Byla 2-1394/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6060-603/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Compservis“ ieškinį atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, tretysis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Blue Bridge Code“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Compservis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo organizuoto atvirojo konkurso „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti bet kokias atvirojo konkurso procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu atsakovui atplėšti vokus su kainos pasiūlymais, paskelbti konkurso laimėtoją, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju bei vykdyti sudarytą sutartį su konkurso laimėtoju. Nurodė, kad nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali užbaigti konkursą ir sudaryti bei įvykdyti sutartį su konkurso nugalėtoju, ko pasekoje būtų ne tik pažeistos ieškovo teisės, tačiau būtų neracionaliai panaudotos valstybės lėšos ir pažeistas viešasis interesas.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovo UAB „Compservis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies – įpareigojo atsakovą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sustabdyti atvirojo konkurso „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ procedūras, uždraudžiant atsakovui atplėšti vokus su kainos pasiūlymais, paskelbti konkurso laimėtoją, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovo tesėtų interesų gynimo požiūriu yra labai svarbi teisė prašyti uždrausti toliau tęsti atvirojo konkurso procedūras, nes pasibaigus šioms procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę, o jo interesų teisminė gynyba pasidarytų nebeįmanoma. Teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, būtų sunku grąžinti šalis į pradinę padėtį, nes pirkimo procedūra gali būti baigta sudarius pirkimo sutartį. Šios aplinkybės sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, šių priemonių taikymas užtikrins viešojo intereso apsaugą. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 4 dalį ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos. Šis termas leidžia manyti, kad per laikotarpį, kurį bus pritaikyta laikinosios apsaugos priemonės, nebus pažeisti atsakovo bei kitų asmenų teisėti interesai.

6Atskiruoju skundu atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti, o teismui nusprendus taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, įpareigoti ieškovą UAB „Compservis“ užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 219 586 Lt sumai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Skundžiama teismo nutartis prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1129/2009; 2009 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2010). Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad konstatavus viešojo intereso egzistavimą (atsakovas pagal savo įgaliojimus negali turėti kitokių interesų) byloje, pirkimų procedūrų stabdymas būtų neproporcinga priemonė siektiniems tikslams. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepaneigia ieškovo teisės į teisminę gynybą, kadangi, jeigu ieškinys bus patenkintas, ieškovas turės teisę į žalos atlyginimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1129/2009). Teismas neturėtų taikyti ar gali panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą.

82. Atsakovo funkcijos ir uždaviniai yra skirti įgyvendinti viešuosius interesus. Atsakovo vykdomas projektas „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas“ yra skirtas viešųjų interesų tenkinimui. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sutrukdys projekto įgyvendinimą, tokiu būdu sutrukdys laiku ir tinkamai įsisavinti Europos regioninės plėtros fondo lėšas, o tai pakenks viešajam interesui.

93. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą grindžia tikslu apsaugoti ieškovo turtinius interesus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas niekaip nesusijęs su ieškovo turtinių interesų gynimu, kadangi atsakovas pagal jam suteiktus įgaliojimus neturėdamas komercinių interesų, o tik įgaliojimus tenkinti viešąjį interesą, negali pažeisti ieškovo turtinių teisių.

104. Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal trišalę Projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis), sudarytą tarp Informacinės visuomenės plėtros komiteto, atsakovo ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros. Sutarties šalys yra įsipareigojusios įgyvendinti projektą taip, kaip susitarta Sutartyje, todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidžiamas ne tik viešasis interesas, bet ir visų Sutarties šalių teisėtas interesas – laikytis Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

115. Atsakovas, būdamas perkančioji organizacija, pagal VPĮ 4 straipsnį įsipareigoja pirkimus vykdyti pagal pirkimų planą, kuris yra Sutarties dalis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas stabdo tinkamą Sutarties vykdymą, atima atsakovui galimybę laikytis pirkimų plane nustatytų terminų, o tai kelia grėsmę, kad bus sutrukdyta tinkamai įsisavinti Europos regioninės plėtros fondo skiriamas lėšas, kas akivaizdžiai pažeistų viešąjį interesą pasinaudoti Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis.

126. Visi į atsakovą besikreipiantys klientai yra įvairių sveikatos sutrikimų turintys asmenys, dažnai itin sunūs ligoniai, neįgalieji, kurių teisės yra labai pažeidžiamos. Šiems asmenims elektroninės registracijos galimybė ypatingai palengvintų jų padėtį, nes neįgaliesiems asmenims būna sudėtinga pasiekti atsakovo teritorinius skyrius. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kelia grėsmę, kad elektroninės registracijos galimybė bus atitolinta ir taip bus pažeistas neįgaliųjų ir kitų asmenų viešasis interesas gauti kokybiškas ir lengvai prieinamas paslaugas.

137. Atsakovo nuomone, yra tikslinga įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str. 1 d.).

14Pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo tretysis asmuo UAB „Blue Bridge Code“ pareiškia, kad prisideda prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutarties.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Compservis“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Įstatymų leidėjas sąmoningai įtvirtino VPĮ 93 straipsnyje 1 dalyje nuostatą dėl pirkimų procedūrų stabdymo, nes šios specifinės kategorijos (viešojo pirkimo) ginčuose yra beprasmiška spręsti ginčą, nesustabdžius pirkimo procedūros. Šia nuostata siekiama apginti sąžiningų dalyvių teises ir teisėtus interesus, kurie buvo pažeisti vykdant viešojo pirkimo konkursą, kad panaikinus perkančiosios organizacijos neteisėtus sprendimus, sąžiningas konkurso dalyvis galėtų grįžti į tą viešojo konkurso procedūrų stadiją, kurioje jos buvo sustabdytos.

172. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad vykdomas projektas „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas“ yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu. Darydamas tokią išvadą, atsakovas apsiribojo tik bendro pobūdžio teiginiai, t. y. projekto tikslais ir uždaviniais. Atsakovas nepagrindė ir neatskleidė viešojo intereso sampratos turinio. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečias bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Ieškovo manymu, projekto sustabdymas nepakenktų visuomenės interesams, kadangi: (i) projekto įgyvendinimo laikinas sustabdymas neužkerta kelio tinkamam valstybės ir visuomenės funkcionavimui; (ii) projekto tikslai ir uždaviniai gali būti ir nepasiekti, t. y. visuomenė gali ir negauti naudos; (iii) išankstinės registracijos internetu sistemos sukūrimas – tai tik visuomenės narių poreikių pagerinimas, tačiau jis nėra objektyviai būtinas visuomenei. Svarbu pažymėti, kad kaip tik laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas gali būti laikomas viešojo intereso pažeidimu, kadangi yra reali grėsmė, kad atsakovas sudarys sutartį su trečiuoju asmeniu ir taip valstybės ir Europos Sąjungos lėšos bus panaudotos neracionaliai.

183. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jis negali pažeisti ieškovo turtinių interesų, nes veikia neturėdamas komercinio intereso. Atsakovą su konkurso laimėtoju sieja civiliniai teisiniai santykiai, todėl atsakovui pažeidus VPĮ reikalavimus ir esant kitoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms jam kyla civilinė atsakomybė ir pareiga atlyginti ieškovo nuostolius. Skundas taip pat argumentuojamas tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas trukdo atsakovui vykdyti susitarimus su trečiaisiais asmenimis ir vykdyto pirkimų planą. Tačiau atsakovo santykiai su trečiaisiais asmenimis nėra šio ginčo objektas. Be to, vykdydamas savo įsipareigojimus trečiosioms šalims, atsakovas neįgyja teisės pažeisti ieškovo teisių.

194. Atsižvelgiant į atsakovo teisinį statusą ir konkrečių civilinių teisinių santykių prigimtį, nagrinėjamu atveju nėra net teorinės galimybės, kad atsakovas gali patirti nuostolių.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) redakcijos 95 straipsnio 5 dalis nustatė, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas.

23Taigi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

24Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti.

25Bylos duomenimis, atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo atvirą konkursą „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“. Atsakovas, vykdydamas šį konkursą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus. Vykdomas konkursas skirtas įgyvendinti projektą „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas“. Projekte numatytos klientų išankstinės registracijos internetu sistemos įdiegimas suteiks galimybę atsakovo klientams, kurie yra įvairių sveikatos sutrikimų turintys asmenys, ligoniai, neįgalieji, užsiregistruoti jiems patogiu laiku, jie galės planuoti savo atvykimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Be to, minėtos sistemos įdiegimas leis efektyviai planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą, tinkamai valdyti klientų srautus, pagerės įstaigos darbo kokybė. Teisėjų kolegijos nuomone, įgyvendinamas projektas yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu, o į šiuos sąvokos turinį nagrinėjamu atveju taip pat patenka ir projekto finansavimo ypatumai, t. y. jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Nagrinėjamu atveju sustabdytos pirkimo procedūros kelia realią grėsmę viso projekto įgyvendinimui, o neįgyvendinus projekto bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas. Tokiu atveju nukentėtų dalies visuomenės (t. y. įvairių sveikatos sutrikimų turintys asmenų, ligonių, neįgaliųjų) interesai, o kartu būtų pažeistas ir viešasis interesas. Tuo tarpu ieškovas gina savo turtinius interesus, t. y. galimai negautas pajamas ir pelną.

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas teisingumo principas bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principas. Kadangi prioritetas yra teikiamas viešojo intereso gynimui, yra pagrindas tenkinti atsakovo atskirąjį skundą ir panaikinti nutartį, kuria buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atviro konkurso „Klientų išankstinės registracijos internetu sistemos kūrimas ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ procedūrų sustabdymas.

27Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių bylos aplinkybių bei neteisingai taikė proceso teisės normas, dėl to klausimas buvo išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo UAB „Compservis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Compservis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Atskiruoju skundu atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie... 7. 1. Skundžiama teismo nutartis prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo... 8. 2. Atsakovo funkcijos ir uždaviniai yra skirti įgyvendinti viešuosius... 9. 3. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą grindžia tikslu apsaugoti... 10. 4. Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir... 11. 5. Atsakovas, būdamas perkančioji organizacija, pagal VPĮ 4 straipsnį... 12. 6. Visi į atsakovą besikreipiantys klientai yra įvairių sveikatos... 13. 7. Atsakovo nuomone, yra tikslinga įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo... 14. Pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo tretysis asmuo UAB „Blue... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Compservis“ prašo... 16. 1. Įstatymų leidėjas sąmoningai įtvirtino VPĮ 93 straipsnyje 1 dalyje... 17. 2. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad vykdomas projektas „Klientų... 18. 3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jis negali pažeisti ieškovo turtinių... 19. 4. Atsižvelgiant į atsakovo teisinį statusą ir konkrečių civilinių... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 22. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 23. Taigi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo procedūros negali būti... 24. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar... 25. Bylos duomenimis, atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos... 27. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį ir...