Byla B2-2497-260/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje 2014 m. rugsėjo 17 d. teisėjo rezoliucija buvo priimtas kreditorės UAB „Roche Lietuva“ per EPP 2014 09 12 pateiktas skundas (b.l. 4–10) dėl bankrutavusios UAB „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia. Skunde kreditorė prašo panaikinti UAB „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“ dalį dėl 20 procentų dydžio sėkmės mokesčio nustatymo ir priteisti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas.

3Skunde nurodė, kad 2014-06-12 įvyko ketvirtasis BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame, be kita ko, buvo priimtas nutarimas „Patvirtinti BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktą administravimo išlaidų sąmatos projektą“, kuriuo bankroto administratoriui buvo patvirtintas 20 proc. sėkmės mokestis, „mokamas nuo bet kokių išieškotų lėšų įmonės naudai, išskyrus garantinio fondo skirtas lėšas“. Pareiškėjos UAB „Roche Lietuva“ nuomone, priimto 4-ojo BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto nutarimo dalis dėl 20 proc. sėkmės mokesčio nustatymo pažeidžia KDC kreditorių teises ir teisėtus interesus bei prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams, todėl yra naikintina kaip neteisėtas kreditorių komiteto nutarimas. Apie ginčijamą nutarimą ir jo turinį kreditorė UAB „Roche Lietuva“ sužinojo tik 2014-08-28. Tai patvirtina pačios kreditorės inicijuotas kreipimasis į UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratorių ir bankroto administratoriaus įgalioto asmens 2014-08-28 elektroninis laiškas, kuriuo buvo persiųstas kreditorių komiteto posėdžio protokolas.

4Atsiliepime į kreditorės UAB „Roche Lietuva“ skundą atsakovė bankrutavusi UAB „Kraujo donorystės centras“ nurodo su skundu nesutinka, prašo jį kaip nepagrįstą atmesti ir priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 59–64). Atsakovė nurodo, kad kreditorė UAB „Roche Lietuva“ skundą pateikė praleidusi įstatymo nustatytą terminą kreditorių komiteto nutarimams apskųsti. Įmonių bankroto įstatymas nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių patvirtinta tvarka, pagal kurią administratorius teikia informaciją kreditoriams, nenustato administratoriui pareigos kreditorių komiteto nutarimus siuntinėti visiems kreditoriams. Administratorius vykdo tik pareigą perduoti kreditorių komiteto posėdžių protokolus į teisme nagrinėjamą UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą. Šios įmonės kreditorių komiteto posėdžių protokolų kopijos, kaip to reikalauja ĮBĮ 25 str. 4 d., per 5 darbo dienas nuo nutarimų priėmimo dienos buvo ir yra pateikiamos Kauno apygardos teismui. Todėl laikytina, kad kreditoriai apie BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto nutarimus galėjo ir turėjo sužinoti nuo kreditorių komiteto posėdžio protokolo ir nutarimų perdavimo į bankroto bylą. Kreditorė UAB „Roche Lietuva“, būdama aktyvi bankroto proceso dalyvė praleido terminą skundui pateikti, nes pateikė jį tik 2014 m. rugsėjo mėnesį. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad kreditorės UAB „Roche Lietuva“ ginčijamas „sėkmės“ mokestis, įvertinus visas UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto proceso aplinkybes, administratoriui yra nustatytas teisėtai ir pagrįstai, jis atitinka sėkmės mokesčio prigimtį, yra protingas, įvertinus skolų išieškojimo problemas.

5Dublike kreditorė UAB „Roche Lietuva“ nurodė, kad ji palaiko savo reikalavimus, nesutinka su atsakovės nuomone, kad praleistas terminas skundui paduoti.

6Tripliko atsakovė nepateikė.

7Skundas atmestinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. birželio 12 d. vykusio BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto posėdyje buvo svarstomi posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai, tarp jų ir „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, ir atlyginimo administratoriui nustatymo“ (b.l.11-17). Kreditorių komitetas šiuo svarstomu klausimu priėmė nutarimą patvirtinti BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktą administravimo išlaidų sąmatą, kurioje numatytas ir 20 procentų „Sėkmės“ mokestis.

92014 09 11 per EPP bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ kreditorė UAB „Roche Lietuva“ pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti UAB „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“ dalį dėl 20 procentų dydžio sėkmės mokesčio nustatymo.

10Teismas sutinka su atsakovės atsiliepime nurodytais argumentais, kad kreditorė UAB „Roche Lietuva“ praleido Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo 14 dienų terminą, kuris taikomas ir kreditorių komiteto nutarimams apskųsti.

11Įmonių bankroto įstatymo 25 straipsnio 4 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismas sutinka su atsakovės nuomone, kad aktyvi UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto proceso dalyvė kreditorė UAB „Roche Lietuva“, kurios iniciatyva teismai yra naikinę BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių nutarimus administravimo išlaidų nustatymo klausimais, su 2014 06 12 kreditorių komiteto nutarimais galėjo susipažinti po 2014 06 12 Kreditorių komiteto posėdžio protokolo perdavimo į Kauno apygardos teisme nagrinėjamą bylą, t.y. 2014 m. birželio mėnesio antrojoje pusėje. Todėl laikytina, jog apie skundžiamo nutarimo priėmimą kreditorė UAB „Roche Lietuva“ turėjo sužinoti 2014 m. birželio mėnesio antrojoje pusėje.

12Įstatyme nustatyto terminio apskųsti bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto nutarimui praleidimas yra pagrindas skundui atmesti.

13Teismas kartu pripažįsta, kad 2014-06-12 įvykusiame BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto posėdyje priimtas nutarimas „Patvirtinti BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktą administravimo išlaidų sąmatos projektą“, kuriuo bankroto administratoriui buvo patvirtintas 20 proc. sėkmės mokestis, negali būti pripažintas pažeidžiančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių teises ir teisėtus interesus bei prieštaraujančiu teisingumo ir protingumo kriterijams.

14Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, o taip pat ir atlyginimą administratoriui nustato kreditoriai, t.y. kreditorių susirinkimas arba kreditorių komitetas (ĮBĮ 23 ir 25 straipsniai). Taigi būtent kreditoriams suteikta teisė nustatyti, koks atlyginimas mokamas administratoriui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto administratorius gali būti sėkmės mokesčiu skatinamas siekti konkretaus rezultato arba dėti papildomas pastangas, t.y. pastangas, viršijančias rūpestingo ir pareigingo administratoriaus standartą, vykdant bankroto procedūras. Todėl paties „sėkmės“ mokesčio nustatymas yra galimas. Kaip matyti iš BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių komiteto 2014 06 12 protokolo, svarstant klausimą dėl administravimo išlaidų tvirtinimo, kreditoriams buvo pateikti argumentai, kodėl yra pagrindas nustatyti konkretaus dydžio „sėkmės“ mokestį. Juos įvertinę kreditoriai ir nusprendė, kad yra pagrindas nustatyti tokį mokestį. Pažymėtina, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditoriai tokio pat dydžio „sėkmės“ mokestį administratoriui nustato jau antrą kartą, t.y. po to, kai toks kreditorių susirinkimo nutarimas teismo buvo panaikintas.

15Teismas, atsižvelgdamas tai, kad buvęs iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas neperdavė bankroto administratoriui visų įmonės dokumentų ir turto, po bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ iškėlimo nuolat paaiškėja vis naujos galimo šios įmonės turto nuslėpimo, neteisėto perdavimo kitiems asmenims aplinkybės, vertina, kad skolų bankrutavusiai įmonei išieškojimo iš kitų asmenų procesas yra itin sudėtingas ir komplikuotas, reikalaujantis tikrai daug pastangų, o todėl kreditorių komiteto patvirtintas „sėkmės“ mokestis nėra neprotingas.

16Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas skundą atmeta.

17Atsakovė BUAB „Kraujo donorystės centras“ atmetus pareiškėjos skundą prašė priteisti iš pareiškėjos UAB „Roche Lietuva“ 1361,25 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t.y. už atsiliepimo į skundą parengimą (b.l. 84-87). Skundą atmetus, iš pareiškėjos atsakovei BUAB „Kraujo donorystės centras“ priteistini 1361,25 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 290 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

19pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies pripažinimo negaliojančiu atmesti.

20Priteisti iš pareiškėjos UAB „Roche Lietuva“ (j.a.k. 300089404) 1361,25 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt vieną litą ir 25 centus (394,25 Eurų)) bylinėjimosi išlaidų atsakovei BUAB „Kraujo donorystės centras“ (j.a.k. 110509057).

21Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą pateikiant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje UAB „Kraujo donorystės centras“... 3. Skunde nurodė, kad 2014-06-12 įvyko ketvirtasis BUAB „Kraujo donorystės... 4. Atsiliepime į kreditorės UAB „Roche Lietuva“ skundą atsakovė... 5. Dublike kreditorė UAB „Roche Lietuva“ nurodė, kad ji palaiko savo... 6. Tripliko atsakovė nepateikė.... 7. Skundas atmestinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. birželio 12 d. vykusio BUAB „Kraujo... 9. 2014 09 11 per EPP bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo... 10. Teismas sutinka su atsakovės atsiliepime nurodytais argumentais, kad... 11. Įmonių bankroto įstatymo 25 straipsnio 4 dalis nustato, kad kreditorių... 12. Įstatyme nustatyto terminio apskųsti bankrutuojančios įmonės kreditorių... 13. Teismas kartu pripažįsta, kad 2014-06-12 įvykusiame BUAB „Kraujo... 14. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, o taip pat ir atlyginimą... 15. Teismas, atsižvelgdamas tai, kad buvęs iki bankroto bylos iškėlimo UAB... 16. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas skundą atmeta.... 17. Atsakovė BUAB „Kraujo donorystės centras“ atmetus pareiškėjos skundą... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu,... 19. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ skundą dėl... 20. Priteisti iš pareiškėjos UAB „Roche Lietuva“ (j.a.k. 300089404) 1361,25... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti...