Byla AS-552-344-12
Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas G. V. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovas, SAM) vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką skaičiuojant nuo 2010 m. kovo 27 d. iki faktinio grąžinimo į darbą (2011 m. kovo 24 d.), iš viso 71 989,31 Lt (už kiekvieną darbo dieną po 286,81 Lt), ir 0,06 proc. delspinigių nuo 71 989,31 Lt sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 1 d. ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: priteisė G. V. iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 71 989,31 Lt, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Pareiškėjui G. V. 2012 m. kovo 15 d. teismui pateikus prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimo patenkino ir iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareiškėjo G. V. naudai priteisė 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2 punktu, suma, kurią pareiškėjas sumokėjo advokatui už skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte maksimalios priteistinos sumos ir nėra neproporcingai didelė, todėl pareiškėjui priteistina visa už skundo parengimą prašoma suma, t. y. 2 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atstovavimas teismo posėdyje truko 40 minučių (b. 1. 45—49), todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 9 punktais, padarė išvadą, kad už atstovavimą Vilniaus apygardos administraciniame teisme pareiškėjui galėtų būti priteista ne didesnė nei 120 Lt išlaidų suma. Atsižvelgiant į nurodytą, padarė išvadą, kad pareiškėjui iš viso iš atsakovo priteistina visa prašoma 2 100 Lt suma.

9III.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atsakovas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartis dėl teismo išlaidų atlyginimo todėl naikintina. Pažymi, kad 2012 m. kovo 8 d. sprendimu teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo neišsprendė, o rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 2012 m. kovo 15 d. pareiškėjo G. V. paduotą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Tuo tarpu atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija 2012 m. kovo 20 d. pateikė apeliacinį skundą, dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neįsiteisėjo. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-696/2010; 2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-226/2011) sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Procesinio teismo sprendimo dėl teismo išlaidų atlyginimo priėmimas, išskyrus atvejus, kai toks klausimas išnagrinėjamas pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą administracinėje byloje (t. y. išnagrinėjus administracinę bylą iš esmės), siejamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo, nagrinėjant bylą iš esmės, įsiteisėjimu. Priešingu atveju susidaro situacija, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėja teismo išlaidų atlyginimo klausimą, nors administracinėje byloje dar nėra žinoma šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas.

12Atsakovas nesutinka su teismo priteista 2 100 Lt suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, kadangi mano, kad teismas netinkamai įvertino Rekomendacijų 2 punkte numatytus kriterijus, pagal kurios turi būti nustatomas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydis, o būtent bei Mano, kad ši administracinė byla pagal pakartotinį skundą dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo nebuvo sudėtinga, joje pareiškėjo atstovui nereikėjo atlikti daug teisinių paslaugų, sprendžiami klausimai nebuvo nauji ir sudėtingi nei teisės taikymo aspektu (pareiškėjo 2011 m. gruodžio 21 d. skundas parengtas jo paties 2010 m. spalio 30 d. skundo pagrindu, kurio rengti padėjo bei atstovavo tas pats atstovas (advokatas)), nei teismų praktikos klausimu, nėra jokių įrodymų, kad ši byla buvo nauja ir sudėtinga pareiškėjo atstovui (advokatui), byloje buvo paskirtas tik vienas teismo posėdis, o atsakovas yra iš valstybės biudžeto išlaikoma įstaiga. Taip pat teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo skundas tenkintas tik iš dalies, tai yra ne visa jame suformuluotų reikalavimų apimtimi.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį, kuria išspręstas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dar neįsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui ir nesutinka su teismo priteistų išlaidų paskaičiavimu. Mano, kad priteista suma turėtų būti mažintina, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

18Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirojo skundo argumentais, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartis priimta dar neįsiteisėjus pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimui. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje sprendžiant dėl teisės prisiteisti bylinėjimosi išlaidas yra laikomasi pozicijos, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su galutinio teismo sprendimo priėmimu. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimas iš esmės dar nėra pasibaigęs, laikoma, kad šalis tuo metu dar yra nėra įgijusi teisės reikalauti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu bei pažymima, kad šią teisę ji įgis tuo atveju, jei byla bus išspręsta šalies naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146–151/2011; 2011 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–46/2011). Šiuo atveju galutiniu teismo sprendimu laikytina 2012 m. liepos 5 d. priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria atsakovo apeliacinis skundas buvo netenkintas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo pakeistas.

19Atskirai pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendimas priimtas iš dalies pareiškėjo naudai (pareiškėjas skundu prašė iš atsakovo priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką, kuris sudaro 71 989,31 Lt ir 0,06 proc. delspinigių nuo 71 989,31 Lt sumos), tačiau, kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas į tai neatsižvelgė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (pvz., žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010).

20Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą išsprendė dar neįsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui ir nesilaikė nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, skundžiama pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartis naikintina ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas pirmosios instancijos teismui perduotinas nagrinėti iš naujo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 straipsniais, 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą patenkinti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai