Byla e2-28958-897/2017
Dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, sekretoriaujant Viktorijai Virganavičienei, dalyvaujant ieškovui S. P., ieškovo atstovei advokatei J. D., atsakovei K. P., atsakovės atstovei advokatei E. D., išvadą byloje teikiančios institucijos - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei D. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovei K. P. dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, jog S. P. nėra vaiko D. P. tėvas ir kad S. P. tėvystė minėto vaiko atžvilgiu yra nuginčyta, priteisti iš atsakovės ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2014 metų birželio mėnesio su atsakove santuokinio ir intymaus gyvenimo negyvena, todėl jis nėra ir negali būti vaiko, gimusio ( - ), biologiniu tėvu. Faktą, kad jis nėra biologinis minėto vaiko tėvas pripažįsta ir pati atsakovė. Žinių apie biologinį vaiko tėvą neturi, minėtus duomenis teisme turėtų nurodyti atsakovė. Tėvystę ginčija dėl to, kad pasibaigtų jo ir minėto vaiko turtiniai ir asmeniniai neturtiniai santykiai, pagrįsti giminystės ryšiu, nes vaikas jam yra nemielas, nemylimas, kadangi gimė dėl sutuoktinės neištikimybės ieškovo atžvilgiu. Po šios bylos baigties dėl šio fakto ieškovas ruošiasi nutraukti santuoką su atsakove.

4Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti pilnai. Papildomai ieškovas paaiškino, kad nuo vaiko gimimo iki 2017 m. kovo mėnesio išlaikė gimusį vaiką, pervesdamas jo motinai pinigų į jos sąskaitą, ir prisidėjo prie jo auginimo, grįžęs į Lietuvą kelis kartus matė kūdikį, tikėjo, kad santykiai susiklostys ir toliau visi gyvens kaip šeima, bet dabar šiuo vaiku nesirūpina, jokių jausmų jam nepuoselėja, išlaikymo neteikia.

5Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, vietoj jo į bylą gauta šalių pasirašyta taikos sutartis, kurioje šalys pripažįsta, kad S. P. nėra biologinis D. P. tėvas ir susitaria, kad S. P. tėvystė minėto vaiko atžvilgiu nuginčyta.

6Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti pilnai. Papildomai atsakovė paaiškino, kad nuginčijus tėvystę, nustatyti vaikui tėvystę neketina, nes neturi jokių duomenų apie jo tėvą, t.y. nežino nei biologinio vaiko tėvo vardo, nei pavardės, nei gyvenamosios vietos adreso. Tai buvo vienos nakties nuotykis su kavinėje „Carskoje sielo“ sutiktu nepažįstamu vyru, kuris pasibaigė nėštumu ir sūnaus gimimu. Patvirtino, kad ieškovas nuo sūnaus gimimo iki 2017 m. balandžio mėnesio pervedinėjo pinigus į jos sąskaitą, tačiau ji pinigus naudojo ne tik sūnaus, bet ir jų bendros dukters išlaikymui.

7Išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2017-07-10 išvadoje Nr. A104-2450/17(2.13.2.6-AD15) nurodė, kad vienas svarbiausių vaiko interesų – žinoti savo kilmę, turėti abu tėvus, vykdančius tėvų valdžią, ginančius vaiko teises bei interesus, taip pat vaiko turtinių ir neturtinių teisių užtikrinimui, todėl byloje būtina ne tik nuginčyti, bet ir nustatyti tėvystę, kad nepilnametis D. P. turėtų abu tėvus.

8Teismo posėdžio metu išvadą byloje teikiančios institucijos atstovė pateikė išvadą, kad ieškinys neatitinka nepilnamečio vaiko interesų, todėl negali būti tenkinamas, nes motinai neturint duomenų apie vaiko biologinį tėvą ir nuginčijus tėvystę nesiekiant nustatyti tėvystės nepilnametis D. P. liks be tėvo, o tai neatitinka jo interesų. Juo labiau, kad ieškovas vaiku rūpinosi, prisidėjo prie jo išlaikymo.

9Ieškinys atmestinas.

10Nagrinėjamu atveju tarp šalių ginčo dėl tėvystės nuginčijimo nėra. Pagal esamą teisinį reglamentavimą, nuginčyti tėvystę galima įrodžius, kad asmuo, įrašytas kaip vaiko tėvas, negali toks būti (CK 3.150 straipsnio 1 dalis). Įrodymai, kad asmuo negali būti vaiko tėvas, gali būti ne tik moksliniai (ekspertizių išvados, paneigiančios giminystės ryšį), bet ir kiti įtikinami faktai.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas S. P. ir atsakovė K. P. susituokė 2006 m. birželio 2 d. Santuoka šiai dienai nenutraukta. Šalys turi du nepilnamečius vaikus: dukrą M. P., gim. ( - ), ir sūnų D. P., gim. ( - ). Byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovas nėra sūnaus D. P. biologiniu tėvu. Duomenų apie biologinį vaiko tėvą nei ieškovas, nei atsakovė neturi, dėl ko nuginčijus tėvystę, nustatyti tėvystės nebus įmanoma.

12Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vien ta aplinkybė, kad atsakovė pripažįsta, jog ieškovas nėra D. P. tėvas, nesudaro pakankamo pagrindo ieškinį tenkinti, kadangi nei ieškovas, nei atsakovė nesiekė nustatyti biologinės D. P. tėvystės ir, sprendžiant iš jų paaiškinimų teismo posėdžio metu, ateityje to neketina daryti, nes neturi absoliučiai jokių asmens duomenų apie biologinį vaiko tėvą. Taigi patenkinus ieškinį ir nuginčijus tėvystę, būtų pažeisti vaiko D. P. interesai turėti abu tėvus, vykdančius savo valdžią bei užtikrinančius vaiko turtines ir neturtines teises, t. y. vaikas liktų be tėvo.

13Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas, todėl, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, t. y. tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas, siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 str. 2 d.). Šis aiškinimas nereiškia, kad vaiko kilmės nustatymas laikytinas prioritetiniu vaiko interesu, tačiau nurodo, jog būtina nuginčyti tėvystę tuo atveju, kai siekiama nustatyti kito asmens tėvystę. Dėl to ginčijant tėvystę kartu turėtų būti keliamas reikalavimas nustatyti kito asmens tėvystę, nes tėvystės nuginčijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tėvo nustatymas.

14Ieškovas S. P., pripažindamas savo tėvystę vaikui (kurį laiką teikė vaikui išlaikymą, jį matė, grįžęs į Lietuvą gyveno kartu ir prisidėjo prie vaiko auginimo, tikėjo, kad santykiai susiklostys ir jie visi gyvens kaip šeima, suteikė vaikui savo pavardę), kartu prisiėmė su tai susijusias pareigas, kurių negali būti lengvabūdiškai atsisakoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje E. T. v. A. A. – T., bylos Nr. 3K-3-304/2010). Šiuo atveju, esant neaiškiai perspektyvai nustatyti biologinį tėvą, biologinė tėvystė praranda aktualumą, nes svarbesni tampa vaiko interesai. Nors mažametis D. P. dėl savo amžiaus nesuvokia, kad ieškovas nėra jo biologinis tėvas, tačiau jo, kaip vaiko interesas yra turėti abu tėvus ir likti su jam suteikta P. pavarde, todėl teismas sprendžia, kad tėvystės nuginčijimas dabartiniu metu pažeistų mažamečio D. P. interesus, o ieškovas šios išvados nepaneigė. Pažymėtina ir tai, jog ieškovas pats savanoriškai nuo pat D. P. gimimo skyrė piniginių lėšų, kurios buvo panaudotos vaiko interesais, (CK 3.203 straipsnio 2 dalis), prisidėjo prie vaiko auginimo, grįžęs iš darbo užsienyje kurį laiką apsistojo namuose, kuriuose gyveno visi kartu, t.y. ieškovas, atsakovė, jų dukra M. ir sūnus D..

15Tokiu būdu, teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jog tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tik siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę, išdėstytų motyvų pagrindu daro išvadą, kad ieškinys neatitinka nepilnamečio vaiko interesų, todėl negali būti tenkinamas.

16Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje, kad tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tik siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę, šis aiškinimas nereiškia, kad vaiko kilmės nustatymas laikytinas prioritetiniu vaiko interesu, tačiau nurodo, jog būtina nuginčyti tėvystę tuo atveju, kai siekiama nustatyti kito asmens tėvystę. Dėl to, ginčijant tėvystę kartu turėtų būti keliamas reikalavimas nustatyti kito asmens tėvystę. Kitaip sakant, tėvystės nuginčijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tėvo nustatymas. Ieškovas gi nagrinėjamuoju atveju tokio reikalavimo pareiškęs nebuvo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

18Ieškovas ieškiniu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju ieškinį atmetus, iš atsakovės ieškovo naudai nepriteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

19Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškovo S. P. ieškinį atsakovei K. P. dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atmesti.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, jog S. P.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė palaikė ieškinį ir prašė... 5. Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, vietoj jo į... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu sutiko ir prašė... 7. Išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės... 8. Teismo posėdžio metu išvadą byloje teikiančios institucijos atstovė... 9. Ieškinys atmestinas. ... 10. Nagrinėjamu atveju tarp šalių ginčo dėl tėvystės nuginčijimo nėra.... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas S. P. ir atsakovė K. P.... 12. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vien ta aplinkybė, kad atsakovė... 13. Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos... 14. Ieškovas S. P., pripažindamas savo tėvystę vaikui (kurį laiką teikė... 15. Tokiu būdu, teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą,... 16. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje, kad... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. ... 18. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas... 20. ieškovo S. P. ieškinį atsakovei K. P. dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...