Byla e2-3648-994/2016
Dėl solidaraus skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovams R. D. ir A. D. dėl solidaraus skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų R. D. ir A. D. 252,71 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio „( - )“, Vilnius, savininkams. Atsakovai nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį „( - )“, Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo nuosavybės teise valdomo turto daliai. Atsakovai už suteiktas paslaugas nuo 2014-08-01 iki 2015-10-31 nėra sumokėję 252,71 Eur užmokesčio.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovams 2016-01-07 viešo paskelbimo būdu (2016-01-07 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus įteikti teismo procesinių dokumentų žinomu gyvenamosios vietos adresu ir darbovietės adresu. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio „( - )“, Vilnius, savininkams. Pagal 2015-06-19 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovai nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį „( - )“, Vilnius (e. b. l. 5-7). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovai už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolingi 252,71 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2014-08-01 iki 2015-10-31 (e. b. l. 8).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). Solidarioji skolininkų pareiga vykdyti prievolę preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 str. 3 d.). Pažymėtina ir tai, kad už bendras prievoles ir prievoles šeimos interesais sutuoktiniai atsako solidariai (CK 3.114 str., 3.109 str.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

8Duomenų, jog atsakovai būtų pareiškę ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai nėra sumokėję susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovų prašoma priteisti 252,71 Eur suma yra pagrįsta ir solidariai priteistina.

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso –15,87 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui, t. y. iš atsakovo A. D. – 7,94 Eur, iš atsakovės R. D. – 7,93 Eur (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Ieškovas taip pat prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas – 56,07 Eur už ieškinio parengimą. Šias išlaidas grindžia ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ir UAB „Skolos lt“, sudaryta 2013-12-12 Teisinių paslaugų teikimo sutartimi Nr. S-2013-12. Byloje taip pat pateikta 2015-11-24 PVM sąskaita faktūra Nr. SK02849, 1 018,01 Eur sumai už UAB „Skolos lt“ suteiktas teisines paslaugas ieškovui bei 2015-11-30 mokėjimo nurodymas Nr. 175 iš kurio matyti, jog ieškovas apmokėjo UAB „Skolos lt“ minėtą sąskaitą (e. b. l. 9-10,12). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 str. ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 str. nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr.3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 str. 1 d. 9 p. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 str. 1 d. 9 p. netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-7-334-687/2015). Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovų 56,07 Eur sumą už ieškinio paruošimą, kuriuos sumokėjo UAB „Skolos lt“, yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkintinas.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti solidariai ieškovui UAB „Naujininkų ūkis“, įm. kodas 121458016, iš atsakovų R. D., a. k. ( - ) ir A. D., a. k. ( - ) 252,71 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 71 ct) skolą už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovams laikotarpiu nuo 2014-08-01 iki 2015-10-31, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (252,71 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 15,87 Eur (penkiolikos eurų 87 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Ieškinio reikalavimą dėl 56,07 Eur (penkiasdešimt šešių eurų 7 ct) bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

17Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai