Byla e2A-490-330/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1954-852/2017 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forteco“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Performa“ dėl projektavimo rangos sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei atlyginimo priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ priešieškinį ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Forteco“ dėl sumokėto avanso priteisimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų inžineriniai projektai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė BUAB „Forteco“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančia ab initio 2015 m. lapkričio 25 d. projektavimo darbų sutarties Nr. ( - ) 5.2 punkto dalį „kai už atitinkamą darbų etapą Rangovui apmoka užsakovas“ ir ją išdėstyti taip: už kiekvieną atliktų Projektavimo darbų etapą Rangovas Subrangovui apmoka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Subrangovo atliktų Projektavimo darbų perdavimo Rangovui; pripažinti negaliojančia ab initio 2015 m. lapkričio 25 d. projektavimo darbų sutarties Nr. ( - ) 7.3 punkto dalį „ir juos priėmus Užsakovui“ ir ją išdėstyti taip: Atliktų Projektavimo darbų priėmimas įforminamas darbų perdavimo - priėmimo aktu. Darbai pilnai priimtais laikomi pilnai užbaigus visus šios Subrangos sutarties 2 punkte nurodytus Projektavimo darbus pilnoje apimtyje, tinkamai ir laiku, ir juos priėmus Rangovui; pripažinti negaliojančiu 2016 m. liepos 11 d. UAB „Performa“ atliktą vienašališką 2015 m. lapkričio 25 d. Projektavimo darbų sutarties Nr. ( - ) nutraukimą; priteisti iš atsakovės UAB „Performa“ ieškovės UAB „Forteco“ naudai 48 600 Eur skolą, 8 748 Eur delspinigius; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė UAB „Performa“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti 2015 m. gruodžio 23 d. Projektavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. ( - ) ir jo pagrindu išrašytą 2015 m. gruodžio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ); pripažinti negaliojančiu UAB „Forteco“ 2016 m. birželio 21 d. atliktą vienašališką 2014 m. lapkričio 25 d. Projektavimo darbų sutarties Nr. ( - ) nutraukimą; taikyti restituciją - priteisti iš ieškovės UAB „Forteco“ UAB „Performa“ sumokėtą 32 400 Eur avansą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu BUAB „Forteco“ ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančia 2015 m. lapkričio 25 d. projektavimo darbų sutarties 5.2 punkto dalį „kai už atitinkamą darbų etapą Rangovui apmoka užsakovas“ nuo sutarties sudarymo momento ir ją išdėstė taip: „Už kiekvieną atliktų Projektavimo darbų etapą Rangovas Subrangovui apmoka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Subrangovo atliktų Projektavimo darbų perdavimo Rangovui“; pripažino negaliojančia 2015 m. lapkričio 25 d. projektavimo darbų sutarties 7.3 punkto dalį „ir juos priėmus Užsakovui“ nuo sutarties sudarymo momento, ir ją išdėstė taip: „Atliktų Projektavimo darbų priėmimas įforminamas darbų perdavimo – priėmimo aktu. Darbai pilnai priimtais laikomi pilnai užbaigus visus šios Subrangos sutarties 2 punkte nurodytus Projektavimo darbus pilnoje apimtyje, tinkamai ir laiku, ir juos priėmus Rangovui“; pripažino negaliojančiu UAB „Performa“ 2016 m. liepos 11 d. raštu atliktą vienašališką 2015 m. lapkričio 25 d. projektavimo darbų sutarties nutraukimą; priteisė ieškovei BUAB „Forteco“ iš atsakovės UAB „Performa“ 48 600 Eur skolą, 4 860 Eur delspinigių ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Kitą ieškinio dalį ir priešieškinį teismas atmetė.

6Atsakovė UAB „Performa“ dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, o atsakovės priešieškinį patenkinti.

7Lietuvos apeliaciniam teismui šalys pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalys prašo patvirtinti prie prašymo pridėtą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą, grąžinti atsakovei už apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį.

8Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas. Taikos sutartis patvirtintina, tuo pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, o civilinė byla nutraukiama.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog taikos sutartis apima tik šioje byloje nagrinėtų reikalavimų taikų išsprendimą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Šalims yra žinoma, jog sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina, o pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

11Patvirtinus taikos sutartį, atsakovei UAB „Performa“ grąžintinas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Pagal šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas valstybės naudai iš atsakovės priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 straipsnis).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

13Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą.

14Patvirtinti tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forteco“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

15„1.

16Atsakovė sumoka ieškovei 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Atsakovė šiame sutarties punkte nurodytas pinigines lėšas sumoka ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jas pervesdama į ieškovės sąskaitą banke AB SEB banke, sąskaitos Nr. ( - ).

172.

18Tuo atveju, jeigu atsakovė pažeis 1 (pirmame) punkte numatytus mokėjimo terminus, ieškovė turės teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šis baudos dydis yra protingas ir pagrįstas atsižvelgiant į šios sąlygos esminę reikšmę ir svarbą ieškovei.

193.

20Atsakovei praleidus taikos sutarties 1 (pirmame) punkte nustatytą mokėjimo terminą ilgiau nei 3 (tris) kalendorines dienas, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir išieškojimą nukreipti į atsakovę.

214.

22Šalys pareiškia, patvirtina ir pripažįsta, kad atsakovei sumokėjus taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą, šalys neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų viena kitai, susijusių su šios bylos ginčo dalyku.

235.

24Šalys pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir neprašo viena kitos jų atlyginti.

256.

26Šalys susitaria, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise į 100 proc. sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo šalims sudarius taikos sutartį pasinaudos atsakovė.

277.

28Šalys susitaria, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, apmoka atsakovė.

298. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami visi ieškovės ir atsakovės ginčai ir reikalavimai, susiję su ieškovės ieškiniu ir atsakovės ieškiniu (priešieškiniu) ar reikalavimais šioje civilinėje byloje. Šalys taip pat pripažįsta ir pareiškia, jog šalims yra vienodai reikšmingos visos šios taikos sutarties sąlygos (tame tarpe ir preambulė), ir nesant bet kurios iš šioje sutartyje numatytų sąlygų, jos šios taikos nesudarytų.“

30Civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forteco“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Performa“ dėl projektavimo rangos sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei atlyginimo priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ priešieškinį ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Forteco“ dėl sumokėto avanso priteisimo nutraukti.

31Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Performa“ (j.a.k 124283561) 1 980,25 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2017 m. spalio 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5163 AB SEB banke (suma 1 027 Eur) ir 2017 m. lapkričio 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5181 AB SEB banke (suma 953,25 Eur).

32Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ (j.a.k 124283561) valstybės naudai 37,50 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė BUAB „Forteco“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 4. Atsakovė UAB „Performa“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu BUAB „Forteco“... 6. Atsakovė UAB „Performa“ dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį... 7. Lietuvos apeliaciniam teismui šalys pateikė prašymą dėl taikos sutarties... 8. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas. Taikos sutartis... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 10. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos... 11. Patvirtinus taikos sutartį, atsakovei UAB „Performa“ grąžintinas už... 12. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 13. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą.... 14. Patvirtinti tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 15. „1.... 16. Atsakovė sumoka ieškovei 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Atsakovė... 17. 2.... 18. Tuo atveju, jeigu atsakovė pažeis 1 (pirmame) punkte numatytus mokėjimo... 19. 3.... 20. Atsakovei praleidus taikos sutarties 1 (pirmame) punkte nustatytą mokėjimo... 21. 4.... 22. Šalys pareiškia, patvirtina ir pripažįsta, kad atsakovei sumokėjus taikos... 23. 5.... 24. Šalys pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir neprašo viena... 25. 6.... 26. Šalys susitaria, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 27. 7.... 28. Šalys susitaria, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 29. 8. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami... 30. Civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 31. Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Performa“ (j.a.k... 32. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Performa“ (j.a.k...