Byla 2-710/2012
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“ bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybos vizija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“ bankroto bylą.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių procesinio termino skaičiavimo tvarką ir jo praleidimo teisinius padarinius.

7Ieškovas UAB „Statybos vizija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „Opulens“ iškelti bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“.

8Atsakovas UAB „Opulens“ pateikė teismui pranešimą ir įrodymus, kad su ieškovu visiškai atsikaitė.

9Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Opulens“ bankroto bylą.

10Panevėžio apygardos teisme 2011 m. lapkričio 10 d. buvo gautas ieškovo atskirasis skundas, kuriuo prašyta Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Ieškovas nurodė, kad neginčija fakto, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė, tačiau ieškovui yra žinoma, kad atsakovas neatsiskaitė su kitais kreditoriais, o teismas šių aplinkybių netyrė bei nevertino, ar atsakovui nekeltina bankroto byla kitais pagrindais.

11Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties ir grąžino jį ieškovo nurodytu adresu: Švyturio g. 35-48, Pažagienių k., Panevėžio raj. Teismas nurodė, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą 7 dienų apskundimo terminą, nes ši nutartis buvo ieškovui įteikta 2011 m. spalio 10 d. (CPK 335 str. 1 d.). Skundžiama nutartis buvo išsiųsta ieškovo buveinės adresu: Švyturio g. 35-48, Pažagienių k., Panevėžio raj. Teismas pažymėjo, kad jei byloje dalyvaujantys asmenys nesilaiko pareigos pranešti apie procesinio dokumentų įteikimo būdo ar adreso pasikeitimą, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais (CPK 121 str.).

12Panevėžio apygardos teisme 2012 m. sausio 18 d. buvo gautas ieškovo atskirasis skundas, kuriuo prašyta Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui atskirojo skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Ieškovas nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį gavo tik 2011 m. lapkričio 9 d., ką patvirtina byloje esanti žyma apie nutarties įteikimą ieškovui pasirašytinai. Atskirąjį skundą dėl šios nutarties ieškovas teismui pateikė jau kitą dieną, tai yra 2011 m. lapkričio 10 d. Ieškovo buveinės adresas nepasikeitęs.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties ir grąžino jį ieškovo nurodytu adresu: Švyturio g. 35-48, Pažagienių k., Panevėžio raj., bei nutarties kopiją išsiuntė ieškovo vadovui Mariui Butkiui adresu: (duomenys neskelbtini), Panevėžys. Teismas nurodė, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą 7 dienų apskundimo terminą (CPK 335 str. 1 d.), nes ši nutartis buvo ieškovui išsiųsta 2011 m. lapkričio 14 d. paskutiniu teismui žinomu ieškovo buveinės adresu: Švyturio g. 35-48, Pažagienių k., Panevėžio raj., ieškovas nepranešė apie adreso pasikeitimą, bei atskirajame skunde nurodė, kad jis nepasikeitė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nusprendė, kad ieškovui išsiųsta nutartis laikoma tinkamai įteikta (CPK 95 str., 121 str. 2 d.). Teismas laikė, kad aplinkybė, jog apelianto atstovas į Panevėžio apygardos teismą pats atvyko pasiimti skundžiamos nutarties 2012 m. sausio 17 d. atskirojo skundo priėmimo klausimo sprendimui teisinės reikšmės neturi. Teismas nenustatė svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas terminas galėtų būti atnaujintas. Teismas nusprendė nutarties kopiją išsiųsti ir ieškovo vadovui, kuris pagal VĮ Registrų Centro Juridinių asmenų registro duomenis yra Marius Butkys, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Panevėžyje (CPK 179 str.3 d.).

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Ieškovas UAB „Statybos vizija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui atskirojo skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Ieškovas nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį gavo tik 2012 m. sausio 17 d., ką patvirtina byloje esanti žyma apie nutarties įteikimą ieškovui pasirašytinai. Atskirąjį skundą dėl šios nutarties ieškovas teismui pateikė jau kitą dieną, tai yra 2012 m. sausio 18 d. Teismas skundžiamą nutartį motyvuoja CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostatomis, tačiau šios teisės normos turi būti taikomos vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir tokiu būdu nepagrįstai vilkinti bylų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Vienas iš tokių procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties įgyvendinimas. CPK 335 straipsnyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

20Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 338 str.). Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad: „[...] jeigu apeliacinio apskundimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-3-135/2010, 2007 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-40/2007).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį tą pačią dieną išsiuntė ieškovui jo nurodytu buveinės adresu: Švyturio g. 35-48, Pažagienių k., Panevėžio raj. (b.l. 39). Kaip matyti iš AB „Lietuvos paštas“ antspaudų ant voko, pranešimas apie iš teismo gautą pašto siuntą pasiekė ieškovo pašto dėžutę 2011 m. lapkričio 15 d. (b.l. 38 iš kitos pusės). Pašte buvo laukiama iki 2011 m. gruodžio 16 d., kol ieškovas pašto siuntą atsiims (b.l. 38). Ieškovui to nepadarius, 2011 m. gruodžio 17 d. pašto siunta buvo grąžinta siuntėjui – Panevėžio apygardos teismui, nurodant neįteikimo priežastį – „Neatsiėmė“ (b.l. 38 iš abiejų pusių). Iš nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvada, kad Panevėžio apygardos teismas laikėsi įstatyme įtvirtintos procesinių dokumentų įteikimo juridiniam asmeniui tvarkos ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį ieškovui įteikė tinkamai (CPK 121 str. 2 d., 122 str. 1 d., 123 str. 4 d.). Tuo tarpu ieškovas pažeidė byloje dalyvaujančio asmens pareigą nurodyti adresą, kuriuo jam turi būti siunčiami procesiniai dokumentai (CPK 121 str.). Pažymėtina, kad ši pareiga apima ne tik adreso, kuriuo gali būti ieškovui įteikti procesiniai dokumentai, nurodymą teismui, bet atitinkamai apima ir pareigą byloje dalyvaujančiam asmeniui priimti procesinius dokumentus, siųstus šiuo adresu. Be to, ieškovas jau ne pirmą kartą šioje byloje neatsiėmė jam jo paties nurodytu buveinės adresu siųstų procesinių dokumentų (b.l. 31).

22Teisėjų kolegija, įvertinusi tokį ieškovo elgesį bei atsižvelgdama į tai, kad ieškovas atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 lapkričio 14 d. nutarties padavė praėjus daugiau nei 2 mėnesiams nuo jos išsiuntimo ieškovui, daro išvadą, kad ieškovas terminą atskirajam skundui dėl minėtos nutarties paduoti praleido dėl savo paties aplaidumo, o paaiškėjus, kad ieškovas šios pareigos nesilaiko net keletą kartų iš eilės – teisėjų kolegija kyla pagrįstų prielaidų dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis šioje byloje. Pastarąją išvadą patvirtina ir ieškovo atskirajame skunde dėl Panevėžio apygardos teismo spalio 17 d. nutarties nurodytas argumentas, kad ieškovas prašo atsakovui iškelti bankroto bylą, nepaisant to, kad atsakovas su juo atsiskaitė (b.l. 35). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atsirojo skundo argumentus, kad nepaisant to, jog teismas nutartį išsiuntė ieškovo buveinės adresu, kurį ieškovas nurodė visuose savo procesiniuose dokumentuose, nutartis turi būti laikoma įteikta tik nuo tos datos, kai ieškovo atstovas ją atsiėmė teisme (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija išaiškina ieškovui, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo skolininkui pagrindų yra ne įsiskolinimo kreditoriams faktas, bet atsakovo nemokumas (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.). Todėl paaiškėjus, kad kreditorius, kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, neturėjo pagrįstų prielaidų apie skolininko nemokumą, o tiesiog siekė atgauti skolą ar eliminuoti skolininką kaip konkurentą iš rinkos, toks kreditoriaus elgesys gali būti pripažintas piktnaudžiavimu procesine teise inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Ieškovui už tokį procesinį elgesį, tai yra už nesąžiningą nepagrįsto ieškinio pareiškimą gali būti skirta iki 20 000 Lt bauda (CPK 95 str. 2 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

24Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju būtent ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei aplaidus elgesys lėmė termino atskirajam skundui paduoti žymų praleidimą. Tokia termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastis negali būti pripažinta svarbia bei sudarančia pagrindą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties paduoti (CPK 78 str. 1 d., 307 str. 2 d., 338 str.). Todėl teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Statybos vizija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, nusprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavosi teisės normomis, reglamentuojančiomis procesinio termino atskirajam skundui paduoti skaičiavimo tvarką ir jo atnaujinimo pagrindus, dėl ko pagrįstai laikė, kad ieškovas terminą atskirajam skundui paduoti yra praleidęs dėl priežasčių, kurios nesudaro pagrindo tokio termino atnaujinti. Teisėjų kolegijai nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 329 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas UAB „Statybos vizija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 8. Atsakovas UAB „Opulens“ pateikė teismui pranešimą ir įrodymus, kad su... 9. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti... 10. Panevėžio apygardos teisme 2011 m. lapkričio 10 d. buvo gautas ieškovo... 11. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė... 12. Panevėžio apygardos teisme 2012 m. sausio 18 d. buvo gautas ieškovo... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi atsisakė priimti... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Ieškovas UAB „Statybos vizija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims... 20. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi,... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas Panevėžio apygardos teismo... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi tokį ieškovo elgesį bei atsižvelgdama į... 23. Teisėjų kolegija išaiškina ieškovui, kad vienas iš bankroto bylos... 24. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....