Byla B2-1445-864/2017
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ kreditorių sąraše

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ kreditorių sąraše,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartimi VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškelta bankroto byla; įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Debitus“; įmonės kreditoriams nustatytas 45 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 25 d.

3Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorių su prašymu patvirtinti 471826,93 Eur kreditorinį reikalavimą. Paaiškino, kad remiantis Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimais dėl skolų už šilumos energiją priteisimo atsakovas pareiškėjui yra skolingas iš viso 4339,93 Eur. Atsakovas taip pat neįvykdė visiškai Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-62534/2006, kuriuo pareiškėjo naudai buvo priteista 333455,46 Lt nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais bei 7434,55 Lt žyminio mokesčio ir 258 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, bei metinės palūkanos 6 procentų dydžio nuo 333455,46 Lt sumos, jas skaičiuojant nuo 2005 m. liepos 12 d. iki teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovas taip pat už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d. neapmokėjo PVM sąskaitų-faktūrų už kolektorių nuomą. Minėtame Vilniaus apygardos teismo sprendime yra nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais kolektoriais ir techniniais koridoriais panaudos pagrindais, o VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ nuosavybės teise priklausantys radiofikacijos tinklai užima UAB „Vilniaus energija“ valdomus kolektorius ir techninius koridorius. Sprendime konstatuota, kad pareiškėjas turi teisę reikalauti užmokesčio už naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimą paliko nepakeistą. Pagal šiuos sprendimus ir neapmokėtas sąskaitas atsakovas yra skolingas 467487 Eur, iš jų 24281,51 Eur palūkanų (t. I, b. l. 4-5).

4Bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorius neginčijo 53328,58 Eur UAB „Vilniaus energija“ reikalavimo, kuris 2016 m. sausio 21 d. buvo patvirtintas bankroto byloje. Tačiau bankroto administratorius ginčijo likusią kreditoriaus reikalavimo dalį 418498,35 Eur sumai. Paaiškino, kad pareiškėjas ginčijamą reikalavimą grindžia PVM sąskaitomis-faktūromis už kolektorių ir techninių koridorių nuomą, tačiau administratoriui nebuvo perduotos ir nėra žinomos UAB „Vilniaus energija“ ir VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartys. Bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ buhalterinėje apskaitoje taip pat nėra duomenų apie bankrutuojančios įstaigos įsipareigojimus kreditoriui pagal jo nurodomas sąskaitas. Kreditoriaus nurodomais teismų sprendimais buvo išspręstas skolos priteisimo UAB „Vilniaus energija“ naudai klausimas tik už laikotarpį nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. gegužės 31 d. Todėl kreditoriaus reikalavimas, kuris kildinamas iš kolektorių ir techninių koridorių nuomos ir/ar patirtų nuostolių laikotarpiu nuo 2005 m. gegužės 31 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d., yra nepagrįstas (t. I, b. l. 2-3).

5Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašė patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą visa apimtimi. Paaiškino, kad pareiga mokėti nuomos mokestį pagal sutartį ir pateikiamas sąskaitas yra nustatyta įsiteisėjusiais teismų sprendimais (Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu ir jį palikusia galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartimi). Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2003 m. lapkričio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1036-11/03 VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ buvo įpareigota per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti su UAB „Vilniaus energija“ praeinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartį Nr. 231. Tokia sutartis buvo pasirašyta 2004 m. birželio 11 d., tačiau VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ atsisakė pasirašyti sutarties priedą Nr. 1, kuriame buvo pateiktas nuomos mokesčio skaičiavimas. Toje pačioje byloje buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gegužės 24 d. nutartis (3K-3-323/2004), kurioje konstatuota, kad atsakovas be teisinio pagrindo nesudarydamas praeinamųjų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarties su ieškovu ir nemokėdamas nuomos mokesčio, kurį ieškovas paskaičiuoja vadovaudamasis Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifais, be pagrindo sutaupė šio dydžio nuomos mokesčius ieškovo sąskaita. 2016 m. gegužės 23 d. kreditorius pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad skola už neapmokėtas sąskaitas sudaro 403572,40 Eur, skola pagal teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimą – 63914,60 Eur, skola pagal teismo sprendimus už akių – 4339,93 Eur (t. I, b. l. 7-9).

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ prašymą patvirtinti 418498,35 Eur kreditorinį reikalavimą atmetė (t. II, b. l. 148-151).

7Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus atskirąjį skundą, 2016 m. spalio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartį panaikino ir perdavė pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai neišnagrinėjo pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimo, nevertino jo egzistavimo fakto, apsiribojo neteisingomis išvadomis, kad UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai reikalauja palūkanų, priteistų įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir nuomos mokesčio, dėl kurio skaičiavimo pagrįstumo buvo pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų procesiniuose sprendimuose, ir kuriuose nustatytos faktinės aplinkybės turi prejudicinę galią. Nurodė, kad remiantis Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendime ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nustatytais prejudiciniais faktais UAB „Vilniaus energija“ turi teisę reikalauti užmokesčio už VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad kreditorius neturi teisės reikalauti nuomos mokesčio 2004 m. birželio 11 d. nuomos sutarties pagrindu, o turi teisę į nuostolių atlyginimą, kurie atsirado naudojantis požeminiais kolektoriais. Dar Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo įsiteisėjusiu 2003 m. lapkričio 11 d. sprendimu VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ buvo įpareigota per 10 dienų nuo minėto sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti su UAB „Vilniaus energija“ praeinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartį Nr. 231, atitinkančią UAB „Vilniaus energija“ pateiktą redakciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. gegužės 24 d. nutartyje konstatavo, kad VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“, be teisinio pagrindo nesudarydama pereinamųjų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarties su UAB „Vilniaus energija“ ir nemokėdama nuomos mokesčio, kurį UAB „Vilniaus energija“ paskaičiuoja vadovaudamasi Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifais, be pagrindo sutaupė šio dydžio nuomos mokesčius UAB „Vilniaus energija“ sąskaita. Nuomos sutartis buvo pasirašyta 2004 m. birželio 11 d., tačiau VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ atsisakė pasirašyti sutarties priedą Nr. 1, kuriame buvo pateiktas nuomos mokesčio skaičiavimas. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu kreditoriui iš atsakovo buvo priteista 333455,46 Lt nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais, laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 14 d. iki 2005 m. gegužės 31 d., 7434,55 Lt žyminio mokesčio, 258 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2005 m. liepos 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartyje, kuria Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimas paliktas nepakeistas, konstatuota, kad Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. Nr. 843V sprendimu buvo patvirtinti savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifai, kuriais šalys, sudarydamos šio savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos sutartį, privalėjo vadovautis, todėl nuomos sutartimi nustatant nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, sutarties 4.5 punkte pagrįstai buvo nustatyta, kad nustatydamos nuomos mokestį, šalys vadovaujasi Vilniaus miesto valdybos sprendimu; būtent taip nuomos sutartimi buvo nustatyta nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 14 d. nutartyje taip pat nurodė, kad VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ elgesys, pasirašius nuomos sutartį, atsisakant pasirašyti jos priedą, kuriame išdėstytas nuomos mokesčio paskaičiavimas, atsisakant mokėti nuomos mokestį, paskaičiuotą sutartimi nustatyta tvarka, ir ginčijant sutarties sąlygą, kuri nustatyta įsitesėjusiu teismo sprendimu ir kurią atsakovas pasirašė, negali būti laikomas sąžiningu. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartyje nustatė, kad kreditorius praeinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos mokestį paskaičiavo šalių sudarytos nuomos sutarties pagrindu, atsakovui vienašališkai atsisakius pasirašyti sutarties priedą Nr. 1 dėl nuomos mokesčio skaičiavimo, todėl kreditorius turi teisę reikalauti nesumokėtų nuomos mokesčio sumų ir palūkanų. Tačiau pirmosios instancijos teismas, atmetęs 403572,40 Eur dydžio finansinį reikalavimą pagal apelianto pateiktas sąskaitas faktūras, išrašytas už laikotarpį nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn., visai nepasisakė dėl šio reikalavimo dydžio pagrįstumo. Teismas nustatė, kad atsakovas neįvykdė visiškai Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimo, be to, per ginčo laikotarpį nuomos mokesčio dydis didėjo, tačiau dėl kainų pokyčio apeliantas jokių paaiškinimų nepateikė. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo imtis aktyvių veiksmų siekiant įvertinti kreditorės reikalavimų pagrįstumą, t. y. matydamas, kad pareiškėjo pateiktų dokumentų, skaičiavimų nepakanka klausimui teisingai išspręsti, turėjo šalims patikslinti įrodinėjimo naštą (pavyzdžiui, įpareigoti pareiškėją pateikti teismui paaiškinimus (skaičiavimus) dėl Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintų savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifų, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas nuomos mokestis; pateikti duomenis apie paskaičiuoto mokesčio didėjimą (nedidėjimą) ir kt.), išsamiau vertinti įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų turinį ir juose nustatytas aplinkybes (t. II, b. l. 175-182).

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Vilniaus energija“ kreditorinio tvirtinimo klausimą BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje skyrė nagrinėti rašytiniame teismo posėdyje 2016 m. gruodžio 1 d., 8.00 val.; nustatė pareiškėjui UAB „Vilniaus energija“ terminą iki 2016 m. lapkričio 25 d. pateikti teismui duomenis apie reiškiamo kreditorinio reikalavimo pagrįstumą, kaip pavyzdžiui, paaiškinimus (skaičiavimus) dėl Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintų savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifų, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas nuomos mokestis; duomenis apie paskaičiuoto mokesčio didėjimą (nedidėjimą) ir kt. Teisėjos 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliucija terminas papildomiems dokumentams pateikti pratęstas iki 2016 m. lapkričio 29 d. (t. II, b. l. 184, 192). Kadangi pareiškėjas prašė atidėti teismo posėdį ir leisti pateikti duomenis iki 2016 m. gruodžio 2 d., Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi teismo posėdį atidėjo; nustatė kreditoriui UAB „Vilniaus energija“ terminą iki 2016 m. gruodžio 15 d. pateikti teismui 2016 m. lapkričio 14 d. nutartyje nurodytus duomenis; įpareigojo bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorių ir kreditorių UAB „Vilniaus energija“ iki 2016 m. gruodžio 15 d. pateikti teismui išsamius paaiškinimus, pagrįstus įrodymais, iš kurių būtų galima spręsti dėl galutinio atsakovo skolos likučio kreditoriui pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimą; skyrė kito teismo posėdžio rašytinio proceso tvarka datą 2016 m. gruodžio 22 d., 8.00 val.

9Bankroto administratorius pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad neginčija 4339,93 Eur reikalavimo, susijusio su atsakovo įsiskolinimu už šilumą, taip pat neginčija įsiteisėjusiais teismų sprendimais priteistos 48988,65 Eur reikalavimo dalies už tai, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. gegužės 31 d. naudojosi pareiškėjui priklausančiais pereinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais. 48988,65 Eur skolos pagal 2006 m. kovo 23 d. sprendimą patvirtina atsakovo skolų sąrašas, kitokių šią sumą patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų pateikti negali. Kadangi didesnę reikalavimo sumą (63914,6 Eur) prašo patvirtinti pareiškėjas, todėl jis turi įrodyti reikalavimo dydį.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi teismo posėdis dėl bylą nagrinėjančios teisėjos ligos rašytinio proceso tvarka perkeltas į 2016 m. gruodžio 30 d. 8.00 val. Kadangi pareiškėjas nepateikė reikalaujamų duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi teismo posėdį atidėjo 2017 m. sausio 25 d. 8.30 val.; įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ iki 2017 m. sausio 17 d. pateikti teismui 2016 m. lapkričio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. nutartyse nurodytus duomenis.

11Atsakovas 2017 m. sausio 25 d. prieš pat teismo posėdį pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą; išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dokumentus, patvirtinančius laidinio radijo linijų perdavimą iš VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, taip pat informaciją, ar šios linijos buvo grąžintos atsakovui bei grąžinimo datą patvirtinančius įrodymus. Paaiškino, kad vykdant su savivaldybe sudarytą gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros paslaugos sutartį, savivaldybei buvo neatlygintinam naudojimui perduota ir iki šiol negrąžinta visa įranga, įskaitant ir laidinio radijo linijas. Administratorius taip pat rado perdavimo-priėmimo akto projekto kopiją, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija ketino grąžinti, tame tarpe signalų perdavimo įrangą, t. y. laidinio radijo linijas (magistralines, stovines skirstomąsias, kabelines skirstomąsias, abonentinius įvadus), viso 104,38 km. Taigi tam tikru laikotarpiu kreditoriui priklausančiais koridoriais ir kolektoriais naudojosi savivaldybė, todėl kreditorius už tam tikrą laikotarpį negali reikalauti užmokesčio iš atsakovo. Siekiant nustatyti linijų perdavimo aplinkybes, atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, tačiau iš gautų dokumentų nėra aišku, kada tiksliai laidinio radijo linijos buvo perduotos administracijai, ir kada grąžintos atsakovui.

12Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi teismo posėdį atidėjo 2017 m. vasario 22 d. 9.00 val.; išsiuntė prašymo kopiją kreditoriui ir įpareigojo iki 2017 m. vasario 15 d. pateikti teismui nuomonę dėl prašyme nurodytų argumentų, taip tat pateikti teismui 2016 m. lapkričio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. nutartyse nurodytus duomenis; netenkino atsakovo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo, kadangi atsakovas turi galimybę prašomus dokumentus surinkti savarankiškai, be teismo įpareigojimo.

13Atsakovas 2017 m. vasario 21 d. pateikė prašymą išduoti liudijimą BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ atstovui iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gauti visus dokumentus, patvirtinančius laidinio radijo linijų perdavimą iš BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, taip pat informaciją, ar šios linijos buvo grąžintos BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansą“ (ar grąžinimo akto projektas buvo pasirašytas) bei grąžinimo datą patvirtinančius dokumentus; tuo atveju, jei prašymas dėl liudijimo įrodymams gauti nebūtų tenkinamas, į šią civilinę bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją; atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Paaiškino, kad atsižvelgdamas į tai, kad raštu pasikreipus į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją buvo gauta tik dalis bylai reikšmingų dokumentų (gauti dokumentai pateikti į bylą), o kiti dokumentai nėra gauti ir nėra pagrindo spręsti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija šiuos dokumentus ar informaciją ketintų pateikti, teikia prašymą dėl liudijimo įrodymams gauti išdavimo. Jei teismo liudijimas nebūtų išduotas, tuomet tikslinga į bylos nagrinėjimą įtraukti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kuriai sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos. Kreditorius UAB „Vilniaus energija“ iki pat šios dienos nėra įvykdęs 2017 m. sausio 25 d. teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų bei į bylą nepateikęs nei savo rašytinės nuomonės dėl atsakovo argumentų, nei ankstesnėse nutartyse nustatytų dokumentų, kas yra savarankiškas pagrindas atidėti šios bylos nagrinėjimą.

14Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 22 d. nutartimi išdavė BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ įgaliotam atstovui teismo liudijimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gauti visus dokumentus, patvirtinančius laidinio radijo linijų perdavimą iš BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansą“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, taip pat informaciją, ar šios linijos buvo grąžintos BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansą“ (ar grąžinimo akto projektas buvo pasirašytas) bei grąžinimo datą patvirtinančius dokumentus; paskyrė teismo posėdį rašytinio proceso tvarka 2017 m. kovo 16 d. 9.00 val.

15Atsakovas BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ prašė atidėti teismo posėdį; tuo atveju, jei prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo nebūtų tenkinamas, į šią civilinę bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Paaiškino, kad pagal teismo išduotą liudijimą tik 2017 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė dalį netiesiogiai su ginču susijusių dokumentų, tačiau nepateikti dokumentai ar informacija, kuri buvo nurodyta teismo liudijime. Todėl 2017 m. kovo 14 d. buvo pakartotinai kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu pateikti detalią informaciją apie tai, kada tiksliai laidinės radijo linijos buvo perduotos iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir kada grąžintos bei visą šią informaciją patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai yra betarpiškai susiję su UAB „Vilniaus energija“ pareikštu kreditoriniu reikalavimu, todėl yra tikslinga teismo posėdį atidėti iki kol bus gauta informacija.

16Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi nustatė atsakovui BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ terminą iki 2017 m. balandžio 10 d. papildomiems dokumentams, susijusiems su ginčijamu kreditoriniu reikalavimu, pateikti; paskyrė teismo posėdį rašytinio proceso tvarka 2017 m. balandžio 12 d. 10.00 val.

17Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino trečios eilės bankrutuojančios VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ kreditorių sąraše kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 402915,13 Eur reikalavimą už pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 25 d.; civilinę bylą dalyje dėl UAB „Vilniaus energija“ 48988,65 Eur reikalavimo, kildinamo iš neįvykdyto Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimo, nutraukė; likusioje dalyje kreditoriaus prašymą atmetė.

18Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutarties dalį, kuria nutarta patvirtinti trečios eilės BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ kreditorių sąraše kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 402915,13 Eur reikalavimą už pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 25 d.; klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmesti, patvirtinti bendrą 53328,58 Eur kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ kreditorinį reikalavimą BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje. Paaiškino, kad kreditorinis reikalavimas patvirtintas nepagrįstai, teismas nesivadovavo pareiškėjo prie teismo posėdį pateiktais dokumentais.

19Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi, nustatęs, kad dėl teismų informacinės sistemos sutrikimų, pareiškėjo pateikti papildomi dokumentai nebuvo laiku užregistruoti į bylą ir dėl to neištirti, sutiko su atskiruoju skundu bei panaikino 2017 m. balandžio 12 d. nutartį; įpareigojo pareiškėją UAB „Vilniaus energija“ iki 2017 m. gegužės 12 d. pateikti teismui atsiliepimą į BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ atskirajame skunde nurodytus prieštaravimus dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bei visus turimus, į bylą nepateiktus, su ginčijamu reikalavimu susijusius įrodymus.

20Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki šiol nepateikė 2016 m. lapkričio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. nutartyse nurodytų duomenų, taip pat nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą, todėl siekiant neužvilkinti bylos nagrinėjimo, kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas spręstinas pagal byloje esančius duomenis.

21Prašymas tenkinamas iš dalies

22Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Debitus“, nutartis įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 25 d. (bylos Nr. B2-676-275/2017; CPK 179 str. 3 d.). UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorių su prašymu patvirtinti 471826,93 Eur kreditorinį reikalavimą (t. I, b. l. 4-5). Pareiškėjas savo kreditorinį reikalavimą grindžia: 1) trimis įsiteisėjusiais Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimais už akių dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, kurių pagrindu kreditorinis reikalavimas iš viso sudaro 4339,93 Eur, iš jų 3852,58 Eur pagrindinė skola, 384,61 Eur delspinigiai, 74,74 Eur bylinėjimosi išlaidos, 28 Eur vykdomosios bylos administravimo išlaidos (t. I, b. l. 55-66); 2) Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 2-62534/2006 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartimi Nr. 2A-1/2014, kuriuo pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (t. I, b. l. 71-103); 2006 m. kovo 23 d. sprendimu iš atsakovo pareiškėjo naudai buvo iš viso priteista 333455,46 Lt (96575,38 Eur) nuostolių už naudojimąsi paeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais, laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 14 d. iki 2005 m. gegužės 31 d., 7434,55 Lt (2153,19 Eur) žyminio mokesčio, 258 Lt (74,72 Eur) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2005 m. liepos 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (iš viso 98803,29 Eur be procesinių palūkanų); pareiškėjo skaičiavimais, skolos likutis pagal 2006 m. kovo 23 d. sprendimą sudaro 63914,6 Eur, iš jų 39633,09 Eur pagrindinės skolos ir 24281,51 Eur palūkanų (t. II, b. l. 87-89); 3) neapmokėtomis PVM sąskaitomis-faktūromis bendrai 403572,4 Eur sumai už kolektorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d. (t. I, b. l. 109-162; t. II, b. l. 1-69). Atsakovas neginčijo, kad UAB „Vilniaus energija“ turi teisę reikalauti 4339,93 Eur sumos pagal teismo sprendimus bylose dėl skolų už šilumos energiją priteisimo ir 48988,65 Eur nuostolių už laikotarpį nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. gegužės 31 d. pagal 2006 m. kovo 23 d. sprendimą, todėl Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi ne ginčo tvarka patvirtino 53328,58 Eur (4339,93 Eur + 48988,65 Eur) UAB „Vilniaus energija“ kreditorinį reikalavimą VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje (t. III, b. l. 14-16). Nagrinėjamu atveju ginčo dėl 4339,93 Eur sumos pagal teismo sprendimus bylose dėl skolų už šilumos energiją priteisimo nėra, nutartis patvirtinti šį kreditorinį reikalavimą yra įsiteisėjusi, todėl teismas dėl šio reikalavimo nepasisako. Tuo tarpu nors nutartis patvirtinti 48988,65 Eur reikalavimą, kildinama iš Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimo yra įsiteisėjusi, tačiau šalims nesutariant dėl skolos likučio pagal minėtą sprendimą (kreditoriaus teigimu, skolos likutis yra 63914,6 Eur, o ne 48988,65 Eur), teismas toliau pasisako dėl šių ginčijamų reikalavimų: 63914,6 Eur pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimą ir 403572,4 Eur už kolektorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d.

23Dėl 403572,4 Eur reikalavimo

24Pareiškėjo 403572,40 Eur dydžio finansinis reikalavimas kildinamas iš šalių 2004 m. birželio 21 d. sudarytos pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarties Nr. 231 ir jos pagrindu pareiškėjo išrašytų ir atsakovo neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų išrašytų už naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais už laikotarpį nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. (t. I, b. l. 104-162; t. II, b. l. 1-69, 90-91). Atsakovo teigimu, nesant pasirašytam nuomos sutarties priedui dėl nuomos mokesčio skaičiavimo sąlygų, šalys nesusitarė dėl nuomos mokesčio dydžio, todėl kreditorius neturi pagrindo reikalauti nuomos mokesčio sutarties pagrindu, o turi teisę į nuostolių, kurie jam atsirado atsakovui naudojantis požeminiais kolektoriais, atlyginimą. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka, kadangi prejudiciniai faktai, kad UAB „Vilniaus energija“ turi teisę reikalauti nuomos mokesčio už atsakovo naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais yra nustatyti įsiteisėjusiais teismų sprendimais – Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-62534/20006 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1/2014 (t. II, b. l. 71-103). Tą patį konstatavo Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartyje, kuria perdavė Vilniaus apygardos teismui spręsti pareiškėjo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą iš naujo, nurodęs, kad iš pareiškėjo reikėtų pareikalauti papildomų skolos už nuomą paskaičiavimų.

25Atsakovas taip pat nurodo, kad nuo 2008 m. birželio mėn. iki dabar laidines radijo linijas, esančias pareiškėjo patalpose, naudoja Vilniaus miesto savivaldybės administracija, todėl pareiškėjas neturi teisės reikalauti dalies užmokesčio. Teismas su atsakovo teiginiais, kad pareiškėjas neturi teisės reikalauti dalies užmokesčio iš atsakovo, kadangi nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2013 m. liepos mėn. ar net iki dabar laidines radijo linijas, esančias pareiškėjo techniniuose koridoriuose ir kolektoriuose neatlygintinai naudojo ne atsakovas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nesutinka.

26Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad iš tikrųjų 2008 m. birželio 3 d. VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė sutartį dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros paslaugų teikimo, pagal kurią atsakovas įdiegė visą įrangą ir perdavė ją, tame tarpe 104,38 km laidines radijo linijas, esančias kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (t. III, b. l. 27-37); 2009 m. gruodžio 22 d. tomis pačiomis sąlygomis buvo sudaryta nauja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis, kuri buvo pratęsta iki 2012 m. gruodžio 22 d. (t. III, b. l. 38-51, 79). Sutarčių II dalys ir mokėjimo grafikai tvirtina, kad sutartys, priešingai nei teigia atsakovas, buvo atlygintinės – pagal 2008 m. birželio 3 d. sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo sumokėti atsakovui 97578 Lt už vienerius metus (arba 8131,5 Lt/mėn.), o pagal 2009 m. gruodžio 22 d. sutartį – 94380 Lt už vienerius metus (arba 7865 Lt/mėn.). Atsakovo papildomai pateikti duomenys patvirtina, kad laidinės radijo linijos atsakovui iki šiol negrąžintos (t. III, b. l. 99-106). Tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad ginčas nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas dėl kreditorinio reikalavimo, kurį sudaro nesumokėtas nuomos mokestis už pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų (techninių koridorių ir kolektorių), kuriuose yra atsakovui priklausančios laidinės radijo linijos, nuomą, o ne dėl nesumokėto nuomos mokesčio už naudojimąsi laidinėmis radijo linijomis. Teismo vertinimu, minėtos sutartys patvirtina, kad atsakovas faktiškai subnuomojo pareiškėjo patalpas, kuriose buvo pareiškėjo laidai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. CK 6.490 str. 6 d. nustatyta, kad subnuomos ar panaudos atveju atsakingas nuomotojui pagal nuomos sutartį yra nuomininkas. Jeigu subnuomininkas iš esmės pažeidžia subnuomos sutartį ir savo veiksmais daro žalos nuomotojui ar kitiems teisėtiems to daikto naudotojams, tai nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti subnuomos sutartį. Todėl aplinkybė, kad atsakovas atlygintinai ar neatlygintinai leido naudotis laidinėmis radijo linijomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, neturi jokios įtakos atsakovo pareigai sumokėti pareiškėjui nuomos mokestį už naudojimąsi pareiškėjui priklausančiais kolektoriais ir techniniais koridoriais. Atitinkamai teismas nesutinka, kad sprendimas šioje byloje turės tiesioginės įtakos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

27Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas pagrįstai reikalauja patvirtinti jo reikalavimą, kildinamą iš nuomos mokesčio už atsakovo naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais, tačiau pareiškėjui nepateikus konkrečių skaičiavimų, konkretus reikalavimo dydis nustatytinas pagal byloje surinktus įrodymus.

28Pareiškėjas papildomų paaiškinimų (skaičiavimų) dėl 403572,40 Eur sumos dydžio pagrįstumo nepateikė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gegužės 24 d. nutartyje Nr. 3K-3-323/2004 konstatuota, kad VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“, be teisinio pagrindo nesudarydama pereinamųjų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarties su ieškove ir nemokėdama nuomos mokesčio, kurį ieškovas paskaičiuoja vadovaudamasis Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifais, be pagrindo sutaupė šio dydžio nuomos mokesčius ieškovo sąskaita. Taigi nuomos mokestį pareiškėjas turėjo paskaičiuoti vadovaudamasis Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 843V patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifais. Minėtoje byloje UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2002 m. balandžio 1 d. iki 2002 m. spalio 31 d., tuo metu nuomos mokesčio suma per mėnesį sudarė 10466,72 Lt (su PVM, tuo metu 18 proc.). Iš bylos medžiagos matyti, kad toks mokestis buvo paskaičiuotas atsižvelgiant į požeminiuose kolektoriuose esančių komunikacijų (kabelio) ilgį kilometrais: iki 2003 m. gruodžio mėn. komunikacijų ilgis siekė 71782 km, vieno km įkainis – 123,57 Lt (be PVM), viso 10466,72 Lt (su PVM – 1596,62 Lt) (t. II, b. l. 137). 2003 m. rugsėjo 11 d. ir 2003 m. gruodžio 8 d. šalys patikslino komunikacijų ilgį iki 75891 km (t. II, b. l. 139-142). Atsižvelgiant į padidėjusį komunikacijų ilgį, pareiškėjas nuo 2004 m. kovo mėn. pradėjo skaičiuoti proporcingai didesnį nuomos mokestį (11065,86 Lt), vieno kilometro nuomos įkainis liko toks pats (123,57 Lt). Iš pareiškėjo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų, išrašytų už naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais už laikotarpį nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. bei paskaičiavimų matyti, kad nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. nuomos mokestis sudarė 11065,86 Lt, nuo 2009 m. sausio mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – 11159,64 Lt, nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. – 11347,2 Lt, nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2015 m. rugsėjo 9 d. – 3286,37 Eur (11347,18 Lt). Patikrinus pareiškėjo atliktus paskaičiavimus yra akivaizdu, kad nuomos mokesčio dydis keitėsi dėl pridėtinės vertės mokesčio pokyčių: iki 2008 m. gruodžio mėn. PVM buvo 18 proc., nuo 2009 m. sausio mėn. iki rugpjūčio mėn. – 19 proc., nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki šiol – 21 proc. Pagal Pridėtinės vertės įstatymo nuostatas standartinis PVM tarifas yra imperatyvaus įstatymo pagrindu nustatomas ir įstatymo nustatytais atvejais privalomas mokėti mokestis, kurio dydį sutarties šalys neturi teisės laisvai susitarti ar keisti ir turi pareigą jį teisės aktų nustatytą tvarka mokėti bei prisiimti su mokesčių dydžių pasikeitimu susijusią riziką. Todėl darytina išvada, kad pagal nuomos sutarties sąlygas nuomos įkainis nuo komunikacijų ilgio patikslinimo nesikeitė (123,57x75891xPVM). Aplinkybė, kad iki 2014 m. gruodžio mėn. ir nuo 2015 m. sausio mėn. nuomos mokestis sumažėjo 2 lito centais, nesudaro pagrindo abejoti pareiškėjo skaičiavimais, kadangi tokį pokytį iš esmės lėmė valiutos konvertavimas, be to, pareiškėjo atliktas konvertavimas yra naudingas atsakovui (11347,2 Lt:3,4528=3286,376 Eur). Tačiau teismas nesutinka su pareiškėjo paskaičiuotu nuomos mokesčiu už visą 2015 m. rugsėjo mėn. ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutartis iškelti bankroto bylą atsakovui įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 25 d., todėl nuomos mokestis turėjo būti paskaičiuotas iki rugsėjo 25 d. (3286,37/30*24=2629,1), o ne už visą mėnesį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pagrįstas ir tvirtintinas kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ reikalavimas už pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 25 d. yra 402915,13 Eur (403572,40-3286,37+2629,1). Likusioje dalyje (657,27 Eur) reikalavimas netvirtinamas.

29Dėl 63914,6 Eur reikalavimo

30Pareiškėjo 63914,6 Eur reikalavimas grindžiamas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 2-62534/2006 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartimi Nr. 2A-1/2014, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (t. I, b. l. 71-103). 2006 m. kovo 23 d. teismo sprendimu iš atsakovo pareiškėjo naudai buvo iš viso priteista 333455,46 Lt (96575,38 Eur) nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 14 d. iki 2005 m. gegužės 31 d., 7434,55 Lt (2153,19 Eur) žyminio mokesčio, 258 Lt (74,72 Eur) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2005 m. liepos 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (iš viso 98803,29 Eur be procesinių palūkanų). Pareiškėjo teigimu, skolos likutis pagal 2006 m. kovo 23 d. sprendimą sudaro 63914,6 Eur, iš jų 39633,09 Eur pagrindinės skolos ir 24281,51 Eur palūkanų bei prideda skolos paskaičiavimo su palūkanomis suvestinę, gautų mokėjimų suvestinę 75130,49 Eur sumai ir antstolių, vykdančių išieškojimą iš atsakovo, mokėjimo nurodymus bendrai 94853,44 Eur sumai (t. II, b. l. 89, 127-136). Tačiau administratorius teigia, kad bankrutuojančios įmonės skola pagal minėtą teismo sprendimą kreditoriui siekia 48988,65 Eur bei prideda 2015 m. rugsėjo 25 d. išrašą iš atsakovo buhalterinės apskaitos programos, kuriame fiksuota būtent tokia suma (t. I, b. l. 40; t. II, b. l. 116, 123). 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi šalys buvo įpareigotos pateikti išsamius paaiškinimus, pagrįstus įrodymais, iš kurių būtų galima spręsti dėl galutinio atsakovo skolos likučio kreditoriui pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimą. Pareiškėjas jokių paaiškinimų, pagrįstų įrodymais nepateikė, tuo tarpu atsakovas paaiškino, kad kitų skolos dydį pagrindžiančių dokumentų neturi.

31CPK 176 str. 1 d. nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartis Nr. 2A-941-178/2015). Kadangi kreditorinį reikalavimą prašo patvirtinti pareiškėjas, todėl būtent jam tenka pareiga įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą ir konkretų dydį. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrindė, kad turi papildomą 14925,95 Eur (48988,65 Eur patvirtinta 2016 m. sausio 21 d. nutartimi) reikalavimo teisę į atsakovą. Kaip minėta, pirmą kartą teisme sprendžiant klausimą dėl 63914,6 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, pareiškėjas buvo pateikęs skolos paskaičiavimo su palūkanomis suvestinę, iš atsakovo gautų sumų (išieškotų antstolių) suvestinę ir antstolių, vykdančių išieškojimą iš atsakovo, mokėjimo nurodymus (t. II, b. l. 89, 127-136). Gautų sumų suvestinėje nurodoma, kad pareiškėjas iš atsakovo nuo 2004 m. balandžio 9 d. iki 2015 m. vasario 3 d. gavo iš viso 75130,49 Eur. Tačiau iš antstolių, vykdančių išieškojimą iš atsakovo, mokėjimo nurodymų matyti, kad minėtu laikotarpiu pareiškėjui iš viso buvo pervesta 94853,44 Eur suma. Tuo tarpu iš 63914,6 Eur skolos paskaičiavimo su palūkanomis suvestinės (paskaičiuota 39633,09 Eur pagrindinės skolos ir 24281,51 Eur palūkanų) matyti, kad nuo 2004 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. vasario 3 d. iš atsakovo iš viso buvo išieškota 56942,24 Eur suma. Taigi akivaizdu, kad pareiškėjo į bylą pateikti skaičiavimai ir juos pagrindžiantys dokumentai yra prieštaringi, neatitinka pareiškėjo nurodomos iš atsakovo gautos sumos bei nėra aišku kokiu būdu gautos įmokos buvo paskirstytos. Pareiškėjui neįrodžius pagrindinės skolos dydžio, atitinkamai nėra galimybės nustatyti ir palūkanų dydžio. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimu ieškovui buvo 333455,46 Lt (96575,38 Eur) nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 14 d. iki 2005 m. gegužės 31 d., 7434,55 Lt (2153,19 Eur) žyminio mokesčio, 258 Lt (74,72 Eur) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2005 m. liepos 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (iš viso 98803,29 Eur be procesinių palūkanų). Taigi sprendimu buvo priteisti nuostoliai (neišskiriant palūkanų) už naudojimąsi kolektoriais laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 14 d. iki 2005 m. gegužės 31 d., o ne skola ir (ar) palūkanos už neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras už tą patį laikotarpį. Tai reiškia, kad būtent sprendimo pagrindu pareiškėjas ir turėjo atlikti skolos likučio paskaičiavimus, o ne skaičiuoti skolą pagal neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras. Teismas atkreipia dėmesį, kad VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus reikalavimą 48988,65 Eur sumai, kuris kildinamas iš 2006 m. kovo 23 d. sprendimu priteistų sumų. Pareiškėjas nutarties atskiruoju skundu neskundė, nutartis yra įsiteisėjusi, kas patvirtina, kad pareiškėjas sutiko su skolos dydžiu (48988,65 Eur). Todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjas neįrodė, kad atsakovo skolos likutis 2006 m. kovo 23 d. sprendimo pagrindu yra 63914,6 Eur, iš jos 39633,09 Eur pagrindinės skolos ir 24281,51 Eur palūkanų. Pagal CPK 293 str. 3 p. byla nutraukiama, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kadangi atsakovo bankroto byloje kreditorinis reikalavimas 48988,65 Eur sumai yra patvirtintas, t. y. faktiškai ginčas nagrinėjamu atveju liko dėl 14925,95 Eur sumos, nutartis yra įsiteisėjusi, todėl byla dalyje dėl 48988,65 Eur reikalavimo patvirtinimo nutraukiama, likusioje dalyje (14925,95 Eur) kreditoriaus reikalavimas netvirtinamas.

32Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

33Patvirtinti trečios eilės bankrutuojančios VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ kreditorių sąraše kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 402915,13 Eur reikalavimą už pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomą už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 25 d.

34Civilinę bylą dalyje dėl UAB „Vilniaus energija“ 48988,65 Eur reikalavimo, kildinamo iš neįvykdyto Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. sprendimo, nutraukti.

35Likusioje dalyje kreditoriaus prašymą atmesti.

36Įpareigoti bankroto administratorių, per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą nutartį.

37Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje... 2. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. nutartimi VšĮ „Teleradijo... 3. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į bankrutuojančios VšĮ... 4. Bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto... 5. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašė patvirtinti jo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 7. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus atskirąjį skundą,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Vilniaus... 9. Bankroto administratorius pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė,... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m.... 11. Atsakovas 2017 m. sausio 25 d. prieš pat teismo posėdį pateikė prašymą... 12. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi teismo posėdį... 13. Atsakovas 2017 m. vasario 21 d. pateikė prašymą išduoti liudijimą BVšĮ... 14. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 22 d. nutartimi išdavė BVšĮ... 15. Atsakovas BVšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ prašė atidėti teismo... 16. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi nustatė atsakovui... 17. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino... 18. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atskiruoju skundu prašė panaikinti... 19. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi, nustatęs, kad... 20. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki... 21. Prašymas tenkinamas iš dalies... 22. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 30 d. nutartimi... 23. Dėl 403572,4 Eur reikalavimo... 24. Pareiškėjo 403572,40 Eur dydžio finansinis reikalavimas kildinamas iš... 25. Atsakovas taip pat nurodo, kad nuo 2008 m. birželio mėn. iki dabar laidines... 26. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad iš tikrųjų 2008 m. birželio 3... 27. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas pagrįstai reikalauja patvirtinti jo... 28. Pareiškėjas papildomų paaiškinimų (skaičiavimų) dėl 403572,40 Eur sumos... 29. Dėl 63914,6 Eur reikalavimo... 30. Pareiškėjo 63914,6 Eur reikalavimas grindžiamas Vilniaus apygardos teismo... 31. CPK 176 str. 1 d. nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,... 33. Patvirtinti trečios eilės bankrutuojančios VšĮ ,,Teleradijo kompanija... 34. Civilinę bylą dalyje dėl UAB „Vilniaus energija“ 48988,65 Eur... 35. Likusioje dalyje kreditoriaus prašymą atmesti.... 36. Įpareigoti bankroto administratorių, per 3 dienas nuo nutarties kopijos... 37. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...