Byla P-39-41-08
Dėl sprendimo pakeitimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Laimučio Alechnavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus apskrities VMI) 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 17-2-198 iš dalies patvirtino 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo aktą Nr. 07-05-32-117 ir nurodė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Auksinis varnas“ sumokėti į biudžetą 173 081 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) bei 115 438,75 Lt PVM delspinigių ir skyrė 23 042 Lt PVM baudą.

5Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) 2006 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 69-130 patvirtino Vilniaus apskrities VMI 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 17-2-198 dalį dėl 173 081 Lt PVM, 115 438,75 Lt PVM delspinigių ir 23 042 Lt PVM baudos.

6Pareiškėjas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas pakeisti VMI prie LR FM 2006 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 69-130 į sprendimą netvirtinti Vilniaus apskrities VMI 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akto Nr. 07-05-32-117. Pareiškėjas skunde nurodė, kad pagal bankrutuojančios įmonės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BĮ UAB) „Astorija management“ pateiktas PVM sąskaitas – faktūras sumokėjo pirkimo PVM, todėl turi teisę į PVM atskaitą. Mokesčių administratoriui pareiškėjas pateikė visas sutartis bei papildomus susitarimus, pasirašytus su BĮ UAB „Astorija management“, visas šios įmonės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus bei visus mokėjimo pavedimus, pagal kuriuos į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą įmokėjo visas sumas už suteiktas paslaugas. Ūkinės operacijos tarp UAB „Auksinis varnas“ ir BĮ UAB „Astorija management“ yra įvykusios ir yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais. Be to, UAB „Auksinis varnas“ negali būti atsakinga dėl BĮ UAB „Astorija management“ darbuotojų veikos ar svarbios informacijos nutylėjimo. Pareiškėjas elgėsi sąžiningai, nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su ginčijama ūkine operacija.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi PVM įstatymo 3 straipsniu, 18 straipsniu (1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-843 redakcija), 26, 28 straipsniais, Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsniu. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 1999 – 2002 m. į buhalterinę apskaitą įtraukė UAB „Astorija management“ vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras bei jomis pagrindė bendrovės deklaruotą 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. spalio mėnesių pirkimo PVM ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. balandžio mėnesiais išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti asmenys, kurių vardu šios sąskaitos pasirašytos, t. y. Š. V. ir R. J. , SAD blankų išrašymo metu bendrovėje nedirbo. PVM sąskaitose – faktūrose prie šių asmenų pavardžių pasirašė R. T. . UAB „Astorija management“ vardu išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos šios paslaugos: sieninių plakatų, reklaminių lankstinukų ir kortelių, reklaminių lapelių spausdinimas, atrankinio tyrimo programos sudarymas, anketų pagaminimas ir platinimas, informacijos rinkimas ir analizė, kalendoriukų spausdinimas ir jų išnešiojimas. Patikrinęs UAB „Astorija management“, mokesčių administratorius nustatė, kad bendrovė neturėjo nei darbo, nei materialinių išteklių veiklai vystyti. Be to, daugelis pateiktų UAB „Astorija management“ PVM sąskaitų – faktūrų išrašytos žymiai ankstesnėmis datomis, negu surašyti aktai dėl produkcijos perdavimo – priėmimo. Teismas konstatavo, kad šių įrodymų visuma patvirtina mokesčių administratoriaus išvadą, jog ūkinės operacijos tarp pareiškėjo bei UAB „Astorija management“ neįvyko, todėl šiomis neįvykusiomis ūkinėmis operacijomis, vadovaujantis PVM įstatymo 3 straipsniu, nebuvo sukurtas PVM objektas, o pirkimo PVM nuo šių operacijų vertės buvo išskirtas ir įtrauktas į atskaitą neteisėtai. Įrodymų, patvirtinančių įvykusių ūkinių operacijų realumą, pareiškėjas nepateikė ir mokesčių administratoriaus išvadų nepaneigė (Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalis). Teismas sprendime taip pat pažymėjo, kad patikrinimo metu surinkti įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas turėjo galimybę žinoti apie kontrahento nesąžiningus veiksmus. Jis turėjo galimybę patikrinti, kodėl jam pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose direktoriumi nurodytas Š. V. , nors pagal Registrų centro Vilniaus filialo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos Įmonių registracijos skyriaus duomenis, UAB „Astorija management“ administracijos vadovas yra R. T. . Pareiškėjas taip pat turėjo galimybę patikrinti, kas turi teisę atstovauti UAB „Astorija management“, išrašyti bei pasirašyti jos vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus. Nei vieno iš šių veiksmų, kurių atlikimas priklausė nuo pareiškėjo valios ir kuriuos analogiškoje situacijoje būtų atlikęs rūpestingas mokesčių mokėtojas, pareiškėjas neatliko.

9III.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą, 2007 m. balandžio 3 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Teismas nutartyje nurodė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal BĮ UAB „Astorija management“ vardu jam išrašytas nuo 1999 m. rugpjūčio 30 d. iki 2002 m. lapkričio mėn. PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias pareiškėjas pirko iš nurodytos bendrovės paslaugas dėl reklaminių lapelių, įvairių kalendoriukų bei plakatų spausdinimo bei šios produkcijos išnešiojimo gyventojams ir organizacijoms. Sprendžiant šį ginčą būtina vadovautis nurodytų ūkinių operacijų metu galiojusiomis materialinės teisės normomis (PVM įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo), reglamentavusiomis PVM atskaitos teisinius santykius, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, bylos Nr. 1.3.1.4), kurioje pateiktas šių normų taikymo išaiškinimas. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartyje pasisakyta dėl aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant dėl mokesčio mokėtojo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal prekių pardavėjo jam išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Tai yra prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos–faktūros) turėjimas, šiame dokumente atvaizduotos ūkinės operacijos realus atlikimas bei mokesčio mokėtojo (prekių pirkėjo) sąžiningumas. Prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti yra mokesčio mokėtojo atlikti prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos pridėtinės vertės realizavimo veiksmai. Mokesčio mokėtojas turi įsigyti prekę ar paslaugą ir ją panaudoti PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. Prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose. Įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos-faktūros buvimas laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Ši teisė, be kitų aplinkybių, gali būti įgyvendinta tik egzistuojant minėtų elementų visumai – teisės į PVM atskaitą prielaidai ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygai, iš kurių pirmenybė yra teiktina pirmajai, atspindinčiai pačią PVM sistemos esmę. Vilniaus apskrities VMI 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akte nurodyti minėtų PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitų trūkumai (šių sąskaitų-faktūrų išrašymas įmonėje nedirbančių asmenų, šių asmenų bei sąskaitas-faktūras pasirašiusių asmenų neatitikimas, sąskaitų-faktūrų išrašymo datos neatitikimas laiko, kai tariamai buvo įvykdytos atitinkamose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos) yra įrodyti mokesčių administratoriaus surinktais įrodymais. Šių trūkumų iš esmės neginčija ir pareiškėjas. Todėl šios PVM sąskaitos-faktūros galėtų būti pagrindu pripažinti pareiškėjo teisę į jose nurodyto pirkimo PVM atskaitą tik tuo atveju, kai patikimais ir pakankamais įrodymais būtų įrodyta, kad šiose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai įvyko būtent tarp šių kontrahentų ir tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos aptariamose sąskaitose-faktūrose. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių paneigti mokesčių administratoriaus pateiktus įrodymus ir leidžiančių daryti išvadą, jog minėtos ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ realiai įvyko. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas.

11IV.

12Pareiškėjas UAB „Auksinis varnas“ prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pakeisti VMI prie LR FM 2006 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 69-130 ir Vilniaus apskrities VMI 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. 17-2-198 į sprendimą netvirtinti 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akto Nr. 07-05-32-117. Pareiškėjo nuomone, procesas šioje byloje atnaujintinas vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu, siekiant užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Pareiškėjas nurodo, kad analogiškoje administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 buvo patenkintas UAB „Pavilka“ skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos bei valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų, kuriais UAB „Pavilka“ buvo įpareigota sumokėti į biudžetą PVM, juridinių asmenų pajamų mokestį bei šių mokesčių delspinigius. Administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 28 d. nutartį, kuria buvo atmestas mokesčių administratoriaus apeliacinis skundas, motyvavo taip: 1) BĮ UAB „Astorija management“ Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra įregistruota PVM mokėtoja; 2) UAB „Pavilka“ sudarė sutarti su BĮ UAB „Astorija management“ dėl atitinkamų paslaugų teikimo (UAB „Auksinis varnas“ taip pat buvo sudaręs sutartis su UAB „Astorija management“); 3) darbų perdavimo-priėmimo aktais BĮ UAB „Astorija management“ perdavė, o pareiškėjas priėmė darbus už sutartyje sulygtą sumą (šioje byloje taip pat yra nustatyta, kad UAB „Astorija management“ perdavimo-priėmimo aktais perdavė UAB „Auksinis varnas“ atliktus darbus, o pastaroji juos priėmė); 4) pareiškėjas už atliktus darbus PVM sumokėjo (UAB „Auksinis varnas“ PVM taip pat sumokėjo); 5) šios aplinkybės rodo, kad ūkinė operacija įvyko (analogiškos aplinkybės ir šioje byloje turi rodyti, kad ūkinė operacija tarp UAB „Astorija management“ ir UAB „Auksinis varnas“ taip pat įvyko); 6) kai kurie sąskaitų faktūrų trūkumai nepaneigia, kad ūkinė operacija įvyko; 7) paaiškėjus, jog sąskaitos faktūros už atliktus darbus buvo išrašytos ant blankų, kuriuos buvo įsigijęs kitas ūkio subjektas, UAB „Astorija management“ tas pačias ūkines operacijas įformino ant jos įsigytų sąskaitų faktūrų blankų; tai irgi patvirtina ūkinės operacijos faktą (analogiška situacija buvo dėl kelių PVM sąskaitų-faktūrų buvo atsitikusi ir šioje byloje); 8) pareiškėjui buvo pateiktos ne tik sąskaitos faktūros, bet ir šiuos dokumentus pasirašiusio asmens įgaliojimas, patvirtintas bendrovės antspaudu (tokios aplinkybės yra nustatytos ir šioje byloje); 9) sąskaitos faktūros turi visus Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalaujamus rekvizitus (UAB „Astorija management“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros visus privalomus rekvizitus taip pat turi); 10) byloje nepaneigta, kad pareiškėjo sumokėtą PVM BĮ UAB „Astorija management“ gavo (šioje byloje yra nustatyta, kad UAB „Astorija management“ UAB „Auksinis varnas“ sumokėtą PVM gavo); 11) nėra duomenų, kad pareiškėjas žinojo ar galėjo žinoti, jog BĮ UAB „Astorija management“ jai sumokėto PVM nedeklaruos ir nesumokės į biudžetą (šioje byloje tokių duomenų apie UAB „Auksinis varnas“ taip pat nėra); 12) pareiškėjas neprivalėjo tikrinti, ar už pateikusį įgaliojimą ir pasirašiusį sąskaitas faktūras asmenį yra mokami socialinio draudimo mokesčiai (analogiškos šioje byloje nustatytos aplinkybės negali riboti ir UAB „Auksinis varnas“ teisės į PVM atskaitą). Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju teismas nepagrįstai nukrypo nuo aukščiau nurodytos vieningos administracinių teismų praktikos.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Prašymas tenkinamas. Procesas administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 atnaujinamas.

16Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktas nustato, kad bylos procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

17Teisės normų, numatančių mokesčio mokėtojo teisę į PVM atskaitą ir reglamentuojančių šios teisės realizavimą, išaiškinimas yra patektas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6). Šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog ta aplinkybė, kad mokesčio mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą-faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, jog ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat pabrėžė, jog kita vertus, ta aplinkybė, kad mokesčio mokėtojo turimoje PVM sąskaitoje-faktūroje nėra nurodyti ar neteisingai nurodyti visi formalieji rekvizitai, dar pati savaime nepaneigia teisės į PVM atskaitą, jeigu įrodymų visuma leidžia teigti, kad įvyko būtent tokio tūrinio ūkinė operacija, kuri atsispindi buhalterinės apskaitos dokumentuose.

18Tokiu būdu, nustačius, kad mokesčio mokėtojo turimų buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais grindžiama teisė į PVM atskaitą, rekvizitai neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų, turi būti nustatoma, ar šiuose dokumentuose pavaizduota ūkinė operacija realiai įvyko, ar jos turinys yra būtent toks, koks atsispindi buhalterinės apskaitos dokumentuose. Mokesčio mokėtojo teisė į PVM atskaita tokiu atveju gali būti paneigta tik esant neginčijamiems įrodymams, kad buhalterinės apskaitos dokumentuose pavaizduota operacija neįvyko arba jos turinys yra kitoks, nei nurodyta dokumentuose.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju pareiškėjas sumokėjo UAB „Astorija management“ PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas sumas, įskaitant išskirtą pirkimo PVM. Byloje yra pareiškėjo ir UAB „Auksinis varnas“ pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai. Apeliacinės instancijos teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartyje konstatuojama, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, paneigiančių mokesčių administratoriaus pateiktų įrodymų, kurie patvirtina, jog PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ realiai neįvyko. Tačiau apeliacinės teismo nutartyje nenurodoma, kokius įrodymus pateikė mokesčio administratorius, ir nevertinama, ar šie įrodymai iš tikrųjų patvirtina, kad minėtos ūkinės operacijos neįvyko. Todėl kolegijai kyla abejonių, ar šioje byloje, sprendžiant ar pareiškėjas turi teisę į PVM atskaitą, buvo nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, kurios, vadovaujantis aukščiau nurodytu teisės normų aiškinimu, turi būti nustatomos tokio pobūdžio bylose, ir ar šiuo atveju nebuvo nukrypta nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, formuojamos tokiose bylose.

20Atsižvelgiant į visus auščiau nurodytus argumentus ir vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu, procesas administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 atnaujintinas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 159 straipsnio 2 dalimi, 160 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ prašymą patenkinti.

23Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo pakeitimo ir bylą priimti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

24Sustabdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutarties vykdymą, kol administracinė byla bus išnagrinėta iš naujo apeliacine tvarka.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus... 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. Pareiškėjas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi su skundu į Vilniaus... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu... 9. III.... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB... 11. IV.... 12. Pareiškėjas UAB „Auksinis varnas“ prašo atnaujinti procesą šioje... 13. Teisėjų kolegija... 14. V.... 15. Prašymas tenkinamas. Procesas administracinėje byloje Nr. A11-364/2007... 16. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje ABTĮ... 17. Teisės normų, numatančių mokesčio mokėtojo teisę į PVM atskaitą ir... 18. Tokiu būdu, nustačius, kad mokesčio mokėtojo turimų buhalterinės... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju pareiškėjas sumokėjo... 20. Atsižvelgiant į visus auščiau nurodytus argumentus ir vadovaujantis ABTĮ... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ prašymą... 23. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 pagal... 24. Sustabdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d.... 25. Nutartis neskundžiama....