Byla 2-4109-192/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 32330,73 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 16 d. sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį, pagal kurią ieškovas UAB „( - )" įsipareigojo iš anksto numatytu maršrutu Ispanija - Lietuva pervežti krovinį. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė laiku ir sąžiningai. 2014 m. spalio 6 d. atsakovui buvo išsiųsta sąskaita faktūra TS Nr. 14/02037, sumoje 16043,09 Lt , apmokėti krovinio gabenimo paslaugas per sutartyje numatytą 35 dienų mokėjimo terminą nuo sąskaitos - faktūros ir CMR originalo gavimo dienos t.y. iki 2014 m. lapkričio 10. Atsakovas UAB „( - )" nurodytu laikotarpiu neatsiskaitė. 2014 m. spalio 9 d. sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. 14/10/09/2726. Pagal šią sutartį ieškovas UAB „( - )" įsipareigojo iš anksto numatytu maršrutu Lietuva - Ispanija pervežti krovinį. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė laiku ir sąžiningai. 2014 m. spalio 10 d. atsakovui buvo išsiųsta sąskaita faktūra TS Nr. 14/02079, sumoje 9609,14 Lt, apmokėti krovinio gabenimo paslaugas per sutartyje numatytą 35 dienų mokėjimo terminą nuo sąskaitos -faktūros ir CMR originalo gavimo dienos t.y. iki 2014 m. lapkričio 14 d. Atsakovas UAB „( - )" nurodytu laikotarpiu neatsiskaitė. 2014 m. spalio 9 d. sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr.14/10/09/2726a. Pagal šią sutartį ieškovas UAB „( - )" įsipareigojo iš anksto numatytu maršrutu Ispanija – Lietuva pervežti krovinį. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė laiku ir sąžiningai. 2014 m. spalio 10 d. atsakovui buvo išsiųsta sąskaita faktūra TS Nr. 14/02080, sumoje 15144,84 Lt, apmokėti krovinio gabenimo paslaugas per sutartyje numatytą 35 dienų mokėjimo terminą nuo sąskaitos - faktūros ir CMR originalo gavimo dienos t.y. iki 2014 m. lapkričio 14 d. Atsakovas UAB „( - )" nurodytu laikotarpiu neatsiskaitė. Ieškovas UAB „( - )" geranoriškai ragino atsakovą UAB „( - )" padengti esamą įsiskolinimą, po ilgų derybų ir įkalbinėjimų atsakovas padengė dalį - 8466,34 Lt įsiskolinimo, pagal sąskaitą faktūrą TS Nr. 14/02037, tačiau atsakovas tinkamai nevykdo savo likusių sutartinių įsipareigojimų, sąmoningai vilkina laiką, nereaguoja į raginimus ir geranorišką kreditoriaus siekį bendradarbiauti bei taikiai spręsti kilusį ginčą. Nei raštiško, nei žodinio susitarimo dėl skolos apmokėjimo nepavyko pasiekti. Vadovaujantis LR CK 6.716 str. l d., 6.720 str. ir atsakovo sudarytomis su įmone krovinio vežimo sutartimis, mokėtojas įsipareigoja atsiskaityti už gautas paslaugas, tačiau šių, sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nevykdo.

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas sudarė tris vienkartines krovinio pervežimo sutartis Nr.14/10/09/2726, Nr. 14/10/09/2726a (b.l. 8, 9, 10), pagal kurias vežėjas (ieškovas) UAB „( - )" įsipareigojo iš anksto numatytu maršrutu (Ispanija – Lietuva, Lietuva-Ispanija) pervežti krovinius už sutartą kainą. Pagal sutarčių 2 punktą užsakovas (atsakovas) įsipareigojo atsiskaityti, už pervežtą krovinį į jo paskyrimo vietą, per 35 dienas po krovinio ir sąskaitos už transporto paslaugas pristatymo (b.l. 8, 9, 10). Iš teismui pateiktų CMR važtaraščių teismas nustatė, kad ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir krovinį pristatė, PVM sąskaitas faktūras išrašė 2014-10-06 – 16043,09 Lt sumai, 2014-10-10 – 9609,14 Lt sumai, 2014-10-10 – 15144,84 Lt sumai (b.l. 50, 51, 52). Ieškovo teigimu, atsakovas liko skolingas 9363,63 EUR /32330,73 Lt.

6Teismas susipažinęs su pateiktais dokumentais sprendžia, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas (CPK 424 str.).

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

8Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 9363,63 EUR (32330,73 Lt) skolos.

9Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 140,47 EUR (485,00 Lt) žyminio mokesčio, 91,08 EUR (314,48 Lt) vertimo paslaugų, 290 EUR (1001,31 Lt) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373).

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) ieškovui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) 9363,63 EUR (devynis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt tris eurus 63 ct)/32330,73 Lt skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų – 521,55 EUR (penkis šimtus dvidešimt vieną eurą 55 ct)/1800,79 Lt.

14Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

15Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

16Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai