Byla e2-3943-399/2017
Dėl žalos atlyginimo, atsakovui V. R., tretiesiems asmenims UAB „Kubiliaus transportas“, G. S., G. L., ADB „Gjensedige“

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „Kubiliaus transportas“ ir G. S. atstovui advokatui Vidmantui Raviniui , trečiajam asmeniui G. L., kitiems nedalyvaujant teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsakovui V. R., tretiesiems asmenims UAB „Kubiliaus transportas“, G. S., G. L., ADB „Gjensedige“.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 703 EUR žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Šalys 2017 m. spalio 17 d. pateikė raštu sudarytą taikos sutartį bei prašymą taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka. Teismas taikos sutartį į bylą priėmė. Prašymas ją tvirtinti rašytinio proceso tvarka netenkinamas, kadangi taikos sutartis pateiktą tą pačią dieną kaip ir paskirtas bylos nagrinėjimas teismo posėdyje. Atsakovo ir trečiojo asmens G. S. dalyvavimas privalomu buvo pripažintas dėl faktinių bylos aplinkybių nustatymo, pateikus taikos sutartį šios aplinkybės nenustatinėjamos ir tai netrukdo teismui spręsti klausimų susijusių su taikos sutarties tvirtinimu šiems asmenims nedalyvaujant. Kitiems neatvykusiems asmenims taip pat tinkamai pranešta, dalyvavimas nepripažintas privalomu, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta ir teismas bylą nagrinėjo jiems nedalyvaujant (CPK 246 str., 247 str.).

5Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo G. L. ir trečiųjų asmenų UAB „Kubiliaus transportas“ ir G. S. atstovas advokatas V. Ravinis sutiko, kad taikos sutartis būtų tvirtinama.

6Taikos sutartis tvirtinama.

7Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 140 str. 3d. ). Vienas iš civilinio proceso pagrindinių tikslų kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių. Ginčas kilęs tarp šalių nagrinėjamas vadovaujantis rungimosi bei dispozityvumo principais ir bylos šalims susitarus dėl taikos sutarties sąlygų, tai yra ginčą išsprendus taikiai, teismas tvirtina taikos sutartį, nes nenustatė, kad taikos sutarties sąlygos neatitinka šalių valios ar prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešam interesui.

8Šalims išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, tai jos nurodę taikos sutartyje (8 sąlyga). Atsakovas bylą vedė per atstovą advokato padėjėją K. Žiemį, ieškovas – advokatą D. B., turinčių įgaliojimus taikos sutartį pasirašyti pagal į bylą pateiktas atstovavimo sutartis.

9Civilinė byla nutraukiama, patvirtinus taikos sutartį (CPK 293 str. 5 p.).

10Ieškovas prašo jai grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (taikos sutarties 5 sąlyga). Byla baigiama taikos sutartimi ir ieškovui grąžinama dalis – 75 procentai jos sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str.).

11Šalys susitarė, kad pasilieka prie savo turėtų išlaidų, tretieji asmenys taip pat neprašo priteisti turėtų bylinėjimosi išlaidų ir teismas jų nepriteisia.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi., 293 straipsnio 5 punktu, 294 - 295 str. teismas

Nutarė

13Patvirtinti taikos sutartį tokio turinio:

14Mes, ieškovas ERGO Insurance SE juridinio asmens kodas: 10017013, Lietuvos Respublikoje vykdanti savo veiklą per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas: 302912288, buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 6 A, LT-03507 Vilnius, ir atsakovas V. R., asmens kodas ( - ) gyvenantis Steponiškių g. 21, Trakiškių k. Marijampolės sav., Marijampolės rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.e2-3943-399/2017 pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl 703 € žalos atlyginimo, siekdami užbaigti teisminį ginčą ir atsižvelgdami į abiejų šalių teisėtus lūkesčius bei gerus ketinimus, pasinaudodami CPK 42, 140, 293 straipsnių suteikta teise baigti bylą taikos sutartimi, sudarėme šią taikos sutartį (toliau vadinama „SUTARTIS“):

 1. ŠALYS šia Taikos sutartimi išsprendžia visą ginčą (LR CPK 231 str. 2 d) dėl civilinėje byloje Nr. e2-3943-399/2017 ieškinyje pareikštų reikalavimų.
 2. Atsakovas. V. R. per vieną mėnesį nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos sumoka ieškovui ERGO Insurance SE juridinio asmens kodas: 10017013, Lietuvos Respublikoje vykdančiai savo veiklą per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas: 302912288, buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 6 A, LT-03507 Vilnius 703,00 € (septynis šimtus tris eurus) žalos atlyginimo ir 300,00 € (tris šimtus eurų) ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr.: LT87 7300 0100 7306 9075 Bankas: Swedbank, AB.
 3. Atasakovui. V. R. šios sutarties 2 punkte nustatytų prievolių nevykdant laiku, Atsakovas Ieškovui mokės 5 % dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos.
 4. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis savarankiškai padengs visas kitas, šioje sutartyje neaptartas, jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato (advokato padėjėjo), ekspertų ir kitų konsultantų pagalbai apmokėti, ir Šalys nereiškia ir nereikš viena kitai pretenzijų dėl tokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 5. Šalys sutaria, kad jei kiti byloje dalyvaujantys asmenys pareikš reikalavimus dėl patirtų bylinėjimosi ar kitų proceso išlaidų atlyginimo, jas įsipareigoja atlyginti Atsakovas.
 6. Šalys sutaria, kad teismo turėtas išlaidas valstybės naudai, jeigu tokios būtų nustatytos, atlygins lygiomis dalimis.
 7. Šalys prašo teismo žymimo mokesčio grąžinimo klausimą išspręsti CPK 87 str. 2 d. nustatyta tvarka.
 8. Šalys supranta, ir joms yra žinoma, kad ši teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) (CK 6.985 str. 1 d.), yra teisinis pagrindas bylai nutraukti (CĘK 293 str. 5 p.) ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str. 2 d.).
 9. Šalims taip pat yra suprantamos bylos nutraukimo pasekmės ir žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo taip tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).
 10. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei interesų.
 11. Šalys kreipiasi į teismą ir prašo Šią sutartį teismo nutartimi patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o bylą nutraukti CPK 293 str. 5 p. pagrindu.
 12. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas jų atitenka teismui bei po vieną - Sutarties Šalims ir įsigalioja kartu su ją patvirtinančios teismo nutarties įsigaliojimu.
 13. Visi ginčai dėl Šios Sutarties vykdymo yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 14. Sutarties Šalys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta nenaudojant apgaulė, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos Sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.

15Teismas išaiškina šalims taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmes, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Įsiteisėjusi teismo nutartis įgyja privalomą pobūdį ir turi būti vykdoma, gali būti išduotas vykdomasis raštas nutarties pagrindu (CPK 646 str.).

16Grąžinti ieškovui ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, 12,00 EUR žyminio mokesčio sumokėto, paduodant ieškinį. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal įsiteisėjusią nutartį.

17Civilinę bylą nutraukti.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai