Byla 2A-408/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Nijolės Piškinaitės, Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio ir apeliacinio skundo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO ŽINIOS“ dėl pažeistos dalykinės reputacijos gynimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad 2011 m. birželio 6 d. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO ŽINIOS“ interneto tinklapyje www.vz.lt paskelbtame straipsnyje „WikiLeaks“ paviešintuose JAV diplomatų susirašinėjimuose – apie korupciją lietuviškoje žiniasklaidoje“ paskelbti duomenys toje apimtyje, kur yra nurodoma, kad: „Diplomatai kolegoms į Valstijas perdavė ir R. V., kuris vadovauja amerikiečių valdomos bendrovės „Pfizer“ filialui Lietuvoje, žodžius. Slaptoje žinutėje teigiama, kad „prieš kelerius metus „Respublikos“ savininkas siūlė jam už 1 mln. Lt sunaikinti bendrovės konkurentus. Apsispręsti p. V. turėjo dvi savaites. Rašoma, kad netrukus po to, kai „Pfizer“ atsisakė p. T. pasiūlymo, dienraštyje pasirodė straipsniai apie tai, kad nuo „Viagros“ („Pfizer“ gaminamo preparato) mirė žmonės, vėlesniuose straipsniuose bendrovė piešta, kaip besipelnanti iš vargingų žmonių. Pono V. nuotrauka tuomet buvo patalpinta tituliniame puslapyje. Vėliau „Respublikoje“ buvo skelbiami ir kiti straipsniai, juodinantys filialo vadovą ir pačią „Pfizer“, neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovo UAB „Respublikos“ leidiniai“ dalykinę reputaciją; įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „VERSLO ŽINIOS“ per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita interneto tinklapyje www.vz.lt tokia pačia apimtimi ir forma, kokia buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys bei ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI dalykinę reputaciją pažeidžiantys duomenys, be komentarų paskelbti tokio turinio paneigimą: „PANEIGIMAS. 2011 m. birželio 6 d. interneto tinklapyje www.vz.lt buvo paskelbtas straipsnis „WikiLeaks“ paviešintuose JAV diplomatų susirašinėjimuose – apie korupciją lietuviškoje žiniasklaidoje“, kuriame buvo paskelbti teiginiai: „Diplomatai kolegoms į Valstijas perdavė ir R. V., kuris vadovauja amerikiečių valdomos bendrovės „Pfizer“ filialui Lietuvoje, žodžius. Slaptoje žinutėje teigiama, kad „prieš kelerius metus „Respublikos“ savininkas siūlė jam už 1 mln. Lt sunaikinti bendrovės konkurentus. Apsispręsti p. V. turėjo dvi savaites. Rašoma, kad netrukus po to, kai „Pfizer“ atsisakė p. T. pasiūlymo, dienraštyje pasirodė straipsniai apie tai, kad nuo „Viagros“ („Pfizer“ gaminamo preparato) mirė žmonės, vėlesniuose straipsniuose bendrovė piešta, kaip besipelnanti iš vargingų žmonių. Pono V. nuotrauka tuomet buvo patalpinta tituliniame puslapyje. Vėliau „Respublikoje“ buvo skelbiami ir kiti straipsniai, juodinantys filialo vadovą ir pačią „Pfizer“, kurie neatitinka tikrovės; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 500 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą bei visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ŽINIOS“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI valstybei 24,80 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų ir atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO ŽINIOS“ 5500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI pateikė apeliacinį skundą.

7Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ŽINIOS“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. balandžio 24 d. gautas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI pareiškimas dėl ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymo. Pareiškime nurodyta, kad ieškovui yra žinomos ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės.

9Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.

10Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo (autonomijos) principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą bei civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.).

11Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje vykstančio ginčo pobūdį, taip pat byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį ir procesinį elgesį, daro išvadą, kad ieškinio atsisakymo priėmimas šioje byloje neprieštaraus viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo normoms bei nepažeis bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų. Be to, pareiškime dėl ieškinio atsisakymo ieškovas nurodė, kad jam yra žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės – priėmus teismo nutartį priimti ieškinio atsisakymą, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p. ir 294 str. 2 d.).

12Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija priima ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI ieškinio atsisakymą, panaikina Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą bei nutraukia šią civilinę bylą (CPK 42 str., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str., 302 str., 326 str. 1 d. 5 p.).

13Kadangi priėmus ieškinio atsisakymą, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra panaikinamas, netenka teisinės prasmės tiek ieškovo apeliacinio skundo pagrįstumo, tiek ieškovo pareiškimo dėl apeliacinio skundo atsisakymo nagrinėjimas. Tokia išvada darytina dėl to, kad minėtais klausimais priimtas procesinis sprendimas nesukels jokių naujų teisinių pasekmių byloje dalyvaujantiems asmenims. Todėl teisėjų kolegija atskirai nesprendžia Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI apeliacinio skundo atsisakymo klausimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1557/2012).

14Ieškovui atsisakius ieškinio, ieškovui grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, kas sudaro 6 955,50 Lt (9 274 Lt x 75 proc.) (CPK 87 str. 2 d.). Kadangi ieškovas ieškinio atsisakė iki bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka iš esmės pradžios, ieškovui grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kas sudaro 3 250 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė ieškinio atsisakymo priežasčių, dėl ko teisėjų kolegijai nėra žinoma, ar ieškinio, kuris buvo pirmosios instancijos teismo sprendimu atmestas, atsisakymą lėmė atsakovo elgesys, pavyzdžiui, ieškinio reikalavimų įvykdymas, ar kokios nors kitos priežastys. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad būtent ieškovo procesinis elgesys lėmė šios civilinės bylos proceso inicijavimą bei atitinkamai bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir advokato pagalbai apmokėti atsiradimą. Todėl šioje byloje teismo patirtų 24,80 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas, yra priteisiamas į valstybės biudžetą iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 5 d.) ir 6 920,15 Lt (5 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme ir 1 420,15 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas atsakovui iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 6 d., 93 str. 1 d. ir 4 d., 98 str.).

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 96 straipsnio 5 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi ir 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

17priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI ieškinio atsisakymą.

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti.

19Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO ŽINIOS“ dėl pažeistos dalykinės reputacijos gynimo ir žalos atlyginimo.

20Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI, įmonės kodas 124251033, 10 205,50 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus penkis litus penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2011 m. birželio 27 d. ir 2011 m. gruodžio 16 d. vietinio mokėjimo nurodymais per AB SEB banką.

21Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI, įmonės kodas 124251033, į valstybės biudžetą 24,80 Lt (dvidešimt keturis litus aštuoniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

22Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI, įmonės kodas 124251033, atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO ŽINIOS“, įmonės kodas 110682810, 6 920,15 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt litų penkiolika centų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI kreipėsi į... 4. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ŽINIOS“ atsiliepimu į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 6. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI pateikė... 7. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ŽINIOS“ pateikė... 8. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. balandžio 24 d. gautas ieškovo... 9. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.... 10. Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų... 11. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje vykstančio ginčo pobūdį, taip pat... 12. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija priima... 13. Kadangi priėmus ieškinio atsisakymą, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Ieškovui atsisakius ieškinio, ieškovui grąžinama 75 procentai žyminio... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė ieškinio atsisakymo priežasčių,... 16. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 17. priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI... 18. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti.... 19. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 20. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „RESPUBLIKOS“ LEIDINIAI,... 21. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“... 22. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RESPUBLIKOS“...