Byla e2-36890-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovė ir atsakovas sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo nupirkti ir priimti suderinto asortimento prekes be sumokėti už jas nustatytą kainą sutartyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis sutartimi, ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 7 056,72 Eur sumai, 2018 m. gegužės 2 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą 571,42 Eur sumai. Atsakovas pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras nesumokėjo ir liko skolingas ieškovei 7 628,14 Eur sumą. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 7 628,14 Eur skolos, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai atsakovui 2018 m. spalio 11 d. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, jog UAB „Baltic Agro“ ir atsakovas 2018 m. balandžio 26 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 180426/09SS0, kuria UAB „Baltic Agro“ įsipareigojo perduoti atsakovui užsakymuose nurodytas prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas tinkamai atsiskaityti. UAB „Baltic Agro“ perdavė atsakovui užsakytas prekes, už prekių perdavimą išrašė ir pateikė apmokėjimui atsakovui PVM sąskaitas-faktūras: 2018 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą 7 056,72 Eur sumai, 2018 m. gegužės 2 d. PVM sąskaitą – faktūrą 571,42 Eur sumai. Atsakovas nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų tinkamai neapmokėjo ir liko skolingas ieškovei 7 628,14 Eur. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu (CK 6.313 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytose vietose (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Kadangi atsakovas pareigos mokėti už ieškovės suteiktas prekes tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 7 268,14 Eur skolos (CK 6.38, 6.200, 6.305, 6.716 straipsniai).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio procesines palūkanas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktus, 2 straipsnio 3 dalį bei 3 straipsnio 3-4 dalis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovei iš atsakovo priteistinos 8 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą 7 628,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 210,00 Eur žyminis mokestis ir 143,94 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, viso bylinėjimosi išlaidų – 353,94 Eur.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,88 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,88 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei UAB „Baltic Agro”, į. k. 111547089, iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 7 628,14 Eur (septynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 14 ct) skolos, 8 (aštuonių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 7 628,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 353,94 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tris eurus 94 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 3,88 Eur (tris eurus 88 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai