Byla 2-1297-639/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant pareiškėjui A. K. ir jo atstovui advokatui S. B., suinteresuoto asmens atstovei L. G., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. (A. K.) pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, jog jis po tėvo G. K. mirties priėmė jo palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti. Pareiškėjas paaiškino, kad jo tėvas ( - ) mirė. Po jo mirties pasiliko turtas : butas esantis Naujakiemio g. 13-125, Klaipėdoje. Po jo mirties jis notarui pareiškimo apie G. K. palikimą nepateikė, tačiau palikimą priėmė faktiškai. Pareiškėjas nurodė, kad po tėvo mirties jis ir sutuoktinė ir toliau rūpinosi butu, t.y. pasiliko jame gyventi, mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, elektros energiją ir pan., todėl laikytina, kad palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti. Taigi pareiškėjas prašė nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad jis po tėvo G. K. mirties priėmė jo palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

3Suinteresuoto asmens Valstybinei mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovė pareiškėjo pareiškimui iš esmės neprieštaravo.

4Pareiškimas tenkintas.

5Iš gimimo liudijimo kopijos matyti, jog pareiškėjas A. K. yra G. K. sūnus (b.l. 7). Iš mirties liudijimo kopijos matyti, jog G. K. mirė ( - ) (b.l. 5). Pagal LR CK 5.11 str. 1 dalies 1 p. palikėjo vaikai yra pirmos eilės paveldėtojai.

6Pagal palikimo priėmimo teisinių santykių principus palikimui priimti įpėdinis turi išreikšti savo valią, o tai gali būti padaryta raštu - per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos paduodant pareiškimą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo palikimo atsiradimo vietos notarų biurui ir veiksmais - faktiškai pradedant paveldėtą turtą valdyti. Tik priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo laiko. Tokiu būdu, palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Todėl, nagrinėjant bylą teisme, dėl palikimo priėmimo fakto, įpėdinis, kuris nėra raštu išreiškęs savo valios palikimą priimti, turi įrodyti, kad jis palikimą priėmė faktiškai pradėjęs paveldėtą turtą valdyti, o šiuos veiksmus atliko per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

7Teismo posėdyje apklaustas pareiškėjas patvirtino, kad jis rūpinosi jo tėvo palikimu. Be to tai patvirtino ir byloje esantys rašytinai įrodymai apie sumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas, elektros energiją ir kt. (b.l. 15-28). Teismas pažymi, kad faktišku pradėjimu valdyti paveldimą turtą, patvirtinančiu palikimo priėmimą, suprantami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamoje būklėje. Kadangi pasirinktinai priimti palikimo negalima, įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą.

8Tokiu būdu, teismas nustatęs, kad A. K., faktiškai priėmė palikėjo turtą, turi pakankamą pagrindą pareiškimui tenkinti ( CPK 185 str. ).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 3, 185, 444 str. 1 d. 8 p.,

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad pareiškėjas A. K. a.k. ( - ) faktiškai priėmė palikimą, atsiradusį po jo tėvo G. K., mirusio 2012 m. liepos 23 d. mirties.

12Turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

13Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai