Byla 2-2526-605/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, susipažinusi su ieškovo bankrutuojančios KB „Plynaukštė“ ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakovei antstolei E. R., trečiajam asmeniui V. K. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir su ieškovo bankrutuojančios KB „Plynaukštė“ ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakovei antstolei E. R., trečiajam asmeniui G. Ž. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas prašo (Nr. 2-2526-605/2011) pripažinti 2011 m. sausio 21 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą ir 2011 m. vasario 19 d. teisėjo rezoliuciją, negaliojančiais ir taikyti dvišalę restituciją – bendrovei grąžinti nuosavybės teise priklausantį pastatą – dirbtuves, unikalus Nr. Nr. 5497-0014-8010, o pirkėjui V. K. – už jį sumokėtus pinigus. Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones varžytynėse parduotam turtui: pastatui – dirbtuvėms, unikalus Nr. 5497-0014-8010, apribojant teise disponuoti juo, įkeisti, parduoti ar kitaip jį apsunkinti.

3Ieškovas prašo (Nr. 2-2527-605/2011) pripažinti 2011 m. sausio 21 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą ir 2011 m. vasario 14 d. teisėjo rezoliuciją, negaliojančiais ir taikyti dvišalę restituciją – bendrovei grąžinti nuosavybės teise priklausantį pastatą – garažą, unikalus Nr. Nr. 5497-0014-8021, o pirkėjai G. Ž. – už jį sumokėtus pinigus. Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones varžytynėse parduotam turtui: pastatui – garažui, unikalus Nr. 5497-0014-8021, apribojant teise disponuoti juo, įkeisti, parduoti ar kitaip jį apsunkinti.

4Pateikti teismui ieškiniai atitinka įstatymo reikalavimus, todėl jie priimtini (CPK 137 str. 1 d.).

5Teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra dvi vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, sujungia tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, nes taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai (CPK 136 str. 4 d).

6Sujungtoms byloms paliktinas Nr.2-2527-605/2011.

7Civilinė byla Nr.2-2526-605/2011 laikytina sujungtos bylos I tomu, civilinė byla Nr.2-2527-605/2007 – II tomu.

8Atsakovams ir tretiesiems asmenims išsiųstini ieškinio ir priedų nuorašai, pranešimai dėl atsiliepimo pateikimo, nustatant 14 dienų terminą.

9Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

10Pareikštas ieškinys dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti turtą, kadangi nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (( - ) str. 1 d.).

11Taikytina ieškinio užtikrinimo priemonė – nekilnojamojo turto areštas (CPK 145 str. 1 d. 1 p.), turto saugotoju paskiriant atsakovą Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ir uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti (CPK 145 str. 4 d.).

12Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovui, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 148 str. 1 d.).

13Atsakovams išaiškintina, kad jie gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nustatytų apribojimų pažeidimą (CPK 148 str. 5 d.), t.y. aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, iššvaistymas ar paslėpimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246 straipsnį.

14Vadovaudamasi CPK 290,291 str. teisėja

Nutarė

15

  1. Priimti ieškovo bankrutuojančios KB „Plynaukštė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakovei antstolei E. R., trečiajam asmeniui V. K. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.
  2. Priimti ieškovo bankrutuojančios KB „Plynaukštė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakovei antstolei E. R., trečiajam asmeniui G. Ž. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.
  3. Civilinę bylą Nr.2-2526-605/2011 ir civilinę bylą Nr. 2-2527-605/2011 sujungti į vieną bylą.
  4. Sujungtoms byloms į vieną palikti Nr.2-2527-605/2011.
  5. Civilinę bylą Nr.2-2526-605/2011 laikyti sujungtos bylos I tomu, civilinę bylą Nr. 2-2527-605/2007 – II tomu.
  6. Atsakovams ir tretiesiems asmenims išsiųsti ieškinio su priedais nuorašus ir pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, nustatant 14 dienų terminą.
  7. Ieškovo bankrutuojančios KB „Plynaukštė“, į.k. 162770457, Ašigalio g. 47-35, Kaunas, pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuoti pastatą – dirbtuves, unikalus Nr. 5497-0014-8010, ir pastatą – garažą, unikalus Nr. 5497-0014-8021, turto saugotoju paskiriant atsakovą Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ir uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti.

16Nutarties nuorašą nedelsiant pasiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

17Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovui ir atsakovui.

18Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskirtuoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai