Byla 2-844-117/2015
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ restruktūrizavimo byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl įmonės restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo tvarkos ir formos.

6RUAB „STATVA“ administratorius per teismo nustatytą terminą pateikė teismui tvirtinti įmonės restruktūrizavimo plano projektą.

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nepatvirtino RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo plano ir nutraukė restruktūrizavimo bylą, motyvuodamas tuo, kad restruktūrizavimo plano projektas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnyje nustatyta tvarka ir forma.

8Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi panaikino ir RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi nepatvirtino RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo plano ir nutraukė restruktūrizavimo bylą.

11Teismas nustatė, kad 2014 m. birželio 11 d. įvyko RUAB „STATVA“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo apsvarstytas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas. Šiame susirinkime dalyvavo (su balsavusiais raštu) kreditoriai, turintys 88,67 % (6 481 475 Lt) teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų nuo bendros teismo patvirtintos 7 309 669,56 Lt kreditorinių reikalavimų sumos. Iš protokolo turinio matyti, kad „už“ restruktūrizavimo plano patvirtinimą balsavo 66,80 % teismo patvirtintų reikalavimų turinčių kreditorių ir restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas. Teismui buvo pateiktas kreditorių susirinkimo pirmininko AB SEB bankas įgalioto atstovo ir paskirtojo bendrovės administratoriaus nepasirašytas protokolas, nurodant, kad dėl balsavimo rezultatų skaičiavime kilusios painiavos buvo padaryta klaidų ir restruktūrizavimo plano patvirtinimui pritrūko 0,8 % balsų. Nepatvirtinus plano, kreditoriai išsiskirstė. Po susirinkimo patikslinus balsavimo už restruktūrizavimo planą balsus paaiškėjo, kad jis buvo patvirtintas ir tik klaidos neleido to teisingai įforminti.

12Siekdamas išsklaidyti abejones, ar kreditoriai tinkamai pritarė paruoštam restruktūrizavimo planui, Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi įpareigojo RUAB „Statva“ administratorių iš naujo sušaukti RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimą restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimu. Remdamasis 2015 m. sausio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolu teismas nustatė, kad RUAB „Statva“ kreditoriai kvalifikuota balsų dauguma (2/3) nepritarė pateiktam restruktūrizavimo planui, ir kad šio susirinkimo nutarimai per 14 dienų neužginčyti. Kadangi pateiktas UAB „Statva“ restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas dėl neatitikimo įstatymo reikalavimams, teismas sprendė, jog teismui šis planas įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pateiktas, todėl restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Apeliantas RUAB „STATVA“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo planą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismo neskundžiama nutartis, kuria administratorius buvo įpareigotas iš naujo sušaukti RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimo svarstymo, yra neteisėta, nes šis klausimas buvo išspręstas ankstesniame (2014 m. birželio 11 d.) kreditorių susirinkime ir dėl to susirinkimo teisėtumo yra pasisakęs aukštesnės instancijos teismas, pažymėdamas, kad susirinkimas yra galiojantis, teisėtas, už restruktūrizavimo plano patvirtinimą balsavo 66,80 proc. reikalavimų teisę turinčių kreditorių. Neteisėta nutartimi pareikalauto sušaukti kreditorių susirinkimo nutarimai neturi būti vertinami kaip įrodymai šioje byloje, nes prieš tai įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti restruktūrizavimo planą nėra atšauktas naujo kreditorių susirinkimo ar pripažintas negaliojančiu teismo sprendimu.

162. Teismas, norėdamas patikrinti, ar 2014 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, turėjo nurodyti ne tik sušaukti naują susirinkimą, bet ir įpareigoti kreditorius balsuoti taip pat, kaip jie balsavo 2014 m. birželio 11 d. susirinkime, ir nurodyti, kad naujai šaukiamame susirinkime privalo dalyvauti ankstesniame susirinkime dalyvavę kreditoriai, o kiti kreditoriai negali dalyvauti.

17Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20Vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 str. 3 d.).

21Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl RUAB „STATVA“ 2014 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkime vykusio balsavimo rezultatų priimant nutarimą pritarti pateiktam įmonės restruktūrizavimo planui.

22Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje nurodė, kad teismas, spręsdamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, turi patikrinti, ar, sudarant planą ir jį svarstant, buvo laikomasi ĮRĮ nuostatų, ar nebuvo pažeistos kreditorių teisės pateikti reikalavimus, dalyvauti susirinkime svarstant planą ir jam pritariant. Perduodamas šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinis teismas pažymėjo būtinybę nustatyti ir įvertinti minėtas aplinkybes bei jų įtaką kreditorių balsavimo dėl pritarimo restruktūrizavimo planui rezultatams, atsižvelgiant į tai, kad jomis remiasi dalis kreditorių.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad restruktūrizavimo administratoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko paaiškinimai apie 2014 m. birželio 11 d. vykusio RUAB „STATVA“ kreditorių susirikimo eigą nesutampa su kitų kreditorių paaiškinimais, protokole apie tai nenurodyta. Byloje nepateikti duomenys, kad po minėto susirinkimo, kurio protokolo nepasirašė susirinkimo pirmininkas, buvo surašyti atitinkami trūkumus, netikslumus ar neaiškumus ištaisantys protokolai ir atitinkamai pagal įstatymų reikalavimus įformintas kreditorių susirinkimo pritarimas restruktūrizavimo planui. Teismas sprendė, kad nėra galimybės patikrinti visų balsavimo aplinkybių, todėl priėmė nutartį, kuria įpareigojo RUAB „Statva“ administratorių iš naujo sušaukti RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimą restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimu.

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant pagrįstų abejonių, ar 2014 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl pritarimo RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo planui priimtas kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, teismo įpareigojimas sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą šiuo klausimu yra teisėtas ir neprieštaraujantis ĮRĮ nuostatoms. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo procesas yra susijęs su viešuoju interesu. Tai, kad ankstesniojo susirinkimo nutarimas nebuvo nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, savaime nereiškia, jog teismas nebeturi pareigos tikrinti procedūrinių nutarimo priėmimo reikalavimų laikymosi, juolab kai dėl to dalis kreditorių yra išreiškę savo abejones.

25Kaip matyti iš byloje pateikto 2015 m. sausio 14 d. RUAB „STATVA“ kreditorių susirinkimo protokolo turinio (14 t., 2-11 b. l.), šiame susirinkime kartu su balsavusiais raštu iš viso dalyvavo 95,19 proc., o „Už“ restruktūrizavimo plano tvirtinimą balsavo 61,75 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių. Kadangi RUAB „Statva“ kreditoriai kvalifikuota balsų dauguma (2/3) nepritarė pateiktam restruktūrizavimo planui, teismas pagrįstai laikė, jog nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nebuvo pateiktas (ĮRĮ 14 str. 4 d.), todėl pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

26Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad šaukiant naują susirinkimą, jame galėjo ir turėjo dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie dalyvavo ankstesniame susirinkime. Tokia pozicija neatitinka restruktūrizavimo proceso tikslų ir prieštarauja įmonės kreditorių interesams. Pažymėtina, kad visi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo (ĮRĮ 24 str. 14 p., 14 str. 3 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad dalis kreditorinių reikalavimų buvo patvirtinta jau po 2014 m. birželio 11 d. vykusio RUAB „STATVA“ kreditorių susirikimo (13 t. 170 b. l.). Naujai sušauktame susirinkime balsavo daugiau nei 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių, todėl nėra pagrindo teigti, kad kreditorių valia nebuvo tinkamai išreikšta svarstant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą. Sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą teismas administratorių įpareigojo būtent tuo tikslu, kad išsiaiškintų tikrąją kreditorių valią ginčo klausimu, todėl nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad kreditorių susirinkimas turėjo atšaukti ankstesniojo susirinkimo nutarimą.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nepatvirtino RUAB „STATVA“ restruktūrizavimo plano ir nutraukė restruktūrizavimo bylą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

28Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl įmonės restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo... 6. RUAB „STATVA“ administratorius per teismo nustatytą terminą pateikė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nepatvirtino RUAB... 8. Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi nepatvirtino RUAB... 11. Teismas nustatė, kad 2014 m. birželio 11 d. įvyko RUAB „STATVA“... 12. Siekdamas išsklaidyti abejones, ar kreditoriai tinkamai pritarė paruoštam... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Apeliantas RUAB „STATVA“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 15. 1. Pirmosios instancijos teismo neskundžiama nutartis, kuria administratorius... 16. 2. Teismas, norėdamas patikrinti, ar 2014 m. birželio 11 d. kreditorių... 17. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. Vadovaujantis ĮRĮ nustatytu... 21. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl RUAB „STATVA“ 2014 m. birželio 11... 22. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje nurodė, kad... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad restruktūrizavimo... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant pagrįstų abejonių, ar 2014... 25. Kaip matyti iš byloje pateikto 2015 m. sausio 14 d. RUAB „STATVA“... 26. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad šaukiant naują susirinkimą,... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 29. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą....