Byla 2-3153-251/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

2Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams A. M. ir R. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir R. B. 4932,67 Lt skolą, kurią sudaro 3899,05 Lt kreditas, 409,71 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą ir 623,91 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas, 9,77 procentų palūkanas nuo 3899,05 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, ir bylinėjimosi išlaidas: 216,00 Lt žyminio mokesčio ir 68,46 proc. advokato pagalbos išlaidas. Tai pat prašo priteisti iš atsakovės A. M. 2276,59 Lt skolą, kurią sudaro 1694,99 Lt kreditas, 533,33 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą ir 48,27 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas, 11,7 procentų palūkanas nuo 1369,99 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, ir bylinėjimosi išlaidas: 68,00 Lt žyminio mokesčio ir 31,54 proc. advokato pagalbos išlaidas, kadangi atsakovai nevykdo savo įsipareigojimų ieškovui pagal kredito sutartį. Ieškovas prašo, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2013-05-06, tačiau jie per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

6Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2008-04-03 su atsakovais A. M. ir R. B. buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr.4202-2008-39371, vartojimo kredito suma 6000,00 Lt, kurio grąžinimo terminas 2013-03-31. Atsakovai bankui turėjo mokėti grąžinamo kredito dalį ir palūkanas už panaudotą kreditą, tačiau atsakovai netinkamai vykdė sutartyje numatytus įsipareigojimus. Iš AB DnB NORD bankas ieškinio reikalavimo matyti, kad skolą sudaro 3899,05 Lt negrąžintas kreditas, 409,71 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą ir 623,91 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas.

82006-03-31 ieškovas su atsakove A. M. sudarė kreditavimo sutartį Nr.4537, pagal kurią atsakovei suteikė 10000,00 Lt vartojimo kreditą, kurio grąžinimo terminas 2011-02-25. Atsakovė bankui turėjo mokėti grąžinamo kredito dalį ir palūkanas už panaudotą kreditą, tačiau atsakovė netinkamai vykdė sutartyje numatytus įsipareigojimus. Iš AB DnB NORD bankas ieškinio reikalavimo matyti, kad skolą sudaro 1694,99 Lt negrąžintas kreditas, 533,33 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą ir 48,27 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas

9Atsakovai skolos, nesumokėjo iki šiol, tuo pažeisdami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.886 str., reikalavimus, todėl ieškovas, naudodamasis jam suteiktomis teisėmis, vienašališkai nutraukė sutartis ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.221 str., turi teisę reikalauti grąžinti visus negrąžintus kreditus, palūkanas ir delspinigius.

10Pagal kredito sutarties Nr. 4202-2008-39371, 27 punktą atsakovai privalo ieškovui sumokėti delspinigius nuo laiku nesumokėtos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (7 b.l.). Iš pateiktų paskaičiavimų matyti, kad delspinigiai sudaro 623,91 Lt už laiku nesumokėtas kredito palūkanas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų skolą solidariai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 str. 1 d. nustato, kad vienas iš solidarios prievolės atsiradimo būdų yra įstatymas. Jeigu prievolė neįvykdyta, skolininkai atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.81 str. 1 d.), todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 3899,05 Lt skola, 409,71 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą, 623,91 Lt palūkanų delspinigiai ir 9,7 procentų metinės palūkanos nuo negrąžintos 3899,05 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-04-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes atsakovai neįvykdė sutartinės prievolės ir negrąžino ieškovui kredito, tuo pažeisdami sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str.).

11Atsakovė skolos pagal 2006-03-31 kreditavimo sutartį Nr.4537 taip pat ieškovui nesumokėjo iki šiol, todėl pagal sutarties 23 punktą atsakovė privalo ieškovui sumokėti delspinigius nuo laiku nesumokėtos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (12 b.l.). Iš pateiktų paskaičiavimų matyti, kad delspinigiai sudaro 48,27 Lt už laiku nesumokėtas kredito palūkanas. Ieškovui iš atsakovės priteistina 1694,99 Lt skola, 533,33 Lt palūkanos už laiku negrąžintą kreditą, 48,27 Lt palūkanų delspinigiai ir 11,7 procentų metinės palūkanos nuo negrąžintos 1694,99 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-04-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes atsakovė neįvykdė sutartinės prievolės ir negrąžino ieškovui kredito, tuo pažeisdama sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str.).

12Ieškovas iš atsakovų prašo priteisti visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šioje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro 1669,00 Lt, t.y. 217,00 Lt žyminis mokestis (4 b.l.) ir 1452,00 Lt išlaidos skirtos advokato pagalbai apmokėti (35-36 b.l.). Kaip turėtų išlaidų įrodymą ieškovas pateikia mokėjimo pavedimą Nr. APM4036739 (36 b.l.), iš kurio matyti, kad ieškovas advokatų profesinei bendrijai „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ sumokėjo 1452,00 Lt.

13Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 ir 98 straipsniai. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Teismas, taikydamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie lieka neatlyginti juos padariusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

14Vadovaujantis šia norma teismas negali priteisti daugiau ieškovui turėtų išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą nei numatyta rekomendacijoje dėl „Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti šį maksimalų dydį, kuris numatytas minėtoje rekomendacijoje, nes teismas vertindamas bylinėjimosi išlaidų dydį, kurias turėjo ieškovas už advokato teisinę pagalbą turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar jo padėjėjo laiko sąnaudas.

15Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 1452,00 Lt advokato pagalbos išlaidų. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtino „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, kurių 7 p. numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. 2012-12-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1543 patvirtino minimalią mėnesinę 1000,00 Lt algą. Minėtos rekomendacijos 8.2 numatyta, kad už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį maksimalus priteistinas dydis yra 3 MMA. Taigi vadovaujantis šia teisingumo ministro patvirtinta rekomendacija už parengtą ieškinį advokatui priklausantis maksimalus dydis yra 3000,00 Lt, tačiau atsižvelgiant į nedidelę ginčo apimtį, nesudėtingus materialinius teisinius santykius, kurie susiklostė tarp ieškovo ir atsakovų, į nuolatinį advokato teisinių paslaugų teikimą ieškovui, suponuotą tų pačių teisinių paslaugų pobūdį, kuris užima nedideles laiko sąnaudas, skiriamas ieškiniui surašyti, todėl 1452,00 Lt išlaidos advokato pagalbai mažintinos 1000,00 Lt ir ieškovui iš atsakovų už advokato teisines paslaugas priteistina 452,00 Lt.

16Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovų A. M. ir R. B. ieškovui solidariai priteistinos 458,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (68,42 proc.): 148,00 Lt žyminio mokesčio, t.y. po 74,00 Lt iš kiekvieno ir 310,00 Lt advokato pagalbos išlaidų, t.y. po 155,00 Lt iš kiekvieno, iš atsakovės A. M. ieškovui priteistinos 211,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (31,58 proc.): 69,00 Lt žyminis mokestis ir 142,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir R. B. ieškovui AB DnB NORD bankas 4932,67 Lt (keturių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt dviejų litų, 67 centų) skolą, 9,77 procentų metines palūkanas nuo negrąžinto 3899,05 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 229,00 Lt (du šimtus dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno.

19Priteisti iš atsakovės A. M. ieškovui AB DnB NORD bankas 2276,59 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt šešių litų, 59 centų) skolą, 11,7 procentų metines palūkanas nuo negrąžinto 1369,99 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 211,00 Lt (dviejų šimtų vienuolikos litų) bylinėjimosi išlaidas

20Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

21Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai