Byla 2S-87-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Algirdas Auruškevičius,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Topo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Topo centras“ ieškinį atsakovui UAB „Elektromarktas“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Topo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „Elektromarktas“ nutraukti klaidinančios reklamos „Elektromarkt (TV, video, audio, CD/DVD, foto ir ryšio įranga, buities technika) - didžiausias Baltijos šalyse“ naudojimą. Pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių prašoma reklamoje „Elektromarkt - didžiausias Baltijos šalyse“ nenaudoti žodžio „didžiausias“.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007-11-26 nutartimi ieškovo UAB „Topo centras“ pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovo prašymas uždrausti naudoti atsakovo reklamoje žodį „didžiausias“ yra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyku. Motyvavo, kad tokį reikalavimo patenkinimą būtų galima traktuoti kaip išankstinį teismo nuomonės dėl bylos išsprendimo iš esmės pareiškimą. Pažymėjo, kad nors prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių prašoma nutraukti ne visą atsakovo reklamą, o tik išbraukti vieną jos žodį, tačiau iš ieškinio ir pridedamų dokumentų matyti, kad būtent dėl šio žodžio ir yra kilęs ginčas, nes jei atsakovo reklamoje nebūtų žodžio „didžiausias“, manytina, jog nebūtų pareikštas ieškinys. Teismas, atsižvelgęs į teismui privalomus taikyti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, į šalių interesų pusiausvyrą, padarė išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui nėra būtinybės taikyti ieškovo suformuluotas laikinąsias apsaugos priemones.

10III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

11Ieškovas UAB „Topo centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007-11-26 nutartį ir įpareigoti atsakovą UAB „Elektromarktas“ skleidžiamoje reklamoje „Elektromarkt (TV, video, audio, CD/DVD, foto ir ryšio įranga, buities technika) - didžiausias Baltijos šalyse“ nenaudoti žodžio „didžiausias“ ir visose reklamos skleidimo priemonėse uždengti ar kitaip pašalinti žodį „didžiausias“. Nurodo, kad įvertinus atsakovo skleidžiamos reklamos turinį, neaišku, kokiu pagrindu ir kokiais kriterijais vadovaujantis atsakovas laiko Elektromarkt tinklą didžiausiu Baltijos šalyse. Jeigu atsakovas atitinka kokį nors vieną vartotojui nereikšmingą kriterijų, pagal kurį jis galėtų būti laikomas didžiausiu Baltijos šalyse, tai dar neleidžia jam apskritai skelbtis didžiausiu Baltijos šalyse. Ieškovo nuomone, konkuruodamas su ieškovu, atsakovas veikia priešingai Reklamos ir Konkurencijos įstatymo reikalavimams, sąžiningai verslo praktikai bei protingumo ir teisingumo principams. Dėl to yra realus pavojus, kad atsakovas visu bylos nagrinėjimo metu taip pat nesąžiningai naudos klaidinančią reklamą tekste, o bylos nagrinėjimo pabaigoje teismui priimant sprendimą, įvertinęs savo pozicijos stipruma ir galimą bylos baigtį, reklamos teiginį atitinkamai pakeis taip, kad atsakovo skleidžiama reklama taptų teisėta ir teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Ieškovo nuomone, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų užkirstas kelias tokiems atsakovo veiksmams. Teismui uždraudus atsakovo reklamoje naudoti žodį „didžiausias“, atsakovo skleidžiama reklama neklaidintų vartotojų, o atsakovo reklamos tikslas (jeigu reklama yra teisėta) taip pat būtų įgyvendintas - atsakovo reklama toliau būtų skleidžiama ir vartotojai skatinami pirkti atsakovo prekes; reklamoje pateikta informacija, kad atsakovas veikia kaip TV, video, audio, CD/DVD, foto ir ryšio įranga, buities technikos pardavėjas, nesikeistų; atsakovas nebūtų įpareigotas apskritai sunaikinti visų reklamos priemonių (tik jose pašalinti ar uždengti žodį „didžiausias“). Klaidinančios reklamos naudojimu keliama nepataisoma žala ne tik ieškovo, bet ir kitų ūkio subjektų bei visuomenės interesams, kadangi klaidinančia reklama veikiamas ekonominis jų elgesys (dėl klaidinančios reklamos pobūdžio lemiamas vartotojo apsisprendimas pirkti būtent atsakovo prekes). Tuo tarpu ieškovo reikalaujamos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, uždrausti naudoti skleidžiamoje reklamoje tik vieną žodį „didžiausias“, būtų proporcingos ir teisingos lyginant jas su ta žala, kurią kiekvieną dieną patiria ieškovas, kiti toje pačioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai ir vartotojai, o taip pat ir lyginant su ta teisėta žala, kurią patirtų atsakovas dėl įpareigojimo pašalinti žodį didžiausias iš reklamos priemonių.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas.

15Šioje byloje ieškovas UAB „Topo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Elektromarktas“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus. Suformulavo šį reikalavimą: įpareigoti atsakovą nutraukti klaidinančios reklamos „Elektromarkt (TV, video, audio, CD/DVD, foto ir ryšio įranga, buities technika) - didžiausias Baltijos šalyse“ naudojimą. Teisiniu ieškinio reikalavimo pagrindu nurodė Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. ir Konkurencijos įstatymo 16 str. ir 17 str. Šiam ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti atsakovą UAB „Elektromarktas“ skleidžiamoje reklamoje „Elektromarkt (TV, video, audio, CD/DVD, foto ir ryšio įranga, buities technika) - didžiausias Baltijos šalyse“ nenaudoti žodžio „didžiausias“ ir visose reklamos skleidimo priemonėse uždengti ar kitaip pašalinti žodį „didžiausias“.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo konkrečiu teisminio ginčo atveju įpareigojimas nutraukti veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti ieškovo teises, negali būti taikomas neišnagrinėjus ginčo iš esmės. Laikinosios apsaugos priemonės pagal ieškovo UAB „Topo centras“ ieškinyje suformuluoto materialinio teisinio reikalavimo turinį negali būti taikomos kaip neatitinkančios CPK 144 str. numatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties - užtikrinti teismo sprendimo vykdymą konkretaus reikalavimo patenkinimo atveju.

17Be to, įvertinus UAB „Topo centras“ ieškinio dalyką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas dar ir dėl to, kad nėra pagrindo teigti, jog, jų nepritaikius, būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, patenkinus tokio turinio ieškinio reikalavimus. Tai, kad iki teismo sprendimo priėmimo atsakovas nebus įpareigotas nenaudoti reklamoje žodžio „ didžiausias“ , neleidžia daryti išvados, jog dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu (LR CPK 144 str. 1 d. ). Tai, kad ieškovas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą, nesusiję su ieškovo prašoma taikyti laikinąja apsaugos priemone, todėl ieškovo atskirojo skundo argumentai šioje dalyje atmestini.

18Tai, kad atsakovas gali patenkinti ieškinį nebaigus išnagrinėti bylos ir dar nepriėmus teismo sprendimo, ši aplinkybė nesudaro pagrindo taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę. Atsakovas turi teisę pripažinti ieškinį ir dėl tokio pripažinimo ieškovo interesai byloje negali nukentėti, o priešingai, tai tik pagreitintų bylos išsprendimą, nes neliktų ginčo tarp šalių. Iš ieškovo atskirojo skundo argumentų matyti, jog jis suinteresuotas, jog tuo atveju, jei atsakovas pripažins ieškinį, kad teismas patenkintų jo reikalavimą ateičiai, t.y. įpareigotų atsakovą ateityje nenaudoti reklamos. Tai, kad laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos, teismui nebus priežastimi atmesti ieškovo reikalavimą ateičiai. Visais atvejais laikinosios apsaugos priemonės taikymas ar atmetimas tokio prašymo negali nulemti teismo sprendimo, bylą išnagrinėjus iš esmės.

19Naudodamas ginčijamą žodį reklamoje, atsakovas tuo gali daryti nuostolius, tačiau pripažinus tokį naudojimą neteisėtu, neužkertamas kelias ieškovui reikalauti iš atsakovo atlyginti žalą, padarytą tokios reklamos naudojimu.

20Išdėstytų argumentų pagrindu, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Algirdas Auruškevičius,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Topo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007-11-26 nutartimi ieškovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 11. Ieškovas UAB „Topo centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Teisėjų kolegija... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Šioje byloje ieškovas UAB „Topo centras“ kreipėsi į teismą su... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo konkrečiu teisminio ginčo atveju... 17. Be to, įvertinus UAB „Topo centras“ ieškinio dalyką, laikinųjų... 18. Tai, kad atsakovas gali patenkinti ieškinį nebaigus išnagrinėti bylos ir... 19. Naudodamas ginčijamą žodį reklamoje, atsakovas tuo gali daryti nuostolius,... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį...