Byla ATP-598-195/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Artūras Šumskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs D. A. atstovės advokatės J. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti D. A. skundą dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra) 2012 m. vasario 20 d. nutarimo, kuriuo D. A. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 str. 2 d. 4500 Lt bauda, pagal ATPK 86 str. 1 d. 500 Lt bauda, vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., D. A. paskiriant galutinę administracinę nuobaudą – 4500 Lt baudą,

Nustatė

2D. A. pateikė skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2012 m. vasario 20 d. nutarimo, prašydamas šį nutarimą panaikinti.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi atsisakė priimti D. A. skundą motyvuodamas tuo, kad skundžiamas nutarimas D. A. atžvilgiu priimtas 2012 m. vasario 20 d., tuo tarpu skundas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūroje gautas 2012 m. kovo 15 d., Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme gautas 2012 m. kovo 27 d., t.y. praleidus ATPK 293 str. įtvirtintą terminą, ir neprašoma šio termino atnaujinti.

4D. A. atstovė advokatė J. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartį ir priimti nagrinėti D. A. skundą. Nurodo, kad skundžiamas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimas priimtas 2012 m. vasario 20 d., todėl 2012 m. kovo 11 d. laikytina paskutine diena skundui pateikti. Kadangi 2012 m. kovo 11 d. buvo nedarbo diena (sekmadienis), tai pagal procesinių terminų skaičiavimo taisykles, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, t.y. 2012 m. kovo 12 d. Teigia, kad skundas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai paštu išsiųstas 2012 m. kovo 12 d., t.y. nepraleidus įstatymo nustatyto termino.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6ATPK 293 str. nustatyta, kad skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

7Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinių terminų skaičiavimą reglamentuojančias procesinės teisės normas.

8ATPK 249 str. nustatyta, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 100 str. nustatyta, kad skaičiuojant terminus, neįskaitoma valanda ir diena, kurią prasideda terminas, dienomis skaičiuojamas terminas pasibaigia paskutinės dienos dvidešimt ketvirtą valandą, o jeigu terminas pasibaigia ne darbo dieną, paskutinė termino diena laikoma pirmoji po jos einanti darbo diena. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 101 str. 1 d. taip pat nustatyta, kad terminas nelaikomas praleistu, jeigu skundas ar kitoks dokumentas iki termino pabaigos įteiktas paštui. Remiantis aptartomis taisyklėmis yra reikšminga, kada skundas įteikiamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusiam organui (pareigūnui) arba pašto įstaigai.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2012 m. vasario 20 d. priėmė nutarimą, kuriuo D. A. nubaustas pagal ATPK 512 str. 2 d., 86 str. 1 d. (b.l. 4). Taigi, įstatymo nustatytas terminas skundui dėl šio nutarimo paduoti baigėsi 2012 m. kovo 12 d., nes 2012 m. kovo 11 d. yra nedarbo diena.

10D. A. atstovė advokatė J. M. atskirajame skunde nurodė, jog D. A. skundas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai išsiųstas nepraleidus termino, o savo teiginiams pagrįsti prie atskirojo skundo pridėjo AB „Lietuvos paštas“ pašto siuntų lydraščio nuorašą, iš kurio matyti, jog Advokatų J. Matonienės, G. Makšimo ir partnerių profesinės bendrija „In corpore“ AB „Lietuvos pašto“ skyriui Vilniaus 5-ajam paštui 2012 m. kovo 12 d. pateikė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai adresuotą pašto siuntą (b.l. 18-19). Pažymėtina, jog D. A. su skundu dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2012 m. vasario 20 d. nutarimo pateikė 2012 m. kovo 2 d. Advokatų J. Matonienės, G. Makšimo ir partnerių profesinės bendrijos „In corpore“, atstovaujamos advokatės J. M., ir UAB „Daimanta“, atstovaujamos direktoriaus D. A., sudarytą atstovavimo sutartį, kurioje aiškiai įtvirtinti įgaliojimai atstovui, įvertinus jų apimtį ir turinį, suteikia teisę išsiųsti skundą. Todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nurodyta aplinkybė, kad skundas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūroje gautas 2012 m. kovo 15 d., nagrinėjamu atveju nereikšminga, nes skundas paduotas pasinaudojus pašto paslauga. D. A. skundas pašto įstaigai įteiktas nepraleidus ATPK 293 str. nustatyto termino, todėl terminas negali būti atnaujintas.

11Atkreiptinas dėmesys į tai, jog AB „Lietuvos paštas“ š.m. kovo 12 d. data antspauduoto pašto siuntų lydraštis sudaro pagrindą išvadai, jog tokiu pačiu antspaudu turėjo būti pažymėtas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai adresuoto skundo vokas, kurio byloje nėra. Tačiau vien dėl šios aplinkybės nagrinėjamu atveju negali būti atsisakyta priimti D. A. skundą ir tokiu būdu suvaržyti vieną pagrindinių administracinėn atsakomybėn patraukto asmens procesinių teisių - teisę apskųsti organų (pareigūnų) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje apylinkės teismui bei sudaryti prielaidas netinkamam pagrindinių teisės principų, įskaitant teisės į teisingą procesą bei teisės būti išklausytam, įgyvendinimui.

12Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis naikintina, o D. A. skundas laikytinas paduotu nepraleidus ATPK 293 str. įtvirtinto termino ir yra nagrinėtinas apylinkės teisme.

13Teismas, vadovaudamasis ATPK 30215 6 d. 4 p.,

Nutarė

14D. A. atstovės advokatės J. M. atskirąjį skundą tenkinti.

15Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir D. A. skundą perduoti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui nagrinėjimui iš esmės.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai