Byla eB2-1374-467/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lucrobera“ bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „Lucrobera“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ad acta“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Lucrobera“ įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 355 167,83 Lt sumai. Šis sąrašas patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d., 2014 m. rugsėjo 22 d., 2014 m. spalio 8 d. nutartimis. Įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartimi. Ta pačia nutartimi nustatyta, kad lieka galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtinti bankrutavusios UAB „Lucrobera“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 400 740,42 Lt sumai. Dar kartą BUAB „Lucrobera“ įmonės kreditorių sąrašas patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 19 d., 2014 m. lapkričio 25 d., 2014 m. gruodžio 23 d. ir 2015 m. sausio 30 d. nutartimis, konstatuojant bendrą visų kreditorių finansinių reikalavimų sumą 118 378,25 EUR.

4BUAB BUAB „Lucrobera“ bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“ įgaliotas asmuo Romandas Sadeckas 2016 m. kovo 21 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Lucrobera“ pabaigos. Nurodė, jog 2016 m. kovo 21 d. įvyko BUAB „Lucrobera“ kreditorių susirinkimas, kuris priėmė nutarimą dėl BUAB „Lucrobera“ pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Dėl to bankroto administratorius prašo priimti sprendimą dėl BUAB „Lucrobera“ pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

5Bankroto administratorius apie posėdžio vietą ir laiką yra informuotas, BUAB „Lucrobera“ kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikti tai patvirtinantys įrodymai (2016-04-04 administratoriaus pranešimas su priedais).

6Prašymas tenkintinas.

7BUAB „Lucrobera“ bankroto administratoriaus kartu su prašymu pateikė 2016 m. kovo 21 d. BUAB „Lucrobera“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr.5, iš kurio matyti, kad bankroto eigoje gautos lėšos, realizavus bankrutuojančios įmonės turtą, yra paskirstytos ir panaudotos, pagrinde pirmos eilės kreditorių – buvusių darbuotojų kreditoriniams reikalavimams patenkinti. Visi kiti privalomi darbai BUAB „Lucrobera“ bankroto byloje yra atlikti - bankrutuojanti įmonė veiklos nevykdo, turto ir pajamų neturi, turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, nėra, bankroto proceso metu buvo atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso veiksmai ir faktiškai bankroto procesas yra baigtas, taip pat atlikti visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai (ĮBĮ 13-1 str., 32 str. 4 d.).

8Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymos matyti, kad agentūra neturi duomenų, jog BUAB „Lucrobera“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

9Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Esant byloje nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Lucrobera“ pabaigos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi,

Nutarė

11Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lucrobera“ administratoriaus UAB „Ad acta“ prašymą tenkinti.

12Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Lucrobera“ (juridinio asmens kodas 221819720, adresas R.Jankausko g. 15-100, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

13Pavesti įmonės administratoriui UAB „Ad acta“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktojoje dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai