Byla II-232-621/2009
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo

1Šiauliai

2Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininkas Gražvydas Poškus, susipažinęs su gautu pareiškėjos N. S. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo,

Nustatė

32009-04-30 (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2009-04-24 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A-09-256-19 pakeitimo. Skundas buvo pateiktas su trūkumais, dėl kurių bylos nagrinėjimas buvo negalimas, todėl 2009-05-12 teismo nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti teismo nutartyje nurodytus trūkumus iki 2009-05-21. 2009-05-15 (spaudas ant voko) pareiškėja pateikė patikslintą skundą. Patikslintas skundas buvo pateiktas su trūkumais, dėl kurių bylos nagrinėjimas buvo negalimas, todėl 2009-05-21 teismo nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti teismo nutartyje nurodytus trūkumus iki 2009-06-01.

4Pareiškėjos N. S. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. numatyta, kad, jeigu skundas neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, nutartimi yra nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Kadangi pareiškėja per teismo nutartyje nustatytą terminą nepašalino skundo trūkumų, tai yra teismui nepateikė patikslinto skundo atitinkančio įstatymo reikalavimus (nepatikslino institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą bei šios institucijos buveinę), N. S. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

6Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., teismas

Nutarė

7Pareiškėjos N. S. skundą dėl Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2009-04-24 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A-09-256-19 pakeitimo laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus grąžinti pareiškėjai.

8Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai