Byla I-706-142/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. Š. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl tarnybos stažo nustatymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. Š. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio 2009 m. spalio 19 d. potvarkiu, nutarimą neįskaityti A. Š. darbo stažo 1992 - 2004 metais, įtvirtintą 2009 m. lapkričio 5 d. protokole Nr. 23-2823; įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją perskaičiuoti pareiškėjo stažą, į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaičiuojant laikotarpį nuo 1992 m. rugpjūčio 3 d. iki 2002 m. liepos 1 d.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu pareiškėjo A. Š. skundą patenkino: panaikino Komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio 2009 m. spalio 19 d. potvarkiu, nutarimą, įtvirtintą 2009 m. lapkričio 5 d. protokole Nr. 23-2823, neįskaityti A. Š. darbo stažo nuo 1992 m. rugpjūčio 3 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ir įpareigojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją perskaičiuoti pareiškėjo stažą, į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaičiuojant laikotarpį nuo 1992 m. rugpjūčio 3 d. iki 2002 m. liepos 1 d.

6II.

7Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimu, atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas apelianto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas, kuriuo atsisakoma nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis).

13Iš pateikto teismui apelianto pranešimo matyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valia atsisakyti savo apeliacinio skundo, tai yra, institucija naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutrauktinas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

15apeliacinį procesą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d.sprendimo panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai