Byla 2-1218-372/2010
Dėl Akmenes rajono savivaldybes administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tinklu tiesimas“ (pirkimo numeris 87583) priimtu sprendimu panaikinimo, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseja Birute Simonaitiene, rašytinio proceso tvarka, išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Luidas“ ieškini atsakovui Akmenes rajono savivaldybes administracijai, treciajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ del Akmenes rajono savivaldybes administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tinklu tiesimas“ (pirkimo numeris 87583) priimtu sprendimu panaikinimo, ir n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „Luidas“ kreipesi i teisma ieškiniu prašydamas: 1) panaikinti Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2010-08-13 sprendima Nr. S-1689 del pasiulymo atmetimo; 2) panaikinti 2010-08-13 Akmenes rajono savivaldybes administracijos sprendima Nr. S-1690 del Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tiesimo konkurso proceduru.

3Bylos nagrinejimo metu šalys pateike 2010 m. spalio 13 d. sudaryta taikos sutarti, praše ja patvirtinti ir byla nutraukti.

4Taikos sutartis patvirtintina, civiline byla nutrauktina.

5Iš bylos duomenu matyti, kad visos šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šaliu atstovai turi igaliojimus sudaryti taikos sutarti ir ja pasirašyti. Taikos sutartis išreiškia šaliu valia taikiai išspresti kilusi šioje byloje ginca, neprieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todel patvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 2 d.). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalys yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilines bylos nutraukimo teisinemis pasekmemis (CPK 294 str. 2 d.). Iš ieškovo ir atsakovo lygiomis dalimis priteisiamos 22,19 Lt bylinejimosi išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (b. l. 134a, CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

6Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio antra dalimi, 293 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

7Patvirtinti 2010 m. spalio 13 d. ieškovo UAB „Luidas“, atsakovo Akmenes rajono savivaldybes administracijos ir treciojo asmens UAB „Žemkasta“ pasirašyta taikos sutarti, pagal kuria šalys susitare, kad:

 1. “Prielaidos šiai taikos sutarciai sudaryti
 1. Ši taikos sutartis sudaroma laikantis visu LR Viešuju pirkimu istatyme nurodytu pirkimu principu ir pirkimu tikslu.
 2. Ši taikos sutartis sudaroma nuosekliai laikantis visu LR Viešuju pirkimu istatymo nuostatu.
 3. Ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui, t.y. nera pagrindu teismui jos netvirtinti remiantis CPK 42 str. 2 d.
 4. Ši taikos sutartis taip pat sudaryta atsižvelgiant i tai, kad kitu konkurso dalyviu pasiulymu galiojimo terminas yra pasibaiges;

81.5.

9Taip pat sudaryta atsižvelgiant i tai, kad ieškovas ir tretysis asmuo šia taikos sutartimi pateikia pakankamas garantijas atsakovui del Konkurso ivykdymo užtikrinimo, kas ir buvo esmine priežastis ieškovo pasiulyma atmesti.

101.6. Ši taikos sutartis taip pat sudaryta atsižvelgiant i tai, kad ieškovui 2010-05-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi (civiline byla Nr. ( - )) nutraukta restrukturizavimo byla, o ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-16 nutartimi (civiline byla Nr. ( - )) palikta nepakeista ir tapacia diena isiteisejo.

  1. Ši taikos sutartis sudaryta remiantis faktinemis aplinkybemis, jog:
 1. 2010-06-02 ieškovo kartu su treciuoju asmeniu jungtines veiklos sutarties pagrindu pateiktas pasiulymas Akmenes rajono savivaldybes administracijos supaprastintam atvirajam konkursui „Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tinklu tiesimas“ (pirkimo numeris 87583) (toliau - Konkursas) buvo paskelbtas laimejusiu;
 2. 2010-08-13 atsakovas, motyvuodamas tuo, jog ieškovas yra restrukturizuojamas, prieme sprendima ieškovo pasiulyma atmesti kaip neatitinkanti Konkurso salygu;
 3. Ieškovas kartu su treciuoju asmeniu užtikrina atsakovui, jog faktas, kad ieškovas yra restrukturizuojamas, neužkerta kelio pilnai ir tinkamai pasiekti pirkimo tikslus del šiu aplinkybiu:
 1. Konkurso salygose nebuvo konkreciu ribojimu dalyvauti restrukturizuojamai imonei;
 2. Jungtines veiklos sutarties tarp ieškovo ir treciojo asmens 6.1 p. nurodyta, jog abu Partneriai (t.y. tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo) solidariai atsako prieš Perkanciaja organizacija ir Užsakova už prievoliu vykdyma ir šia pozicija patvirtina šia sutartimi;
 3. Jungtines veiklos sutarties tarp ieškovo ir treciojo asmens 7.3 p. nurodyta, jog Partneriai (t.y. tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo) isipareigoja nekeisti jungtines veiklos sutarties projekto igyvendinimo metu;
 4. Konkurso pasekoje sudarytos rangos sutarties trukme bus neilga, ir tai mažina rizika susijusia su ieškovo restrukturizacija;
 5. Tretysis asmuo yra sekmingai ir stabiliai veikianti ir isipareigojimus vykdanti imone.
 1. Šaliu susitarimai ir patvirtinimai
 1. Šia taikos sutartimi panaikinamas atsakovo 2010-08-13 sprendimas Nr. 1689 del pasiulymo atmetimo.
 2. Šia taikos sutartimi panaikinamas atsakovo 2010-08-13 sprendimas Nr. 1690 del Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tinklu tiesimo konkurso proceduru.
 3. Šia taikos sutartimi ieškovo, veikiancio pagal jungtines veiklos sutarti kartu su treciuoju asmeniu, pasiulymas patvirtinamas Konkursa laimejusiu pasiulymu.

3. Papildomi Treciojo asmens pareiškimai

12

 1. Šia sutartimi tretysis asmuo pakartotinai ir neatšaukiamai patvirtina, jog isipareigoja solidariai su ieškovu atsakyti prieš atsakova del visu prievoliu, kylanciu iš sutarties, pasirašytos laimejus Konkursa, vykdymo.
 2. Tretysis asmuo taip pat patvirtina, kad jis prieš atsakova bus atsakingas pilna apimtimi, o taip pat laiduoja už ieškovo pareigu ivykdyma ir tuo atveju, jei ieškovui bus iškelta bankroto byla ar jo veikla bus kitaip apribota ar apsunkinta.”

13Nutraukti civiline byla ieškovo UAB „Luidas“ ieškini atsakovui Akmenes rajono savivaldybes administracijai, treciajam asmeniui UAB „Žemkasta“ del Akmenes rajono savivaldybes administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Akmenes miesto nauju vandentiekio tinklu ir nuoteku tinklu tiesimas“ (pirkimo numeris 87583) priimtu sprendimu panaikinimo.

14Priteisti iš ieškovo UAB „Luidas“ (imones kodas 122911551, buveine Kareiviu g. 7, Vilnius) ir atsakovo Akmenes rajono savivaldybes administracijos (imones kodas 188719391, buveine L. Petraviciaus a. 2, Naujoji Akmene) po 11,10 Lt (vienuolika litu 10 centu) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu valstybei.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai