Byla 2A-2423-560/2013
Dėl skolos išieškojimo, bei

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos išieškojimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. S. 2 268 Lt skolos, 13,77 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad atsakovui priklauso dvi negyvenamosios patalpos – parduotuvė su administracinėmis patalpomis bei parduotuvės patalpos Laisvės pr. 88, Vilniuje. Atsakovas yra bendrijos narys. Teigia, kad atsakovas nuo 2011 m. gruodžio mėn. vengia mokėti už teikiamas paslaugas (už suvartotą elektros energiją ir šaltą vandenį, laiptinių apšvietimą, patalpų valymą, komunalinių atliekų išvežimą, apskaitos paslaugas ir kt.) bei nemoka bendrijos nustatytų įmokų. CK 4.82 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 str. 1 d. 6 p. nurodytos iš esmės analogiškos nuostatos, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šios bendrijos narių pareigos įtvirtintos ir bendrijos įstatų 6.6.5 p. bei 6.6.6 p. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimą ieškovui įrodo 2011-12-22 pranešimas dėl nario mokesčio sumokėjimo, 2012-01-18 pranešimas dėl nario mokesčio sumokėjimo, 2011-12-30 sąskaita-faktūra BEN Nr. 00037, 2012-01-31 sąskaita-faktūra BEN Nr. 00065, 2012-02-29 sąskaita-faktūra BEN Nr. 00085. Pažymėjo, kad bendrijos narių posėdyje, vykusiame 2012-01-05, buvo nuspręsta, jog bendrijos nariams, vėluojantiems apmokėti pateiktas sąskaitas, skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai. Dėl šios priežasties iš atsakovo taip pat turi būti priteista 13,77 Lt delspinigių. Bendra atsakovo skola su delspinigiais yra 2 281,77 Lt.

5Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo sutiko iš dalies. Nurodė, kad pastate, esančiame Laisvės pr. 88, Vilniuje, jam nuosavybės teise priklauso dvi negyvenamosios patalpos – 165,73 kv. m. ploto (toliau – Patalpa Nr. 1) bei 162,61 kv. m. ploto (toliau – Patalpa Nr. 2). Patalpa Nr. 1, kurioje nėra jokių komunikacijų (vandentiekio, šildymo, nuotekų šalinimo), yra perduota UAB „Profistar“ neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį. Šioje patalpoje įrengta restorano „Pas nykštukus“ dalis. Kadangi restorano veiklai yra būtinos komunikacijos, todėl kitą dalį UAB „Profistar“ naudoja pagal panaudos sutartį, sudaryta su V. S., kuriai tame pačiame pastate nuosavybės teise priklauso maitinimo paskirties 433,49 kv. m. ploto patalpos. Šiose patalpose yra visos būtinos komunikacijos, nuo 2002 m. įrengtas atskiras įvadas bei skaitliukas, šalto vandens skaitliukas. Atsakovas Patalpą Nr. 2 yra įsigijęs iš UAB „Autopartis“ pagal 2011-05-17 sutartį Nr. 1574, tačiau iki šiol savo nuosavybės teisės į šias patalpas neįregistravo. Šioje patalpoje yra įrenginėjamas ofisas, taip pat šiose patalpose yra šalto vandens skaitliukas, kurio dabartiniai rodmenys yra 3 kubiniai metrai suvartoto vandens, o elektrą į šias patalpas atsivedė iš Patalpos Nr. 1. Atsakovas nesupranta, kodėl ieškovas iš jo reikalauja po du nario mokesčius, nors 2011-12-15 bendrijos narių susirinkime vienam bendrijos nariui buvo nustatytas 200 Lt mokestis. Faktiškai nario mokesčio suma turėtų būti ne 800 Lt, o tik 400 Lt (200 Lt už 2011 m. ir 200 Lt už 2012 m.). Nurodo, kad jam priklausančia Patalpa Nr. 1 panaudos pagrindu naudojasi UAB „Profistar“, kuri yra sudariusi su AB LESTO elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. UAB „Profistar“ tiesiogiai atsiskaito su elektros energijos tiekėju už restorano sunaudojamą elektros energiją. Nurodė, kad ieškovo reikalaujama 407,39 Lt dydžio suma už 2011 m. gruodžio – 2012 m. vasario mėn. nėra pagrįsta jokiais dokumentais bei paaiškinimais. Atsakovui neaišku, už kokį kiekį energijos reikalaujami pinigai: sąskaitose kiekis ir mato vienetas nurodyti „1.000 KW“ (pagal mokėtiną sumą akivaizdu, kad tai ne tūkstantis kilovatvalandžių). Nurodė, kad ieškovo pateiktame 2012-01-05 bendrijos narių posėdžio protokole yra nutarta sudaryti komisiją neapskaičiuotos elektros energijos patikrinimui ir pateikti patikrinimo išvadą, o neapskaičiuotą elektros energiją paskaičiuoti vadovaujantis patikrinimo išvada. Nesupranta, iš kur bendrijoje atsirado neapskaičiuota elektros energija ir kodėl jis turi už ją mokėti. Ieškovo reikalavimas mokėti jam už patalpų valymą (po 90 Lt už 2011 m. gruodžio mėn. bei 2012 m. sausio mėn.) atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, kad sutikimo šioms išlaidoms atsakovas nedavė, susirinkime nedalyvavo, todėl pagal CK 4.83 str. 4 d. bei bendrijos įstatų 6.8 p. neprivalo jų apmokėti. Be to, neaišku kokios patalpos buvo valomos. Mano, kad prie ieškinio pateikto bendrijos narių posėdžio 2012-01-05 protokolo 10 p. nutarimo formuluotė yra labai aptaki, neinformatyvi, nėra pateikta jokių duomenų nei apie valymo paslaugų tiekėją, nei apie valymo darbų įkainius, kuriems pritartų bendrijos nariai. Apie valymo paslaugas prabilta tik 2012-01-05 susirinkime, o ieškovas reikalauja apmokėti ir už ankstesnį laikotarpį, t. y. 2011 m. gruodžio mėn., kuomet bendrijos nariai apskritai nebuvo sutarę dėl tokių paslaugų teikimo. Atsakovas abejoja VšĮ „Apskaita ir mokymas“ sąskaitų-faktūrų AIM Nr. 00416 bei AIM Nr. 00436 iš viso 1 200 Lt sumai už patalpų valymą teisingumu. Abejoja, ar įmonė su tokiu pavadinimu apskritai teikia valymo paslaugas. Be to, vien tik sąskaita-faktūra nepatvirtina valymo paslaugų suteikimą. Be sąskaitų turi būti sutartis dėl valymo paslaugų tiekimo, kurioje būtų aptartas valomų patalpų plotas, apmokėjimo tvarka bei kitos sąlygos. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų apie tai, kokiu būdu ir kokiais kriterijais vadovaujantis mokestis už patalpų valymą buvo apskaičiuojamas ir paskirstomas bendrijos nariams. Neaišku, kokias būtent patalpas turėjo omenyje ieškovas, nurodydamas sąskaitoje BEN Nr. 00065, kad dviejose patalpose 11,49 kv. m. bei 15,53 kv. m. ploto 2012 m. sausio mėn. buvo išnaudota 23,2 kubinių metrų šalto vandens, kas naudojo tą vandenį ir kokiais tikslais. Neaišku, kodėl patalpų plotas sąskaitoje matuojamas kubiniais metrais. Neaiškus reikalavimas sumokėti bendrijai už 58 kubinius metrus šalto vandens, kuris sunaudotas 2012 m. vasario mėn. jam priklausančioje Patalpoje Nr. 2, kurioje yra įrengtas atskiras vandens skaitliukas, iki šiol rodantis 3 kubinius metrus vandens. Nurodė, kad išlaidos bendrijos pirmininko darbo apmokėjimui bei buhalterinei apskaitai nėra tinkamai pagrįstos. Prie ieškinio pateiktame 2011-12-15 bendrijos narių posėdžio protokolo 10 p. nurodoma, kad bendrijos pirmininko atlyginimas (1 000 Lt) turi būti skirstomas visiems bendrijos nariams, todėl neaišku, kodėl atsakovas turi apmokėti beveik 15 proc. bendrijos pirmininko atlyginimo. Be to, iš minėto protokolo 10 p. akivaizdu, kad bendrijos narių posėdžio metu (2012-12-05) darbo sutartis su pirmininku dar nebuvo sudaryta, todėl viso atlyginimo už gruodžio mėn. jis neturėjo gauti. Pažymėjo, kad prie ieškinio nepateikta jokių duomenų, kas ir kokiu pagrindu teikia bendrijai buhalterinės apskaitos paslaugas, kaip už šias paslaugas atsiskaitoma. Ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kokia konkrečiai yra atsakovo dalis pastate, kaip jis ją nustatė, nors mokesčių skaičiavimui tai turi esminės reikšmės.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-21 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. S. 1 115,78 Lt skolos, 4,32 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 120,10 Lt sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 34,79 Lt žyminio mokesčio. Kitoje dalyje ieškinį atmetė, taip pat paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovo argumentais, jog narystė bendrijoje gali būti siejama tik su fiziniais ar juridiniais asmenimis ir nepriklauso nuo turimų patalpų skaičiaus. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatose narystė bendrijoje nesiejama su bendrijos nario turimų patalpų skaičiumi. Teismas atkreipė dėmesį, kad tiek viename (2011-12-15), tiek kitame bendrijos narių posėdžio protokole (2012-01-05) nario mokestis taip pat yra nustatytas patalpų savininkui, t. y. nariui, o ne priklausomai nuo turimų patalpų skaičiaus. Dėl to konstatavo, kad iš atsakovo ieškovui priteistinas 400 Lt nario mokestis už 2011 m. ir 2012 m. Nurodė, kad su bendrijos pirmininku buvo sudaryta darbo sutartis, todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo 302,49 Lt sumą, kurią sudaro bendrijos pirmininko darbo užmokestis už 2011 m. gruodžio, 2012 m. sausio bei vasario mėn. yra tenkintinas, o kitoje dalyje šis reikalavimas atmestinas, nes teismui nepateikta įrodymų, kad bendrijos narių skaičių sudaro 18 asmenų. Nurodė, kad iš bendrijos steigimo sutarties bei steigėjų sąrašo matyti, jog bendrija įsteigė 13 fizinių ir juridinių asmenų, todėl nėra pagrindo bendrijos pirmininkui priklausantį darbo užmokestį dalinti 18 bendrijos narių. Nurodė, kad ieškovas, vadovaudamasis į bylą pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis, už laikotarpį nuo 2012 m. sausio iki 2012 m. vasario mėn., prašo priteisti iš atsakovo 48,62 Lt už komunalinių atliekų išvežimą, 352,67 Lt už suvartotą šaltą vandenį, 178,78 Lt už laiptinės apšvietimą, 44,48 Lt už apskaitos paslaugas, tačiau šio savo reikalavimo nepagrindė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina mokesčių suma, apskaičiuota atsižvelgiant į bendrijos narių skaičių bei proporcingai atsakovo turimam patalpų plotui bei bendram pastato plotui: už komunalinių atliekų išvežimą – 31,94 Lt, už apskaitos paslaugas už 2012 m. sausio bei 2012 m. vasario mėn. – po 15,38 Lt, iš viso 30,76 Lt, už laiptinės apšvietimą už 2011 m. gruodžio mėn. – 12,11 Lt, už 2012 m. sausio mėn. – 65,32 Lt, 2012 m. vasario mėn. – 113,46 Lt, iš viso 190,89 Lt. Už suvartotą šaltą vandenį už 2012 metų sausio mėn. teismas priteisė 67,86 Lt, už vasario mėn. – 29,53 Lt, už valymo paslaugas už 2012 m. sausio mėn. – 62,31 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktame elektros vartojimo patikrinimo akte nenurodyta, kokios skaičiavimo metodikos pagrindu apskaičiuota A. S. tenkanti neapskaitytos elektros energijos dalis, kiek laiko buvo naudojama neapskaityta elektros energija, koks elektros prietaisų, naudojusių neapskaitytą elektros energiją galingumas, kiek iš viso tokių elektros prietaisų buvo nustatyta. Neįrodžius šioje dalyje skolos dydžio bei nepateikus įrodymų, pagrindžiančių reikalavimo pagrįstumą, šioje dalyje ieškinys atmestas. Pažymėjo, kad iš teismui pateikto bendrijos narių 2012-01-05 posėdžio protokolo matyti, jog dėl valymo paslaugų bendrijos nariai susitarė būtent šio susirinkimo metu. Ankščiau jokio susitarimo dėl valymo paslaugų tarp bendrijos narių nebuvo, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 90 Lt įsiskolinimą už valymo paslaugas už 2011 m. gruodžio mėn. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad protokole nurodoma, jog mokestis už valymą skaičiuojamas visiems patalpų savininkams po lygiai, o ši formuluotė yra neaiški, dviprasmiška, neaišku, ar mokestis už valymo paslaugas skaičiuojamas tik bendrijos nariams, ar ir kitų patalpų, neįstojusių į bendriją, savininkams, už 2012 m. sausio mėn. valymo paslaugas iš atsakovo priteistiną sumą sumažino iki 62,31 Lt. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pripažino ieškinį dalyje dėl 1 115,78 Lt skolos ieškovui. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė – nemokėjo už jam pagal nuosavybės teise priklausančio buto plotą priskaičiuotų mokesčių už bendro naudojimo objektų priežiūros paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą tenkintas iš dalies – ieškovui iš atsakovo priteista 715,78 Lt už suteiktas paslaugas bei 400 Lt bendrijos nario mokesčio, iš viso 1 115,78 Lt skolos. Taip pat, kadangi atsakovas savo pareigos tinkamai atsiskaityti su ieškovu nevykdė, ieškovo naudai iš atsakovo priteista 4,32 Lt delspinigių nuo nesumokėtos 1 115,78 Lt skolos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (už 86 dienas pagal sąskaitą-faktūrą BEN Nr. 00037 nuo 62,53 Lt sumos – 1,08 Lt, už 55 dienas pagal sąskaitą-faktūrą BEN Nr. 00065 nuo 248,84 Lt sumos – 2,74 Lt, už 10 dienų pagal sąskaitą-faktūrą BEN Nr. 00085 nuo 259,20 Lt sumos – 0,52 Lt).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-21 sprendimo dalį, kuria nuspręsta atmesti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 1 152,22 Lt ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo 862,22 Lt skolos. Likusioje dalyje sprendimą ieškovas prašo palikti nepakeistą bei atitinkamai paskirstyti šalims bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje instancijoje, bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijoje. Nurodo, kad sutinka su teismo išvada, jog bendrijos mokestis už 2011 m. yra priskirtas kiekvienam bendrijos nariui, tačiau nesutiko su teismo išvada, jog nario mokestis ir už 2012 m. priskirtinas būtent bendrijos nariams – fiziniams ir juridiniams asmenims. Pažymėjo, kad 2012-01-05 bendrijos narių posėdžio protokole priimtas nutarimas nustatyti ne bendrijos nario mokestį, tačiau kiekvienam patalpų savininkui taikytiną vienkartinį metinį mokestį bendrijai. Taigi dėl to teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovo 200 Lt mokesčio už 2012 m. Nurodo, kad 2011-12-15 bendrijos narių posėdžio protokole vartojama sąvoka „18-ai narių“ aktuali tik lingvistine prasme, tačiau teisiškai nereikšminga – bendrijos narių valia buvo paskirstyti mokesčius valdybos pirmininko atlyginimo kaštams padengti pagal visas pastate esančias patalpas, todėl nutarime naudojamas skaičius 18, būtent tiek, kiek patalpų pastate, taigi teismas turėjo vadovautis būtent šiuo skaičiumi. Tačiau net ir tuomet, jeigu tikslinis mokestis bendrijos pirmininko atlyginimo kaštams padengti būtų skirstomas pagal bendrijos narių skaičių, tuomet tikslinė įmoka vienam asmeniui tik padidėtų, kadangi būtų dalinama ne į 18, o į 13 dalių. Tokiu būdu skaičiuojant iš atsakovo būtų reikalaujama padengti dar didesnė suma – 604,52 Lt. Taip pat nurodė, kad 2012-01-05 bendrijos valdybos posėdžio metu buvo priimtas nutarimas, kuriuo visiems patalpų savininkams po lygiai paskirstytas įsipareigojimas dengti mokėjimus už bendrų patalpų valymą, šiukšlių surinkimą ir išnešimą, teritorijos valymą, sniego kasimą, sniego šlavimą nuo laiptų. Atsakovas šio nutarimo neginčijo, taigi šis nutarimas yra teisėtas pagrindas pateikti sąskaitas apmokėjimui bei gauti apmokėjimą už bendrosios dalinės nuosavybės objektų išlaikymą. Be to, pirmosios instancijos teismas nepateikė priteistinos sumos mažinimo apskaičiavimo principo, taigi visiškai neaišku, kaip buvo apskaičiuota nurodyta suma. Nurodė, kad teismas sprendime nevertino ir nepasisakė dėl to, kad atsakovas, neteisėtai prisijungdamas prie bendrojo naudojimo patalpos (koridoriaus) apšvietimo kabelio, padarė žalą ieškovui. Dėl tokių neteisėtų veiksmų nuostolius patyrė patalpų savininkai. UAB „Dizaino kryptis“ patalpose buvo rasti nepajungti oro kondicionieriai, ir, nors jie nebuvo naudojami, tačiau už prie skaitiklių neprijungtų elektros prietaisų turėjimą buvo pareikalauta į bendrijos sąskaitą sumokėti 107,50 Lt už 213 kW neapskaitytos elektros energijos. UAB „Gelanga Vilnius“ patalpose nustatyta, kad prie elektros skaitiklių neprijungtos dvi elektros lemputės ir, atsižvelgiant į jų galingumą, buvo nurodyta UAB „Gelanga Vilnius“ sumokėti 35,33 Lt už 70 kW neapskaitytos elektros energijos. Galiausiai patikrinimo metu nustatyta, kad tuo metu atsakovo remontuojamose patalpose buvo pajungta daug elektros prietaisų nuo bendro naudojimo koridoriaus apšvietimo kabelio. Faktinis jų galingumo ir sunaudotos elektros energijos paskaičiavimas būtų buvęs praktiškai neįmanomas. Šiuo pagrindu ieškovo tikrinimo komisija nusprendė iš visos neapskaitytos elektros energijos (708 kW) atimti kitiems patalpų savininkams priskirtą neapskaitytą elektros energiją (213 kW – UAB „Dizaino kryptis“, 70 kW – UAB „Gelanga Vilnius“). Tačiau, nurodė, kad net ir tuo atveju, jeigu neapskaitytos elektros energijos paskirstymas neatitiktų teismo pozicijos, teismas gali pats nustatyti jų dydį. Taip pat, ieškovo teigimu, teismas nemotyvavo ir nepateikė skaičiavimo, kokiu pagrindu sumažino prašomą priteisti 90 Lt mokestį už 2012 m. sausio mėn. valymo paslaugas. Pažymėjo, kad 2012-01-05 protokole bendrijos nariai siekė mokestį pasidalinti ne proporcingai patalpų plotui, tačiau lygiomis dalimis pagal pastate esančių patalpų skaičių.

10Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašo atmesti ir priteisti iš apelianto visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad abiejuose 2011-12-15 ir 2012-01-05 protokoluose kalbama apie nario mokestį, taigi tą patį dalyką, kai tuo tarpu ieškovas klaidingai teigia, jog vienu atveju numatytas mokestis nariui, kitu atveju – patalpų savininkui. Lingvistine prasme „nario mokestis“ nekelia jokių abejonių, jog nario mokestis skirtas būtent bendrijos nariui, tačiau ne patalpų savininkui. Be to 2011-12-22 bei 2012-01-18 pranešimų dėl nario mokesčio sumokėjimo turinys ir pats šių pranešimų pavadinimas liudija apie tai, kad kalba eina būtent apie nario mokestį. Be to, kalbant apie lingvistiką, ginčytinas mokestis nustatytas kiekvienam patalpų savininkui, o ne kiekvienų patalpų savininkui. Be to, bendrijos narių susirinkimo sprendimai galioja tik bendrijos nariams, tačiau jokiu būdu ne patalpų savininkams. Ieškovo argumentas, jog pirmininko atlyginimo kaštai skirstomi visiems 18-ai narių yra nepagrįstas, nes, minėta, bendrijos nutarimai galioja tik bendrijos nariams. Atsakovas nesupranta, kokiais skaičiavimais rėmėsi apeliantas teigdamas, jog bendrijos pirmininko atlyginimo kaštus padalinus iš 13 bendrijos narių skaičiaus, iš atsakovo galėtų būti reikalaujama ne 436,84 Lt, bet 604,52 Lt dydžio suma. Juk teismo sprendimu priteista 302,49 Lt dydžio suma apskaičiuota pagal formulę 1 310,80 : 13 × 3, kur 1 310,80 Lt yra pirmininko darbo užmokestis per mėnesį, 13 – bendrijos narių skaičius, 3 – mėnesių, už kuriuos reikalaujama skola, skaičius. Nurodė, kad apeliantas nepagrindė savo nesutikimo su teismo išvada, jog yra pagrindas priteisti iš atsakovo 214,50 Lt skolą už neapskaitytą elektros energiją. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodė naują motyvą, kurio nereiškė pirmosios instancijos teisme, t. y., jog atsakovas neteisėtai prisijungė prie bendro naudojimo objekte esančio apšvietimo kabelio, o ieškovo pateiktas 2012-01-09 elektros vartojimo patikrinimo aktas nieko neįrodo. Be to, jei teismas pats imtųsi iniciatyvos nustatinėti bei mažinti žalos dydį, tai būtų akivaizdus ieškinio reikalavimų ribų peržengimas. Be to, teismas pagrįstai nuo 90 Lt iki 62,31 Lt sumažino už 2012 m. sausio mėn. reikalaujamą sumą, kadangi sprendimą dėl valymo paslaugų priėmė bendrijos nariai, o ne visų patalpų savininkai. Pagal sutartį paslaugų kaina yra 810 Lt per mėnesį, todėl šią sumą padalinus iš 13, priteistiną sumą sudaro 62,31 Lt.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei pagrįstai ieškovo pateiktą ieškinį atsakovui tenkino iš dalies, tokiu būdu teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimus, nepažeidė materialinių ar procesinių teisės normų nuostatų, o apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai nepaneigia skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

15Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad atsakovui A. S. nuosavybės teise priklauso 165,73 kv. m. bendrojo ploto negyvenamoji patalpa – parduotuvės patalpa, bei 162,61 kv. m. bendrojo ploto negyvenamoji patalpa – parduotuvė su administracinėmis patalpomis, esančios Laisvės pr. 88, Vilniuje. 2011-10-14 šiame name įsteigta Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija. 2011-11-09 Juridinių asmenų registre įregistruoti šios bendrijos įstatai. Atsakovas 2011 m. ir 2012 m. nesumokėjo ieškovui nario mokesčio, bendrijos pirmininko atlyginimo išlaidų, 2011 m. gruodžio mėn., 2012 m. sausio mėn., 2012 m vasario mėn. nemokėjo ieškovui išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti bei kitų įmokų. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo paskaičiuotą 2 268 Lt dydžio skolos sumą.

16Apeliaciniu skundu apeliantas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija nesutinka su teismo sprendimu nepriteisti iš atsakovo 200 Lt nario mokesčio sumą, taip pat su teismo sprendimu sumažinti priteistiną sumą bendrijos pirmininko atlyginimui apmokėti, su išlaidų už bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sumažinimu, taip pat su mokesčio už patalpų valymą paskaičiavimu pagal savininkui priklausantį plotą bei su atsisakymu priteisti mokestį už elektros energiją faktiškai neįrodžius reikalavimo pagrįstumo. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl kiekvieno iš šių apeliacinio skundo argumentų.

17Skundžiamu sprendimu teismas priteisė iš atsakovo 400 Lt sumą bendrijos nario mokesčiui už 2011 m. ir 2012 m. apmokėti ir atmetė reikalavimą priteisti papildomai 400 Lt. Ieškovas apeliaciniu skundu skundžia tik tą sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas priteisti 200 Lt sumą už 2012 m. Tokį reikalavimą ieškovas grindžia tuo, jog 2012-01-05 bendrijos narių posėdžio protokole priimtas nutarimas nustatyti ne bendrijos nario mokestį, tačiau kiekvienam patalpų savininkui taikytiną vienkartinį metinį mokestį bendrijai. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu ieškovo reikalavimu. Pažymėtina, kad nei viename teisės akte, tarp jų Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, narystė bendrijoje nesiejama su bendrijos nario turimų patalpų skaičiumi. Be to, lingvistiškai aiškinant sąvoką bendrijos „nario mokestis“, nėra pagrindo prie šio mokesčio mokėtojų priskirti patalpų savininkus, kurie nėra bendrijos nariai, kadangi, nesant atitinkamos bendrijos nariu, nekyla prievolė ir mokėti mokestį už tam tikras teises ir veiklą, kurioje asmuo nedalyvauja. Pažymėtina, kad ir 2011-12-22 bei 2012-01-18 pranešimuose dėl nario mokesčio sumokėjimo minima sąvoka „bendrijos nario mokestis“, tas pats matyti ir iš 2011-12-15 bendrijos narių posėdžio protokolo turinio, tuo tarpu 2012-01-05 bendrijos narių posėdžio protokole tarp svarstytinų klausimų nurodžius nario mokesčio 2012 m. klausimą, nutarta kiekvienam patalpų savininkui sumokėti 200 Lt už 2012 m. Toks nutarimas ir nario mokesčio sąvokos aiškinimas yra visiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis protingumo principui. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog reikalavimas priteisti minėtą sumą yra neteisėtas ir nepagrįstas.

18Apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimu priteisti iš atsakovo 302,49 Lt sumą, o ne prašomą 436,84 Lt sumą pirmininko atlyginimui apmokėti. Nurodė, kad išlaidų bendrijos pirmininko atlyginimui apmokėti suma turi būti dalinama iš 18 patalpų savininkų, o ne iš 13 bendrijos narių. Ieškovo teigimu, 2011-12-15 bendrijos narių posėdžio protokole vartojama sąvoka „18-ai narių“ aktuali tik lingvistine prasme, tačiau teisiškai nereikšminga – bendrijos narių valia buvo paskirstyti mokesčius valdybos pirmininko atlyginimo kaštams padengti pagal visas pastate esančias patalpas, todėl nutarime naudojamas skaičius 18, būtent tiek, kiek patalpų pastate. Apeliacinės instancijos teismas visiškai nesutinka su tokia ieškovo pozicija, nes ieškovas bendrijos narių posėdžio protokolo turinį aiškina sau palankia linkme. Net ir darant prielaidą, kad protokole buvo padaryta klaida, visiškai neaišku, ar klaida buvo padaryta nurodant narių sąvoką, o ne patalpų savininkų sąvoką, ar narių skaičių, vietoj 13 pažymint 18 narių. Tačiau pažymėtina, jog tik bendrijos nariams nutarus jiems kyla prievolė mokėti atitinkamus mokesčius bendrijos pirmininko atlyginimui apmokėti, tuo tarpu nėra jokio teisėto pagrindo įpareigoti tokį mokestį mokėti bendrijai nepriklausančius asmenis (šiuo atveju – patalpų savininkus). Be to, visiškai neaiškus ieškovo argumentas, jog net ir tuomet, jeigu tikslinis mokestis bendrijos pirmininko atlyginimo kaštams padengti būtų skirstomas pagal bendrijos narių skaičių, tuomet tikslinė įmoka vienam asmeniui tik padidėtų, kadangi būtų dalinama ne į 18, o į 13 dalių, taigi tokiu būdu skaičiuojant iš atsakovo būtų reikalaujama padengti dar didesnė suma – 604,52 Lt. Teismo vertinimu, net ir padalinus sumą, išmokėtą bendrijos pirmininkui kaip atlyginimą už 3 mėnesius, iš 18, o ne iš 13 dalių, reikalaujama priteisti suma būtų mažesnė, t. y. sudarytų 218,47 Lt, kai tuo tarpu pirmosios instancijos teismo priteista suma sudaro 302,49 Lt. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog apelianto reikalavimas priteisti iš atsakovo visą 436,84 Lt sumą pirmininko atlyginimui apmokėti yra niekuo nepagrįstas ir neįrodytas.

19Pažymėtina, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 str. 3 ir 4 d.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu patikslino ieškovo prašomas priteisti sumas už bendrąsias paslaugas – 48,62 Lt už komunalinių atliekų išvežimą, 352,67 Lt už suvartotą šaltą vandenį, 178,78 Lt už laiptinės apšvietimą, 44,48 Lt už apskaitos paslaugas, priteisdamas už komunalinių atliekų išvežimą – 31,94 Lt, už apskaitos paslaugas už 2012 m. sausio bei 2012 m. vasario mėn. – po 15,38 Lt, iš viso 30,76 Lt, už laiptinės apšvietimą už 2011 m. gruodžio mėn. – 12,11 Lt, už 2012 m. sausio mėn. – 65,32 Lt, 2012 m. vasario mėn. – 113,46 Lt, iš viso 190,89 Lt, už suvartotą šaltą vandenį už 2012 metų sausio mėn. – 67,86 Lt, už vasario mėn. – 29,53 Lt, už valymo paslaugas už 2012 m. sausio mėn. – 62,31 Lt. Teismas, pažymėdamas, kad ieškovo pateiktame elektros vartojimo patikrinimo akte nenurodyta, kokios skaičiavimo metodikos pagrindu apskaičiuota A. S. tenkanti neapskaitytos elektros energijos dalis, kiek laiko buvo naudojama neapskaityta elektros energija, koks elektros prietaisų, naudojusių neapskaitytą elektros energiją galingumas, kiek iš viso tokių elektros prietaisų buvo nustatyta, prašomas priteisti sumas paskirstė proporcingai pagal atsakovui kaip patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančią dalį. Taigi, atsižvelgiant į tai, atmestinas ieškovo teiginys, jog teismas nepateikė priteistinos sumos mažinimo apskaičiavimo principo, kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad civiliniame procese įtvirtintas dispozityvumo principas, be kita ko reiškia, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių civilinio proceso kodekso tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamo sprendimo išvada, kad ieškovas neįrodė visos prašomos iš atsakovo priteisti sumos už minėtas paslaugas pagrįstumo.

20Be to, apeliantas nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas neįrodė prašomos priteisti sumos už suvartotą elektros energiją pagrįstumo. Apeliantas apeliaciniame skunde remiasi naujai išdėstytomis aplinkybėmis, kurios nebuvo įrodinėjamos pirmosios instancijos teisme, t. y. nurodo, kad atsakovas, neteisėtai prisijungdamas prie bendrojo naudojimo patalpos (koridoriaus) apšvietimo kabelio, padarė ieškovui žalą, kurią privalo atlyginti. Pažymėtina, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.). Taigi, nagrinėjamu atveju šios aplinkybės nevertinus pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas dėl to plačiau nepasisako. Be to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamo sprendimo išvada, jog elektros vartojimo patikrinimo akte nenurodyta, kokios skaičiavimo metodikos pagrindu apskaičiuota A. S. tenkanti neapskaitytos elektros energijos dalis, kiek laiko buvo naudojama neapskaityta elektros energija, koks elektros prietaisų, naudojusių neapskaitytą elektros energiją galingumas, kiek iš viso tokių elektros prietaisų buvo nustatyta, dėl to, neįrodžius šioje dalyje skolos dydžio bei nepateikus įrodymų, pagrindžiančių reikalavimo pagrįstumą, šioje dalyje ieškinys pagrįstai atmestas.

21Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su ir skundžiamo sprendimo išvada, jog dėl valymo paslaugų bendrijos nariai susitarė būtent 2012-01-05 susirinkimo metu, todėl ankščiau nesant jokio susitarimo dėl valymo paslaugų tarp bendrijos narių, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 90 Lt įsiskolinimą už valymo paslaugas už 2011 metų gruodžio mėn. Be to, teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgdamas į bendrijos narių skaičių sumažino prašomą iš atsakovo priteisti 90 Lt sumą už 2012 m. sausio mėn. valymo paslaugas iki 62,31 Lt, dėl to ir šis minėtas apelianto skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Taigi, teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-21 sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra, dėl to skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

23Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 98 str., atsakovo A. S. naudai iš ieškovo priteisiamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai bylą nagrinėjant apeliacine tvarka apmokėti. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą patyrė 1 500 Lt išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.11 p. nurodytą rekomenduojamą maksimalų dydį už atsiliepimą į apeliacinį skundą, o teisiniai santykiai byloje nėra itin sudėtingi, todėl priteisti visas prašomas atsakovo atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, jos mažintinos iki 1 000 Lt.

24Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

25Ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos apeliacinį skundą atmesti.

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos atsakovo A. S. naudai 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje,... 4. Nurodė, kad atsakovui priklauso dvi negyvenamosios patalpos – parduotuvė su... 5. Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo sutiko iš... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-21 sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje,... 10. Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 15. Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad atsakovui A. S.... 16. Apeliaciniu skundu apeliantas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr.... 17. Skundžiamu sprendimu teismas priteisė iš atsakovo 400 Lt sumą bendrijos... 18. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimu priteisti iš atsakovo 302,49... 19. Pažymėtina, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo... 20. Be to, apeliantas nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 21. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su ir skundžiamo sprendimo... 22. Taigi, teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 23. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 98... 24. Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 25. Ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje,... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88,...