Byla 2S-960-340/2012
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo AB „Ogmios centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje pagal ieškovo L. įmonės ( - ) ieškinį atsakovui AB „Ogmios centras“ dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-12-29 nutartimi ieškovo L. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas; uždrausta atsakovui AB „Ogmios centras“ imtis veiksmų, susijusių su ieškovo L. įmonės ( - ) turto iškraustymu pagal 2010-03-09 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-2010/M338-031 iš nuomojamų patalpų, esančių adresu J. Kubiliaus g. 18, Vilniuje, ir imtis kitų veiksmų, susijusių su šių patalpų vienašališku atlaisvinimu.

5Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir prašė teismo įpareigoti ieškovą per 10 dienų sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 52 037,84 Lt atsakovo patirtiems nuostoliams užtikrinti. Nurodė, kad neturi galimybės ginčo patalpų perduoti nuomai trečiajam asmeniui ir negaus iš jų planuotų nuomos pajamų, taip pat 2011-12-01 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl ieškovo šiuo metu naudojamų patalpų ir šios nuomos sutarties sąlygos atsakovui yra palankesnės, be to, atsakovui kyla civilinė atsakomybė už delsimą laiku perduoti nuomai patalpas, todėl atsakovas privalės naujajam nuomininkui mokėti netesybas bei atlyginti šio patirtus nuostolius dėl negalėjimo naudotis patalpomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-26 nutartimi atsakovo AB „Ogmios centras“ prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Ištyręs bei įvertinęs atsakovo išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog atsakovo prašymas atmestinas, kadangi atsakovas pateikė tik 2011-12-01 sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su UAB „Audepa“, tačiau nepateikė jokių rašytinių įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas patiria ar gali patirti nurodyto dydžio nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o atsakovo argumentai, jog atsakovui kyla civilinė atsakomybė už delsimą laiku perduoti nuomai patalpas pagal 2011-12-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, ir šios nuomos sutarties sąlygos atsakovui yra palankesnės bei pateikti tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai, nelaikyti tinkamais įrodymais, siekiant įrodyti tą faktą, jog atsakovas patiria ar gali patirti nuostolius, būtent dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-12-29 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi, kaip matyti iš visos bylos medžiagos, ieškovas nuo pat pradžių nesutiko su vienašališku nuomos sutarties nutraukimu, ieškojo būdų pratęsti nuomos sutartį, todėl atsakovui galėjo pagrįstai kilti abejonių, jog kilęs ginčas gali būti sprendžiamas teismine tvarka, todėl atsakovas būdamas apdairus verslininkas galėjo nesudarinėti naujų nuomos sutarčių dėl ginčo patalpų, be to, kaip matyti iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų, dar 2011-12-01, t. y. po atsakovo pasirašymo su trečiuoju asmeniu nuomos sutarties, ieškovas vedė derybas su atsakovu dėl nuomos sutarties pratęsimo naujomis sąlygomis. Atkreiptas atsakovo dėmesys, jog atsakovas turi teisę įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-01-26 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir atsakovo AB „Ogmios centras“ prašymą tenkinti įpareigojant ieškovą pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – įpareigoti ieškovą per 10 dienų nuo teismo įpareigojimo dienos į Vilniaus m. 1 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 52 037,84 Lt sumą, nustatant, kad nurodytu terminu neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius šio prašymo reikalavimus, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-12-29 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, pažeidė CPK nuostatas, reglamentuojančias šio instituto taikymą, nevykdė įpareigojimo siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Apelianto teigimu, teismas nevisapusiškai įvertino faktines bylos aplinkybes, lėmusias atsakovo prašymo atmetimą. Nepagrįsta faktinėmis aplinkybėmis ir byloje esančiais įrodymais teismo išvada, kad ieškovas nuo pat pradžių nesutiko su vienašališku šalių nuomos sutarties nutraukimu ir ieškojo būdų pratęsti nuomos sutartį. Visu įspėjimo laikotarpiu, nuo 2011-06-17 iki 2011-12-17, ieškovas nepateikė savo pozicijos, nebendradarbiavo su atsakovu dėl nuomos sutarties galiojimo, o būtent apeliantas dėjo maksimalias pastangas su ieškovu situaciją spręsti taikiai. Todėl neturėjo prielaidų abejoti, kad patalpos nebus laiku grąžintos, tarp šalių kils teisminis ginčas ir bus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurių negalės atlaisvinti patalpų ir perduoti naujam nuomininkui. Nesutinka su teismo motyvu, kad apelianto įrodymai, pagrindžiantys galimų nuostolių dydį nelaikytini tinkamais, dėl to, kad ieškovas nuo pat pradžių nesutiko su nuomos sutarties nutraukimu. Nurodo, jog pateikta informacinio pranešimo kopija iš Juridinių asmenų registro apie ieškovo pateiktus duomenis bei 2011-12-01 nuomos sutarties išrašas, yra tinkami įrodymai, pagrindžiantys galimų nuostolių dydį ir nuostolių neatlyginimo riziką.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-01-26 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiama nutartis pagrįsta ir teisinga. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimų patirti nuostolių; atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą nutartį. Nesutinka su apelianto argumentais dėl nebendradarbiavimo. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl ieškovo finansinio pajėgumo; nurodo, kad finansiniai pajėgumai pakankami, o metinės finansinės atskaitomybės ieškovas neprivalo sudaryti. Ginčijama nutartimi nebuvo pažeistos atsakovo teisės, proceso šalių lygiateisiškumas ir šalių pusiausvyra.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą, nors ir ne visiškai sutikdamas su pirmosios instancijos teismo motyvais, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

14CPK 147 str. 1 d. numato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Ši norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, o taip pat į ieškovo galimybės padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius, užtikrinimą.

15Spręsdamas klausimą dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimus atsakovo nuostolius, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu, teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, turi konstatuoti ir įsitikinti esant realią galimybę tokiems nuostoliams atsirasti ateityje bei konstatuoti, kad dėl ieškovo veiksmų, tokių atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

16Pažymėtina, kad turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą abiejų sąlygų (atsakovo nuostoliai ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas) visuma yra būtina. Atsakovui pateikusiam prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti ieškovo iniciatyva pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo, tenka pareiga leistinais įrodymais pagrįsti būtinybę tenkinti jo pareikštą prašymą. Teismui turi būti pateikti visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima pagrįstai prognozuoti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti nuostolių ir kad šalies patirtų nuostolių atlyginimas gali pasunkėti.

17Nagrinėjamoje byloje atsakovas savo galimus nuostolius grindė sudaryta nauja nuomos sutartimi bei galimai sudėtinga ieškovo finansine padėtimi dėl to, jog nepateikti ieškovo finansiniai dokumentai Juridinių asmenų registrui.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl atsakovo prašymo dėl nuostolių užtikrinimo, nepagrįstai pernelyg plačiai pasisakė dėl šalių elgesio dėl ginčijamos nuomos sutarties nutraukimo, kadangi tai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su bylos esme – pagrindų vienašališkai nutraukti šalių nuomos sutartį buvimu ar nebuvimu, šalių elgesio vertinimu ir pan., kadangi šios aplinkybės nustatytinos ir įvertintinos nagrinėjant bylą iš esmės. O kaip minėta, sprendžiant klausimą dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimus atsakovo nuostolius, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu, teismas, turi konstatuoti ir įsitikinti esant realią galimybę tokiems nuostoliams atsirasti ateityje bei konstatuoti, kad dėl ieškovo veiksmų, tokių atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, atitinkamai tik tokias aplinkybes teikdamas prašymą turi nurodyti ir pagrįsti atsakovas.

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas pateikdamas sudarytą naują nuomos sutartį tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmą grindė tinkamu įrodymu – 2011-12-01 sudaryta nuomos sutartimi. Kadangi nutraukus vieną nuomos sutartį ir sudarius naują – palankesnėmis ir pelningesnėmis atsakovui sąlygomis, nuomos kainų skirtumas galėtų būti vertinamas kaip atsakovo nuostoliai, kadangi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir neiškrausčius ieškovo, naujai sudarytos nuomos sutarties vykdymas negalimas.

20Tačiau kaip minėta, sprendžiant dėl galimų atsakovo nuostolių užtikrinimo, yra būtina abiejų sąlygų (atsakovo nuostoliai ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas) visuma.

21Apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad apelianto teismui pateikta informacinio pranešimo kopija iš Juridinių asmenų registro, kad Juridinių asmenų registrui ieškovo finansinė atskaitomybė nepateikta, pagrindžia galimų nuostolių neatlyginimo riziką. Pažymėtina, kad ieškovas – Individuali įmonė, kuriai pagal Individualių įmonių įstatymo 9 str. nuostatas nėra privaloma finansinių ataskaitų rinkinius pateikti Juridinių asmenų registrui, nebent tai yra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Karstu su atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas pateikė pažymą apie turimą turtą ir pajamas (b.l. 50), iš kurios matyti, jog ieškovas būtų finansiškai pajėgus esant būtinybei atlyginti apelianto nurodomo dydžio nuostolius.

22Taigi įstatyme įtvirtintų sąlygų visumos nebuvimas leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė, ir nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį. Dėl to nėra pagrindo panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo AB „Ogmios... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-12-29 nutartimi ieškovo L. prašymas dėl... 5. Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-26 nutartimi atsakovo AB „Ogmios... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmetamas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. CPK 147 str. 1 d. numato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos... 15. Spręsdamas klausimą dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimus atsakovo... 16. Pažymėtina, kad turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai... 17. Nagrinėjamoje byloje atsakovas savo galimus nuostolius grindė sudaryta nauja... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas pateikdamas sudarytą... 20. Tačiau kaip minėta, sprendžiant dėl galimų atsakovo nuostolių... 21. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad apelianto teismui pateikta... 22. Taigi įstatyme įtvirtintų sąlygų visumos nebuvimas leidžia daryti... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirojo skundo argumentai nelaikytini... 24. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti...