Byla ATP-507-511/2014

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eligijus Gladutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs R. B. skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-08 nutarimo, kuriuo R. B. už Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 4 d., 1712 str. 1 d., 1715 str. 1 d. paskirta galutinė administracinė nuobauda – 16000 Lt (4633 eurų) bauda su paimtų 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“, 3000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir automobilio Audi 100, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu; be to, šiuo nutarimu konfiskuota valstybės nuosavybėn iš R. B. paimto 1450 litrų žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro),

Nustatė

2Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-08 nutarimu R. B. už ATPK 1632 str. 4 d. paskirta 16000 Lt (4633 eurų) bauda su paimtų 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“, 3000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir automobilio Audi 100, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu; už ATPK 1712 str. 1 d. paskirta 3000 Lt (868 eurų) bauda; už ATPK 1715 str. 1 d. – 1200 Lt (347 eurų) bauda; vadovaujantis ATPK 33 str., subendrinus nuobaudas, R. B. paskirta galutinė administracinė nuobauda – 16000 Lt (4633 eurų) bauda su paimtų 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“, 3000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir automobilio Audi 100, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu; be to, šiuo nutarimu valstybės nuosavybėn konfiskuota iš R. B. paimta 1450 litrų žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro). Be to, šiuo nutarimu vadovaujantis ATPK 26 str. 1 d. konfiskuota valstybės nuosavybėn iš R. B. paimto 1450 litrų žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro), o iš R. B. paimti pinigai 2624,52 Lt grąžinti jam.

3Skundžiamu teismo nutarimu nustatyta, kad R. B. 2013 m. gruodžio 20 d., tiksliai nenustatytą valandą, nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens įgijo 3000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurias jam priklausančiu automobiliu Audi 100, valst. Nr. ( - ) gabeno, kol tą pačią dieną, apie 19.40 val. Taikos g. prie namo Nr. x Rokiškio m., kratos metu jas surado ir paėmė policijos pareigūnai. Taip pat R. B. 2013 m. lapkričio mėnesi, tiksliai nenustatytu laiku bei nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens. įsigijo 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, šias cigaretes nugabeno į savo namus adresu ( - ) ir ten esančiame garaže iki 2013 m. lapkričio 20 d. 21 val. laikė, kol kratos metu jas surado ir paėmė policijos pareigūnai. Bendra gabentų ir laikytų cigarečių vertė 31029 Lt. Tuo jis pažeidė 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 2.1.1 punkte nustatytą tvarką ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1632 straipsnio 4 dalyje.

4Be to, R. B. 2013 m. gruodžio 20 d. 21 val., atliekant kratą jo namuose adresu ( - ), laikė 1450 litrus žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro), kurį įsigijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku. Tuo jis pažeidė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2002-08-19 įsakymo Nr. 246 „Dėl Šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir Šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo (Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių)“ 6, 9 punktų reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1715 straipsnio 1 dalyje; taip pat pažeidė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010-12-27 įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ 12, 18, 20 punktų reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1712 straipsnio 1 dalyje.

5Pažeidėjas R. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-08 nutarimą ir sušvelninti paskirtą baudą, nekonfiskuoti automobilio bei kuro. Mano, jog teismas jam skyrė per griežtą galutinę administracinę nuobaudą, kadangi skiriant nuobaudas turėjo būti atsižvelgiama ne tik į tai, kad jis prisipažino dėl jam inkriminuojamų veikų ir nuoširdžiai gailėjosi, tačiau turi sergančią visiškos negalios motiną, kurią prižiūri ir rūpinasi. Be to, turi studentą sūnų, kuriam yra reikalingas išlaikymas, reikalingos piniginės lėšos. Pažymi, kad automobilis nebuvo kaip nors specialiai paruoštas cigarečių gabenimui, jis yra tik paprasčiausias standartinis automobilis, todėl prašo jo nekonfiskuoti Teigia, kad nuo bylos pradžios nurodė, jog kuras, kurį laikė pas save, priklauso jo pusbroliui A. M.. A. M. kurą atvežė ir paprašė pasaugoti, kadangi jo sodyba buvo apiplėšta. Šias aplinkybes patvirtino tiek liudytojas A. M., tiek liudytojas V. K.. Šioje byloje buvo pasiremta UAB „( - )“ raštu, tačiau susisiekus su UAB „( - )“ jie informavo, kad dažytu krosnių kuru prekiauja bei pateikė komercinį pasiūlymą kuro pardavimui. Atsižvelgiant į tai, prašo kurą R. B. grąžinti. Be to, apelianto manymu, šioje byloje ne tik yra pakankamai duomenų, jog šis kuras yra legalus dažytas kuras, tačiau ir įstatymo atitinkami straipsniai, numatantys atsakomybę už šio kuro laikymo taisyklių pažeidimą taip pat nenumato šio kuro konfiskavimo, t.y. yra numatyta tik bauda.

6Panevėžio apygardos prokuratūra atsiliepimu į R. B. skundą prašo pastarojo netenkinti. Mano, kad apeliacinio skundo motyvai vertintini kritiškai. Teigia, kad teismas nutarime išanalizavo visus faktinius duomenis. Teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi 2014-09-29 UAB „( - )“ pažyma, kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“ šildymui skirtu žymėtu dyzelinu neprekiauja. Nubaustojo pateiktame UAB „( - )“ pasiūlyme dėl naftos produktų tiekimo yra tik nurodyta, kad yra siūloma pirkti dyzelinį krosnių kurą, tačiau tai nėra žymėtas šildymui skirtas dyzelinas, kuriam yra taikoma mokesčių lengvata. Teismas, skirdamas administracines nuobaudas už padarytus pažeidimus, atsižvelgė į ATPK 20 str. ir 30 str. reikalavimus, padarytų teisės pažeidimų pobūdį, R. B. asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių atsakomybę aplinkybių nebuvimą, į kitas reikšmingas aplinkybes: už pažeidimus, numatytus ATPK 163 str., jis yra baudžiamas nebe pirmą kartą, neteisėtai laikytų akcizais apmokestinamų prekių vertė (31 029 Lt, kas atitinka 238 MGL) ženkliai viršija ATPK 1632 str. 4 d. numatytą 50 MGL dydžio ribą. Švelninti paskirtų nuobaudų nėra pagrindo. Teismas teisėtai ir pagrįstai pritaikė ATPK 26 str. normas tiek dėl automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) tiek ir dėl šildymui skirto žymėto kuro konfiskavimo. Byloje nustatyta, kad šiuo automobiliu R. B. neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, tai yra, automobilis buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis. Prokurorė pažymi, kad teismų praktikoje automobilis pripažįstamas pažeidimo padarymo įrankiu ne tik tada, kai jis tiesiogiai pritaikytas neteisėtam prekių gabenimui, bet ir tuo atveju, kai nustatoma, kad nenaudojant automobilio, prekių gabenimas būtų neįmanomas. Nubaustasis be automobilio didelio kiekio – 3000 pakelių cigarečių pakelių nebūtų galėjęs gabenti. Prokurorės manymu, teismas padarė teisingą išvadą, kad R. B. neteisėtai laikytas žymėtas šildymui skirtas kuras yra administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1712 str. 1 d. ir 1715 str. 1 d., tiesioginis objektas ir visiškai pagrįstai pritaikė ATPK 26 str. Tai, kad ATPK 1712 str. 1 d. ir 1715 str. 1 d. sankcijose nėra nurodyta, kad skiriant nuobaudą, yra konfiskuojamas kuras, nėra kliūtimi, esant pagrindui, taikyti ATPK 26 str. normas.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliantas skundu neginčydamas pažeidimų, už kuriuos nubaustas, padarymo fakto, kelia jam paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimą, prašo sušvelninti jam paskirtą baudą, nekonfiskuoti automobilio bei kuro.

9Apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, jog skundžiamu 2014-10-08 nutarimu R. B. paskirtos teisingos nuobaudos ir pagrįstai pritaikytas ATPK 26 str. 1 d. Ypatingų ar išskirtinių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą taikyti pažeidėjui ATPK 301 str. nuostatas ir švelninti jam paskirtą nuobaudą, nėra.

10ATPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Sprendimas dėl nuobaudos švelninimo ar jos neskyrimo priimamas, atsižvelgus į ATPK 30 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, taip pat į ATPK 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Administracinė nuobauda, taikant ATPK 301 straipsnį, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant.

11ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos sekančios administracinės nuobaudos – bauda nuo 10 000 iki 20 000 litų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo. ATPK 1712 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta vienintelė administracinė nuobauda – bauda nuo 1000 iki 20 000 litų, o ATPK 1715 straipsnio 1 dalies sankcijoje – bauda nuo 1000 iki 2000 litų.

12Teismas, spręsdamas dėl administracinių nuobaudų R. B. paskyrimo, atsižvelgė į padarytų pažeidimų pobūdį, motyvus, pažeidėjo asmenybę (vedęs ir turi sūnų studentą, dirba, darbdavio charakterizuojamas teigiamai, administracine tvarka baustas), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (prisipažįsta padaręs pažeidimus ir gailisi) bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Nuobaudų paskyrimas išsamiai motyvuotas, o pačios nuobaudos paskirtos teisingai.

13Iš byloje esančių teismų nutarimų nuorašų matyti, kad apeliantas anksčiau du kartus buvo nubaustas už ATPK 1632 str. numatytus pažeidimus (96-97 b.l.). Nors šios nuobaudos nebegalioja, tačiau vėl analogiškų veikų darymas rodo apelianto lengvabūdišką ir atsainų požiūrį į teisės aktų reikalavimų laikymąsi. Be to, skundžiamu teismo nutarimu apelianto padaryto ATPK 1632 str. 4 d. numatyto pažeidimo akcizais apmokestinamų prekių vertė žymiai viršija minėtoje įstatyminėje normoje numatytą 50 MGL ribą, kai taikoma atsakomybė pagal šį straipsnį. Atsižvelgdamas į visas administracinės nuobaudos skyrimui reikšmingas aplinkybes, apylinkės teismas apeliantui už ATPK 1632 str. 4 d. teisingai paskyrė sankcijoje numatytos piniginės nuobaudos vidurkį nežymiai viršijančią baudą su sankcijoje numatytomis privalomomis papildomomis nuobaudomis – administraciniame kaltinime nurodytų cigarečių bei automobilio konfiskavimu, o už ATPK 1712 str. 1 d. ir 1715 str. 1 d. – už sankcijose numatytus vidurkius mažesnes baudas. Vadovaujantis ATPK 33 str., subendrinus nuobaudas, galutinai R. B. paskirta nuobauda sunkiausiojo iš jo padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, tai yra ATPK 1632 str. 4 d., sankcijos ribose. Tokias už atskirus nusižengimus paskirtas nuobaudas, o taip pat galutinę administracinę nuobaudą laikyti per griežtomis ar neteisingomis, nėra pagrindo.

14Apeliantas nesutinka su automobilio konfiskavimu, teigdamas, kad automobilis yra standartinis, specialiai neparuoštas cigarečių gabenimui. Tačiau ši apelianto nurodoma aplinkybė nedaro automobilio konfiskavimo neteisėtu ar nepagrįstu.

15ATPK 1632 str. 4 d. numatytų akcizais apmokestinamų prekių – 3900 pakelių cigarečių neteisėtas gabenimas R. B. priklausančiu automobiliu buvo konstatuotas skundžiamu nutarimu ir šios aplinkybės apeliantas neginčija. Neteisėtai gabentų cigarečių kiekis rodo, jog automobilis buvo būtina jų gabenimo priemonė, be kurios tokio kiekio prekių gabenimas būtų sunkiai įmanomas. Atsižvelgus į tai ATPK 1632 str. 4 d. sankcijoje kaip privalomas numatytas automobilio - priemonės, kuria neteisėtai gabentos cigaretės, konfiskavimas apeliantui buvo paskirtas pagrįstai. Tai atitinka teismų praktiką analogiškose bylose ( Nr. 2AT-40-2014).

16Apeliantas skundu ginčija ATPK 26 str. 1 d. taikymą jo atžvilgiu, nesutinka su žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro) konfiskavimu, teigia, kad ATPK 1712 str. 1 d. ir 1715 str. 1 d. nenumato kuro konfiskavimo, kuris beje, apelianto teigimu, yra legalus dažytas kuras ir jis yra ne jo, o A. M.. Šie teiginiai nepagrįsti.

17Kuro konfiskavimo pagrindimas išsamiai aptartas skundžiamame apylinkės teismo nutarime. Skundą nagrinėjantis teismas su apylinkės teismo motyvais dėl kuro konfiskavimo sutinka. Priešingai apelianto nurodytoms aplinkybėms, byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad R. B. pas jį rastą kurą būtų įgijęs ir laikęs teisėtai. Skundžiamame teismo nutarime tai išsamiai aptarta. Papildomai kartu su skundu apelianto pateiktas UAB „( - )“ raštas, siūlantis įsigyti dyzelinį krosnių kurą, apelianto teiginių apie žymėto kuro įgijimą iš šios įmonės nepatvirtina. Šiame rašte nėra naujų duomenų, kurie patvirtintų, jog ši įmonė būtų pardavinėjusi tokį kurą žymėtą. Todėl administraciniame kaltinime nurodytas R. B. nuosavybėje buvęs kuras, kaip tiesioginis pažeidimo objektas, ATPK 26 str. 1 d. pagrindu konfiskuotas pagrįstai. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nekonfiskavus iš pažeidėjo neteisėtai įsigyto ir laikyto žymėto dyzelinio krosnių kuro (šildymui skirto žymėto kuro), būtų sudaromos sąlygos ir toliau daryti analogiškus pažeidimus, teismo nutarimu pateisinant neteisėtą disponavimą tokiu kuru.

18Visuma aptartų aplinkybių nesudaro pagrindo R. B. taikyti ATPK 301 str. ir skirti švelnesnę nuobaudą, nei numato įstatymas. R. B. paskirta galutinė administracinė nuobauda atitinka padarytų administracinių teisės pažeidimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus.

19Apelianto skunde nurodomos aplinkybės dėl sergančios neįgalios motinos priežiūros bei studijuojančio sūnaus išlaikymo nepateisina administracinių teisės pažeidimų padarymo, nemažina jų pavojingumo ir teismo išvadų dėl nuobaudos rūšies bei dydžio nekeičia. Be to, paskirtų administracinių nuobaudų taikymas R. B. netrukdo rūpintis mama bei neapriboja jo galimybių dirbti, uždirbti ir išlaikyti sūnų.

20Kadangi apylinkės teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 10 str., 302 12 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

22Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-06 nutarimą palikti nepakeistą ir R. B. skundo netenkinti.

23Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eligijus Gladutis, rašytinio proceso... 2. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-08 nutarimu R. B. už ATPK 1632 str.... 3. Skundžiamu teismo nutarimu nustatyta, kad R. B. 2013 m. gruodžio 20 d.,... 4. Be to, R. B. 2013 m. gruodžio 20 d. 21 val., atliekant kratą jo namuose... 5. Pažeidėjas R. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Rokiškio rajono... 6. Panevėžio apygardos prokuratūra atsiliepimu į R. B. skundą prašo... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Apeliantas skundu neginčydamas pažeidimų, už kuriuos nubaustas, padarymo... 9. Apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, jog skundžiamu 2014-10-08... 10. ATPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam... 11. ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos sekančios administracinės... 12. Teismas, spręsdamas dėl administracinių nuobaudų R. B. paskyrimo,... 13. Iš byloje esančių teismų nutarimų nuorašų matyti, kad apeliantas... 14. Apeliantas nesutinka su automobilio konfiskavimu, teigdamas, kad automobilis... 15. ATPK 1632 str. 4 d. numatytų akcizais apmokestinamų prekių – 3900 pakelių... 16. Apeliantas skundu ginčija ATPK 26 str. 1 d. taikymą jo atžvilgiu, nesutinka... 17. Kuro konfiskavimo pagrindimas išsamiai aptartas skundžiamame apylinkės... 18. Visuma aptartų aplinkybių nesudaro pagrindo R. B. taikyti ATPK 301 str. ir... 19. Apelianto skunde nurodomos aplinkybės dėl sergančios neįgalios motinos... 20. Kadangi apylinkės teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 22. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-10-06 nutarimą palikti nepakeistą ir... 23. Ši nutartis neskundžiama....