Byla 2-707-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovei Vaidai Pakalniškytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo – kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus 2011-02-08 skundą dėl 2011-01-27 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2010-09-08 nutartimi yra iškelta bankroto byla UAB „Autovygreda“, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Lautus“

32011-02-08 teisme gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus skundas dėl 2011-01-27 bankrutuojančios UAB „Autovygreda“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 6, kuriuo nutarta, kad visos administravimo išlaidos pirmoje eilėje turi būti dengiamos iš lėšų, gautų už parduotą bankui neįkeistą turtą bei išieškotų debitorinių skolų, panaikinimo. Nurodo, kad nutarimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalies ir 36 straipsnio 1 dalies nuostatoms, todėl yra neteisėtas. Skunde nurodoma, kad skundžiamas nutarimas priimtas „už“ balsuojant daugiau negu pusei visų kreditorių, neįvertinus, kad 72,268 procentus balsų sudaro kreditorių AB DnB NORD banko ir UAB DnB NORD lizingas balsai, o kitiems kreditoriams net nebuvo pateiktas patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos projektas.

4Bankroto administratorius UAB „Lautus“ atsiliepimu į pateiktą skundą prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra (13-14 b. l.).

5Kreditoriai AB DnB NORD bankas ir UAB DnB NORD lizingas su pateiktu skundu nesutiko ir nurodė, kad nutarimas dėl administravimo išlaidų apmokėjimo iš lėšų, gautų pardavus neįkeistą turtą, išieškotų debitorinių skolų yra priimtas kreditorių balsų dauguma, kaip tai numato įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnis. Kadangi skundžiamas nutarimas kreditorių susirinkime priimtas teisėtai, nesant procedūrinių balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų, kaip kreditorių valią atitinkantis nutarimas, skunde išdėstyti motyvai nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą (15-16 b. l.).

6Teismo posėdyje kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovė Vaida Pakalniškytė prašė pateiktą skundą tenkinti jame nurodytais pagrindais.

7Skundas tenkintinas. Teismas sutinka su kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pateiktais argumentais, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas, priimtas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatas. 2011-01-27 BUAB „Autovygreda“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 6, kuriuo nutarta patvirtinti kreditoriaus AB DnB NORD bankas pasiūlytą 50000 Lt administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyta, kad visos administravimo išlaidos pirmoje eilėje turi būti dengiamos iš lėšų, gautų už parduotą bankui neįkeistą turtą bei išieškotų debitorinių skolų, yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalis, 36 straipsnio 1 dalis) ir neatitinka LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Skundžiamu nutarimu nustatyta administravimo išlaidų dengimo tvarka, teismo vertinimu, yra akivaizdžiai naudinga įkaito turėtojui – AB DnB NORD bankui ir pažeidžia kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises. Todėl skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas naikinamas. Naikindamas šį nutarimą teismas įvertina ir procedūrinį nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimą, t. y. aplinkybę, kad įmonės kreditoriams nebuvo pateikti susipažinti balsavimui pasiūlyti alternatyvūs administravimo išlaidų sąmatų projektai (3–6, 43–73 b. l.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

9Panaikinti 2011-01-27 BUAB „Autovygreda“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 6 dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai