Byla 2A-285-267/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui ir skolos už jo išlaikymą priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Matiukienės, Birutės Simonaitienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. G. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-01-16 sprendimo pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-118-900/2012 pagal ieškovės Z. F. ieškinį atsakovui V. G., trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje – A. F., institucija, teikianti išvadą byloje – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui ir skolos už jo išlaikymą priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė Z. F. kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą prašydama priteisti iš atsakovo V. G. po 250 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų A. F. iki jos pilnametystės; 250 Lt skolą, susidariusią už vaiko išlaikymą nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.

5Nurodė, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. A. F. gyvenamoji vieta nustatyta su motina. Tam, kad minimaliai patenkinti mergaitės poreikius, reikia 500 Lt/mėn., iš kurių apie 250 Lt sudaro išlaidos maistui, apie 100 Lt – išlaidos drabužiams ir avalynei, apie 50 Lt – vitaminams ir vaistams, apie 50 Lt – higienos priemonėms, elektrai, dar apie 50 Lt – kitos išlaidos. Pažymėjo, kad atsakovas geranoriškai išlaikyti dukters nepadeda, todėl motina buvo priversta kreiptis teisminės gynybos.

6Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovė yra teisėta nepilnametės dukters atstovė. Nuo praėjusių metų rudens mergaitė grąžinta motinai, gyvena nedideliame, tačiau tvarkingame, švariame būste. Ieškovės šeima neįrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, iš ugdymo įstaigos, seniūnijos ar policijos darbuotojų nusiskundimų dėl dukros nepriežiūros negauta.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012-01-16 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė priteisti iš atsakovo V. G. išlaikymą nepilnamečiam vaikui A. F. po 400 Lt per mėnesį periodinių išmokų, skaičiuojant nuo 2011 m. lapkričio 3 d., iki vaikui sukaks 18 m., t. y. iki ( - ), taip pat po 400 Lt per mėnesį įsiskolinimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 5 d. iki 2011 m. lapkričio 2 d., t. y. 800 Lt; teismo priteistą 400 Lt per mėnesį išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; nepilnametės A. F. išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja (uzufruktore) skirti jos motiną (ieškovę) Z. F., įpareigoti ieškovę Z. F. kas mėnesį teikti atsakovui V. G. rašytines ataskaitas apie A. F. skirtų išlaikyti lėšų panaudojimą bei tai patvirtinančius įrodymus; sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai; priteisti iš atsakovo V. G. 1190, 90 Lt žyminį mokestį ir 25,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

9Teismas nustatė, kad A. F. biologiniai tėvai yra ieškovė ir atsakovas. Padarė išvadą, kad ieškovės ir atsakovo galimybės teikti vaikui išlaikymą laikytinos apylygėmis, todėl jie vienodu laipsniu turėtų prisidėti prie A. išlaikymo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pateikdama ieškinį iki galo nesuvokė dukros specialių poreikių ir vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, peržengė ieškinio ribas ir priteisė iš atsakovo 400 Lt per mėnesį išlaikymą savo dukrai.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

11Atsakovas V. G. teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti 2012-01-16 Šiaulių rajono apylinkės teismo sprendimą priimtą civilinėje byloje Nr. 2-118-900/2012 ir sumažinti nepilnametei dukrai A. F. priteisto išlaikymo dydį iki 250,00 litų per mėnesį periodinėmis išmokomis, pradedant nuo 2011-11-03 iki vaiko pilnametystės, bei sumažinti priteisto išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-09-05 iki 2011-11-02 iki 500 litų; apeliacinį skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

12Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį. Mano, kad teismas turėjo tenkinti ieškovės ieškinį neperžengdamas jo ribų, t. y. priteisti išlaikymą dukrai periodinėmis išmokomis po 250 Lt per mėnesį.

142. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė tėvų lygiateisiškumo principą. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė savo ieškinyje nurodė, jog dukrai skiria 500 Lt per mėnesį.

15Ieškovė Z. F. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.).

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nustatyti absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo (CPK 327 str.).

20Byloje kilo ginčas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. ir detalizuota CK 3.192 str. Nepilnamečiam vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją tarp dviejų esminių įstatyme įtvirtintų kriterijų – vaiko poreikių bei tėvų turtinių galimybių tuos poreikius tenkinti (CK 3.192 str. 2 d.). Nagrinėdamas klausimą dėl to, kokio dydžio išlaikymas nepilnamečiam vaikui turi būti priteistas, teismas nurodytas aplinkybes privalo įvertinti išsamiai ir visapusiškai. Tai sąlygoja tiek CPK 270 str. 4 d. nuostata, jog savo išvadą teismas privalo pagrįsti išsamia byloje esančių įrodymų analize, tiek ir CPK 376 str. 2 d. įtvirtinta teismo pareiga aktyviai ginti nepilnamečių vaikų interesus.

21Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo turinio, teismas mokėtiną išlaikymo sumą priteisė nenustatęs bylai reikšmingų aplinkybių, t. y. neįtraukęs į bylą atsakovo sutuoktinės D. G. ir nenustatęs aplinkybės, kad atsakovas turi dar vieną nepilnametį vaiką – M. G., kuriam taip pat privalo teikti išlaikymą (60–61 b. l.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad išsamiai ir visapusiškai neišnagrinėjus šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas negalėjo tinkamai įvertinti atsakovo V. G. turtinių galimybių tenkinti dukros A. F. poreikiams.

22Aplinkybės, kad atsakovas turi dar vieną nepilnametį vaiką, kuriam taip pat privalo teikti išlaikymą, pirmosios instancijos teismas neįvertino, nes tokių duomenų byloje nebuvo. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą sprendžiant klausimus, susijusius su nepilnamečių vaikų teisėmis ir pareigomis, turi įvertinti tai, kad kito nepilnamečio vaiko teisės į išlaikymą neįvertinimas nustatant išlaikymo dydį nagrinėjamoje byloje gali turėti neigiamos įtakos teisėtiems minėto vaiko interesams. Pažymėtina, kad nuostatos taikymas, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo vertinamos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, gali lemti suvaržymus atsakovui, kurie gali riboti galimybes visapusiškai įgyvendinti civilines procesines teises, o tai neatitiktų atitinkamo ribojimo tikslų, gali lemti tolesnius teisminius ginčus ryšium su CK 3.201 str. nuostatomis. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė sprendime dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų, t. y. apelianto žmonos D. G. pareigos išlaikyti jų sūnų M. G., tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos CPK 266 str. reikalavimus ir tai pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Be to, pirmosios instancijos teismas nenustatęs ir neįvertinęs, kad atsakovas turi dar vieną nepilnametį vaiką, pažeidė CK 3.3, 3.198 straipsnyje įtvirtintus prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei vaikų lygybės principus, nes neatsižvelgė į apelianto sūnaus M. G. teisę gauti lygiavertį išlaikymą.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja pakankamas pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str., 329 str., 330 str.).

24Dėl nustatytų procesinės teisės normų pažeidimų byla visa apimtimi turi būti iš naujo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme (CPK 327 str.). Kadangi byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kitų apeliacinio skundo argumentų analizę kolegija pripažįsta netikslinga ir dėl jų nepasisako.

25Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija panaikina skundžiamą sprendimą ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str.).

26Pagal CK 3.65 str. 2 d. 4 p. teismas, atsižvelgdamas į vaikų interesus, į tai, kad vaikams turi būti užtikrintas nuolatinis ir pakankamas išlaikymas, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš jų ir laikiną išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimą, kol bus priimtas teismo sprendimas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovo V. G. būtina priteisti nepilnametei dukrai A. F. 300 Lt laikiną išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-05-08 iki teismo sprendimo priėmimo.

27Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir grąžinus bylą nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes jų paskirstymo klausimą spręs pirmosios instancijos teismas, priimdamas galutinį sprendimą šioje byloje.

28Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 7 p., panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, atsakovui V. G. grąžintinas žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą, t. y. 124 Lt (67 b. l.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu, civilinio kodekso 3.65 straipsniu,

Nutarė

30Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-01-16 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir priteisti iš atsakovo V. G. (a. k. ( - )) nepilnametei dukrai A. F. (a. k. ( - )) 300 Lt laikiną išlaikymą kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis. Laikinas išlaikymas mokamas nuo 2012-05-08 iki teismo sprendimo priėmimo.

32Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui V. G. (asmens kodas ( - )) 124 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2012-02-21 mokėjimo nurodymą, mokėjimas atliktas Swedbank, AB.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Z. F. kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą prašydama... 5. Nurodė, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. A. F. gyvenamoji vieta nustatyta su... 6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012-01-16 sprendimu ieškinį patenkino... 9. Teismas nustatė, kad A. F. biologiniai tėvai yra ieškovė ir atsakovas.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 11. Atsakovas V. G. teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti... 12. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 13. 1. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo... 14. 2. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė tėvų... 15. Ieškovė Z. F. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nustatyti absoliutūs teismo... 20. Byloje kilo ginčas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio.... 21. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo turinio, teismas... 22. Aplinkybės, kad atsakovas turi dar vieną nepilnametį vaiką, kuriam taip pat... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja pakankamas pagrindas pirmosios... 24. Dėl nustatytų procesinės teisės normų pažeidimų byla visa apimtimi turi... 25. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija panaikina skundžiamą sprendimą ir... 26. Pagal CK 3.65 str. 2 d. 4 p. teismas, atsižvelgdamas į vaikų interesus, į... 27. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir grąžinus bylą nagrinėti iš... 28. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 7 p., panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-01-16 sprendimą panaikinti ir perduoti... 31. Taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir priteisti iš atsakovo V. G. (a. k. (... 32. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui V. G....