Byla 2-10233-1031/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Ernestas Šukys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Autostilsas“ ieškinį atsakovei UAB „Egmila“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Autostilsas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Egmila“ 2246,28 Eur skolą, 107,77 delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Stilsas“ ir UAB „Egmila“ 2009 m. gruodžio 8 d. pasirašė sutartį Nr. STI 0912-D16, pagal kurią UAB „Stilsas“ teikė atsakovei remonto paslaugas ir prekes, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes atsiskaityti. 2013 m. gruodžio 4 d. teises ir pareigas, susijusias su UAB „Stilsas ir UAB „Egmila“ santykiais, perėmė ieškovė. Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų dėl suteiktų paslaugų ir pateiktų prekių nepateikė, tačiau atsakovė tinkamai už paslaugas ir prekes su ieškove neatsiskaitė ir liko skolingas 2246,28 Eur ir 107,77 Eur delspinigių.

3Atsakovei UAB „Autostilsas“ ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017-09-20 CPK 123 straipsnio 2 dalies tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškovės pateikti įrodymai – 2009 m. gruodžio 8 d. sutartis Nr. STI 0912-D16 (5-7 b. l.), 2013 m. gruodžio 3 d. pranešimas apie teisių ir pareigų perdavimą (8 b. l.), PVM sąskaitos faktūros Nr. AUT0012991, AUT0013162, AUT0013183, AUT0013283 (9-12 b. l.), 2017-05-19 mokėjimo nurodymas Nr. 3148, 2017-07-07 mokėjimo nurodymas Nr. 3192, 2017-08-17 mokėjimo nurodymas Nr. 3250 (13-15 b. l.) - patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

6Prievolė - tai teisinis santykis, kuriuo viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

7Atsakovė pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras už jai parduotas prekes su ieškove tinkamai neatsiskaitė, o sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinę prievolę ir sutartyje numatytais terminais bei tvarka atsiskaičiusi su ieškove už iš ieškovės įsigytas prekes, atsakovė laikoma pažeidusi sutartinę prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.260 straipsnio 1 dalis), todėl 2246,28 Eur skola priteistina iš atsakovės ieškovei.

8Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovė pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 2 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 107,77 Eur delspinigiai (Sutarties 8.1. punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 str.).

9Iš atsakovės ieškovei taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio

102 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 71 Eur žyminis mokestis (CPK 80, 82, 93 str. 1 d.).

12Iš atsakovės priteistinos 1 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovei UAB „Autostilsas“, juridinio asmens kodas 303200226, iš atsakovės UAB „Egmila“, juridinio asmens kodas 300057342, 2246,28 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt šešių eurų 28 ct) skolą, 107,77 Eur (vieno šimto septynių eurų 77 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2354,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Eur (septyniasdešimt vieno euro) žyminį mokestį.

16Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai