Byla 2A-656/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-757-578/2010 pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrobiznis” ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas LUAB „Agrobiznis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo R. B. 9520,83 Lt dydžio įsiskolinimą už neįvykdytą prievolę, remiantis CK 6.189 straipsnio 1 dalies ir 6.2 straipsnio nuostatomis, bei priteisti teismo išlaidas valstybei. Ieškovas nurodė, kad UAB „Agrobiznis“, UAB „Reidulys“, UAB „Lokneta“ ir atsakovas R. B. 2008 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Jungtinės veiklos sutartį Nr. V–2008–1, dėl sutarties šalių nuosavybės teise valdomų žemės sklypų vystymo. Kadangi ieškovo valdomo žemės sklypo dalis bendrame projekte didžiausia, jam sutarties šalys suteikė Projekto valdytojo statusą bei teises vystant projektą. Sutarties 7.5. punkte šalys įsipareigojo proporcingai savo dalims projekte, pagal sutarties Priede Nr. 1 ir 3.5 punkte nustatyta tvarka projekto valdytojo pateiktą projekto vykdymo darbų finansavimo sąmatą finansuoti Koncepcijos, Detalaus plano rengimą ir patvirtinimą. Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. V–2008–08–1 sutarties šalys numatė projekto finansavimo tvarką, vadovaujantis, kuria projekto dalyvis, tame tarpe ir atsakovas, įsipareigojo projekto dalyviui tenkančias projekto finansavimo dalis apmokėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sąskaitos – faktūros pateikimo. Priede Nr. 2 prie sutarties Nr. V–2008–08–1 sutarties šalys sutarė dėl projekto valdymo mokesčio, kuris numatytas 10 procentų dydžio nuo projekto dalyviui tenkančios finansavimo išlaidos sumos procentinės dalies. Priede Nr. 4 sudarytas projekto dalyvių sąrašas bei numatyta procentinė dalis projekte, kadangi atsakovo nuosavybės teise valdoma dalis sudarė 14,67 procentų visos projekto apimties, atsakovui ieškovas už atliktus darbus 2008–09–10 pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0760, pagal kurią atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui 9520,83 Lt sumą. Tačiau, kaip nurodo ieškovas, nors atsakovas jokių pretenzijų pasirašydamas aukščiau paminėtą sąskaitą-faktūrą nepareiškė nei dėl kainos, nei dėl atliktų darbų apimties, bet savo sutartinio įsipareigojimo nevykdo ir iki pat ieškovo kreipimosi į teismą atsisako sumokėti įsiskolinimą ieškovui.

5Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka ir nurodė, jog, nežiūrint to, kad tarp šalių ir kitų bendrosios jungtinės veiklos sutarties dalyvių buvo sudaryta 2008–08–16 sutartis Nr. V-2008-08-1, pagal kurią ieškovas, kaip „Projekto valdytojas“ buvo įsipareigojęs organizuoti Projekto vietovėje esančių „Projekto dalyvių“ žemės sklypų vystymo Projektą, tačiau jis neatliko jungtinės veiklos sutarties 1 – 10 punktuose numatytų Projekto ir priešprojektinės dokumentacijos parengimo darbų. Kadangi pagal ieškovo pateiktus dokumentus nebuvo gauti leidimai iš Vilniaus miesto savivaldybės dėl Projekte numatytų darbų vykdymo, o ieškovas prie 2008–09–10 sąskaitos - faktūros atsakovui nepateikė atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto, atsakovas prašo teismo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo R. B. ieškovui bankrutavusiai UAB „Agrobiznis“ 9520,83 Lt įsiskolinimo už neįvykdytą sutartinę prievolę. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo R. B. 285,60 Lt žyminio mokesčio ir 11,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nurodė, kad byloje esantys Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento duomenys dėl teritorijos prie Daniliškių kaimo projektavimo bei ieškovo užsakymu atlikti žemės sklypų rengimo naujai statybai planai patvirtina, jog ieškovas, t. y. UAB „Agrobiznis“, vykdydamas savo įsipareigojimus Projekto dalyviams, t. sk. ir atsakovui, atliko sutarties prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 numatytus darbus. Šių darbų atlikimo faktą patvirtina ir ieškovo atstovo teismui pateiktų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimti dokumentai, liečiantys gyvenamosios mažaaukštės teritorijos investicinio projekto vystymą Daniliškių kaime. Todėl teismas vertino, jog ieškovas aukščiau paminėtų įrodymų pagrindu pagrįstai išrašė atsakovui 2008-09-10 sąskaitą – faktūrą, kurią pastarasis privalo apmokėti, remiantis jungtinės veiklos sutarties 7.5 punktu (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnio 1, 3 dalys). Teismas pažymėjo, jog atsakovo atsikirtimų teiginys, jog dalį projekto vystymo darbų už ieškovą jau anksčiau yra atlikęs kitas „Projekto dalyvis“ – UAB „Riedulys“ paties atsakovo nuo prievolės įvykdymo ieškovui atsakovo neatleidžia, nes tokia situacija numatyta Jungtinės veiklos sutarties Nr. V-2008-08-1 I dalies sutarties prielaidose, nurodant, jog visą finansavimą pilna apimtimi administruoja būtent ieškovas, kaip „Projekto valdytojas“. Teismas atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes ir įvertinęs tai, jog atsakovas teismui nepateikė patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog jis neprivalo vykdyti savo sutartinės prievolės dėl apmokėjimo ieškovui už pastarojo atliktus pagal Jungtinės veiklos sutartį Projekto teritorijos konceptualiosios detaliojo plano paruošiamosios dalies bei Detaliojo plano parengiamuosius darbus, teismas sprendė, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas pilna apimtimi (CK 6.189 straipsnio 4 dalis, 6.221 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo prijungti byloje pridedamus įrodymus apie svarbių aplinkybių konstatavimą, Kauno apygardos teismo 2011-04-28 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pateikti į bylą dokumentai, skirtingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, nepatvirtina aplinkybės, kad BUAB „Agrobiznis“ iš tiesų atliko sutartimi nustatytus darbus. Teismo padaryta išvada apie tai, kad darbus atliko UAB „Agrobiznis“ yra nepagrįsta, neturinti jokių sąsajų su pateiktais įrodymais.

112. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, jog ieškovas tiek pirmosios instancijos teismui, tiek antstolei atsisakė pateikti tokius įrodymus, o darbų atlikimo aktų ir projekto dalyvių susirinkimo protokolų bei ieškovo ataskaitų nėra ir pačioje civilinėje byloje.

123. Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog tai, kad projekto vystymo darbus už ieškovą jau anksčiau yra atlikęs kitas projekto dalyvis - UAB „Riedulys“ paties atsakovo nuo prievolės įvykdymo ieškovui neatleidžia, nes tokia situacija numatyta Jungtinės veiklos sutarties Nr. V-2008-08-1 I dalies sutarties prieduose, nurodant, jog visą finansavimą pilna apimtimi administruoja būtent ieškovas, kaip Projekto valdytojas.

134. Atsižvelgiant į tai, kad organizatorius pats nesilaikė sąskaitos pateikimo terminų, nepateikė jokių įrodymų apie realiai atliktus darbus, todėl atsakovas negalėjo jos apmokėti sutartyje nustatyta tvarka, nes tokios aplinkybės tik patvirtino faktą, kad ieškovas pats nėra ir nebuvo atlikęs jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

145. Nežiūrint to, jog atsakovas pasirašė sąskaitą faktūrą pripažindamas savo prievolę apmokėti už atliktus darbus, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, jo veiksmai buvo sąlygoti ieškovo apgaulės - sutartyje numatytų prievolių ieškovas atlikęs nebuvo ir neketino atlikti. Dėl šios priežasties ieškovas pats realiai neatlikęs savo prievolės, neturi teisėto pagrindo atsakovo reikalauti apmokėti šią sąskaitą faktūrą už neatliktus darbus. Priešingu atveju, ieškovas gautų pinigines lėšas už realiai neatliktą darbą, kas sąlygotų jo nepagrįstą ir neteisėtą praturtėjimą.

156. Nepasirašyta ir savivaldybėje nepatvirtinta konceptualioji detaliojo plano dalis, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad buvo atlikti priešprojektiniai darbai už kuriuos buvo pateikta sąskaita.

167. Kauno apygardos teismas skundžiamame sprendime nenurodė motyvų, kuriais atmetė daugelį atsakovo nurodytų argumentų, ir aplinkybių, pagrindžiančių ieškovo BUAB „Agrobiznis“ prievolės neįvykdymą, o apsiribojo abstrakčiomis frazėmis, išimtinai naudingomis tiktai ieškovui, todėl, vadovaujantis LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. nuostata, tai laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo LUAB „Agrobiznis“ bankroto administratorius prašo neprijungti prie bylos naujai atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų, kadangi jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių jais neatskleidžiama ir jau esančių byloje įrodymų nepaneigiama, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto pateikti rašytiniai įrodymai ir išdėstyti argumentai nepaneigia byloje esančių rašytinių įrodymų, kuriais remiasi ieškovas ir kurių pagrindu kyla atsakovo prievolė apmokėti už atliktus darbus, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl šios priežasties nenaikintinas. Ieškovo nuomone, Kauno apygardos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą esmines bylos aplinkybes atskleidė ir motyvus, kuriais vadovavosi priimdamas sprendimą aprašė, todėl dėl šios skunde nurodytos priežasties, sprendimas nenaikintinas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

19teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas.

21Byloje ginčas kilo dėl apmokėjimo už atliktus darbus vykdant jungtinės veiklos sutartį.

22Ieškovo teigimu atsakovas nesumokėjo jam priklausančios mokėti pagal jungtinės veiklos sutartį dalies už atliktus darbus pagal priedą Nr. 3 prie jungtinės veiklos sutarties Nr. V-2008-08-01.

23Atsakovo teigimu, ieškovas neatliko sutartimi numatytų darbų, todėl jam neatsirado pareiga mokėti už neatliktus darbus.

24Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą tenkino, motyvuodamas, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina darbų atlikimą.

25Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pateikti dokumentai, kuriuos pirmosios instancijos teismas vertino, niekieno nepasirašyti, bei rengti 2006 m., 2007 m., kai tarp šalių dar nebuvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis. Ieškovas nepateikė jokių darbų atlikimo aktų. Nepasirašyta ir savivaldybėje nepatvirtinta konceptualioji detaliojo plano dalis, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad buvo atlikti darbai.

26Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su apelianto argumentais, negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

27Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad šalys jungtinės veiklos sutartį Nr. V-2008-08-1 sudarė 2008-08-19. Priedu Nr. 3 prie sutarties šalys nustatė darbų atlikimo grafikus bei vertę. Projektavimo darbų etape, dėl kurių kyla ginčas, turėjo būti atlikti darbai numatyti priede Nr. 3A-1-10 p. (b. l. 22), t. y. nuosavybės dokumentai, žemės sklypo planai, sutartys, fotonuotrauka, geologiniai tyrinėjimai ir kiti tyrimai, trečiųjų šalių sutikimai, Vilniaus apskrities viršininko sutikimai ir kt. Šie darbai įvertinti 50 000 Lt + 5000 Lt valdymo mokestis.

28Kaip įrodymus, kad darbai atlikti, ieškovas pateikė brėžinius bei aiškinamąjį raštą (b. l. 27-38). Taip pat banko išrašą, kad sumokėjo avansą – 50000 Lt pagal 2008-07-22 sutartį (b. l. 39). Tačiau avansas sumokėtas 2008-07-24, kai dar nebuvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis (sudaryta 2008-08-19). Todėl neaišku už ką ieškovas sumokėjo avansą pagal 2008-07-22 sutartį, nes jungtinės veiklos sutarties dar nebuvo, todėl ir avansas pagal ją negalėjo būti mokamas. Be to, iš pateiktų brėžinių matyti, kad juos rengė UAB ,,Formatas A1“, o ieškovas 50000 Lt sumokėjo UAB ,,Formato grupė“.

29Ieškovas atsakovui apmokėjimui už darbus sąskaitą pateikė 2008-09-10, kai tuo tarpu iš jo pateiktų įrodymų apie atliktus darbus matyti, kad jie buvo atliekami daug vėliau t. y. 2008-09-25 , t. y. pateikiant atsakovui apmokėjimui sąskaitą, jokie darbai nebuvo atlikti (b. l. 26, 27-38). Vertinant ieškovo pateiktus įrodymus apie atliktus darbus (b. l. 27-38) neaišku kieno užsakymu jie buvo atliekami, nes iš UAB ,,Formato grupė“ 2008-12-08 pateikto prašymo Vilniaus m. savivaldybei (b. l. 67) matyti, kad inicijuojamas 100 ha teritorijos planavimas, kai tuo tarpu pagal jungtinės veiklos sutartį šalių turimos žemės sklypų bendras plotas – 40,91 ha (b. l. 25). Įrodymų, kad buvo svarstoma nurodyta koncepcija nėra pateikta. Be to, tai tik niekieno nepasirašytos planų kopijos, kurios neįrodo, kad būtent pagal ieškovo užsakymą buvo atlikti jungtinės veiklos sutarties priede Nr. 3A 1-10 p. numatyti darbai.

30Ieškovui nepateikus konkrečių įrodymų apie darbų atlikimą, bei atsiskaitymą už juos, nėra pagrindo tenkinti jo ieškinį.

31Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas. Dėl nurodyto, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas. Apeliantas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie turėtas išlaidas, todėl nėra pagrindo išlaidų priteisimui.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą panaikinti ir ieškovo LUAB ,,Agrobiznis“ ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas LUAB „Agrobiznis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka ir nurodė, jog, nežiūrint to,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo prijungti byloje pridedamus įrodymus... 10. 1. Pateikti į bylą dokumentai, skirtingai nei konstatavo pirmosios... 11. 2. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, jog ieškovas tiek... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog... 13. 4. Atsižvelgiant į tai, kad organizatorius pats nesilaikė sąskaitos... 14. 5. Nežiūrint to, jog atsakovas pasirašė sąskaitą faktūrą pripažindamas... 15. 6. Nepasirašyta ir savivaldybėje nepatvirtinta konceptualioji detaliojo plano... 16. 7. Kauno apygardos teismas skundžiamame sprendime nenurodė motyvų, kuriais... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo LUAB „Agrobiznis“ bankroto... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 19. teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 21. Byloje ginčas kilo dėl apmokėjimo už atliktus darbus vykdant jungtinės... 22. Ieškovo teigimu atsakovas nesumokėjo jam priklausančios mokėti pagal... 23. Atsakovo teigimu, ieškovas neatliko sutartimi numatytų darbų, todėl jam... 24. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą tenkino, motyvuodamas, kad... 25. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 26. Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su apelianto argumentais, negali... 27. Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad šalys jungtinės veiklos sutartį... 28. Kaip įrodymus, kad darbai atlikti, ieškovas pateikė brėžinius bei... 29. Ieškovas atsakovui apmokėjimui už darbus sąskaitą pateikė 2008-09-10, kai... 30. Ieškovui nepateikus konkrečių įrodymų apie darbų atlikimą, bei... 31. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas. Dėl... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą panaikinti ir...