Byla eAS-17-662/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Tiketa“ (toliau – ir Bendrovė) padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. 241-253 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB „Tiketa“ (toliau – ir Sprendimas), o netenkinus skundo reikalavimo panaikinti Sprendimą, Sprendimą pakeisti, arba netaikant poveikio priemonės – baudos, arba skiriant mažesnio dydžio baudą, arba taikant poveikio priemonę – įspėjimą.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (toliau – RUP) – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti ginčijamo Sprendimo, kuriuo nuspręsta: 1) skirti Bendrovei 41 200 Eur baudą; 2) nurodyti Bendrovei nedelsiant nutraukti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio Sprendimo priėmimo dienos Bendrovės taikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, galiojimą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti RUP netenkino.

8Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti prašymą taikyti RUP; 2) taikyti RUP – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą.

9Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepimu prašė pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą tenkino iš dalies – panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties dalį dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti RUP ir prašymą taikyti RUP dėl Sprendimo dalies, kuria Bendrovei nurodoma nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio Sprendimo priėmimo dienos Bendrovės pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti RUP – sustabdyti Sprendimo dalies, kuria Bendrovei nurodoma nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio Sprendimo priėmimo dienos Bendrovės pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, galiojimą – netenkino.

12Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai dėl to, jog Bendrovės administracinės išlaidos grąžinant transakcijos (administravimo) mokestį jį sumokėjusiems asmenims bus didesnės nei paties tokio mokesčio dydis, yra niekaip nesusiję su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ABTĮ) numatytomis RUP taikymo sąlygomis.

13Teismas taip pat vertino kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad, nepritaikius RUP, vėliau įvykdyti pareiškėjui palankų teismo sprendimą (t. y. susigrąžinti itin mažo dydžio administravimo (transakcijos) mokestį iš didelio kiekio asmenų) būtų neįmanoma. Pirma, tai įmanoma ir techniškai, ir teisiškai. Antra, pats pareiškėjas nurodė, kad tai įmanoma, bet lemtų didesnes Bendrovės administracines ir (ar) išieškojimo išlaidas. Pareiškėjas pateikė abstrakčius teiginius apie galimus didelius administracinius kaštus, tačiau jų nekonkretizavo ir neįrodė įrodymais. Be to, tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka asmens finansinei padėčiai teismų praktikoje paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas

14Teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus, vadovaudamasis nutartyje pacituota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, konstatavo, kad pareiškėjo prašymas taikyti RUP dėl Sprendimo dalies, kuria Bendrovei nurodoma nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio Sprendimo priėmimo dienos Bendrovės pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, netenkinamas, nes jis nepagrįstas ir neįrodytas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, kodėl prašo taikyti RUP, ir nepateikė įrodymų, jog, nepritaikius prašomos RUP, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl prašymas taikyti RUP negali būti tenkinamas.

15II.

16Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį ir taikyti RUP – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti ginčijamo Sprendimo dalies dėl įpareigojimo atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją, galiojimą.

17Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos bankas neturėjo teisės taikyti tokio pobūdžio poveikio priemonės (įpareigojimo atlyginti nuostolius vartotojams), kurios pasekmes pareikštu prašymu dėl RUP taikymo laikinai prašo sustabdyti pareiškėjas, nes tokio pobūdžio poveikio priemonė Mokėjimų įstatyme nenumatyta. Tai sudaro savarankišką pagrindą sustabdyti tokios poveikio priemonės sukeliamų pasekmių taikymą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos.

18Pareiškėjas pabrėžia, kad jis neabejotinai tinkamai pagrindė, jog, netaikius RUP, iki ginčijamo administracinio akto buvusios padėties atkūrimas taps apsunkintu ar net taps objektyviai negalimu. Pareiškėjas per 2019 metus pardavė (duomenys neskelbtini) bilietų, o kainos sudėtinės dalies (administravimo mokesčio) dydis vidutiniškai už vieną bilietą sudarė (duomenys neskelbtini). Taigi Sprendimo įvykdymas reikštų, jog atskiriems asmenims turėtų būti grąžinama vidutiniškai (duomenys neskelbtini) dydžio suma. Tuo atveju, jei būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, pareiškėjas būtų priverstas kreiptis į kiekvieną asmenį, kuriam buvo grąžinta minėto dydžio suma, ir siekti susigrąžinti šiems sumokėtą piniginių lėšų sumą, o nepavykstant susisiekti ir (ar) asmenims atsisakant geranoriškai grąžinti gautas lėšas – pareiškėjas turėtų inicijuoti kiekvieno asmens atžvilgiu teisminį procesą ir priverstinai išieškoti minėto dydžio (duomenys neskelbtini) sumą. Be papildomų skaičiavimų ir (ar) įrodymų yra visiškai akivaizdu ir visiems suprantama, jog tiek minėtų sumų (duomenys neskelbtini) sugrąžinimo vartotojui administravimas, tiek pareiškėjo pastangos galbūt palankaus teismo sprendimo atveju susigrąžinti iš vartotojų sumas, grąžintas už pritaikytą transakcijos (administravimo) mokestį, ir (ar) priverstinis minėtų grąžintų sumų išieškojimas iš vartotojų sąlygos reikšmingai didesnes pareiškėjo išlaidas ir nuostolius, kurių visiškas susigrąžinimas ir (ar) kompensavimas būtų objektyviai neįmanomas. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad netaikius RUP realus ir veiksmingas iki Sprendimo įvykdymo buvusios padėties atkūrimas, pareiškėjo pažeistų teisių, teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas ne tik, kad neabejotinai pasunkėtų, tačiau, tikėtina, jog būtų neįmanomas.

19Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamoje teismo nutartyje yra remiamasi teismų praktika, kuri priimta faktinėmis aplinkybėmis kardinaliai besiskiriančiose bylose, bei teismų praktikos išaiškinimais, kurie ginčo atveju neabejotinai yra neaktualūs ir netaikytini.

20Pareiškėjas taip pat nurodo, kad RUP taikymas ginčo atveju neabejotinai yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principų ir viešojo intereso. Iš ginčijamu Sprendimu pripažinto neteisėtai taikyto transakcijos (administravimo) mokesčio (kainos sudėtinės dalies) pareiškėjas iš viso gavo (duomenys neskelbtini) pajamų. Minėto mokesčio grąžinimas ir (ar) grąžintų sumų už šį mokestį išieškojimas iš atskirų vartotojų, kaip jau buvo nurodyta, sąlygotų papildomas pareiškėjo administracines ir (ar) išieškojimo išlaidas, kurios, akivaizdu, jog būtų reikšmingai didesnės nei vartotojams grąžintina ir (ar) iš vartotojų susigrąžintina suma. Atskiro vartotojo atžvilgiu minėto mokesčio suma (kuri vidutiniškai sudaro (duomenys neskelbtini) sumą) sudaro vos (duomenys neskelbtini) vartotojo vidutinio atlyginimo, t. y. neabejotinai vartotojui sunkių ir (ar) reikšmingų finansinių pasekmių (kurios galėtų sąlygoti proporcingumo ir (ar) viešojo intereso pažeidimą, poreikį kaip įmanoma greičiau taikyti atsakovo priimtą Sprendimą) nesukelia. Todėl prašoma taikyti RUP (jos apimtis) neabejotinai yra adekvati siekiamam tikslui, proporcingumo principo ir (ar) viešojo intereso nepažeidžia.

21Pareiškėjo nuomone, skundžiamą nutartį priėmęs teismas netinkamai aiškino ir taikė galiojantį teisinį reglamentavimą, neatsižvelgė į faktinę susiklosčiusią situaciją bei nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti RUP.

22Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Atsakovas nurodo, kad teismui nėra pateikta įrodymų ar kitų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nepritaikius RUP pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl, pareiškėjui neįrodžius, jog yra pagrindas taikyti RUP, negali būti tenkinamas prašymas tokias priemones taikyti. Skundžiama teismo nutartis, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti RUP, yra teisėta ir pagrįsta.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25III.

26Nagrinėjamu atveju ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo Bendrovės prašymas taikyti RUP.

27Pažymėtina, kad nors pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį, tačiau iš atskirojo skundo turinio ir jame nurodyto reikalavimo (taikyti RUP – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti ginčijamo Sprendimo dalies dėl įpareigojimo atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją, galiojimą) darytina išvada, kad pareiškėjas neskundžia minėtos teismo nutarties dalies, kuria netenkinta pareiškėjo prašymo taikyti RUP dalis – sustabdyti Sprendimo dalies, kuria Bendrovei nurodoma nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą, galiojimą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pareiškėjo atskirąjį skundą nagrinėja tik pagal juo apibrėžtas ribas, t. y. tikrina tik skundžiamos teismo nutarties dalies, kuria netenkinta pareiškėjo prašymo taikyti RUP dalis – sustabdyti Lietuvos banko Sprendimo dalies, kuria Bendrovė įpareigota atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio Sprendimo priėmimo dienos Bendrovės taikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, galiojimą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo – teisėtumą ir pagrįstumą.

28Teismas skundžiama nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti RUP, konstatavęs, kad pareiškėjas neįrodė, jog, netaikius RUP, Bendrovei gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

29Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad: 1) Mokėjimų įstatyme nenustatyta tokio pobūdžio poveikio priemonė kaip įpareigojimas atlyginti nuostolius vartotojams. Ši aplinkybė sudaro savarankišką pagrindą sustabdyti tokios poveikio priemonės sukeliamų pasekmių taikymą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos; 2) skundžiamoje teismo nutartyje yra remiamasi teismų praktika, kuri priimta faktinėmis aplinkybėmis kardinaliai besiskiriančiose bylose, bei teismų praktikos išaiškinimais, kurie ginčo atveju neabejotinai yra neaktualūs ir netaikytini; 3) pareiškėjas tinkamai pagrindė, jog, netaikius RUP, iki ginčijamo administracinio akto buvusios padėties atkūrimas taps apsunkintu ar net taps objektyviai negalimu. Pareiškėjas taip pat įrodė, kad RUP taikymas ginčo atveju neabejotinai yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principų ir viešojo intereso.

30Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

31Teisėjų kolegija, atsakydama į pirmąją pareiškėjo argumentų grupę, pažymi, kad net jei pareiškėjo argumentai, kuriais kvestionuojamas dalies Sprendimo (jame nurodyto reikalavimo Bendrovei atlyginti nuostolius vartotojams pagal jų prašymus) pagrįstumas, vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, galėtų būti vertinami kaip tikėtinai pagrindžiantys pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti atitinkamą Sprendimo dalį pagrįstumą tiek, kiek būtina pagrįsti prašymą taikyti RUP, tačiau vien tik jų nepakanka pagrįsti minėtam prašymui. Sprendžiant RUP klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama. Todėl prašymas taikyti RUP turi būti būtinai pagrįstas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu susijusiomis aplinkybėmis, t. y. su tuo, kad netaikius RUP gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą.

32Pasisakant dėl antrosios pareiškėjo argumentų grupės, pabrėžtina, kad, priešingai nei nurodo pareiškėjas, teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika analogiško pobūdžio bylose, t. y., kuriose nagrinėtas klausimas dėl RUP taikymo pagrįstumo (žr. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarties administracinėje byloje Nr. eI-5358-463/2019 2 ir 3 psl.). Skundžiamoje teismo nutartyje pacituoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos išaiškinimai šiai bylai yra aktualūs, nepaisant to, kad nurodytos nutartys priimtos bylose, kuriuose vertintos ne analogiškos aplinkybės šioje byloje nagrinėjamoms.

33Teisėjų kolegija, atsakydama į trečiąją pareiškėjo argumentų grupę, pažymi, kad, kaip pagrįstai nurodė teismas skundžiamoje nutartyje pacitavęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotus išaiškinimus, būtent proceso dalyvis, kuris prašo taikyti RUP, turi pareigą pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas. Tad būtent pareiškėjas, prašantis taikyti RUP, turi įrodyti, kad, nepritaikius RUP, jam bus padaryta sunkiai atitaisoma ar neatitaisoma didelė žala. Pareiškėjo argumentai apie tai, kad Bendrovės grąžinusi transakcijos (administravimo) mokestį vartotojams, palankaus teismo sprendimo jai atveju, t. y. panaikinus ginčijamą Sprendimą, patirtų žalą, taip pat būtų sunku išsiieškoti iš vartotojų nepagrįstai grąžintą transakcijos (administravimo) mokestį ir tam vėl reikėtų patirti papildomas išlaidas, yra abstraktūs ir hipotetinio pobūdžio. Šiuo aspektu yra svarbu pažymėti tai, kad pareiškėjas pagal ginčijamą Sprendimą transakcijos (administravimo) mokestį turi grąžinti tik vartotojams, kurie pateikia tokį prašymą. Byloje nėra duomenų, kad po ginčijamo Sprendimo priėmimo bent kiek ženklesnis skaičius vartotojų, kuriems buvo taikytas transakcijos (administravimo) mokestis, kreipėsi į Bendrovę su prašymais dėl minėto mokesčio sugrąžinimo. Todėl aplinkybė, kad pareiškėjas pardavė tūkstančius bilietų, kurių pardavimo metu buvo taikytas transakcijos (administravimo) mokestis ir iš šio mokesčio iš viso gavo (duomenys neskelbtini) pajamų, savaime neįrodo, kad pareiškėjas, nepritaikius RUP šioje byloje, realiai patirs sunkiai atitaisomą ar neatitaisomą didelę žalą. Kaip pagrįstai nurodė teismas skundžiamoje nutartyje, aplinkybė, jog asmuo gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se (liet. savaime, pats vienas) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti RUP, tuo labiau, kad pareiškėjas neįrodė, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų Bendrovei sprendimą, būtų neįmanomas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo vertinti kaip pagrįstų pareiškėjo argumentų, kad RUP taikymas ginčo atveju neabejotinai yra adekvatus siekiamam tikslui ar atitinka proporcingumo principą ir viešąjį interesą. Tad nors pareiškėjas šiuo atveju turėjo pareigą įrodyti, kad, netaikius RUP, jis patirs sunkiai atitaisomą ar neatitaisomą didelę žalą, tačiau šios pareigos pareiškėjas neįvykdė. Taigi, priešingai nei nurodo pareiškėjas, jis tinkamai nepagrindė prašymo taikyti RUP, dėl to teismo išvada, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti RUP (sustabdyti Sprendimo dalį, kuria Bendrovė įpareigota atlyginti nuostolius vartotojams pagal jų prašymus dėl taikyto transakcijos (administravimo) mokesčio), yra pagrista.

34Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju tinkamai išnagrinėjo reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė aktualias teisės normas, dėl to priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį, kurios keisti ar naikinti remiantis pareiškėjo atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Tiketa“ (toliau – ir Bendrovė) padavė skundą,... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti... 9. Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepimu prašė pareiškėjo atskirąjį skundą... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. lapkričio 20 d.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 12. Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai dėl to, jog... 13. Teismas taip pat vertino kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad,... 14. Teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus, vadovaudamasis nutartyje... 15. II.... 16. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 17. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos bankas neturėjo teisės taikyti tokio... 18. Pareiškėjas pabrėžia, kad jis neabejotinai tinkamai pagrindė, jog,... 19. Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamoje teismo nutartyje yra remiamasi teismų... 20. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad RUP taikymas ginčo atveju neabejotinai yra... 21. Pareiškėjo nuomone, skundžiamą nutartį priėmęs teismas netinkamai... 22. Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą... 23. Atsakovas nurodo, kad teismui nėra pateikta įrodymų ar kitų duomenų, kurie... 24. Teisėjų kolegija... 25. III.... 26. Nagrinėjamu atveju ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 27. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 28. Teismas skundžiama nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti RUP,... 29. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad: 1) Mokėjimų įstatyme... 30. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 31. Teisėjų kolegija, atsakydama į pirmąją pareiškėjo argumentų grupę,... 32. Pasisakant dėl antrosios pareiškėjo argumentų grupės, pabrėžtina, kad,... 33. Teisėjų kolegija, atsakydama į trečiąją pareiškėjo argumentų grupę,... 34. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....