Byla N-575-693-12
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarimo I. U. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal I. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarimo I. U. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2010 m. spalio 22 d. I. U. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2010 m. spalio 20 d. buvo nustatyta, jog jai dirbant V. K. įmonės „Rovana“ apskaitininke, minėta įmonė išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą, neturėdama dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, netvarkė bei nedalyvavo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkyme, įmonė nebuvo užregistruota Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, nepateikė Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus, netvarkė apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) apskaitos bei nepateikė baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos, netvarkė bei nedalyvavo tvarkant baterijų ir akumuliatorių atliekas, nevykdė visuomenės informavimo kampanijų, taip pažeisdama 2010 m. spalio 20 d. patikrinimo akto Nr. VR-14.7-510 išvadose nurodytų teisės aktų reikalavimus, už tai atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5118 straipsnio 4, 7, 9 ir 11 dalyse bei 5124 straipsnio 1, 2, 5, 7 ir 11 dalyse.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutarimu I. U. už ATPK 5118 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skyrė 100 Lt baudą, už ATPK 5118 straipsnio 7 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 1 000 Lt baudą, už ATPK 5118 straipsnio 9 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 1 000 Lt baudą, už ATPK 5118 straipsnio 11 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 1 000 Lt baudą, už ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 500 Lt baudą, už ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 100 Lt baudą, už ATPK 5124 straipsnio 5 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 500 Lt baudą, už ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 500 Lt baudą, o už ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje numatyto pažeidimo padarymą – 1 000 Lt baudą. Vadovaudamasis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, teismas, subendrinęs administracines nuobaudas, I. U. galutinai paskyrė 1 800 Lt baudą, jos mokėjimą išdėstant 12 mėnesių laikotarpiui, kas mėnesį sumokant ne mažiau nei po 150 Lt iki visiško baudos sumokėjimo. Teismas, ištyręs bei įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatavo, kad I. U. kaltė padarius jai inkriminuotus pažeidimus įrodyta jos pačios teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, administracinio teisės pažeidimo protokolu, apskaitininkės pareiginės instrukcijos duomenimis, laidavimo sutartimi, V. K. įmonės „Rovana“ pranešimu ir Institucijos raštu su priedais. Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas vadovavosi teisingumo bei protingumo kriterijais, atsižvelgė į padarytų pažeidimų pobūdį ir pavojingumą, aplinkybę, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti per itin trumpą terminą, taip pat į I. U. asmenybę (dirba, yra susituokusi, augina nepilnametį vaiką, galiojančių administracinių nuobaudų neturi), jos turtinę padėtį (gaunamas darbo užmokestis per mėnesį sudaro 1 124 Lt, sutuoktinis yra registruotas darbo biržoje) ir atsakomybę lengvinančią aplinkybę (prisipažino padariusi jai inkriminuotus administracinius teisės pažeidimus ir dėl jų nuoširdžiai gailisi) bei tai, kad jos atsakomybę sunkinančios aplinkybės nenustatytos, todėl padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirtinos mažesnės baudos, nei sankcijose už padarytus pažeidimus numatytos minimalios.

6II.

7Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patraukta I. U. prašo skirti jai švelnesnę nuobaudą – sumažinti paskirtą baudą arba skirti įspėjimą. Mano, kad paskirta nuobauda nėra adekvati, nes ji prisipažino padariusi jai inkriminuotus pažeidimus ir juos nedelsiant pašalino. Pažymi, jog anksčiau niekada nebuvo bausta, turi mažametį vaiką, jos gaunamas darbo užmokestis yra 1 124 Lt, o sutuoktinis nedirba. Taip pat nurodo, kad V. K. įmonė „Rovana“ betarpiškai prisideda prie aplinkos saugojimo.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarimą nepakeistą. Mano, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes ir tinkamai pritaikius teisės aktų nuostatas. Pažymi, jog teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, jau atsižvelgė į I. U. nurodytas aplinkybes ir paskyrė mažesnes baudas, nei sankcijose už padarytus pažeidimus numatytos minimalios.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nutarimu I. U. administracinė nuobauda buvo paskirta už ATPK 5118 straipsnio 4, 7, 9 ir 11 dalyse bei 5124 straipsnio 1, 2, 5, 7 ir 11 dalyse numatytų pažeidimų padarymą. ATPK 5118 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą pareigūnams nuo 400 Lt šimtų iki 800 Lt. ATPK 5118 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad elektros ir elektroninės įrangos pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade užtraukia baudą pareigūnams nuo 2 500 Lt iki 5 000 Lt. ATPK 5118 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, užtraukia baudą pareigūnams nuo 2 500 Lt iki 5 000 Lt. ATPK 5118 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje užtraukia baudą pareigūnams nuo 25 000 Lt iki 50 000 Lt. ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 800 Lt iki 1 500 Lt. ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą pareigūnams nuo 400 Lt iki 800 Lt. ATPK 5124 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade užtraukia baudą pareigūnams nuo 1 500 Lt iki 3 000 Lt. ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams užtraukia baudą nuo 1 000 Lt iki 2 000 Lt. ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta, kad baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas užtraukia baudą pareigūnams nuo 5 000 Lt iki 10 000 Lt.

13Ginčo dėl minėtų administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuotų pažeidimų nėra ir teisėjų kolegija, patikrinusi byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl I. U. kaltės padarius minėtus pažeidimus. Tačiau apeliaciniame skunde keliamas paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, pareiškėja teigia, jog ji yra per griežta.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad ATPK 301 straipsnyje nustatyta, jog organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo, yra ne kartą konstatavęs, jog administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N1‑1396/2007, 2007 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N17‑103/2007).

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat atsižvelgęs į padarytų pažeidimų pobūdį ir pavojingumą, aplinkybę, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti per itin trumpą terminą, įvertinęs I. U. asmenybę, jos turtinę padėtį ir atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei tai, kad jos atsakomybę sunkinančios aplinkybės nenustatytos, konstatavo, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas, todėl skundžiamu nutarimu asmeniui paskyrė mažesnes baudas, nei sankcijose už padarytus pažeidimus numatytos minimalios. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog byloje nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą dar labiau sušvelninti asmeniui paskirtą administracinę nuobaudą. Pabrėžtina, jog apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, skiriant I. U. administracinę nuobaudą, jau buvo įvertintos pirmosios instancijos teisme. Tai, kad V. K. įmonė „Rovana“ prisideda prie aplinkos saugojimo, taip pat nesudaro pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir dar labiau sušvelninti asmeniui paskirtą administracinę nuobaudą. Juolab kad pareiškėja nepateikė jokių minėtą aplinkybę patvirtinančių duomenų. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog ginčijamu pirmosios instancijos teismo nutarimu administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirtos baudos mokėjimas buvo išdėstytas 12 mėnesių laikotarpiui, kas mėnesį sumokant ne mažiau nei po 150 Lt iki visiško baudos sumokėjimo, o pati I. U. teismo posėdžio metu nurodė, kad per mėnesį gali mokėti po 300 Lt (b. l. 85).

17Pažymėtina, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 str.). Byloje nėra duomenų, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta nuobauda būtų aiškiai neteisinga ar neproporcinga, neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų bei ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Taigi, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda nėra per griežta, ji atitinka padarytų pažeidimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjos asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19I. U. apeliacinį skundą atmesti.

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarimą palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai