Byla 2KT-48/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2312-837/2013,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-15540-864/2013, Trakų rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1091-424/2013 ir Biržų rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-348-847/2013 sujungimo klausimą, kadangi ieškovas UAB „Malsena plius“ pateikė prašymą dėl šių bylų sujungimo. Ieškovas nurodė, kad bylų panašumą ir sąsajumą pagrindžia tai, kad visose bylose ginčai kilę tarp tų pačių šalių (pirkėjo ir pardavėjo), ginčų esmė – sutartinių prievolių tinkamas vykdymas pagal dvi praktiškai identiškas grūdų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas 2012 m. birželio 7 d. ir 2012 m. liepos 9 d., atsakovas bylose remiasi iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, šalys remiasi praktiškai identiškais įrodymais, visos bylos yra analogiškoje procesinėje stadijoje.

3Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-15540-864/2013 ir Trakų rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1091-424/2013 atsisakė sujungti, bylų sujungimo su Biržų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-348-847/2013 klausimą perdavė spręsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

4Prašymas sujungti bylas tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas). Pagal šią normą apygardos (apylinkės) teismas, nustatęs, kad kitame apygardos (apylinkės) teisme ar kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme, taip pat to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme pirmąja instancija yra nagrinėjama kita susijusi byla ir abi bylos būtų išnagrinėtos greičiau ir ekonomiškiau bei teisingai, pats turi teisę prie nagrinėjamos bylos prijungti kitame teisme nagrinėjamą civilinę bylą laikantis rūšinio teismingumo taisyklių (apylinkės teismas negali prijungti apygardos teismo žinioje esančios bylos (CPK 3 str. 6 d., 33 str. 4 d.)). Tokiu atveju nėra pagrindo kreiptis dėl bylų sujungimo klausimo išsprendimo į aukštesnės pakopos teismą. Taigi, Vilniaus, Trakų ir Biržų apylinkės teismai turėjo teisinę galimybę išspręsti šių bylų sujungimo klausimą prie savo nagrinėjamos bylos prijungdami susijusią bylą. Tačiau šia procesine galimybe nepasinaudojus, klausimas pagrįstai perduotas Lietuvos apeliaciniam teismui.

6Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

7LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad Biržų rajono apylinkės teisme pagal ieškovo UAB „Malsena plius“ ieškinį atsakovui S. S. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinė byla pradėta 2013 m. vasario 25 d. Ginčas šioje byloje kilo dėl tarp šalių sudarytos 2012 m. liepos 9 d. grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20120709/2 netinkamo vykdymo (civilinės bylos Nr. 2-348-847/2013).

8Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-15540-864/2013 yra iškelta pagal ieškovo UAB „Malsena plius“ atsakovui S. S. pareikštą ieškinį, kuriuo prašoma priteisti nuostolius dėl netinkamo 2012 m. birželio 7 d. grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20120607/2 vykdymo.

9Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1091-424/2013 ieškovas S. S. 2013 m. kovo 22 d. kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“ netesybas (baudą), kadangi atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal šalių sudarytą 2012 m. liepos 9 d. grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20120709/2.

10Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad Biržų rajono apylinkės teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamos bylos nėra vienarūšės, jose nustatinėjamos ir vertinamos skirtingų grūdų pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo aplinkybės. Nors bylose dalyvauja tos pačios šalys, tačiau kiekvienoje byloje yra savarankiškas ir aiškiai apibrėžtas ieškinio dalykas ir pagrindas. Todėl nėra pagrindo sujungti šias civilines bylas, nagrinėjamas skirtinguose apylinkių teismuose, veikiančiuose skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose.

11Tuo tarpu Trakų rajono apylinkės teismo civilinė byla yra susijusi su Biržų rajono apylinkės teismo nagrinėjama civiline byla, kadangi šiose bylose ginčai kilę dėl tarp šalių sudarytos tos pačios 2012 m. liepos 9 d. grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20120709/2 vykdymo. Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje ieškovas S. S. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“ netesybas (baudą) už netinkamą šios sutarties vykdymą, o UAB “Malsena plius” Biržų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje prašo priteisti iš S. S. skolą, kilusią iš šios sutarties. Vadinasi, abu šias bylas nagrinėjantys teismai turi nustatinėti ir vertinti tas pačias sutarties vykdymo faktines aplinkybes, o tai neatitiktų civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų (CPK 2, 7 str.). Be to, vienos bylos rezultatas gali turėti įtakos kitos bylos rezultatui, todėl šių bylų negalima išnagrinėti skyrium, o jas sujungus, ginčai bus išnagrinėti greičiau ir teisingai (CPK 136 str. 4 d.).

12Pažymėtina, kad apeliacinio proceso dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, pradėto iki šių skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo, teismingumas nesikeičia.

13Sprendžiant, kuriam iš apylinkių teismų perduoti nagrinėti sujungtas civilines bylas, atsižvelgiama į tai, kad Biržų rajono apylinkės teisme ginčas tarp šalių pradėtas anksčiau.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 34 straipsnio 3 dalimi, 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

15Sujungti Trakų rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1091-424/2013 ir Biržų rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-348-847/2013, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-1091-424/2013 prie civilinės bylos Nr. 2-348-847/2013 ir perduoti jas nagrinėti Biržų rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai