Byla e2-1424-925/2017
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė,

2sekretoriaujant Ingai Čurlauskaitei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Aveplast“ atstovei advokatei Gabijai Jurgitai Baublienei,

4atsakovui P. S. nedalyvaujant,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Aveplast“ ieškinį atsakovui P. S. dėl skolos, delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovės atstovė nurodė, kad po kreipimosi į teismą atsakovas dalį ieškiniu reikalaujamos skolos sumos – 500 Eur - ieškovei sumokėjo, todėl šioje dalyje ieškovė ieškinio atsisako. Pateikė teismui rašytinį prašymą dėl ieškinio dalies atsisakymo ir bylos šioje dalyje nutraukimo.

8Kitoje dalyje ieškovės atstovė pareikštą ieškinį palaikė ir prašė priteisti iš atsakovo ieškovei 1183,03 Eur skolos, 151,47 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis ir advokato teisinės pagalbos išlaidos.

9Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad ieškovė UAB „Aveplast“ pardavė atsakovui P. S. prekes ir suteikė paslaugas, nurodytas 2014-10-16 PVM sąskaitoje – faktūroje, serija AVE Nr. 0097087. Tinkamą prekių ir darbų rezultato perdavimą atsakovui patvirtina pridedamas šalių pasirašytas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas 2290. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t. y. neatsiskaitė su ieškove PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytu terminu, atsakovo susidariusio skolinio įsipareigojimo ieškovei pagal nurodytą sąskaitą dydis teismo posėdžio dieną yra lygus 1183,03 Eur sumai. Dėl atsakovo įsipareigojimų neįvykdymo ieškovė įgijo teisę ne tik į prievolės įvykdymą, bet taip pat ir teisę prašyti teismo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. delspinigius, numatytus 2014-10-16 PVM sąskaitoje - faktūroje, kurie sudaro 151,47 Eur (0,05 proc. dydžio delspinigiai už negrąžintą skolos sumą, paskaičiuoti už 180 dienų iki ieškinio pateikimo teismui dienos).

10Ieškovės atstovė pažymėjo, kad tarp ieškovės ir atsakovo nebuvo jokio susitarimo dėl apmokėjimo už gaminius ir darbus dalimis. Taip pat atsakovas iki šios dienos nėra pareiškęs ieškovei jokių konkrečių pretenzijų dėl perduotų gaminių ar atliktų darbų kokybės ar kitų trūkumų. Be to, atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovė nei karto nepateikė atsakovui pretenzijos ar reikalavimo sumokėti skolą, nes atsakovui priminimai dėl skolos sumokėjimo iki kreipimosi į teismą buvo siųsti ne vieną kartą, tai patvirtina teismui pateiktos priminimų kopijos.

11Atsakovas P. S. į teismo posėdį, apie kurį jam pranešta tinkamai (CPK 123 str. 3 d.), neatvyko, apie negalėjimą atvykti į teismo posėdį pateisinančias priežastis teismo neinformavo, atidėti teismo posėdžio neprašė, todėl civilinė byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

12Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad dalį ieškovės reikalaujamos sumos – 500 Eur - sumokėjo 2017-08-02, likusios skolos sumos – 1183,03 Eur sumokėjimą nurodo sustabdantis iki su ieškove bus išspręstas gaminių ir montavimo darbų trūkumų šalinimo klausimas, dėl kurio ketina pateikti priešieškinį byloje. Ieškinio dalį dėl delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovas prašo atmesti, nes ieškovė žodžiu buvo išreiškusi sutikimą atsakovui sumokėti už gaminius ir darbus dalimis, ieškovė iki kreipimosi į teismą nė vieno karto nepateikė atsakovui pretenzijos ar reikalavimo sumokėti skolą, be to, ieškovė elgiasi nesąžiningai atsakovo atžvilgiu kreipdamasi į teismą ne supaprastinta tvarka su pareiškimu išduoti teismo įsakymą, bet ginčo teisena, tokiu būdu sąmoningai siekdama sukelti atsakovui kuo daugiau nepatogumų ir taip nepagrįstai padidindama bylinėjimosi išlaidas. Be to, atsakovas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad ieškovės prašomos priteisti advokato teisinės pagalbos išlaidos pagrįstos 2008-02-29 Sutarties dėl teisinių paslaugų Nr. T 08/02-13 priedu Nr. 122, sudarytu tarp ieškovo UAB “Aveplast”, kaip Kliento, ir UAB “Sergel”, kaip Bendrovės, PVM sąskaita - faktūra ir mokėjimo pavedimu Bendrovei. Pateiktame priede UAB “Sergel” įsipareigoja suteikti klientui (ieškovui) teisines paslaugas - parengti ieškinį atsakovui. PVM sąskaita – faktūra išrašyta taip pat UAB “Sergel”, ieškovas sumokėjo pavedimu už ieškinio parengimą būtent UAB “Sergel”. Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad ieškinį atsakovui parengė juridinis asmuo UAB “Sergel”, o advokatė ieškinį tik pasirašė. Atsakovo teigimu, ieškovo išlaidos teisinei pagalbai sumokėtos už asmens, negalinčio būti ieškovo atstovu, suteiktas paslaugas, todėl jos negali būti priteistos iš atsakovo.

