Byla TA-552-61-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Ūrus ir Ko“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Ūrus ir Ko“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros 2012 m. kovo 23 d. sprendimą „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ Nr. (2.3)-A4- 838; 2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai, iki šios bylos sprendimo įsiteisėjimo datos, sustabdyti ginčijamo atsakovo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo galiojimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdė Aplinkos apsaugos agentūros 2012 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. (2.3)-A4-838 galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

6Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties padavė atskirąjį skundą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą, kadangi jis paduotas praleidus apskundimo terminą.

8II.

9Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra 2012 m. gegužės 14 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą.

10Atsakovas prašymą grindžia tuo, kad skundžiamos teismo nutarties nuorašą gavo 2012 m. balandžio 26 d., o tai patvirtina byloje esantis įstaigos spaudas ir registracijos numeris. Kadangi atsakovas atskirąjį skundą teismui pateikė 2012 m. gegužės 3 d., t. y. per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, todėl apskundimo termino nepraleido.

11Pareiškėjas UAB „Ūrus ir Ko“ atsiliepime į atsakovo prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

12Pareiškėjas atsiliepime nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad skundžiamos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties nuorašą gavo 2012 m. balandžio 26 d., o ne 2012 m. balandžio 25 d. Priešingai nei teigia atsakovas, pačios įstaigos spaudas ir registracijos numeris patvirtina, kad pašto siunta įstaigoje buvo gauta ir nutarties nuorašas atsakovui buvo įteiktas 2012 m. balandžio 25 d. (I t., b. l. 88). Be to, visiems 2012 m. balandžio 25 d. registracijos sąraše nurodytiems adresams pašto siuntos pasirašytinai buvo įteiktos 2012 m. balandžio 25 d., kas nesudaro jokio pagrindo abejoti šių duomenų teisingumu.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Atskirasis skundas priimtinas.

16Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra teismui padavė atskirąjį skundą, pridėdamas prašymą dėl termino atnaujinimo, kuris nagrinėjamu atveju yra svarstymo objektas.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –ir ABTĮ) Dvidešimt antrajame skirsnyje numatytas išimtis (ABTĮ 148 straipsnis). Todėl atskirajam skundui taikomi reikalavimai, numatyti ABTĮ 130 straipsnio 2 dalyje, bei proceso nuostatos, numatytos ABTĮ 134 straipsnyje.

18ABTĮ 149 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

19Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamą nutartį priėmė 2012 m. balandžio 23 d. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas kartu su teismo pranešimu, kuriuo jis įpareigotas pateikti atsiliepimą į pareiškėjo skundą, nutarties nuorašą gavo 2012 m. balandžio 26 d. (b. l. 125). Tuo tarpu pareiškėjas teigia, kad nustatant, ar buvo praleistas atskirojo skundo padavimo terminas, būtina vadovautis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. siuntų registracijos sąrašo duomenimis, kuriame pažymėta ir atsakovui teismo įteikta siunta (b. l. 88). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors 2012 m. balandžio 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo įteiktų siuntų sąrašo 6 punktu pažymėtas atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra ir sąrašo skiltyje „Gavėjo parašas“ už gautą siuntą pasirašė atsakovo darbuotoja R. S., tačiau sąraše (skirtingai nuo kitų įstaigų) nėra atsakovo įstaigos spaudo, kuris patvirtintų konkrečią dieną, kada teismo siunta (t. y. skundžiamos nutarties nuorašas) buvo įteikta atsakovui. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo teiginiai nesudaro pagrindo abejoti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 balandžio 23 d. pranešimo Nr. I-3016-643/2012 duomenų tikrumu, kuriame esantis atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros spaudas patvirtina, kad įstaigoje skundžiamos nutarties nuorašas buvo gautas 2012 m. balandžio 26 d. (b. l. 125).

20Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju paskutinė atskirojo skundo padavimo diena laikytina 2012 m. gegužės 3 d. Tuo tarpu bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo atskirasis skundas teisme gautas 2012 m. gegužės 3 d. (b. l. 74-77). Įvertinusi tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties padavė nepraleidęs įstatyme nustatyto termino.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir neteisingai nustatė skundžiamos nutarties gavimo datą, tuo pačiu atskirojo skundo padavimo termino eigos pradžią ir todėl 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi nepagrįstai konstatavo, kad skundo padavimo terminą atsakovas yra praleidęs. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis naikintina.

22Kadangi atsakovo atskirasis skundas iš esmės atitinka ABTĮ reikalavimus, atskirasis skundas priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 1 dalimi, 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą, panaikinti.

25Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties priimti nagrinėti apeliacine tvarka.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Ūrus ir Ko“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 23 d. 6. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra dėl Vilniaus apygardos administracinio... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi... 8. II.... 9. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra 2012 m. gegužės 14 d. Lietuvos... 10. Atsakovas prašymą grindžia tuo, kad skundžiamos teismo nutarties nuorašą... 11. Pareiškėjas UAB „Ūrus ir Ko“ atsiliepime į atsakovo prašymą... 12. Pareiškėjas atsiliepime nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų,... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Atskirasis skundas priimtinas.... 16. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra teismui padavė atskirąjį skundą,... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti... 18. ABTĮ 149 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu... 19. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamą... 20. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju paskutinė atskirojo skundo padavimo diena... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada 22. Kadangi atsakovo atskirasis skundas iš esmės atitinka 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 1... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį,... 25. Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą... 26. Nutartis neskundžiama....