Byla eB2-1385-273/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Actus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Artakija“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Actus,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Actus“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 10 765,63 Eur.

3Ieškovas UAB „Artakija“ pareiškime prašė iškelti atsakovei bankroto bylą. nurodė, kad atsakovė jai skolinga 533,01 Eur už prekes ir 205,21 Eur delspinigių.

4Atsakovė UAB „Actus“ pateikė atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame prašė nekelti atsakovei bankroto bylos. Nurodė, kad dėl debitorių skolų įmonė laiku neatsiskaito su ieškovu, tačiau nėra nutraukusi savo ūkinės veiklos, ją vykdo, iš dalies atsiskaito su kreditoriais, skolą ieškovui numato grąžinti susigrąžinusi iš debitorių 44 655 Eur skolą.

5Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakė atsakovei iškelti bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį panaikino ir bankroto bylos atsakovei UAB ,,Actus“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

6Atsakovė per teismo nustatytą terminą buvo įpareigota pateikti teismui šiuos papildomus rašytinius įrodymus: įrodymus detalizuojančius 2018 m. sausio 31 d. UAB „Actus“ kitų mokėtinų sumų (9 198,06 Eur) sąrašą, nurodant kiekvieno iš šiame sąraše nurodyto įsiskolinimo susidarymo aplinkybes, įsiskolinimo pagrindą bei atsiskaitymo su kiekvienu iš sąraše nurodytų kreditorių terminus; pateikti įmonės darbuotojų (įskaitant ir buvusius) sąrašą, nurodant įsiskolinimo įmonės darbuotojams sumas bei atsiskaitymo su įmonės darbuotojais terminus, pateikti įmonės debitorių sąrašą, nurodant debitorinės skolos pagrindą, skolos susidarymo aplinkybes, tikslias debitorinių skolų sumas bei atsiskaitymo terminus, pateikti įmonės balansą, sudarytą šios nutarties priėmimo dieną, pašalinus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartyje nurodytus trūkumus, tačiau teismo nustatyto įpareigojimo neįvykdė.

7Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Actus“ įregistruota 2010 m. rugpjūčio 11 d. UAB „Actus“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2016 m. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartyje ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartyje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei (CPK 182 str. 2 p.). Kaip nurodė apeliacinės instancijos teismas, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti vertinami aktualūs duomenys. Atsakovė per teismo nustatytą terminą papildomų rašytinių įrodymų nepateikė, todėl sprendžiant klausimą dėl atsakovės nemokumo būtina remtis atsakovės į pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais ir kitais įrodymais. Atsakovė teismui pateikė aktualų 2018 m. sausio 31 d. kreditorių sąrašą, debitorių sąrašą, 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. sausio 30 d. ataskaitinio laikotarpio balansą, 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitą; 2018 m. sausio 31 d. duomenis apie turimą materialųjį turtą; informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus; 2018 m. sausio 31 d. duomenis apie kitas mokėtinas sumas; 2018 m. vasario 5 d. išrašą iš atsakovės sąskaitos, esančios AB DNB banke. Pagal UAB „Actus“ byloje pateiktą balansą (ataskaitinis laikotarpis nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 30 d.) bendrovė turi 94 506 Eur vertės turto, iš jo – ilgalaikio turto –

105 852 Eur vertės, trumpalaikio turto – 88 654 Eur vertės. Per vienerius metus gautinos sumos – 44 655 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 35 962 Eur sumą. Pagal 2018 m. sausio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą bendrovė gavo 27 950 Eur grynojo pelno. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartyje nurodyta, kad pagal pateiktą kreditorių sąrašą per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro ne į balansą įrašytą 35 962 Eur sumą, o 41 558,35 Eur sumą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2018 m. liepos 10 d. UAB „Actus“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 11 794,92 Eur, įmonėje yra vienas socialiniu draudimu apdraustas asmuo. Minėtos sistemos duomenys patvirtina, kad skola ieškovui VSDFV Kauno skyriui padidėjo ir atsakovė nesiėmė jokių priemonių šiai skolai padengti. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė informaciją, kad UAB „Actus“ pagal iki 2018 m. birželio 27 d. pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis valstybės ir savivaldybės biudžetams bei pinigų fondams yra skolinga 9 480,89 Eur. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad VMI įsiskolinimas atsiradęs nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d., o įsiskolinimas VSDF biudžetui atsiradęs nuo 2017 m. spalio 30 d. Kaip matyti iš kreditorių reikalavimų sąrašo, daugiausia pradelstų reikalavimų atsirado 2017 metais. Į atsakovės ilgalaikio materialaus turto sąrašą įrašyti 3 automobiliai, kurių bendra vertė – 4 287,06 Eur. Valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis, atsakovės automobiliai yra išregistruoti, dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, 2 automobiliams taikyti apribojimai. Automobilių pirmosios registracijos datos yra 2006, 1994, 2004 metai. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad mikroautobusas VW Transporter, kurio vertė nurodyta 1 491,55 Eur yra apskaitytas nepagrįstai, nes pagal byloje esančius valstybės įmonės „Regitra“ duomenis, jis perduotas kitam asmeniui, todėl pagal atsakovės pateikto balanso duomenis į jos balansą įrašyto ilgalaikio turto vertė sumažėja nuo 5 852 Eur iki 4 361 Eur (atitinkamai, į balansą įrašyto turto vertė sumažėja iki 93 015 Eur sumos), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 42 515 Eur sumą. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 41 558,35 Eur. Iš byloje pateikto 2018 m. sausio 31 d. debitorių sąrašo matyti, kad atsakovės debitorių sąraše nurodyti du debitoriai: UAB Statybos komercijos firma „Arkada“ su 15 444,02 Eur debitoriniu įsiskolinimu ir UAB „Tivolita“, prie kurio nurodyta „-494,66“ Eur. Balanse UAB „Tivolita“ apskaityta 29 210,98 Eur debitinė skola. Atsakovei nepateikus paaiškinimų dėl šio UAB „Tivolita“ debitorinio įsiskolinimo sumos debitorių sąraše neatitikimo balanse nurodytai sumai, sprendžiama, kad atsakovė UAB „Tivolita“ turi ne 29 210,98 Eur debitorinę skolą, o UAB „Tivolita“ yra skolinga atsakovei 494,66 Eur (CPK 185 str.). Nustatytų aplinkybių pagrindu atsakovės 2018 m. sausio 30 d. balanse trumpalaikio turto – 88 654 Eur vertė mažintina 29 210,98 Eur ir sudaro 59 443,02 Eur, o viso balansinio turto vertė mažėja iki 63 804,02 Eur (93015-29210,98)

11Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Actus“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, pagal byloje pateiktus duomenis atsakovė yra nemoki įmonė – jos pradelstų įsipareigojimų (skolų) suma 41 558,35 Eur viršija pusę 31 902,01 Eur (1/2x63804,02) į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Actus“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

12UAB „Actus“ bankroto administratoriumi skirtinas E. K., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

14Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Actus“ (įmonės kodas 302536149, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Didžioji g. 82-15) bankroto bylą.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ administratoriumi E. K. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA007).

16Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Actus“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Ieškovas UAB „Artakija“ pareiškime prašė iškelti atsakovei bankroto... 4. Atsakovė UAB „Actus“ pateikė atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo,... 5. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakė atsakovei... 6. Atsakovė per teismo nustatytą terminą buvo įpareigota pateikti teismui... 7. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Actus“... 10. 5 852 Eur vertės, trumpalaikio turto – 88 654 Eur vertės. Per vienerius... 11. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB... 12. UAB „Actus“ bankroto administratoriumi skirtinas E. K., kurio kandidatūra... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 14. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Actus“ (įmonės kodas 302536149,... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ administratoriumi E. K.... 16. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Actus“... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ valdymo organai ne... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Actus“... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...