Byla 2S-1522-260/2012
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-6263-364/2012, kuria antstoliui R. B. grąžintas 2012-03-07 patvarkymas kartu su vykdomosiomis bylomis Nr.0085/12/00469 ir Nr.0085/12/00470

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-6263-364/2012, kuria antstoliui R. B. grąžintas 2012-03-07 patvarkymas kartu su vykdomosiomis bylomis Nr.0085/12/00469 ir Nr.0085/12/00470 ir.

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3A. R. B. vykdo Kauno miesto apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus Nr.P2-12487-657/2012 01 ir Nr.2-12488/2012 01 04 bei 2010 04 09 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis Nr.2-10503-748 ir Nr.2-10502-748 dėl leidimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos nugriauti statinius, esančius ( - ), Kaune, sutvarkyti statybvietę bei išieškoti patirtas išlaidas iš atsakovo R. B.. 2012 03 02 R. B. antstoliui pateikė pareiškimą nutraukti vykdomąsias bylas, kadangi vykdomieji dokumentai pateikti praleidus vykdymo senaties terminą. A. R. B. 2012-03-07 patvarkymu „Dėl atsisakymo tenkinti R. B. skundą“ atsisakė patenkinti 2012 03 02 R. B. pareiškimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir perdavė pareiškimą, vykdomąją bylą Kauno miesto apylinkės teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

52012 m. kovo 13 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas grąžino antstoliui R. B. 2012-03-07 patvarkymą kartu su vykdomosiomis bylomis Nr.0085/12/00469 ir Nr.0085/12/00470. Teismas pripažino, kad antstolis 2012-03-07 patvarkymu atmetė R. B. pareiškimą dėl vykdymo veiksmų nutraukimo jo atžvilgiu. Dėl antstolio priimto patvarkymo CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka pareiškėjas turėjo teisę paduoti skundą. Teismui pateiktose vykdomosiose bylose skundas dėl antstolio 2012-03-07 patvarkymo nebuvo pateiktas, todėl teismas sprendė, jog neturi jokio teisinio pagrindo vertinti antstolio R. B. 2012-03-07 patvarkymo teisėtumo ir pagrįstumo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai

7Atskiruoju skundu (b.l. 7-8) pareiškėjas R. B. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį. Skunde nurodo, kad 2012 m. vasario 20 d. antstolis A. R. B. priėmė patvarkymus priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti Nr. 0085/12/00469 ir Nr. 0085/12/00470. Vykdomieji dokumentai buvo išduoti 2001 m. liepos 2 d. Nr. 2-8375/2001 ir 2000 m. birželio 12 d. Nr. 2-2189/2000 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimų pagrindu. Nuo šių sprendimų priėmimo ir įsiteisėjimo praėję daugiau kaip 10 metų. CPK 606 str. 2 d. nustatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Šiuo atveju vykdomieji dokumentai buvo pateikti vykdyti praėjus daugiau nei 10 metų nuo minėtų sprendimų įsiteisėjimo. 2012 m. kovo 2 d., nepraleisdamas įstatyme nustatyto termino, pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. CPK 510 str. 2 d. įtvirtinta, kad skundas dėl antstolio veiksmų pateikiamas antstoliui. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolis 2012 m. kovo 7 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą ir bylą kartu su pateiktu skundu persiuntė į Kauno miesto apylinkės teismą. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi konstatavo, jog nėra duomenų, jog pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio 2012 m. kovo 7 d. patvarkymo, todėl patvarkymą kartu su vykdomąja byla grąžino antstoliui. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį antstoliui patvarkymu atsisakius patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui. Įstatymas nenumato pakartotinio skundo padavimo dėl antstolio patvarkymo, kuriuo jis atsisakė patenkinti jau paduotą skundą. Kauno miesto apylinkės teismas priėmė nepagrįstą nutartį konstatuodamas, kad dėl antstolio veiksmų skundas nebuvo paduotas.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 13-16) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012-03-13 nutartyje pagrįstai nustatė, jos pareiškėjas skundo dėl 2012-03-07 antstolio patvarkymo dėl atsisakymo nutraukti vykdomąsias byla nėra pateikęs. Inspekcijos nuomone, atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas dar ir todėl, jog Inspekcija nėra praleidusi išieškojimo senaties termino. Vadovaujantis CPK 606 str. 2 d., vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. 2012-02-10 lydraščiu antstoliui R. B. buvo perduoti vykdyti du vykdomųjų raštų dublikatai, kuriuose nurodytos teismo sprendimų įsiteisėjimo datos: 2012-01-04 vykdomojo rašto išduoto civilinėje byloje Nr. P2-12487-657/2008 - 2009-02-05, 2012-01-04 vykdomo rašto išduoto civilinėje byloje Nr. 2-12488/2008 - 2009-03-06. Todėl Inspekcijai kaip Kauno apskrities viršininko administracijos procesinių ir materialinių teisių perėmėjui terminas pateikti minėtus vykdomuosius raštus vykdyti baigiasi atitinkami 2014-02-05 ir 2014-03-06. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo nurodytais motyvais nėra juridinio pagrindo nutraukti vykdymo proceso. 2012-03-02 pareiškime antstoliui dėl vykdomosios bylos nutraukimo pareiškėjas pateikė 2000-06-12 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2189/2000 kopiją ir 2001-07-02 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8375/2001, tvirtindamas jog nuo jų įsiteisėjimo yra praėjęs išieškojimo senaties terminas. Inspekcija nesutinka su tokiais pareiškėjo argumentais. 2000-06-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2189/2000 įsiteisėjo 2000-12-13, vykdomasis raštas Kauno apskrities viršininko administracijai buvo išduotas 2001-01-11. Minėtas vykdomasis raštas buvo pateiktas antstoliui vykdyti dar 2001-02-19, pareiškėjui nuolat buvo siunčiami antstolio raginimai geruoju įvykdyti teismo sprendimą, už sprendimo nevykdymą buvo skiriamos piniginės baudos, tačiau sprendimas nebuvo įvykdytas ir 2007-09-17 antstolės G. B. patvarkymu vykdomasis raštas buvo grąžintas išieškotojui Kauno apskrities viršininko administracijai neįvykdytas. To pasėkoje buvo kreipiamasi į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. 2008-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-P2-12487-657/2012 buvo pakeista 2000-06-12 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymo tvarka suteikiat teisę savavališkos statybos padarinius pagal teismo sprendimą šalinti Kauno apskrities viršininko administracijai R. B. lėšomis. Teismo nutartis dėl sprendimo vykdymo pakeitimo įsiteisėjo 2009-02-05. 2009-07-07 Kauno apskrities viršininko administracijai buvo išduotas vykdomasis raštas. Nuo 2010-10-01 Inspekcija perėmusi statybos valstybinės priežiūros funkcijas kreipėsi dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. 2010-04-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10502-748/2010 išieškotojas buvo pakeistas į Inspekciją. Minėta nutartis dėl išieškotojo pakeitimo įsiteisėjo 2010-05-26. Inspekcija, perėmusi išieškotojo procesines teises, kreipėsi dėl vykdomųjų raštų dublikatų išdavimo. 2001-07-02 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-8375/2001 įsiteisėjo 2001-07-16, vykdomasis raštas Kauno apskrities viršininko administracijai buvo išduotas 2002-11-04. Minėtas vykdomasis raštas nedelsiant buvo pateiktas antstoliui vykdyti, pareiškėjui buvo siunčiami antstolio raginimai įvykdyti teismo sprendimą, skiriamos piniginės baudos už sprendimo nevykdymą, tačiau ir šis teismo sprendimas pareiškėjo nebuvo įvykdytas, todėl 2007-09-16 antstolės G. B. patvarkymu vykdomasis raštas buvo grąžintas išieškotojui Kauno apskrities viršininko administracijai neįvykdytas. Atitinkamai Kauno miesto apylinkės teismo 2008-10-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. P2-12488-658/2012 buvo pakeista teismo sprendimo vykdymo tvarka suteikiat teisę savavališkos statybos padarinius pagal teismo sprendimą šalinti Kauno apskrities viršininko administracijai R. B. lėšomis. Teismo nutartis dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo įsiteisėjo 2009-03-06. 2009-03-18 Kauno apskrities viršininko administracijai buvo išduotas vykdomasis raštas. Nuo 2010-10-01 Inspekcija perėmusi statybos valstybinės priežiūros funkcijas kreipėsi dėl išieškotojo pakeitimo— vykdymo procese. 2010-04-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10503-748/2010 išieškotojas buvo pakeistas į Inspekciją. Minėta nutartis dėl išieškotojo pakeitimo įsiteisėjo 2010-05-26. Inspekcija, perėmusi išieškotojo procesines, teises kreipėsi dėl vykdomųjų raštų dublikatų išdavimo. Nutartys dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese perduotos antstoliui R. B. kartu su vykdomaisiais raštais. Vadovaujantis CPK 607 str. 1 d., senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti, jeigu ko kita nenustato įstatymai. CPK 607 str. 3 d. reglamentuoja, kad tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos. Todėl 5 metų išieškojimo senaties terminas nepraleistas atitinkamai skaičiuojant ir nuo 2007-09-17 bei 2007-09-16. Darytina išvada, jog nėra teisinio pagrindo nutraukti antstolio R. B. pradėtų vykdomųjų procesų. Teismo sprendimų dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo priėmimo ir įsiteisėjimo metu, vykdomųjų raštų išdavimo metu, jų pateikimo antstoliui vykdyti metu, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir naujų vykdomųjų raštų išdavimo metu, nutarčių dėl išieškotojo pakeitimo priėmimo ir įsiteisėjimo metu. t. y. iki 2011-09-30, galiojusi CPK 606 str. redakcija numatė 10 metų išieškojimo senaties terminą. Todėl, Inspekcijos nuomone, ginčo atveju taikytinas būtent 10 metų išieškojimo senaties terminas.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties tenkintinas.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

12Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nurodytu argumentu, jog Kauno miesto apylinkės teismas priėmė nepagrįstą nutartį konstatuodamas, kad dėl antstolio veiksmų skundas nebuvo paduotas.

13A. R. B. 2012 03 07 priėmė patvarkymą „Dėl atsisakymo tenkinti R. B. skundą“. Šiame patvarkyme jis nurodė, kad skolininko R. B. 2012 03 02 pateiktą pareiškimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo jis laiko skundu, šį skundą atmeta.

14Tai, kad antstolis skolininko pareiškimu įvardintą kreipimąsi laikė skundu, jį išnagrinėjo kaip skundą, nelaikytina neteisėtais antstolio veiksmais. Procesinio dokumento netikslus pavadinimas nepakeičia tokio dokumento esmės. Pagal pareiškimo esmę antstolis turėjo teisę pareiškimą laikyti skundu. Patvarkymu atsisakęs patenkinti skundą, antstolis, sutinkamai su CPK 510 str. 2 d., privalėjo persiųsti skundą su vykdomąją byla apylinkės teismui, ką jis ir padarė. Teismas privalėjo antstolio persiųstą skundą išnagrinėti, o ne savo nuožiūra įvertinti, kad antstolis nepersiuntė skundo. To nepadaręs apylinkės teismas nepagrįstai grąžino antstoliui R. B. patvarkymą su vykdomosiomis bylomis.

15Nepagrįsta Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartis naikintina, klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

16Nusprendęs, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai grąžino antstoliui vykdomąsias bylas, iš viso nenagrinėjo skundo dėl antstolio veiksmų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl skunde nurodytų argumentų dėl klausimo esmės, taip pat ir suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsiliepime nurodytų argumentų dėl klausimo esmės.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu, teismas

Nutarė

18atskirąjį skundą patenkinti.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą (skolininko R. B. skundą dėl antstolio veiksmų) perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo..

20Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai