Byla 2S-1294-538/2014
Dėl bankroto bylos jam iškėlimo, suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. T. ieškinį dėl bankroto bylos jam iškėlimo, suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą. Nurodo, kad jis 2008 metais sudarė kredito sutartį su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi namo ir sodo sklypo pirkimui, tuo metu dirbo UAB „Baltijos laivų statykla“, gimė du vaikai, per ekonominį Lietuvos nuosmukį prarado darbą. Neišgalint sumokėti įmokų, paskolos sutartis kreditoriaus nutraukta vienašališkai, paskola buvo apdrausta, todėl kreditorius gavo draudiminę išmoką. Ieškovas turi padengti UAB „Būsto paskolų draudimas“ sumokėtą kreditoriui sumą. Visų aplinkybių visuma lėmė, kad jis tapo nemokus, be to, šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, vienintelės pajamos yra tėvystės pašalpa. Ieškovo skolingas ir kitiems kreditoriams, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „Ūkio banko lizingas“, visi įsiskolinimai yra apie 168849,06 Lt, tai viršija Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą dydį ir jis tokios sumos išmokėti negali.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-05-28 nutartimi iškėlė A. T. bankroto bylą. Paskyrė A. T. bankroto administratoriumi UAB „Principo reikalas“. Patvirtino 1815 Lt lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti A. T. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Patvirtino 1800 Lt lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį A. T. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad ieškovas A. T. pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, o skolinio įsipareigojimo suma, akivaizdžiai viršija 25 MMA. Ieškovas savo vardu turi registruotą nekilnojamąjį turtą, tačiau turtas įkeistas kreditoriui, ieškovas išsituokęs, šiuo metu yra grįžęs iš tėvystės atostogų, turi išlaikyti du mažamečius vaikus, pajamos minimalios. Taigi matyti, kad ieškovo gaunamų pajamų nepakaktų padengti skolinius įsipareigojimus. Esant šioms aplinkybėms, konstatavo, kad ieškovas A. T. yra nemokus. Nepateikta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti ieškovo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą, nes ieškovas jokių sandorių per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo nesudarė. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti ieškovui bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties skolininko, nei kreditoriaus interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, ieškovas toliau liktų nemokus, nes jo gaunamos pajamos neleistų skolinių įsipareigojimų padengti. Tuo tarpu, iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti ieškovo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek ieškovo, tiek kreditoriaus interesus.

4Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį ir klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo A. T. perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas ieškovo nemokumą, nevertino ieškovo turimo nekilnojamojo turto vertės, todėl negalėjo konstatuoti ieškovo nemokumo ir iškelti ieškovui bankroto bylos. Byloje esantys duomenys dėl ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės yra prieštaringi. Ieškovas jam priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertę (73 420 Lt) nurodė vadovaudamasis VĮ Registrų centro internetinio puslapio duomenimis. Trečiasis asmuo, kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė teismui 2008 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Liturta“ surašytą ieškovui priklausančio turto vertės nustatymo pažymą, kuri buvo surašyta atlikus ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą. Šioje pažymoje buvo nurodyta, kad ieškovui priklausančio turto rinkos vertė vertinimo atlikimo dienai buvo 152 000 Lt. Taip pat ieškovas kartu su pareiškimu nenurodė teismui nei turimų banko sąskaitų išrašų, nei jose esančių lėšų, todėl teismas ieškovo nemokumą konstatavo nenustatęs, kiek lėšų ieškovas turi bankų sąskaitose, kaip turimų lėšų dydis įtakoja ieškovo galėjimą vykdyti skolinius įsipareigojimus. Taip pat teismui nebuvo pateikti dokumentai, kuriais vadovaujantis teismas būtų galėjęs patikrinti, ar fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo (ieškinio) iškelti bankroto bylą nagrinėjimo nesudarė sandorių, dėl kurių tapo nemokus, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta. Taip pat pirmosios instancijos teismas nutartimi patvirtino 1 800 Lt sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį ieškovo poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, nepagrįstai nurodydamas, kad tretieji asmenys prieštaravimo dėl sumų, reikalingų kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti, nereiškė.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. T. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-05-28 nutartį palikti nepakeistą bei kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. pareiškus nepagrįstą atskirąjį skundą, paskirti iki

620 000 Lt baudą, 50 procentų iš šios baudos paskiriant ieškovui A. T.. Nurodo, kad trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad ieškovas yra nemokus. Taip pat ieškovas pateikė savo turto sąrašą bei vertę, kurią pagrindė įrodymais. Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė visus reikalingus ieškovo mokumui nustatyti dokumentus, todėl apeliantės teiginiai nepagrįsti. Taip pat nurodė, kad yra dviejų mažamečių vaikų tėvas, jo ir jo išlaikomų mažamečių vaikų būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga 1800 Lt dydžio suma, kurią sudaro: 200 Lt išlaidos būsto nuomai; 200 Lt išlaidos gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams; 800 Lt mažamečių vaikų išlaikymui reikalingos išlaidos; 150 Lt transporto išlaidos; 300 Lt išlaidos maistui; 50 Lt išlaidos vaistams, asmens higienai; 100 Lt rūbams. Išlaidos yra realios ir atitinkančios prekių ir paslaugų kainas rinkoje, iš šių išlaidų gali tik minimaliai patenkinti savo ir išlaikomų mažamečių vaikų būtiniausius poreikius.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 str. 1 d. numato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymo 6 str. 1 d. numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija

925 MMA. Šių Įstatymo nuostatų analizė leidžia teigti, jog teismas fiziniam asmeniui bankroto bylą gali iškelti tik nustatęs abi būtinąsias fizinio asmens nemokumo sąlygas: fizinis asmuo negali vykdyti savo skolinių įsipareigojimų ir jų suma viršija 25 MMA.

10Atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodė, kad ieškovas nagrinėjamu atveju nėra nemokus, nes jis nepateikė jokių nemokumą patvirtinančių duomenų. Su tokia nuostata sutikti negalima. Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog ieškovas yra nemokus įvertino ieškovo pateiktus duomenis ir konstatavo, jog vienintelės ieškovo pajamos – 1000 Lt dydžio darbo užmokestis. Vertinant fizinio asmens mokumą, svarbu nustatyti vidutines asmens gaunamas pajamas, nes tik tokiu atveju galima daryti objektyvią išvadą apie asmens galimybę vykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Iš byloje esančios ieškovo pateiktos pažymos apie jo darbo užmokestį matyti, jog jis dirba UAB „Baltresa“, atlyginimas 1000 Lt, o skoliniai įsipareigojimai sudaro168849,06 Lt. Teismo nuomone, tokios pajamos nelaikytinos pakankamomis ar kaip itin didelės, jog ieškovas galėtų įvykdyti turimus įsipareigojimus bei būtų laikoma mokiu.

11Apeliantė teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog per paskutinius 3 metus iki pareiškimo (ieškinio) iškelti bankroto bylą nagrinėjimo nesudarė sandorių, dėl kurių tapo nemokus, dėl to bankroto byla jam negalėjo būti keliama. Teismas su tokia pozicija nesutinka, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų suabejoti ieškovo sąžiningumu ar teigti, kad buvo sudaryti sandoriai, pažeidžiantys kreditoriaus interesus (Įstatymo 5 str. 8 d. 2 p). Be to, atkreiptinas dėmesys, jog nesant akivaizdžių asmens piktnaudžiavimo požymių, teismui neprivalu atlikti išsamaus tyrimo dėl fizinio asmens sąžiningumo – vėlesnį tyrimą dėl asmens turtinės padėties ir nemokumo priežasčių atlieka fizinio asmens bankroto administratorius.

12Apeliantas taip pat ginčija teismo patvirtintą 1800 Lt sumą asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti ir nurodo, jog ji nepagrįsta. Visų pirma, vertinant suinteresuoto asmens argumentus, atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog šią asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingą sumą teismas patvirtinta tik iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Plane turi būti numatytos fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos (Įstatymo 7 str. 1 d. 6 p.). Pagal Įstatymo 8 str. numatytą plano tvirtinimo tvarką kreditoriams suteikiama teisė nepritarti plano projektui. Taigi asmens būtiniesiems poreikiams reikalinga suma iš esmės bus nustatinėjama ir galės būti ginčijama vėlesniame bylos etape. Be to, Įstatymo 7 str. 3 d. nustatyta tik žemutinė fizinio asmens ir jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos sumos riba, o pati nuostata yra rekomendacinio pobūdžio, taigi teismas dėl sumos sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinęs bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju ieškovas augina du mažamečius vaikus ir teismas patvirtino 1800 Lt dydžio suma, kurią sudaro: 200 Lt išlaidos būsto nuomai;

13200 Lt išlaidos gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams; 800 Lt mažamečių vaikų išlaikymui reikalingos išlaidos; 150 Lt transporto išlaidos; 300 Lt išlaidos maistui; 50 Lt išlaidos vaistams asmens higienai; 100 Lt rūbams. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas sumas konstatuoja, jog teismo patvirtinta 1800 Lt suma būtiniesiems poreikiams tenkinti, nėra aiškiai per didelė ir neprotinga.

14Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, jog byloje nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai aiškinęs ar taikęs fizinio asmens bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, konstatuotina, jog nėra pagrindo keisti ar naikinti nutarties atskirojo skundo motyvais (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Ieškovas A. T. prašo trečiajam asmeniui UAB „Būsto paskolų draudimas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. pareiškus nepagrįstą atskirąjį skundą, paskirti iki

1620 000 Lt baudą, 50 procentų iš šios baudos paskiriant ieškovui A. T.. LR CPK 95 str. 1, 2 d. nustato, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-05-28 nutartyje nurodytas šios nutarties apskundimo terminas bei trečiasis asmuo pasinaudojo teise pateikti atskirąjį skundą. Duomenų apie sąnomomgą trečiojo asmens veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą byloje nėra, todėl ieškovo prašymas paskirti trečiajam asmeniui baudą netenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

18Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Netenkinti ieškovo A. T. prašymo dėl baudos trečiajam asmeniui UAB „Būsto paskolų draudimas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo.

Proceso dalyviai