Byla 2-1998-254/2009
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, nedalyvaujant ieškovei, jo atstovei ir atsakovei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ”Rifas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektrotinklas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Rifas“ ieškiniu, kurį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, prašė priteisti iš atsakovės UAB „Elektrotinklas“ 152 488,73 Lt skolos, 5 118,01 Lt delspinigių, 11,17 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 2 077 Lt žyminio mokesčio ir 952 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, vykdydamas įstatuose numatytą veiklą, pardavė atsakovui prekes pagal 2008-10-27 sutartį Nr. 08-75. Už parduotas prekes atsakovui išrašytos PVM sąskaitos faktūros: serija RF Nr. 006149, 5937,08 Lt sumoje, 2008-11-17 d. (2008-12-01 d. apmokėjimo data), serija RF Nr. 006179, 1 270,05 Lt sumoje, 2008-11-26 (2008-12-10 apmokėjimo data), serija RF Nr. 006199, 1 000,64 Lt sumoje, 2008-12-02 (2008 12 16 apmokėjimo data); serija RF Nr. 006207, 112 220,36 Lt sumoje, 2008-11-28 (2008-12-28 apmokėjimo data); serija RF Nr. 006251, 5 888,20 Lt sumoje, 2008-12-24 (2009-01-07 apmokėjimo data); serija RF Nr. 006255, 21 535,00 Lt sumoje, 2008-12-31 (2009-01-14 apmokėjimo data); serija RF Nr. 006196, 4 637,40 Lt sumoje, 2008-12-01 (2009-01-15 apmokėjimo data). Atsakovė prekes priėmė, prekių gavimą patvirtindamas parašu ant PVM sąskaitų faktūrų. Be to, atsakovė skolą ieškovei pripažino 2009-03-12 garantiniu raštu, kuriuo įsipareigojo su ieškove pilnumoje atsiskaityti iki 2009-04-30. Ieškinio pateikimo dienai atsakovės skola ieškovei sudarė 152 488,73 Lt. Paskutinės sąskaitos apmokėjimo terminas baigėsi 2009-01-15. Atsakovei neatsiskaičius per protingą terminą priteistini delspinigiai , o nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteistinos 11,17 proc. metinės palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 p.

3Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

4Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus, kuriais prašė preliminarų teismo sprendimą pakeisti. Atsakovė nesutiko su ieškiniu dėl 21535 Lt skolos pagal PVM sąskaitą-faktūrą RF Nr. 006255 2008-12-31, kadangi joje nurodyto įrenginio – paskirstymo valdymo skydo PS-VS-2 ieškovas nepateikė. Ieškovei atsakovė pranešė, kad jai sustabdžius vykdyti statybos darbus objekte, kuriame turėjo būti panaudotas minėtas įrenginys, šio įrenginio nepriims. Taip pat atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl delspinigių bei procesinių palūkanų dydžio. Laikė priteistą sumą pernelyg didele, neatitinkančia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų, todėl mažintina. Be to, atsakovė pateikė 2009-06-19 mokėjimo nurodymą Nr. 1399, kad po preliminaraus teismo sprendimo skolą ieškovei sumažino 4500 Lt.

5Ieškovės atsiliepimas į atsakovės prieštaravimus, pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą, Kauno apygardos teismo 2009-07-21 nutartimi buvo laikytas nepaduotu.

6Bylą nagrinėjant teisme šalys nedalyvavo. Gautas ieškovės atstovės prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsakovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai (b.l. 80, 94), iki teismo posėdžio pradžios neatvykimą pateisinančių dokumentų nepateikė. Ieškovės atstovė pateikė teismui paaiškinimą raštu, kuriame nurodė, kad 2008-12-31 sąskaita-faktūra RF Nr. 006255, 21535 Lt sumai išrašyta dėl Kaliningrado nuotekų valymo įrenginių objektui reikalingo įrenginio pagaminimo ir pardavimo pagal atsakovo 2008-11-14 prašymą. Šio įrenginio galutinė kaina suderinta 2008-11-18 ieškovo pasiūlymu, ją sumažinat iki 21535 Lt. Įrenginiai buvo pagaminti laiku - iki 2008-12-31, atsakovo užsakyme nebuvo išlygų dėl gaminio atsisakymo, todėl atsakovo prieštaravimai nepagrįsti, juolab, kad atsakovas PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė, garantiniu raštu skolą pripažino be išlygų. Ieškovas iš atsakovo pagal ginčijamą PVM sąskaitą-faktūrą, galėtų reikalauti mokėti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanas, nes nebuvo susitarimo dėl delspinigių. Ieškinio pateikimo dienai jos sudarytų didesnę - 1234 Lt sumą, todėl ieškiniu prašomos palūkanos priteistinos, atsižvelgiant į sąžiningumo ir protingumo kriterijus.

7Preliminarus sprendimas pakeistas.

8Atsakovas neginčija preliminaraus sprendimo dalies, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteista 130953,73 Lt pagal PVM sąskaitas faktūras:

  • serija RF Nr. 006149, 5937,08 Lt sumoje, 2008-11-17 d. (2008-12-01 d. apmokėjimo data),
  • serija RF Nr. 006179, 1270,05 Lt sumoje, 2008-11-26 (2008-12-10 apmokėjimo data),
  • serija RF Nr. 006199, 1 000,64 Lt sumoje, 2008-12-02 (2008 12 16 apmokėjimo data);
  • serija RF Nr. 006207, 112220,36 Lt sumoje, 2008-11-28 (2008-12-28 apmokėjimo data);
  • serija RF Nr. 006251, 5888,20 Lt sumoje, 2008-12-24 (2009-01-07 apmokėjimo data);
  • serija RF Nr. 006196, 4 637,40 Lt sumoje, 2008-12-01 (2009-01-15 apmokėjimo data). Šių PVM sąskaitų-faktūrų bendra suma 130953,73 Lt.

9Atsakovo prieštaravimai dėl 21352 Lt reikalavimo sumos pagal jam išrašytą ir atsakovo pasirašytą 2008-12-31 sąskaita-faktūra serija RF Nr. 006255 atmestini dėl šių argumentų. Kaliningrado nuotekų valymo įrenginių objekto elektros paskirstymo/valdymo skydas (PS-VS-2) patiektas pagal pasiūlymą Nr. 2008-748/1 pagal atsakovo 2008-11-14 prašymą. Šio įrenginio galutinė kaina suderinta 2008-11-18 ieškovo pasiūlymu, ją sumažinat nuo 23123,28 Lt iki 21535 Lt. Pažymėtina, kad atsakovas tuo pačiu prašymu bei pagal tą patį pasiūlymą neginčija ieškovo reikalavimo 5888.20 Lt sumai dėl Baltarusijos nuotekų valymo įrenginių objektui patiekto elektros paskirstymo/valdymo skydo (PS-VS-10. Įrenginiai buvo pagaminti laiku - iki 2008-12-31, atsakovo užsakyme nebuvo išlygų dėl gaminio atsisakymo. Atsakovas PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė, 2009-03-12 garantiniu raštu skolą, kurią pasižadėjo sumokėti dalimis iki 2009-04-30, pripažino visiškai, todėl pakeisti preliminarų teismo sprendimą dalyje dėl 21535 Lt skolos nėra pagrindo.

10Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo sumokėjo ieškovui 4500 Lt., todėl galutiniu teismo sprendimu preliminarus teismo sprendimas pakeistinas, priteistą skolą sumažinant iki 147988,73 Lt. (CPK 430 str. 9 d.).

11Pagal 2008-10-27 įrangos tiekimo sutarties Nr. 08-75 6.1 p., vėluodamas sumokėti už patiektą įrangą užsakovas moka vykdytojui delspinigius po 0,02 % per dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos pinigų sumos. Pagal šią sutartį atsakovui buvo išrašytos penkios PVM sąskaitos-faktūros bei paskaičiuota 4374,40 Lt. delspinigių. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą palygindamas su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Atsakovas prievolės sumokėti skolą nevykdo daugiau kaip puse metų. Po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo skolą sumažino tik 2,86 %. Delspinigius ieškovas paskaičiavo tik iki 2009-05-18. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatavo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų, nepriklausomai nuo jų rūšies (CK 6.71 str. 1 d.), reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Dėl pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių bei teisminės praktikos atsakovo prieštaravimai dėl sutartinių netesybų dydžio, kaip neatitinkančių sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų yra nepagrįsti. Tačiau delspinigiai mažintini 743,61 Lt suma. Pagal ieškovo pasiūlymą Nr. 2008-748 bei atsakovo 2008-11-14 prašymą patiektiems įrenginiams (2008-12-31 PVM sąskaita-faktūra serija RF Nr. 006255 ir 2008-12-24 PVM sąskaita-faktūra serija RF Nr.0062510) delspinigius ieškovas skaičiavo po 0,02 %, 2008-10-27 įrangos tiekimo sutarties Nr. 08-75 6.1 p. pagrindu nepagrįstai. Ieškovės atstovė paaiškinime raštu nurodė, kad delspinigiai pagal pastarąsias sąskaitas negali būti skaičiuojami, nes nėra dėl to susitarimo, tačiau jie priteistini, kadangi ieškovas turi teisę į palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kurios būtų didesnės. Teismas laiko prieštaravimus dėl palūkanų dydžio sąskaitai pagal ieškovo pasiūlymą Nr. 2008-748 bei atsakovo 2008-11-14 prašymą pagrįstus, kadangi dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo (CPK 430 str. 4 d.). Preliminarus teismo sprendimas delspinigių dalyje pakeistinas, juos sumažinant iki 4374,40 Lt. (5118,01 Lt – (154,27 Lt + 589,34 Lt ).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. numatyto dydžio palūkanas, palūkanų normą laikydamas 11,17 %. Teismo vertinimu šio įstatymo nustatytas palūkanų dydis negali būti laikomas neprotingai dideliu. Be to, pažymėtina, kad 11,17 % palūkanos yra mažesnės negu pagal pirmiau paminėtą įstatymą (2009 m. pusmetį galioja 2008-12-31 palūkanų norma - 8,21 %, ją padidinus 7 punktais, palūkanų norma - 15,21 %, Įstatymo 3 str. 4 d.)

13Remiantis išdėstytasis motyvais, galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. preliminarus sprendimas pakeistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.): skolos dalyje, ją sumažinant iki 147988,73 Lt dėl įvykdyto preliminaraus teismo sprendimo; delspinigių dalyje, juos sumažinant iki 4374,40 Lt. ir atitinkamai žyminį mokestį ieškovui iki 2069 Lt.

14Papildomai prie 952 Lt., ieškovui priteistina 476 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pagal 2009-08-04 mokėjimo nurodymą Nr 90984 (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Tačiau nepriteistina 595 Lt išlaidų už paslaugas pagal 2009-07-15 mokėjimo nurodymą Nr. 90900. Šis mokėjimo nurodymas pateiktas pakartotinai. Jis buvo pateiktas su ieškovo atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus (b.l. 71), kuris teisme gautas 2009-07-21 su voku, ant kurio nebuvo žymų apie procesinių dokumentų įteikimą paštui (CPK 74 str. 4 d), t.y. praleidus įstatymo nustatytą terminą ir laikytas nepaduotu bei grąžintas ieškovui. Šiame mokėjimo nurodyme teisinės paslaugos nedetalizuotos, todėl teismas turi pagrindo laikyti, kad tai išlaidos už atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuris laikytas nepaduotu.

15Iš atsakovo valstybei priteistina 21,70 Lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 3 p., 7 d. ir 9 d., teismas

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ (įmonės kodas 300003316, Ugnegesių g.3, Alytus) 147988,73 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 73 ct.) skolos, 4374,40 Lt. (keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis litus 40 ct.) delspinigių, 11,17 % dydžio metinių pakūkanų nuo priteistos sumos (152363,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2069 (du tūkstančius šešiasdešimt devynis) litus žyminio mokesčio ir 1428 (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt aštuonis) litus išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei “Rifas” (įmonės kodas 147171016, Tilto g. 29a, Panevėžys) bei valstybei 21,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokama gavėjui VMI prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Dovilei... 2. Ieškovė UAB „Rifas“ ieškiniu, kurį prašė nagrinėti dokumentinio... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. preliminariu sprendimu... 4. Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus, kuriais prašė preliminarų teismo... 5. Ieškovės atsiliepimas į atsakovės prieštaravimus, pateiktas praleidus... 6. Bylą nagrinėjant teisme šalys nedalyvavo. Gautas ieškovės atstovės... 7. Preliminarus sprendimas pakeistas. ... 8. Atsakovas neginčija preliminaraus sprendimo dalies, kuriuo ieškovui iš... 9. Atsakovo prieštaravimai dėl 21352 Lt reikalavimo sumos pagal jam išrašytą... 10. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo... 11. Pagal 2008-10-27 įrangos tiekimo sutarties Nr. 08-75 6.1 p., vėluodamas... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo... 13. Remiantis išdėstytasis motyvais, galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo... 14. Papildomai prie 952 Lt., ieškovui priteistina 476 Lt išlaidų advokato... 15. Iš atsakovo valstybei priteistina 21,70 Lt. išlaidų, susijusių su... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 3 p., 7 d. ir 9 d.,... 17. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. preliminarų sprendimą... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...