13Civilinė byla dalyje dėl 500 Eur skolos priteisimo nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys tenkintinas

14Ieškovė ieškinio reikalavimo dėl 500 Eur skolos iš atsakovo priteisimo atsisakė, nes atsakovas šią skolos dalį ieškovei padengė po ieškovės kreipimosi į teismą, tai patvirtina į bylą pateiktas 2017-08-02 mokėjimo nurodymas Nr. 902677. Šis ieškovės ieškinio dalies atsisakymas, kaip neprieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms, priimtinas, civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 42 str. 1-2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str. 1 d.).

15Ieškovės atstovės paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas laiku neįvykdė piniginės prievolės dėl atsiskaitymo už perduotus gaminius ir atliktus darbus ieškovei. PVC gaminių ir jų montavimo darbų atlikimo bei perdavimo atsakovui faktą patvirtina atsakovui pateikta ir atsakovo pasirašyta 2014-10-16 PVM sąskaita – faktūra, serija AVE Nr. 0097087, ir paslaugų priėmimo – perdavimo aktas 2290, kuriame pažymėta, jog darbai atlikti tinkamai. Paminėtoje sąskaitose-faktūroje buvo nurodyta, kad sąskaita turi būti apmokėta iki 2014-10-21. Atsakovas dalį skolos sumos (500 Eur) sumokėjo ieškovei tik 2017-08-02. Likusi skolos suma pagal šią sąskaita – 1183,03 Eur – ieškovei nesumokėta iki šiol, tą pripažino ir pats atsakovas atsiliepime į ieškinį. Byloje nėra jokių atsakovo teiginius patvirtinančius duomenų, kad šalys būtų susitarę dėl kitokių apmokėjimo už gaminius ir darbus terminų nei nurodyta 2014-10-16 PVM sąskaitoje – faktūroje. Atsakovas neįrodė, teismas nenustatė, kad ieškovė būtų sutikusi dėl skolos mokėjimo dalimis. Be to, nors atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad turi ieškovei pretenzijų dėl gaminių ir darbų trūkumų, tačiau konkrečių trūkumų neįvardijo. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas būtų reiškęs reikalavimus ieškovei dėl gaminių ar darbų trūkumų pašalinimo. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovė iš atsakovo iki šiol jokių pretenzijų dėl darbų ar gaminių trūkumų nėra gavusi. Įvertinus nustatytas aplinkybes, atsakovas laikytinas pažeidusiu piniginę prievolę ieškovei (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.), nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovas nepagrįstai atsisako sumokėti ieškovei už jam perduotus gaminius ir atliktus darbus, kuriuos priėmė 2014-10-16 aktu, todėl susidariusi 1183,03 Eur skola ieškovei iš atsakovo priteistina.

16Piniginės prievolės pažeidimas sukelia atitinkamas pasekmes, numatytas Įstatyme arba sutartyje. Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

17Paminėto pagrindu, nustačius, kad atsakovas pažeidė šalių susitartus piniginės prievolės įvykdymo terminus, darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai reikalauja 0,05 proc. dydžio delspinigių, paskaičiuotų už negrąžintą skolos sumą už 180 dienų laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos, nes nurodyto dydžio delspinigių skaičiavimas buvo numatytas 2014-10-16 PVM sąskaitoje – faktūroje, todėl pagal ieškovės ieškinyje nurodytą lentelę priskaičiuoti delspinigiai, sudarantys 151,47 Eur, laikytini pagrįstais ir priteistini ieškovei iš atsakovo (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.256 str. 1-2 d.).

18Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo metines procesines palūkanas – 5 procentus nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šį palūkanų skaičiavimą, kaip sankciją už piniginės prievolės įvykdymo termino pažeidimą, įtvirtina CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., siekiant skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti procesinių palūkanų mokėjimo prievolės. Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kadangi ieškovė nuo ieškinio dalies atsisakė, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., ieškovei grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, skaičiuojant nuo atsisakytos ieškinio reikalavimų sumos. Paminėto pagrindu, ieškovei grąžintina 8 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Likusi byloje sumokėta žyminio mokesčio dalis – 33 Eur - CPK 93 str. 1 d. pagrindu priteistina ieškovei iš atsakovo. Taip pat iš atsakovo ieškovei priteistinos ieškovės turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos – 496,10 Eur, atsižvelgiant į advokatės suteiktas teisines paslaugas šioje byloje (ieškinio parengimą, prašymo dėl ieškinio dalies atsisakymo pateikimą, dalyvavimą parengiamajame ir teismo posėdžiuose), laikant šias išlaidas pagrįstomis (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str., LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio). Atmestini atsakovo teiginiai, ieškovės išlaidos teisinei pagalbai sumokėtos už asmens, negalinčio būti ieškovo atstovu, suteiktas paslaugas, todėl jos negali būti priteistos iš atsakovo. Tai, kad ieškovė buvo sudariusi sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su juridiniu asmeniu - UAB „Sergel“ – savaime nereiškia, kad UAB „Sergel“ už teisines paslaugas sumokėtos sumos negali būti pripažintos bylinėjimosi išlaidomis, nes, kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, ieškovė atstovavimo sutartį yra sudariusi su advokate Gabija Jurgita Streckiene (dabartinė pavardė - Baublienė), kuri yra pasirašiusi teismui pateiktą ieškinį ieškovės vardu bei dalyvavo 2017-09-19 vykusiame parengiamajame ir 2017-10-11 teismo posėdžiuose. Be to, byloje pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina, kad UAB „Sergel“ sumokėjo advokatei Gabijai Jurgitai Baublienei už jos atstovavimą šioje byloje ieškovei. Taip pat atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovė galėjo reikšti reikalavimą atsakovui supaprastinta tvarka, prašydama išduoti teismo įsakymą, nes iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovė dar iki kreipimosi į teismą siuntė priminimus atsakovui dėl skolos sumokėjimo, tačiau ieškovės bandymai išieškoti skolą ikiteismine tvarka buvo neefektyvūs. Be to, atsakovas skolos ieškovei nemokėjo ilgą laiką, beveik du metus, dalį skolos sumos sumokėjo tik ieškovei kreipusis į teismą su ieškiniu, taip pat nepripažino, kad yra praleidęs prievolės įvykdymo terminą, nesutiko su priskaičiuotais delspinigiais, kas leidžia daryti išvadą, jog šiuo atveju suprastintas skolos išieškojimo procesas būtų neefektyvus ir ieškovė pagrįstai pasirinko savo pažeistas teises ginti ginčo teisenos tvarka pareiškiant ieškinį.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 293 str. 4 p.,

Nutarė

21priimti ieškovės UAB „Aveplast“ atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 500 Eur skolos iš atsakovo P. S. priteisimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

22Kitoje dalyje ieškinį patenkinti.

23Priteisti iš atsakovo P. S., a. k. ( - ) 1183,03 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus 3 ct) skolos, 151,47 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną eurą 47 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 529,10 Eur (penkis šimtus dvidešimt devynis eurus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Aveplast“, į. k. 110702540.

24Grąžinti ieškovei UAB „Aveplast“ 8 Eur žyminio mokesčio dalį, sumokėtą pagal 2017-06-20 mokėjimo nurodymą per AB SEB banką.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Čurlauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Aveplast“ atstovei advokatei Gabijai Jurgitai... 4. atsakovui P. S. nedalyvaujant,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. Teismas... 7. ieškovės atstovė nurodė, kad po kreipimosi į teismą atsakovas dalį... 8. Kitoje dalyje ieškovės atstovė pareikštą ieškinį palaikė ir prašė... 9. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje nurodytas... 10. Ieškovės atstovė pažymėjo, kad tarp ieškovės ir atsakovo nebuvo jokio... 11. Atsakovas P. S. į teismo posėdį, apie kurį jam pranešta tinkamai (CPK 123... 12. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 13. Civilinė byla dalyje dėl 500 Eur skolos priteisimo nutrauktina, likusioje... 14. Ieškovė ieškinio reikalavimo dėl 500 Eur skolos iš atsakovo priteisimo... 15. Ieškovės atstovės paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad... 16. Piniginės prievolės pažeidimas sukelia atitinkamas pasekmes, numatytas... 17. Paminėto pagrindu, nustačius, kad atsakovas pažeidė šalių susitartus... 18. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo metines procesines palūkanas... 19. Kadangi ieškovė nuo ieškinio dalies atsisakė, vadovaujantis CPK 87 str. 2... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 21. priimti ieškovės UAB „Aveplast“ atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 500... 22. Kitoje dalyje ieškinį patenkinti.... 23. Priteisti iš atsakovo P. S., a. k. ( - ) 1183,03 Eur (vieną tūkstantį... 24. Grąžinti ieškovei UAB „Aveplast“ 8 Eur žyminio mokesčio dalį,... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...