Byla 2-1275-615/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti jai pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teises į dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ). Patikslintas pareiškimas bylą tuo metu nagrinėjusios teisėjos rezoliucija buvo priimtas. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2013-01-24 patvarkymu byla tolimesniam nagrinėjimui perduota teisėjui Mindaugui Plučui.

3Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškimą prašė į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Teismas 2013-01-25 nutartimi į civilinę bylą suinteresuotu asmeniu įtraukė Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

4Ta pačia 2013-01-25 nutartimi teismas nustatė pareiškėjai septynių dienų terminą, nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu paaiškėjusių pareiškimo trūkumų pašalinimui- pateikimui: 1) į bylą papildomai įtrauktam suinteresuotam asmeniui skirtų ankstesnių pareiškimų visų priedų kopijų; 2) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo, kuriuo pareiškėja grindžia savo reikalavimą, bei šio rašytinio įrodymo kopijų, skirtų kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims; 3) patikslinto pareiškimo, kuriame būtų aiškiai ir išsamiai nurodytos visos aplinkybės, dėl namo, esančio Panerių g. 301, Kaune, valdymo, bei šio patikslinto pareiškimo kopijų, skirtų kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

5Teismo nutartis pareiškėjai įteikta pasirašytinai 2013-02-01 (II t. 7 b.l.). Galima teismo nutarties dalies, dėl termino pareiškimo trūkumų šalinimui nustatymo, apskundimo tvarka pareiškėjai buvo raštu išaiškinta 2013-01-25 nutartimi. Per įstatymo nustatytą terminą teismo 2013-01-25 nutartis atskiruoju skundu apskųsta nebuvo, todėl 2013-02-11 įsiteisėjo ir yra privalomai vykdytina (CPK 18 straipsnis).

6Teismo pareiškimo trūkumų pašalinimui nustatytas terminas pasibaigė 2013 m. vasario 08 d. dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių (CPK 74 straipsnio 6 dalis). Per teismo nustatytą terminą pareiškėja įsiteisėjusia teismo nutartimi jai nustatytų pareiškimo trūkumų nepašalino. Pratęsti teismo nustatytą terminą pareiškėja CPK 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka neprašė. Atnaujinti teismo nustatytą terminą CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškėja taip pat neprašė.

7Kadangi pareiškėja per teismo nustatytą terminą nepašalino įsiteisėjusia teismo nutartimi (CPK 18 straipsnis) jai nustatytų pareiškimo trūkumų, CPK nustatyta tvarka neprašė pratęsti ar atnaujinti teismo jai nustatyto termino, pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 443 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 2 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 18 straipsniu, 443 straipsnio 1 dalimi, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 2 dalimi, 297 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

9Pareiškėjos N. K. pareiškimą, dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį į dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), fakto nustatymo, palikti nenagrinėtu.

10Išaiškinti pareiškėjai, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtu, pareiškėja turi teisę iš naujo kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka.

11Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai