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype ( - ), rekonstrukcijos statybos leidimo išdavimo (neišdavimo).

7III.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Neringos paveldo renovacijos fondas“ apeliaciniu skundu (III tomas, b. l. 1 – 8) prašė pripažinus, kad prašymas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, atmesti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą ir bylą nutraukti panaikinant Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą; nepripažinus, kad prašymas pateiktas praleidus terminą ir palikus galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartį, kuria buvo atnaujintas terminas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prašymui pateikti, panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą dalyje dėl Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2007 m. rugsėjo 14 d. išduoto statybos leidimo Nr. 21 poilsio pastato (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), rekonstrukcijai, panaikinimo ir šioje dalyje Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prašymą atmesti.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Apeliacinės instancijos teisme 2009 m. birželio 30 d. gautas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Neringos paveldo renovacijos fondas“ pareiškimas, kuriame, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu, atsisakoma apeliacinio skundo.

12Teisę atsisakyti apeliacinio skundo apeliantui suteikia Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų. Tokiu atveju, jei sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, apeliacinis procesas nutraukiamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 str. 2 d.). To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.

13Nagrinėjamu atveju kiti proceso dalyviai pirmosios instancijos teismo sprendimo neapskundė, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Neringos paveldo renovacijos fondas“ atsisakymas apeliacinio skundo prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus, todėl atsisakymas priimamas, o apeliacinis procesas šioje byloje nutraukiamas.

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15Apeliacinį procesą pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Neringos paveldo renovacijos fondas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovui Neringos savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Neringos paveldo renovacijos fondui“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai dėl administracinių aktų panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai