Byla 2A-22-324/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei A.Grigienei, atsakovui V. M., trečiojo asmens atstovėms A.Stankevičienei, adv. N.Petraitienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-148-568/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės „VST“ ieškinį atsakovui V. M., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Būsto administravimo agentūra“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 958,39 Lt skolai grąžinti ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad įsiskolinimas susidarė nuo 2004 m. kovo 1 d. iki 2007 m. sausio 31 d. atsakovui dalinai vykdant įsipareigojimus, kylančius iš 2000 m. birželio 30 d. elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties nr. 2000/6975037.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad už sunaudotą elektros energiją mokėjo pagal skaitiklių rodmenis, vadovaudamasis su ieškovu 2000 m. birželio 30 d. sudaryta elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartimi Nr. 2000/6975037. Su UAB „Būsto administravimo agentūra“ sutarties nėra pasirašęs. Nuo 2004 m. kovo mėn. iki 2005 m. birželio mėn. mokesčių už sunaudotą elektros energiją skaičiavimai buvo atliekami pagal netinkamą metodiką.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo 958,39 Lt skolos ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2000 m. birželio 30 d. sudarė elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartį Nr. 2000/6975037. Atsakovas įsipareigojo už sunaudotą elektros energiją mokėti priklausomai nuo gyvenamosiose patalpose gyvenančių žmonių skaičiaus pagal gyvenamojo namo faktines elektros energijos sąnaudas ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus tarifus. Mokesčių apskaičiavimą bendrabučio tipo name administravo UAB „Būsto administravimo agentūra“, mokesčiui už elektros energiją pagrįstai taikant 2003 m. lapkričio 3 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 patvirtintą Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką.

6Apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

7Neišsiaiškinta, pagal kokią metodiką buvo skaičiuojamas mokestis už sunaudotą elektros energiją. Skaičiuojant šį mokestį, buvo imamas ne namo bendrasis plotas, o jo dalis, neįtraukiant tame pačiame name esančių įstaigų užimamų plotų.

82000 m. birželio 30 d. elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartis Nr. 2000/6975037 buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, tačiau mokesčius už sunaudotą elektros energiją skaičiavo UAB „Būsto administravimo agentūra“.

9Nuo 2004 m. kovo mėn. iki 2005 m. birželio mėn. atsakovas, vadovaudamasis 2000 m. birželio 30 d. sutartimi Nr. 2000/6975037, už sunaudotą elektros energiją mokėjo pagal skaitiklių rodmenis, tačiau namą administruojanti UAB „Būsto administravimo agentūra“ mokesčius už sunaudotą elektros energiją skaičiavo, taikydama 2003 m. lapkričio 3 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 patvirtintą metodiką, apie kurią jis nebuvo informuotas nebuvo. 2004 m. balandžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-142 patvirtintas metodikos papildymas taikytas tik nuo 2005 m. birželio mėn.

10Netenkintas prašymas iš ieškovo išreikalauti informaciją apie komercinių ir nekomercinių apskaitos prietaisų skaičių name, gyventojų skaičių gyvenamosiose patalpose, asmenų skaičių negyvenamosiose patalpose, negyvenamų patalpų bendrus plotus, vidaus elektros tinklo nuosavybės ribas, reikalingą teisingam ir pagrįstam sprendimui priimti. Neįvertina atsakovo pateikta apmokėtų sąskaitų suvestinė.

112003 m. lapkričio 3 d. LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-412, kuriuo patvirtinta metodika, prieštarauja Civilinio kodekso 6.383 ir 6.388 straipsniams.

12Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamo sprendimo nekeisti. Nurodo, jog mokesčiai už namo, esančio ( - ), gyvenamosiose ir negyvenamosiose bei bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją buvo skaičiuojami pagal 2003 m. lapkričio 3 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 patvirtintą metodiką ir 2004 m. balandžio 29 d. ūkio ministro įsakymu patvirtintą šios metodikos papildymą. Nuo 2004 m. gegužės 6 d., įsigaliojus metodikos papildymui, minėto namo butų savininkai galėjo parengti kitokias, nei nustatyta metodikoje, įmokų už sunaudotą elektros energiją paskirstymo taisykles. Šia galimybe pasinaudota 2005 m. gegužės 27 d. susirinkime. Naujosios mokesčių skaičiavimo taisyklės susirinkimo protokolu patvirtintos tik 2005 m. birželio 10 d., todėl mokesčiai už sunaudotą elektros energiją iki 2005 m. gegužės 31 d. buvo skaičiuojami pagal 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 patvirtintą metodiką. Namo, esančio ( - ), butų savininkai nėra įregistravę daugiabučio namo butų savininkų bendrijos ar sudarę patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties, todėl Kauno miesto administracijos 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A-1195 UAB „Būsto administravimo agentūra“ paskirta minėto namo administratoriumi. 2004 m. kovo 9 d. sutartimi ji įpareigota paskirstyti mokesčius už sunaudotą elektros energiją.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismui ir ginčo šalims pateikti paaiškinimai su pavyzdžiais dėl mokesčių už sunaudotą elektros energiją skaičiavimo metodikos taikymo laikotarpiais nuo 2004 m. kovo 1 d. iki 2005 m. birželio 1 d. ir nuo 2005 m. birželio 1 d. Iš jų matyti, kad, skaičiuojant mokestį už sunaudotą elektros energiją, imamas ne namo bendras, naudojamas ar gyvenamas plotas, o visų savininkų ir nuomininkų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto suma. Atsakovo pateikta administratoriaus pateiktų sąskaitų Nr. 7025183 už elektros energiją suvestinė“ atspindi jo subjektyvius samprotavimus. Atsakovo pateikti duomenys prieštarauja ieškovo skolų rejestro ir UAB „Būsto administravimo agentūra“ pateiktiems mokesčių už elektros suvartojimą paskirstymo duomenims.

15Nuo 2004 m. kovo 1 d. iki 2005 m. birželio 1 d. galiojusi metodika nesiejo mokesčių už elektros energiją skaičiavimo su kontrolinių skaitiklių parodymais, gyventojų skaičiumi gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, vidaus elektros tinklo nuosavybės ribų aktu.

162003 m. lapkričio 3 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 patvirtinta metodika yra norminis teisės aktas, skelbtas „Valstybės žiniose“, todėl jo taikymui namo butų savininkų pritarimo nereikia.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus bei patikrinusi, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo aplinkybių, nenustatė CPK 329, 330 straipsniuose reglamentuotų pagrindų skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti ( CPK 320 straipsnio pirmoji dalis).

19Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas gyvena bendrabučio tipo name. Atsakovo prievolė mokėti įsiskolinimą už elektros energiją kildinama iš 2000 m. birželio 30 d. jo ir ieškovo sudarytos sutarties. Šia sutartimi prisiimtais įsipareigojimais yra grindžiamas apeliacine tvarka revizuojamas teismo sprendimas. Pasirašydamos 2000 m. birželio 30 d. elektros energijos pardavimo - pirkimo sutartį, šalys įsipareigojo vadovautis ne tik šia sutartimi, bet ir Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, kitais norminiais aktais.

20Nors nauja elektros energijos tiekimo sutartis nebuvo sudaryta, joje nustatytą atsiskaitymo už elektros energiją tvarką pakeitė 2003 m. lapkričio 3 d. priimtas LR Ūkio ministro įsakymas nr. 4-412, kuriuo patvirtinta įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika. Ši metodika nenumatė galimybės atsižvelgti į kontrolinių skaitiklių parodymus, gyventojų skaičių gyvenamosios ir negyvenamosiose patalpose, skaičiuojant mokesčius už elektros energiją bendrabučio tipo namuose ginčo laikotarpiu ( 2004 m. kovo 1 d. – 2005 m. birželio 1 d.). Tuo vadovaudamasis apylinkės teismas neprivalėjo tenkinti atsakovo prašymo išreikalauti informaciją apie komercinių ir nekomercinių apskaitos prietaisų skaičių name, gyventojų skaičių gyvenamosiose patalpose, asmenų skaičių negyvenamosiose patalpose, negyvenamų patalpų bendrus plotus, vidaus elektros tinklo nuosavybės ribas.

21Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsiskaitymas pagal minimą metodiką prieštarauja Civilinio kodekso 6.383 ir 6.388 straipsniams. Nauja rašytinė elektros energijos vartojimo sutartis su atsakovu nebuvo sudaryta, tačiau faktinis elektros energijos naudojimas tęsėsi. Energijos apmokėjimą reglamentuojančios CK 6.388 straipsnio antroji dalis nustato, kad pagal šalių susitarimą atsiskaitoma tuo atveju, jeigu teisės aktai nenumato ko kita.

22Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu apie nebuvimą teisinio pagrindo trečiojo asmens atliekamoms funkcijoms, apskaičiuojant mokestį už sunaudotą elektros energiją.

23Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarką nustatęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 876 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr.658 redakcija) įtvirtino, kad už komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, namo bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, daugiabučiuose namuose valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai atsiskaito daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jeigu daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai administruoti savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas yra paskyręs (-usi) administratorių. Administratorius, sudaręs sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis bei elektros energiją tiekiančiomis įmonėmis, vadovaudamasis savivaldybės mero (valdybos) patvirtintais Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, paskirsto namo patalpų savininkams ir nuomininkams mokesčius už komunalines paslaugas ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, ir atsiskaito su komunalinių paslaugų teikėjais bei elektros energijos tiekėjais ( 3.3 punktas).

24Namo, esančio ( - ), butų savininkai nėra įregistravę daugiabučio namo butų savininkų bendrijos ar sudarę patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties, todėl bendro naudojimo objektų priežiūros administratoriumi 2003 m. rugpjūčio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nr. A-1195 buvo paskirta UAB „Būsto administravimo agentūra“.

25Neteisingas apeliacinio skundo argumentas dėl neišsiaiškinimo, pagal kokią metodiką buvo skaičiuojamas mokestis už sunaudotą elektros energiją.

26Apeliacine tvarka revizuojamame sprendime nurodyta, kad šis mokestis buvo skaičiuojamas pagal 2003 m. lapkričio 3 d. LR Ūkio ministro įsakymu nr. 4-412 patvirtintą įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką. Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, trečiojo asmens atstovai pateikė detalizuotą ginčo mokesčio apskaičiavimą ir paaiškino minėtoje metodikoje nurodytų formulių pritaikymą, apskaičiuojant ieškinio dalyku esančią sumą. Minima metodika 2004 m. balandžio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu buvo papildyta 14-ju punktu, suteikusiu bendrabučio gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams teisę nusistatyti kitokias sąlygas, nei numatytos metodikos 6, 7, 8 punktuose. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai kitokių sąlygų taikymui turėjo priimti atitinkamą sprendimą, patvirtinti taisykles bei ne vėliau kaip prie 30 kalendorinių dienų iki taisyklių taikymo pradžios jas pateikti įmokas už sunaudotą elektros energiją skirstančiam asmeniui. Kartu su sprendimu ir taisyklėmis turėjo būti pateiktas ir sąrašas apie gyvenamajame name įrengtas nekomercinės apskaitos priemones, gyventojų skaičių gyvenamosiose patalpos ir asmenų skaičių negyvenamosios patalpose, duomenis apie gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendruosius naudingus plotus. Kadangi namo gyventojų susirinkimo sprendimas ir jų patvirtintos taisyklės trečiajam asmeniui buvo pateiktos tik 2005 m. birželio 10 d. Apelianto teiginį apie tai, kad apie metodikos taikymą jis nebuvo informuotas, paneigia jo dalyvavimas minimame gyventojų susirinkime bei viešas nurodomo teisės akto paskelbimas ( t. b.l. 100-103). Pagal gyventojų patvirtintas taisykles mokestis už sunaudotą elektros energiją patalpų savininkams ir nuomininkams buvo paskirstomas tik nuo 2005 m. birželio 1 d. Mokesčio už sunaudotą elektros energiją nepriemoka ginčo laikotarpiu susidarė, atsakovui jį skaičiuojant ne pagal aukščiau minėtąją trečiojo asmens teisingai pritaikytą metodiką. Apelianto pateikti apskaičiavimai neįrodo ieškinio dalyku esančios sumos apskaičiavimo neteisingumo.

27Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas nekeistinas ( CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmasis punktas).

28Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

29apeliacinį skundą atmesti, 2008 m. kovo 3 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 958,39 Lt skolai grąžinti ir penkių... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad už sunaudotą elektros... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 7. Neišsiaiškinta, pagal kokią metodiką buvo skaičiuojamas mokestis už... 8. 2000 m. birželio 30 d. elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartis Nr.... 9. Nuo 2004 m. kovo mėn. iki 2005 m. birželio mėn. atsakovas, vadovaudamasis... 10. Netenkintas prašymas iš ieškovo išreikalauti informaciją apie komercinių... 11. 2003 m. lapkričio 3 d. LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-412, kuriuo... 12. Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamo sprendimo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Būsto... 15. Nuo 2004 m. kovo 1 d. iki 2005 m. birželio 1 d. galiojusi metodika nesiejo... 16. 2003 m. lapkričio 3 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 patvirtinta metodika... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines... 19. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas gyvena bendrabučio tipo name.... 20. Nors nauja elektros energijos tiekimo sutartis nebuvo sudaryta, joje nustatytą... 21. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsiskaitymas pagal minimą metodiką... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu apie nebuvimą... 23. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už... 24. Namo, esančio ( - ), butų savininkai nėra įregistravę daugiabučio namo... 25. Neteisingas apeliacinio skundo argumentas dėl neišsiaiškinimo, pagal kokią... 26. Apeliacine tvarka revizuojamame sprendime nurodyta, kad šis mokestis buvo... 27. Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas nekeistinas ( CPK 326 straipsnio... 28. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. apeliacinį skundą atmesti, 2008 m. kovo 3 d. Kauno miesto apylinkės teismo...